Vandaag werden op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert de jaarrekening van het boekjaar 2016, het remuneratieverslag en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.

Verden keurden de aandeelhouders het voorstel tot herbenoeming van CRBA Management BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christian Reinaudo,  en van Mercodi BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jo Cornu, tot respectievelijk uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, goed. (einde bericht)

Perscontact:

Viviane Dictus
Directeur Corporate Communication
T +32 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 3 444 8015
E johan.jacobs@agfa.com