Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het derde kwartaal van 2015.
  • Voortgezette omzetgroei
  • Positieve evolutie in brutowinstmarge bevestigd
  • Nettowinst bereikte 33 miljoen euro
  • Verdere afname netto financiële schuld

“Onze resultaten van het derde kwartaal voldoen aan onze verwachtingen. Omdat het stoppen van de omzeterosie een van onze belangrijkste aandachtspunten voor dit jaar is, ben ik tevreden met de voortgezette omzetgroei. Voortbouwend op deze trend, moeten we in staat zijn om op middellange termijn de jaaromzet tot 3 miljard euro te doen groeien. De evolutie van de voorbije kwartalen voortzettend, verbeterden onze brutowinstmarge en onze recurrente EBITDA-marge tegenover vorig jaar. We herhalen onze doelstelling om in 2015 een recurrente EBITDA van om en bij de 10 procent van de omzet te halen. Voorts ben ik erg tevreden met onze stevige nettowinst, die onze operationele verbeteringen en het succes van onze reorganisatie-inspanningen weerspiegelt,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – derde kwartaal 2015
in miljoen euro Q3 2014  Q3 2015  evolutie %
Omzet 636  661  +3,9%
Brutowinst (*) 196  209  +6,6%
% van de omzet 30,8%  31,6%
Recurrente EBITDA (*) 51  60  +17,6%
% van de omzet 8,0%  9,1%
Recurrente EBIT (*) 34  46  +35,3%
% van de omzet 5,3%  7,0%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 29  43  +48,3%
Resultaat over de periode 9  33  +266,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep groeide met 3,9 procent tot 661 miljoen euro. Zoals in de voorgaande kwartalen werd de omzetgroei gevoed door de positieve wisselkoerseffecten en door de groeimotoren van de Groep (inclusief de inkjetbusiness van de businessgroep Agfa Graphics en de Direct Radiography- en IT-systemen van de businessgroep Agfa HealthCare).

Omdat de aanzienlijke ongunstige grondstofeffecten (die vooral een invloed hadden op de businessgroep Agfa Graphics) meer dan gecompenseerd werden door de gerichte efficiëntieprogramma’s, kon de Groep de brutowinstmarge verhogen van 30,8 procent van de omzet in het derde kwartaal van 2014 tot 31,6 procent.

Als percentage van de omzet bleven de verkoop- en algemene beheerskosten nagenoeg stabiel op 19,1 procent.

De O&O-kosten bedroegen 36 miljoen euro, of 5,4 procent van de omzet.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) en de recurrente EBIT verbeterden respectievelijk tot 9,1 procent en 7,0 procent van de omzet.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 3 miljoen euro, tegenover 5 miljoen euro in het derde kwartaal van 2014.

De nettofinancieringskosten bedroegen 12 miljoen euro.

De belastingen leidden tot inkomsten van 2 miljoen euro, tegenover een kost van 5 miljoen euro vorig jaar.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een sterke nettowinst van 33 miljoen euro.

Balans en kasstroom
  • Aan het eind van het kwartaal bedroegen de totale activa 2.529 miljoen euro, tegenover 2.548 miljoen euro eind 2014.
  • De voorraden bedroegen 563 miljoen euro (111 dagen), tegenover 580 miljoen euro (114 dagen) in het derde kwartaal van 2014. De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 363 miljoen euro (50 dagen), tegenover 388 miljoen euro (55 dagen) in 2014. De handelsschulden kwamen uit op 238 miljoen euro (47 dagen), tegenover 225 miljoen euro (44 dagen).
  • De netto financiële schuld bedroeg 83 miljoen euro, tegenover 126 miljoen euro aan het eind van 2014.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 34 miljoen euro.
Agfa Graphics – derde kwartaal van 2015
in miljoen euro Q3 2014  Q3 2015  evolutie %
Omzet 328  338  +3,0%
Recurrente EBITDA (*) 22,1  24,4  +10,4%
% van de omzet 6,7%  7,2%
Recurrente EBIT (*) 14,7  16,8  +14,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Graphics boekte voor het tweede kwartaal op rij een omzetgroei, ondanks het zwakke economische klimaat in de opkomende markten en het onstabiele politieke klimaat in bepaalde regio’s. De omzetstijging werd ondersteund door de solide groei met dubbele cijfers van het inkjetsegment, door de verbeterende volumetrend in de digitale computer-to-plate-business van het drukvoorbereidingsegment en door gunstige wisselkoerseffecten. De analoge computer-to-film-business bleef sterk achteruitgaan.

De brutowinstmarge van Agfa Graphics daalde van 28,4 procent van de omzet in het derde kwartaal van 2014 tot 27,5 procent doordat de efficiëntieprogramma’s van de businessgroep de aanzienlijke ongunstige grondstof- en concurrentiedrukeffecten niet volledig konden compenseren. De recurrente EBITDA bedroeg 24,4 miljoen euro (7,2 procent van de omzet), tegenover 22,1 miljoen euro (6,7 procent van de omzet) in het derde kwartaal van 2014. De recurrente EBIT verbeterde van 14,7 miljoen euro (4,5 procent van de omzet) tot 16,8 miljoen euro (5,0 procent van de omzet).

In het inkjetsegment bleven de Anapurna- en Jeti-grootformaatprinters en de gerelateerde inktportfolio overal ter wereld drukkers overtuigen van hun vele voordelen. Voorbeelden van nieuwe Jeti-gebruikers zijn Graphica Display (VK), White Light (België), DACAR (België), TVE (Nederland), Graphics & Signs (Canada), Compugrafix (Roemenië), GW (Nigeria) en Printserve (Nigeria). In Brazilië installeerde Zoom Imagem zijn derde Jeti Titan-printer. Vaak combineren nieuwe en bestaande klanten hun Jeti- en Anapurna-systemen met Acorta-snijmachines en Asanti-workflowsoftware. Een goed voorbeeld is Johnsons Printers (VK), dat in zijn nieuwe op grootformaatdrukwerk gerichte vestiging zal werken met Agfa Graphics’ Anapurna M2500i-printer, Asanti-software en Acorta-snijmachine.

Het klantenbestand voor de inktportfolio voor industriële toepassingen bleef volgens plan groeien.

Op het vlak van drukvoorbereiding tekende Agfa Graphics een aantal opvallende contracten met commerciële drukkerijen, waaronder Albe de Coker (België), Stephens & George (VK), Nexo Industria Gráfica (Argentinië), Sattler Media Press (Duitsland) en Bluemedia (Duitsland).

Nog op het vlak van drukvoorbereiding introduceerde Agfa Graphics een aantal belangrijke nieuwe producten en productupdates. Een spraakmakende innovatie is N95-VCF, de nieuwe chemievrije drukplaat voor krantendrukkerijen. Naast andere voordelen is de nieuwe universele drukplaat robuuster dan haar voorganger. Bovendien kunnen er veel meer exemplaren mee gedrukt worden. Agfa Graphics is een markt- en technologieleider op het vlak van chemievrije drukplaattechnologie voor kranten. Sinds de introductie van de N94-VCF-drukplaat in 2011 is meer dan 70 procent van Agfa Graphics’ klanten in de krantensector overgestapt naar chemievrije technologie.

Bedoeld voor zowel de commerciële markt als voor de sign & display-markt introduceerde Agfa Graphics een nieuwe versie van zijn op de cloud gebaseerde StoreFront web-to-print-workflowsysteem. StoreFront biedt drukkers de mogelijkheid om webwinkels te openen en om on-line nieuwe markten aan te boren.

Agfa HealthCare – derde kwartaal van 2015
in miljoen euro Q3 2014  Q3 2015  evolutie %
Omzet 259  276 +6,6%
Recurrente EBITDA (*) 26,2  33,9 +29,4%
% van de omzet 10,1%  12,3%
Recurrente EBIT (*) 17,6  27,6 +56,8%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Deels door de gunstige wisselkoerseffecten boekte Agfa HealthCare voor het derde opeenvolgende kwartaal een stevige omzetgroei.

In de digitale radiografiebusiness (bestaande uit Computed Radiography, Direct Radiography en hardcopy) van het Imaging-segment bleef het DR-productassortiment sterk groeien, terwijl ook hardcopy goed presteerde.

In het IT-segment boekte het HealthCare Information Solutions-gamma een omzetgroei. Op het vlak van Imaging IT Solutions boekte Agfa HealthCare vooruitgang met de marktintroductie van het nieuwe Enterprise Imaging-platform.

Vooral door het succes van de efficiëntieprogramma’s slaagde Agfa HealthCare erin de brutowinstmarge te doen groeien van 35,9 procent van de omzet in het derde kwartaal van 2014 tot 38,8 procent. De recurrente EBITDA verbeterde van 26,2 miljoen euro (10,1 procent van de omzet) tot 33,9 miljoen euro (12,3 procent van de omzet). De recurrente EBIT steeg van 17,6 miljoen euro (6,8 procent van de omzet) tot 27,6 miljoen euro (10,0 procent van de omzet).

Op het vlak van Imaging tekende Agfa HealthCare een aantal opvallende contracten voor zijn geavanceerde digitale radiografiesystemen. In de VS werd een nieuwe voor drie jaar geldende groepsaankoopovereenkomst getekend met Premier, Inc., een toonaangevende onderneming die streeft naar de verbetering van de gezondheidszorg. Dankzij de overeenkomst kan Agfa HealthCare zijn DR-systemen aanbieden aan de 3.600 aangesloten ziekenhuizen en 120.000 andere zorginstellingen. Het Ministerie van Volksgezondheid van Saoedi-Arabië bestelde 29 mobiele DR-systemen van het type DX-D 100. De systemen zullen ingezet worden in ziekenhuizen in de zuidelijke regio van het land. In Jordanië bestelde het Ministerie van Volksgezondheid 29 CR-systemen en hardcopy-printers voor de digitalisering van de beeldvorming van ziekenhuizen in het hele land. In het VK verving het academisch ziekenhuis Bristol Royal Infirmary zijn bestaande CR-apparatuur door negen CR-systemen van Agfa HealthCare.

Voor het tweede jaar op rij is Agfa HealthCare technisch sponsor van de mobiele paardenkliniek voor de jaarlijkse Longines Global Champions Tour. De ‘Horse Ambulance Group’ gebruikt Agfa HealthCare’s CR- en DR-technologie om de paarden te screenen en te onderzoeken die deelnemen aan deze reeks prestigieuze springconcoursen.

Op het vlak van Imaging IT Solutions tekende Agfa HealthCare een samenwerkingsovereenkomst met het Institut und Poliklinik für Radiologische Diagnostik van het universitaire ziekenhuis in Keulen. Met vereende krachten zullen beide partijen werken aan de verdere ontwikkeling van Agfa HealthCare’s radiologie-informatiesystemen (RIS). In de VS selecteerde Northwestern Medicine Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging for Radiology-platform. Northwestern Medicine bedient meer dan 90 sites in Illinois, waaronder zes ziekenhuizen. In Canada selecteerde eHealth Ontario – een agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid en Langdurige Zorg – Agfa HealthCare’s XERO viewer. De technologie moet er mee voor zorgen dat medische beelden en rapporten doorheen de hele provincie raadpleegbaar worden. De beslissing heeft betrekking op 28.000 dokters.

Voorts zal Agfa HealthCare de RIS- en beeldvormingsinfrastructuur van de Area Vasta Centro-regio in Toscanië (Italië) updaten en upgraden. De regio omvat vijf ziekenhuisgroepen. In Europa werden eveneens belangrijke Imaging IT-contracten gesloten met ondermeer AZ Alma Sijsele (België), Centre Hospitalier Du Nord Ettelbruck (Luxemburg) en Klinikum Augsburg (Duitsland).

Op het vlak van Healthcare Information Solutions bevestigde Agfa HealthCare zijn toonaangevende positie in de Duitstalige regio van Europa. Voorts werd de businessgroep geselecteerd als één van de goedgekeurde leveranciers in het NHS Shared Business Services’ Healthcare Clinical Information Systems Framework. Dit voor vier jaar geldend plan – eventueel verlengd met twee bijkomende jaren – versnelt en vereenvoudigt voor zorgaanbieders in het VK het aanbestedingsproces voor de aankoop van gezondheidszorg-IT-systemen. Agfa HealthCare kan nu met zijn modulaire en op maat aanpasbare ORBIS-aanbod deelnemen aan aanbestedingsprocedures voor complexe IT-projecten van NHS-zorgaanbieders. ORBIS ondersteunt de medische, diagnostische en zorggerelateerde workflow. Het systeem maakt de medische voorgeschiedenis van patiënten – inclusief beelden en klinische en administratieve gegevens – snel beschikbaar.

Agfa Specialty Products – derde kwartaal van 2015
in miljoen euro Q3 2014 Q3 2015 evolutie %
Omzet 49 47 -4,1%
Recurrente EBITDA (*) 3,4 3,5 +2,9%
% van de omzet 6,9% 7,4%
Recurrente EBIT (*) 2,4 2,5 +4,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products bedroeg 47 miljoen euro. De goede prestaties van de Orgacon Electronic Materials-business, de Synaps Synthetic Paper-business en de materialen voor de productie van gedrukte schakelingen konden de achteruitgang van de traditionele filmactiviteiten gedeeltelijk compenseren.

De recurrente EBITDA van de businessgroep kwam uit op 3,5 miljoen euro (7,4 procent van de omzet). De recurrente EBIT steeg tot 2,5 miljoen euro (5,3 procent van de omzet).

In het derde kwartaal kondigde Agfa Specialty Products de ondertekening aan van een overeenkomst met Blue Rhine General Trading voor de verdeling van het gamma synthetische Synaps-papieren in de Verenigde Arabische Emiraten.

Resultaten na negen maanden
Agfa-Gevaert Groep – eerste negen maanden 2015
in miljoen euro  9m 2014  9m 2015  evolutie %
Omzet 1.909 1.974 +3,4%
Brutowinst (*) 585 635 +8,5%
% van de omzet 30,6% 32,2%
Recurrente EBITDA (*) 148 175 +18,2%
% van de omzet 7,8% 8,9%
Recurrente EBIT (*) 96 130 +35,4%
% van de omzet 5,0% 6,6%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

88

115 +30,7%
Resultaat over de periode 

38

61 +60,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten. 

Agfa Graphics – eerste negen maanden 2015
in miljoen euro  9m 2014  9m 2015  evolutie %
Omzet 994  1.008  +1,4%
Recurrente EBITDA (*) 71,4  65,8  -7,8%
% van de omzet 7,2%  6,5%
Recurrente EBIT (*) 48,8  43,1  -11,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare – eerste negen maanden 2015
in miljoen euro 9m 2014  9m 2015  evolutie %
Omzet 766  824  +7,6%
Recurrente EBITDA (*) 71,2  99,8  +40,2%
% van de omzet 9,3%  12,1%
Recurrente EBIT (*) 44,8  79,8  +78,1%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Specialty Products – eerste negen maanden 2015
in miljoen euro  9m 2014  9m 2015  evolutie %
Omzet 149  142  -4,7%
Recurrente EBITDA (*) 8,5  13,8  +62,4%
% van de omzet 5,7%  9,7%
Recurrente EBIT (*) 5,2  10,8  +107,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen. 


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com