Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het derde kwartaal van 2013.
  • Groepsomzet beïnvloed door sterke wisselkoerseffecten, de rationalisatie van de productportfolio, de zwakke conjunctuur en de achteruitgang van de analoge businesses
  • Verdere jaar-op-jaar-verbetering van de brutowinstmarge
  • Recurrente EBIT bedroeg 26 miljoen euro
  • Nettoresultaat bedroeg min 6 miljoen euro
  • Verbetering werkkapitaal droeg bij aan de sterke bedrijfskasstroom en aan de vermindering van de nettoschuld

“De omzet van het derde kwartaal is vertekend door de zeer sterke ongunstige wisselkoersimpact. Voorts waren de inkomsten uit analoge filmproducten veel lager dan in het derde kwartaal van vorig jaar, toen de analoge activiteiten uitzonderlijk sterk presteerden door het herstel na een zwakke periode in 2011 en in het begin van 2012. Daarentegen evolueerden onze toekomstgerichte digitale en IT-producten in de positieve richting. Agfa Graphics’ industriële inkjetsegment bevestigde het overschrijden van de rendabiliteitsdrempel, wat over de eerste negen maanden van het jaar resulteerde in een licht positieve recurrente EBIT. Bovendien bewijzen de verbetering van onze bedrijfskasstroom en de gedaalde nettoschuld het succes van onze inspanningen op het vlak van het werkkapitaal,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep. 

Agfa-Gevaert Groep – derde kwartaal 2013

in miljoen euro Kw.3 2012  Kw.3 2013  evolutie %
Omzet 766  689  -10,1%
Brutowinst (*) 209  192  -8,1%
% van de omzet 27,3%  27,9%
Recurrente EBITDA (*) 50  46  -8,0%
% van de omzet 6,5%  6,7%
Recurrente EBIT (*) 29  26  -10,3%
% van de omzet 3,8%  3,8%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 27  17  -37,0% 
Resultaat over de periode 2  (6)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Vooral door de ongunstige wisselkoerseffecten, het zwakke investeringsklimaat en de achteruitgang van de analoge activiteiten daalde de omzet van de Groep met 10,1 procent. Zonder wisselkoerseffecten bedroeg de daling 5,9 procent.   

De brutowinstmarge van de Groep verbeterde van 27,3 procent in het derde kwartaal van 2012 tot 27,9 procent. De verbetering is deels te danken aan de positieve grondstofeffecten in de laatste maand van het kwartaal. 

Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 18,6 procent.  

De trend van het voorgaande kwartaal voortzettend, lagen de O&O-kosten beduidend lager dan in het derde kwartaal van 2012. Deze daling is het gevolg van de inspanningen van de Groep om de efficiëntie te verbeteren en om de productportfolio te rationaliseren.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) verbeterde tot 6,7 procent van de omzet. De recurrente EBIT bleef stabiel op 3,8 procent van de omzet. 

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 9 miljoen euro, tegenover een kost van 2 miljoen euro in het derde kwartaal van 2012.   

De nettofinancieringskosten bedroegen 17 miljoen euro, tegenover 19 miljoen euro in 2012.

De belastingen kwamen uit op 6 miljoen euro.

De Groep boekte een nettoresultaat van min 6 miljoen euro, tegenover een volgens IAS 19R herzien nettoresultaat van 2 miljoen euro in het derde kwartaal van 2012.

Balans en kasstroom
  • Aan het eind van het kwartaal bedroegen de totale activa 2.641 miljoen euro, tegenover 2.830 miljoen euro eind 2012. 
  • De voorraden bedroegen 597 miljoen euro (of 102 dagen). De handels-vorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 436 miljoen euro (57 dagen) en de handelsschulden 230 miljoen euro (39 dagen).  
  • De netto financiële schuld kwam uit op 261 miljoen euro, tegenover 291 miljoen euro aan het eind van 2012.    
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 42 miljoen euro. 

 

Agfa Graphics – derde kwartaal 2013
in miljoen euro Kw.3 2012  Kw.3 2013  evolutie %
Omzet 417  365  -12,5%
Recurrente EBITDA (*) 24,1  23,8  -1,2%
% van de omzet 5,8%  6,5%
Recurrente EBIT (*) 14,8  14,4  -2,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Graphics daalde met 12,5 procent tot 365 miljoen euro. Bij vergelijkbare wisselkoersen bedroeg de daling 8,8 procent. Naast de ongunstige wisselkoerseffecten is de omzetevolutie vooral te wijten aan het moeilijke investeringsklimaat, de rationalisatie van de productportfolio en de achteruitgang van de analoge computer-to-film-business (CtF) in het segment van de drukvoorbereiding. In het derde kwartaal van 2012 boekte deze business een uitzonderlijk sterke omzet. In de digitale computer-to-plate-business (CtP) bleven de volumes van de digitale drukplaten stabiel. Deze activiteiten bleven echter kampen met concurrentiedruk. 

Ondanks de omzetevolutie kon het industriële inkjet-segment de overschrijding van de rentabiliteitsdrempel bevestigen, wat over de eerste negen maanden van het jaar resulteerde in een licht positieve recurrente EBIT.

Dankzij doelgerichte acties verbeterde de brutowinstmarge van de businessgroep van 24,0 procent in het derde kwartaal van 2012 tot 25,8 procent. In het tweede kwartaal van 2013 bedroeg de brutowinstmarge 25,5 procent. Als percentage van de omzet verbeterden de recurrente EBITDA en de recurrente EBIT tot respectievelijk 6,5 procent en 3,9 procent.

Op het vlak van de drukvoorbereiding bekroonde de European Digital Press Association (EDP) op de FESPA-vakbeurs in Londen Agfa Graphics’ Apogee StoreFront-systeem als beste web-to-print-oplossing. Twintig tijdschriften in 23 Europese landen zijn lid van EDP.

In het derde kwartaal tekende Agfa Graphics verscheidene belangrijke contracten voor omvangrijke drukvoorbereidingsystemen. Deze contracten zijn vaak inclusief plaatbelichters, workflowsoftware, diensten en drukplaten. In het VK, bijvoorbeeld, sloot de DG3 Group een contract voor een Avalon N8-80XT-plaatbelichter en twee systemen voor het maken van drukproeven. Met de onderneming werd tevens een voor vijf jaar geldende overeenkomst voor diensten en voor chemievrije Azura-drukplaten gesloten. St Joseph’s Printing – Canada’s grootste private drukonderneming – neemt Agfa Graphics’ Energy Elite-drukplaten in gebruik. Andere belangrijke drukvoorbereidingscontracten werden onder andere gesloten met Print&Display (Polen), Jean Bernard (Frankrijk), Grafiche Tintoretto (Italië), Amcor Cartons (Australië), Singapore Press Holding en Grupo Reforma (het grootste Mexicaanse bedrijf voor gedrukte media).

Bovendien bleef Agfa Graphics ook in Japan zijn klantenbestand voor zijn chemievrije Azura-drukplaten uitbreiden. Zo werden ondermeer nieuwe contracten getekend met Beniya Offset en Nikkei Inc.

Op het vlak van industriële inkjet bleef het aantal geïnstalleerde printers uit het Jeti Titan-gamma groeien. Voorbeelden van nieuwe klanten zijn Costco (VS), Garth West (VK), Metro (Polen), Cogeaf Group (België), Publitecnia (Mexico) en Croma (Chili). De Franse onderneming Caractères Enseigne bestelde naast een Jeti Titan-systeem met 48 printkoppen ook twee Anapurna M3200-printers. Bedrijven vermelden vaak de combinatie van een uitstekende drukkwaliteit en hoge productiesnelheden als de voornaamste reden om te investeren in Agfa Graphics’ Jeti Titan-systeem.

In juli kondigde Agfa Graphics de plannen aan om over te gaan tot de sluiting van de fabriek voor analoge drukplaten in Manerbio, Italië. De beslissing maakt deel uit van de strategie om de productportfolio te rationaliseren en om de operationele efficiëntie en de concurrentiepositie te verbeteren in de zeer competitieve drukvoorbereidingsmarkt.

Agfa HealthCare – derde kwartaal 2013
in miljoen euro

Kw.3 2012

 Kw.3 2013  evolutie %
Omzet 297  274 -7,7%
Recurrente EBITDA (*) 27,9  23,6 -15,4%
% van de omzet 9,4%  8,6%
Recurrente EBIT (*) 17,1  13,9 -18,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Door de zware impact van de ongunstige wisselkoerseffecten daalde de omzet van Agfa HealthCare met 7,7 procent. Bij vergelijkbare wisselkoersen bleef de daling beperkt tot 2,5 procent. Ze was volledig toe te schrijven aan de achteruitgang van de traditionele röntgenfilmactiviteiten van het Imaging-segment. In het derde kwartaal van vorig jaar was de omzet van de traditionele filmactiviteiten uitzonderlijk sterk.

Nog in het Imaging-segment presteerde de digitale radiografiebusiness (bestaande uit Computed Radiography, Direct Radiography en hardcopy) goed, vooral dankzij de hardcopy- en DR-producten. 

Zonder wisselkoerseffecten boekte het IT-segment een lichte omzetstijging onder impuls van de Imaging IT-business die begon aan te trekken na een eerder zwak tweede kwartaal.

De brutowinstmarge van Agfa HealthCare bedroeg 33,6 procent van de omzet, tegenover 35,0 procent in het derde kwartaal van 2012. De rendabiliteit werd beïnvloed door wisselkoers- en mixeffecten. Bovendien ging de businessgroep door met investeren in de verdere verbetering van de service-efficiëntie. Deze elementen werden gedeeltelijk gecompenseerd door de doelgerichte acties van de businessgroep. De recurrente EBITDA bereikte 23,6 miljoen euro (8,6 procent van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 13,9 miljoen euro, of 5,1 procent van de omzet.

In augustus ontving Agfa HealthCare een award van SERVICE 800’s Customer Satisfaction Executive Conference voor het consistente engagement op het vlak van kwaliteitsvolle klantenservice, bewezen door regelmatige prestaties conform of boven de standaard in de industrie gedurende een periode van tien jaar. SERVICE 800 is gespecialiseerd in het meten van de kwaliteit van geleverde service en van klantentevredenheid, onmiddellijk na de dienstverlening.

Op het vlak van digitale radiografie won Agfa HealthCare een aanbesteding die het ministerie van gezondheidszorg in Kazakstan uitschreef voor de digitalisering van de mammografiediensten in de openbare ziekenhuizen van het land. De overeenkomst omvat de installatie van 63 CR 30-Xm-systemen. In het VK installeerde Agfa HealthCare met succes verscheidene CR-systemen in de ziekenhuizen van de East Sussex Healthcare NHS Trust. Voorts begon Agfa HealthCare met de levering van DR-systemen aan de US Navy als onderdeel van een voor vijf jaar geldend contract dat in het eerste kwartaal ondertekend werd.

Op het vlak van Imaging IT installeerde Agfa HealthCare met succes zijn nieuwste IMPAX Picture Archiving and Communication System (PACS) en Radiology Information System (RIS) in Isala, het grootste niet-universitaire ziekenhuis in Nederland.  Voorts werd het eerste ICIS-systeem (Imaging Clinical Information System) geïnstalleerd in het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen. ICIS geeft clinici de mogelijkheid om beeldinformatie veilig en onafhankelijk van de locatie vast te leggen, te bewaren, uit te wisselen en te bekijken op een grote verscheidenheid aan apparaten met internettoegang. 

In België tekende Agfa HealthCare recent contracten of contractuitbreidingen voor IMPAX met verscheidene toonaangevende ziekenhuizen.

In de VS werd het Southern Regional Medical Center (Riverdale, Georgia) het eerste ziekenhuis in Noord-Amerika met Agfa HealthCare’s nieuwste Cardiovascular Information System, IMPAX CV12. 

Nog in het derde kwartaal begon Agfa HealthCare met de installatie van het nieuwe beeldvormingsplatform IMPAX Agility in verscheidene ziekenhuizen in de VS en in Latijns-Amerika.

Op het vlak van Enterprise IT bleven Agfa HealthCare’s systemen succesvol in de Duitstalige regio van Europa. De DRK-ziekenhuisgroep Thüringen-Brandenburg (Duitsland) sloot een contract voor de installatie van het ziekenhuisinformatie-systeem ORBIS in drie van haar vestigingen. Andere nieuwe ORBIS-klanten zijn ondermeer het Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz in Schkeuditz (Duitsland), het privéziekenhuis Meiringen (Zwitserland) en het revalidatiecentrum Hasliberg (Zwitserland). Het universitaire ziekenhuis Halle (Saale) (Duitsland) zal Agfa HealthCare’s elektronische archiveringsysteem HYDMedia installeren. 

In de Franse ziekenhuisgroep CHU Toulouse maken meer dan 8.000 medewerkers gebruik van ORBIS. De groep bevestigde recent de bijkomende implementatie van processen op het vlak van medicatie en biologie doorheen de volledige organisatie.

Agfa Specialty Products – derde kwartaal 2013
in miljoen euro Kw.3 2012   Kw.3 2013   evolutie %
Omzet 52 50 -3,8%
Recurrente EBITDA (*) (0,7) 0,6
% van de omzet (1,3%) 1,2%
Recurrente EBIT (*) (2,1) (0,5)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products bereikte 50 miljoen euro. De Synaps Synthetic Paper-producten, de Orgacon Electronic Materials-business, de Security-business, de materialen voor de productie van gedrukte schakelingen en de microfilmbusiness presteerden goed.

Tegenover het derde kwartaal van 2012 verbeterde de recurrente EBIT van Agfa Specialty Products tot min 0,5 miljoen euro en de recurrente EBITDA tot 0,6 miljoen euro.

Resultaten na negen maanden
Agfa-Gevaert Groep – eerste negen maanden 2013
in miljoen euro 9m. 2012   9m. 2013  evolutie %
Omzet 2.279 2.126 -6,7%
Brutowinst (*) 643 606 -5,8%
% van de omzet 28,2% 28,5%
Recurrente EBITDA (*) 146 143 -2,1%
% van de omzet 6,4% 6,7%
Recurrente EBIT (*) 82 83 1,2%
% van de omzet 3,6% 3,9%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

59

96 62,7%
Resultaat over de periode (16) 5

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Graphics – eerste negen maanden 2013
in miljoen euro 9m. 2012  9m. 2013  evolutie %
Omzet 1.231  1.116  -9,3%
Recurrente EBITDA (*) 63,4  59,3  -6,5%
% van de omzet 5,2%  5,3%
Recurrente EBIT (*) 34,9  31,5  -9,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare – eerste negen maanden 2013
in miljoen euro   9m. 2012  9m. 2013  evolutie %
Omzet 875  844  -3,5%
Recurrente EBITDA (*) 84,0  73,7  -12,3%
% van de omzet 9,6%  8,7%
Recurrente EBIT (*) 51,9  44,4  -14,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Specialty Products – eerste negen maanden 2013
in miljoen euro    9m. 2012  9m. 2013  evolutie %
Omzet 173  166  -4,0%
Recurrente EBITDA (*) 2,5  13,6  444,0%
% van de omzet 1,4%  8,2%
Recurrente EBIT (*) (1,5)  10,4  

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com