(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV’s statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgende kennisgeving:

Active Ownership Capital S.à.r.l. heeft op 18 november 2020 gemeld dat het op 17 november 2020 een participatie in Agfa-Gevaert beheerde van 25.882.429 stemrechten, hetzij 15,06% (noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van 15% naar boven overschreed.

Op deze datum beschikte AOC Value S.A.S. afzonderlijk over 15.315.360 stemrechten of 8,91%.

Eveneens op deze datum beschikte AOC Technology S.A.S. afzonderlijk over 10.567.069 stemrechten of 6,15%.

Het totale aantal stemrechten dat wordt aangehouden door de hieronder beschreven ondernemingen komt overeen met 15,06%.

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via welke de participatie daadwerkelijk wordt aangehouden

Op 25 juni 2018 sloten AOC Technology S.A.S., AOC Value S.A.S. en Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS een gezamenlijk akkoord betreffende de uitoefening van hun stemrechten in de emittent, Agfa-Gevaert NV.
AOC Technology S.A.S. en AOC Value S.A.S. staan beide onder zeggenschap van Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS wordt beheerd door Active Ownership Capital S.à.r.l., dat onder de gezamenlijke zeggenschap staat van twee aandeelhouders, Active Ownership Advisors GmbH en Active Ownership Investments Ltd.
Active Ownership Advisors GmbH staat onder zeggenschap van Florian Schuhbauer. Active Ownership Investments Ltd. staat onder zeggenschap van Tamlino Import & Advisory LP, die onder zeggenschap staat van Tamlino lnvestmenls Ltd., die onder zeggenschap staat van Klaus Röhrig.

De meerderheid van de stemrechten in AOC Technology S.A.S. en AOC Value S.A.S. wordt uitgeoefend door Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. De uitoefening van de stemrechten in Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS werd hierboven beschreven.

AOC Value S.A.S. en AOC Technology S.A.S. zijn zusterondernemingen, die beide onder zeggenschap staan van Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van
2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV’s statuten, kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com

Contact:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
tel. +32 0 3 444 7124
e-mail: viviane.dictus@agfa.com