Agfa riep vandaag een tweede Buitengewone Algemene Vergadering met dezelfde agenda samen omdat het vereiste quorum op 26 april 2005 niet gehaald werd.
  • Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen goedgekeurd
  • Beperking van de maximale termijn van het bestuurdersmandaat goedgekeurd

De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders konden geldig beslissen over de voorgestelde statuutwijzigingen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Alle punten werden goedgekeurd, met uitzondering van de invoering van een leeftijdsgrens om voor een benoeming als bestuurder van de onderneming in aanmerking te komen. 

Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen

Krachtens de Belgische wetgeving is deze machtiging beperkt tot maximaal 10 procent van het totale aantal uitstaande aandelen. Ze geldt voor een periode van 18 maanden die start op de datum van de algemene aandeelhoudersvergadering die ze goedkeurt. Volgens het goedgekeurde voorstel kan de Raad van Bestuur aandelen terugkopen, op voorwaarde dat de beurskoers ligt tussen de 10 procent boven en de 20 procent onder de gemiddelde koers tijdens de 30 dagen die aan het terugkopen voorafgaan.

Wijziging van de statuten over bestuurdersmandaten

De Algemene Vergadering heeft besloten om de maximale benoemingstermijn voor bestuurders terug te brengen van zes jaar tot drie jaar. De invoering van een leeftijdsgrens van 70 jaar om voor een benoeming als bestuurder in aanmerking te komen, werd verworpen.

Voorts werd een aantal kleine aanpassingen aan verschillende artikelen goedgekeurd om de statuten van de onderneming in overeenstemming te brengen met de Belgische Corporate Governance Code.


Nancy Glynn
Vice President Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8000
Fax nr.: +32 (0) 3 444 7485
nancy.glynn@agfa.com