Volledig jaar

 • Succesvolle verkoop van deel van de HealthCare IT-activiteiten – acties ter financiering van de pensioenen en verkleining van de pensioenrisico’s op schema

 • Imaging IT-activiteiten verdubbelden hun aangepaste EBITDA

 • Sterke prestatie overige groeimotoren, waaronder Direct Radiography, inkjet-verbruiksgoederen en specialty chemicals

 • Sterke COVID-19-impact op offset, drukapparatuur en verscheidene filmactiviteiten – geleidelijk herstel in tweede jaarhelft voor de meeste activiteiten

 • Kostenbeperkingsprogramma leverde aanzienlijk voordeel om effecten van omzetdaling te verzachten

 • Gedisciplineerd werkkapitaalbeheer met vermindering van bijna 100 miljoen euro tot gevolg

Vierde kwartaal

 • Sterke rendabiliteitsverbetering voor Digital Print & Chemicals en terugkeer naar positieve aangepaste EBITDA voor Offset Solutions

 • Voortdurende omzetgroei met dubbele cijfers voor Direct Radiography

 • Verhoogde prijs- en volumedruk voor medische film door nieuwe gecentraliseerde aankooppraktijken in China

 • Structurele vermindering van werkkapitaal als percentage van de omzet

Recente ontwikkelingen

 • Inkoopprogramma eigen aandelen van 50 miljoen euro beslist door Raad van Bestuur

 • Nieuwe doorlopende kredietfaciliteit van 230 miljoen euro

Mortsel (België), 10 maart 2021 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van 2020.

“In een door de pandemie getekend jaar bereikten we een aantal mijlpalen in de transformatie van onze onderneming, beginnend bij de succesvolle verkoop van een deel van de HealthCare IT-activiteiten. Die maakte een sterke verbetering van onze balans mogelijk. We boekten vooruitgang met de herziening van ons bedrijfsmodel, resulterend in aanzienlijke kostenverbeteringen en een verbeterd werkkapitaalbeheer. Dat zal de volgende jaren nog voortgezet worden. Onze maatregelen ter herstelling van de rendabiliteit van Offset Solutions lieten in het vierde kwartaal hun eerste resultaten zien. Op het vlak van de business, konden de Imaging IT-activiteiten de aangepaste EBITDA meer dan verdubbelen, terwijl de divisie Digital Print & Chemicals zich doorheen het jaar geleidelijk herstelde en de Direct Radiography-activiteiten een omzetgroei met dubbele cijfers noteerden. Ik ben ervan overtuigd dat we de juiste stappen zetten om deze groeimotoren in staat te stellen om de komende jaren hun volledig potentieel te bereiken. Tot slot wil ik zeker onze mensen bedanken. Zij staan aan de frontlinie van de pandemie terwijl ze onze klanten in de zorgsector en andere markten ondersteunen. Zij zijn de echte sterren van het voorbije jaar,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Gebruik van de opbrengsten van de verkoop van een deel van de HealthCare IT-activiteiten

Zoals eerder gemeld, is Agfa van plan om ongeveer 350 miljoen euro van de opbrengst van de verkoop van een deel van de HealthCare IT-activiteiten (voor een ondernemingswaarde van 975 miljoen euro) te gebruiken om de financieringsgraad van de kapitaalgedekte pensioenregelingen in België, het VK en de VS op te trekken en om acties om de pensioenrisico’s te beperken te implementeren. Het project verloopt volgens plan. In 2020 werd om en bij de 218 miljoen euro geïnvesteerd. De resterende 130 miljoen euro zal in de eerste helft van 2021 bijgedragen worden.
Vandaag, 10 maart, kondigde de Agfa-Gevaert Groep een aandeleninkoopprogramma aan met een volume tot 50 miljoen euro. Het programma stelt aandeelhouders in staat mee te genieten van de verkoop van een deel van de HealthCare IT-activiteiten. Het toont eveneens het vertrouwen van de Groep in het aan de gang zijnde transformatieproces.

Doorlopende kredietfaciliteit

Agfa-Gevaert NV heeft een nieuwe voor drie jaar durende doorlopende multideviezen kredietfaciliteit voor een bedrag van 230 miljoen euro gesloten. Deze nieuwe doorlopende kredietfaciliteit zal gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Verklaring i.v.m. gewijzigde voorstelling winst- en verliescijfers

Vanaf 2019 werkt de Agfa-Gevaert Groep volgens de boekhoudkundige IFRS 16-standaard. De tabellen hieronder tonen de winst- en verliescijfers met de impact van IFRS 16.

In augustus 2019 heeft de Groep de doorverkoopactiviteiten voor inkjetmedia in de VS stopgezet. Om een correcte vergelijking mogelijk te maken, werden de cijfers voor het vierde kwartaal van 2019 en voor het volledige jaar 2019 gewijzigd voorgesteld. In mei 2020 sloot de Groep de verkoop af van een deel van de HealthCare IT-activiteiten. De cijfers van het vierde kwartaal van 2019 en 2020 en de volledige jaren 2019 en 2020 werden gewijzigd voorgesteld.

Agfa-Gevaert Groep – 2020

in miljoen euro 2020
gewijzigd
2019
gewijzigd
 
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 1.709 1.975 -13,5% (-12,7%)
Brutowinst (*) 494 590 -16,3%
% van de omzet 28,9% 29,9%
Aangepaste EBITDA (*) 99 153 -35,7%
% van de omzet 5,8% 7,8%
Aangepaste EBIT(*) 36 77 -53,8%
% van de omzet 2,1% 3,9%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De effecten van de verkoop van een deel van de activiteiten van HealthCare IT in mei en wisselkoerseffecten niet meegerekend, daalde de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 12,7%. De Imaging IT-activiteiten en de Direct Radiography-activiteiten binnen de divisie Radiology Solutions presteerden goed, ondanks de impact van COVID-19 op het bedrijfsklimaat. De problemen in de offsetdrukindustrie en de COVID-19-impact op de medische filmactiviteiten en op de divisie Digital Print & Chemicals hadden een aanzienlijke invloed op de omzet van de Groep. In de tweede jaarhelft begonnen de meeste activiteiten zich te herstellen.

De brutowinstmarge van de Groep bedroeg 28,9% van de omzet, tegenover 29,9% in 2019. De divisie HealthCare IT noteerde een sterke verhoging van de brutowinstmarge op basis van de strategie om zich te richten op hoogwaardige omzetstromen. De divisie Digital Print & Chemicals toonde zich weerbaar op het vlak van rendabiliteit ondanks de met COVID-19 verbonden omzetdaling. De rendabiliteit van de divisie Offset Solutions werd sterk geraakt door COVID-19, maar de maatregelen die voor deze divisie genomen werden, begonnen tegen het einde van het jaar hun effecten te tonen. Gerelateerd aan de COVID-19-situatie en inspanningen om de voorraden te verminderen, werden de marges ook beïnvloed door de afgenomen bezettingsgraad van de fabrieken.

De verkoop- en algemene beheerskosten werden tegenover het voorgaande jaar met bijna 60 miljoen euro (14,2%) verlaagd dankzij het lopende brede kostenbeheersingsprogramma en tijdelijke maatregelen.

De O&O-kosten bedroegen 94 miljoen euro, tegenover 103 miljoen euro in 2019.

De aangepaste EBITDA daalde van 153 miljoen euro (7,8% van de omzet) in 2019 tot 99 miljoen euro (5,8% van de omzet), wat overeenkomt met de guidance van afgelopen november. De aangepaste EBIT nam af tot 36 miljoen euro, tegenover 77 miljoen euro in 2019.

Vooral door de aanpassing van de productiecapaciteit voor drukplaten en CR-apparatuur kwamen de reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten uit op een kost van 88 miljoen euro, tegenover een kost van 111 miljoen euro in 2019.

De nettofinancieringskosten bedroegen 31 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 15 miljoen euro, tegenover 14 miljoen euro in 2019.

Inclusief de opbrengsten van de verkoop van een deel van de HealthCare-IT-activiteiten, boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 621 miljoen euro.

Balans en kasstroom

 • Door de opbrengst van de verkoop van een deel van de HealthCare IT-activiteiten, evolueerde de netto financiële schuld van 219 miljoen euro eind 2019 naar een kasoverschot van 502 miljoen euro.
 • Het werkkapitaal daalde aanzienlijk van 561 miljoen euro (28% van de omzet) eind 2019 tot 462 miljoen euro (27% van de omzet) eind 2020.
 • Dankzij de vermindering van het werkkapitaal met zowat 100 miljoen euro genereerde de Groep een positieve vrije kasstroom van 15 miljoen euro, exclusief de extra financiering van de pensioenen.

Vooruitzichten

Door de voortdurende impact van COVID-19 en door inflatoire druk, verwacht de Agfa-Gevaert Groep nog een mindere eerste jaarhelft, gevolgd door een aanzienlijk herstel In het tweede semester.

In de tweede jaarhelft verwacht de Groep een aanzienlijke vooruitgang in alle divisies, met uitzondering van de divisie Radiology Solutions, waar de groei van de Direct Radiography-activiteiten de marge- en volume-impact in de filmactiviteiten niet zal kunnen compenseren.

Op middellange termijn zullen de meeste activiteiten van de Groep volledig herstellen van de verstoring die COVID-19 teweeg heeft gebracht. Een aantal onder hen zal zelfs voordeel kunnen halen uit post-COVID-kansen en -marktontwikkelingen. Van de vraag naar offsetproducten wordt echter geen volledig herstel verwacht.

HealthCare IT – 2020

in miljoen euro 2020
gewijzigd
2019
gewijzigd
 
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 230 241 -4,6% (-3,0%)
Aangepaste EBITDA (*) 23,7 11,8 100,2%
% van de omzet 10,3% 4,9%
Aangepaste EBIT (*) 14,3 0,7
% van de omzet 6,2% 0,3%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Een deel van de activiteiten van de divisie werden begin mei verkocht. De ultramoderne Imaging IT Solutions-activiteiten maakten geen deel uit van de verkoop. Ze blijven kernactiviteiten voor de HealthCare IT-divisie en voor de Agfa-Gevaert Groep.

Soliede projectinkomsten in Noord-Amerika en met name de levering van Enterprise Imaging-oplossingen aan de AdventHealth-groep in Florida in het tweede kwartaal, hadden een positieve invloed op de resultaten van de business.

Agfa’s Imaging IT Solutions zijn een omvattend antwoord op de cruciale noden van zorgaanbieders op het vlak van het beheer van medische beelden. Ondanks de onzekerheden in verband met COVID-19, blijven de waardecreatievooruitzichten van de Imaging IT Solutions-activiteiten sterk positief.

Op korte termijn heeft Agfa’s strategie om met de Imaging IT Solutions te focussen op klantensegmenten en geografieën waarvoor de Enterprise Imaging-oplossing het meest gepast is nog een negatieve invloed op de algemene omzet. Minder gewenste omzetstromen worden immers stopgezet of afgebouwd. Zoals verwacht boekte de divisie een omzetdaling van 4,6% in 2020.

De strategie vertaalt zich voorts in een voortdurende verbetering van de brutowinstmarges. Vooral onder invloed van verbeterde service-efficiënties gerelateerd aan de verdere volgroeiing van de serviceorganisatie en het productaanbod, bereikte de brutowinstmarge 43,9% van de omzet, tegenover 39,7% vorig jaar. De aangepaste EBITDA werd meer dan verdubbeld tot 23,7 miljoen euro (10,3% van de omzet). Bovenop de genoemde elementen had dit ook te maken met het grotere aandeel van op afstand uitgevoerde verkoop- en serviceactiviteiten en met tijdelijke, aan COVID-19 gerelateerde kostenbesparingen. De aangepaste EBIT verbeterde sterk tot 14,3 miljoen euro (6,2% van de omzet), tegenover 0,7 miljoen euro (0,3% van de omzet) in 2019.

In de loop van het jaar noteerde de divisie een groei van de orderintake. Het totale orderboek dekt meer dan een jaar aan totale inkomsten en blijft dus op een gezond niveau.

Uiteindelijk zal de strategie de divisie ook in staat stellen om de beoogde EBITDA-groei te bereiken: beginnend van een percentage van om en bij de 5% in 2019 tot percentages die de 20% benaderen de komende jaren.

Radiology Solutions – 2020

in miljoen euro 2020 2019

 

Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 485 536 -9,4% (-8,3%)
Aangepaste EBITDA (*) 75,8 97,1 -21,9%
% van de omzet 15,6% 18,1%
Aangepaste EBIT (*) 51,9 72,4 -28,4%
% van de omzet 10,7% 13,5%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De Direct Radiography-activiteiten van Agfa groeiden met dubbele cijfers, onder invloed van de vernieuwende mobiele DR-systemen en van omvangrijke contracten met grote zorgorganisaties over de hele wereld. Mobiele DR-apparatuur kan gebruikt worden om kwaliteitsvolle röntgenonderzoeken te doen aan het bed van de patiënt, zelfs in afdelingen voor intensieve zorgen. Voor deze systemen won Agfa marktaandeel doordat het gepast reageerde op de marktverstoring veroorzaakt door COVID-19. Voorts verbetert het de rendabiliteit van het DR-productgamma, deels doordat het de efficiëntie verhoogde op het vlak van service vanop afstand.

Agfa beheerde het Computed Radiography-gamma gepast om de winstmarges intact te houden. De service-inkomsten voor deze business bleven op een behoorlijk niveau. Deels marktgedreven en deels ten gevolge van COVID-19-effecten daalde de CR-omzet. Privépraktijken in India, Latijns-Amerika en andere gebieden stellen hun investeringen in CR-apparatuur uit. Om zijn concurrentiepositie te verbeteren, past Agfa de productiecapaciteit voor CR-apparatuur aan aan de dalende markttrend.

De omzet van het medische filmgamma werd geraakt door COVID-19 omdat ziekenhuisbezoeken die niet aan COVID-19 verbonden zijn, worden uitgesteld, wat leidde tot een afnemende vraag naar medische film in India, Latijns-Amerika en andere gebieden. Voorts begon de business in het vierde kwartaal een verhoogde prijs- en volumedruk te ondervinden van de nieuwe gecentraliseerde aankooppraktijken in China.

Omdat de verbeterde service-efficiënties in DR de dalende medische film- en CR-volumes niet konden compenseren, daalde de brutowinstmarge van de divisie van 37,5% van de omzet in 2019 tot 35,3%. De aangepaste EBITDA-marge van de divisie kwam uit op 15,6% van de omzet, tegenover 18,1% in 2019. In absolute cijfers bedroeg de aangepaste EBITDA 75,8 miljoen euro (97,1 miljoen euro in 2019). De aangepaste EBIT bedroeg 51,9 miljoen euro (10,7% van de omzet) tegenover 72,4 miljoen euro (13,5% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Agfa blijft er alles aan doen om ervoor te zorgen dat klanten kunnen blijven rekenen op de knowhow van de serviceteams. De divisie steunt ziekenhuizen over de hele wereld in hun strijd tegen COVID-19 met succesvolle en snelle installaties van CR- en DR-apparatuur. Voorbeelden van hoe Agfa en zijn medewerkers zorgaanbieders steunen in hun strijd tegen COVID-19 staan op de speciale #CountOnUs-sectie van de website van de divisie.

Digital Print & Chemicals – 2020

in miljoen euro 2020 2019
gewijzigd
 
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 289 355 -18,6% (-18,1%)
Aangepaste EBITDA (*) 18,8 33,8 -44,3%
% van de omzet 6,5% 9,5%
Aangepaste EBIT (*) 8,6 22,4 -61,4%
% van de omzet 3,0% 6,3%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Ondanks de met COVID-19 verbonden omzetdaling, bleef de brutowinstmarge van de divisie nagenoeg stabiel op 28,0% van de omzet. De uitdoving van de effecten van de strategische alliantie voor UV-inkten voor verpakkingsdruk met Siegwerk Druckfarben had een impact van 5,8 miljoen euro op de resultaten van de divisie.

De aangepaste EBITDA-marge evolueerde van 9,5% van de omzet (33,8 miljoen euro in absolute cijfers) in 2019 tot 6,5% (18,8 miljoen euro in absolute cijfers). De aangepaste EBIT kwam uit op 8,6 miljoen euro (3,0% van de omzet), tegenover 22,4 miljoen euro (6,3% van de omzet).

Op het vlak van digital print bleven de inktproductgamma’s voor sign&display-toepassingen het goed doen. Anderzijds had COVID-19 doorheen het jaar een sterke impact op de activiteiten op het vlak van grootformaatdrukapparatuur. Veel bedrijven stellen hun investeringen in nieuwe drukmachines uit. Desondanks kon Agfa in deze moeilijke omstandigheden zijn marktaandeel behouden. Voorts blijft Agfa investeren in zijn vernieuwende productportfolio om klaar te zijn voor de post-COVID marktheropleving. In de loop van 2020 voegde Agfa verscheidene nieuwe leden toe aan zijn familie van grootformaatprinters.

De verkoop van inkten voor industriële toepassingen groeide geleidelijk. Recent bracht Agfa oplossingen op de markt voor nieuwe digitale druktoepassingen, zoals laminaatvloeren en leder. Oplossingen voor andere nieuwe applicaties (onder meer op het vlak van verpakkingsdruk) zijn in ontwikkeling. In het vierde kwartaal introduceerde Agfa het op water gebaseerde InterioJet-systeem voor het drukken op decorpapier dat gebruikt wordt voor binnenhuisdecoratie, zoals laminaatvloeren en meubilair.

De volumes van het gamma films en folies van de divisie daalden tegenover het voorgaande jaar omdat deze producten vooral gebruikt worden in industrieën die getroffen werden door de COVID-19-pandemie, zoals de luchtvaartindustrie, de olie- en gassector en de drukindustrie.

Het specialty chemicals-segment van de divisie is goed geplaatst voor toekomstige groei met producten en oplossingen die gericht zijn op specifieke veelbelovende markten. Zo heeft Agfa een Orgacon-gamma van geleidende materialen ontwikkeld die gebruikt worden in technologie voor elektrische en hybride wagens. Voorts heeft Agfa met zijn Zirfon-membranen voor geavanceerde alkaline elektrolyse een troef in handen om voordeel te halen uit de opkomst van de waterstofeconomie. Met deze membranen zet het een nieuwe efficiëntiestandaard in de groene waterstofproductie. In 2020 trad Agfa toe tot de European Clean Hydrogen Alliance, die alle betrokkenen in de waardeketen rond waterstof samenbrengt.

Offset Solutions – 2020

in miljoen euro 2020 2019

 

Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 704 843 -16,5% (-15,5%)
Aangepaste EBITDA (*) (2,6) 27,9 -109,3%
% van de omzet -0,4% 3,3%
Aangepaste EBIT (*) (21,9) (1,1)
% van de omzet -3,1% -0,1%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder wisselkoerseffecten daalde de omzet met 15,5% tot 704 miljoen euro door aan COVID-19 gerelateerde effecten – waaronder ongunstige prijs/mix-effecten – en door de structurele achteruitgang van de offsetmarkten. De pandemie veroorzaakte een terugloop in de reclame- en commerciële activiteiten, wat leidde tot lagere drukvolumes en een kleinere vraag naar drukplaten. De omzet van de divisie begon zich in de tweede helft van het jaar te herstellen.

De brutowinstmarge van de divisie Offset Solutions daalde van 22,9% van de omzet in 2019 tot 20,0%. De aangepaste EBITDA kwam uit op min 2,6 miljoen euro (min 0,4% van de omzet) tegenover 27,9 miljoen euro  (3,3% van de omzet) in 2019. De aangepaste EBIT bedroeg min 21,9 miljoen euro (min 3,1% van de omzet), tegenover min 1,1 miljoen euro (min 0,1% van de omzet) in 2019.

Om de rendabiliteit te verbeteren en om de aanzienlijke achteruitgang van de marktvraag aan te pakken, herbekijkt Agfa zijn businessmodel voor offset, vereenvoudigt het zijn organisatie en stroomlijnt het zijn productaanbod. Voorts meent Agfa dat de huidige prijsniveaus in de industrie niet duurzaam zijn. Het onderzoekt manieren om het verdienmodel voor bepaalde diensten die het aan klanten levert aan te passen.

Voorts reorganiseert Agfa zijn productiecapaciteit voor drukplaten. De activiteiten in de drukplatenfabrieken in Pont-à-Marcq (Frankrijk) en Leeds (Verenigd Koninkrijk) werden in de loop van het vierde kwartaal stopgezet. De effecten van deze stappen begonnen zichtbaar te worden in de resultaten van het vierde kwartaal. In januari 2021 drukte Agfa de intentie uit om de activiteiten van Offset Solutions te organiseren in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de Agfa-Gevaert Groep.

Resultaten vierde kwartaal

Agfa-Gevaert Groep – vierde kwartaal

in miljoen euro Q4 2020
gewijzigd
Q4 2019
gewijzigd
 
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 467 529 -11,7% (-9,5%)
Brutowinst (*) 127 156 -18,3%
% van de omzet 27,3% 29,5%
Aangepaste EBITDA (*) 28 44 -36,9%
% van de omzet 5,9% 8,3%
Aangepaste EBIT(*) 13 25 -49,0%
% van de omzet 2,7% 4,8%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder de effecten van de verkoop van een deel van de HealthCare IT-activiteiten in mei en wisselkoerseffecten, daalde de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 9,5%. Zoals in de voorgaande kwartalen, bleef de COVID-19-pandemie een sterke impact hebben op de activiteiten van de Groep.

De brutowinstmarge van de Groep kwam uit op 27,3% van de omzet, tegenover 29,5% in het vierde kwartaal van 2019.

De verkoop- en algemene beheerskosten waren ongeveer 12 miljoen euro (11,6%) lager dan in het vierde kwartaal van 2019 dankzij het aan de gang zijnde brede kostenbeperkingsprogramma.

De O&O-kosten bedroegen 23 miljoen euro.

De aangepaste EBITDA daalde van 44 miljoen euro (8,3% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2019 tot 28 miljoen euro (5,9% van de omzet). De aangepaste EBIT bedroeg 13 miljoen euro (2,7% van de omzet) tegenover 25 miljoen euro (4,8% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2019.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 30 miljoen euro, tegenover een kost van 84 miljoen euro in het vierde kwartaal 2019, toen een waardeverminderingsverlies van 66,7 miljoen euro geboekt werd om de evolutie van de offsetindustrie te weerspiegelen.

De nettofinancieringskosten bedroegen 5 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 0 miljoen euro, tegenover 1 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2019.

Als gevolg van de genoemde elementen, boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoresultaat van min 24 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2020.

HealthCare IT – vierde kwartaal

in miljoen euro Q4 2020 Q4 2019
gewijzigd
 
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 59 61 -2,8% (1,8%)
Aangepaste EBITDA (*) 2,5 3,1 -20,8%
% van de omzet 4,2% 5,1%
Aangepaste EBIT (*) 0,3 0,7 -57,5%
% van de omzet 0,5% 1,1%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

 Ondanks de strategie van de divisie om te focussen op hoogwaardige inkomstenstromen en de tijdelijke vertraging in bepaalde belangrijke Imaging IT-projecten, groeide de omzet van de divisie zonder wisselkoerseffecten met 1,8%.

De brutowinstmarge kwam uit op 36,4% van de omzet, tegenover 39,2% in het vierde kwartaal van 2019. Als gevolg van het lagere bedrag aan projectinkomsten in het vierde kwartaal en bijkomende investeringen in service-efficiëntie, daalde de aangepaste EBITDA tot 2,5 miljoen euro (4,2% van de omzet). De aangepaste EBIT bedroeg 0,3 miljoen euro (0,5% van de omzet), tegenover 0,7 miljoen euro (1,1% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2019.

Gezien het feit dat een belangrijk deel van de inkomsten en de marges gerealiseerd wordt wanneer projecten bepaalde mijlpalen bereiken, is het bestuderen van trends zinvoller dan de prestaties enkel op basis van een enkel kwartaal te evalueren.

In het vierde kwartaal realiseerde Agfa verscheidene ingebruiknames van zijn Enterprise Imaging-oplossing in Europa. Zo werd het systeem bijvoorbeeld in gebruik genomen door de Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, een van de grootste NHS trusts in het Verenigd Koninkrijk.

Ook in het vierde kwartaal stelde Agfa RUBEE™ for AI voor, de artificiële intelligentie achter Enterprise Imaging. De oplossing stelt ziekenhuizen in staat om toonaangevende AI te integreren in hun Enterprise Imaging-ecosysteem.

Radiology Solutions – vierde kwartaal

in miljoen euro Q4 2020 Q4 2019

 

Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 136 153 -11,1% (-9,1%)
Aangepaste EBITDA (*) 19,2 33,7 -43,2%
% van de omzet 14,1% 22,1%
Aangepaste EBIT (*) 13,6 27,5 -50,8%
% van de omzet 10,0% 18,0%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Het medische filmgamma en het Computed Radiography-gamma bleven lijden onder de COVID-19-effecten. Bovendien begon de medische filmbusiness tegen het einde van het jaar toegenomen prijs- en volumedruk te ondervinden door de nieuwe gecentraliseerde aankooppraktijken in China. Bijgevolg daalde de omzet van de divisie zonder wisselkoerseffecten met 9,1%. Anderzijds bleef de omzet van het Direct Radiography-gamma groeien met dubbele cijfers.

De brutowinstmarge daalde van 39,8% van de omzet in het vierde kwartaal van 2019 tot 31,9% aangezien verbeterde service-efficiënties in DR en CR niet volstonden om de volumedalingen van medische film volledig te compenseren. De aangepaste EBITDA bedroeg 19,2 miljoen euro (14,1% van de omzet), tegenover 33,7 miljoen euro (22,1% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2019. De aangepaste EBIT bedroeg 13,6 miljoen euro (10,0% van de omzet), tegenover 27,5 miljoen euro (18,0% van de omzet) in het voorgaande jaar.

In het vierde kwartaal introduceerde Agfa SmartXR. Dit systeem is ontwikkeld om radiografen te helpen om kwaliteitsvolle beelden te maken, terwijl het ook hun werkbelasting vermindert en veelvoorkomende vergissingen die leiden tot het overdoen van het onderzoek helpt voorkomen.

Digital Print & Chemicals – vierde kwartaal

in miljoen euro Q4 2020 Q4 2019
gewijzigd
 
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 79 89 -11,9% (-10,7%)
Aangepaste EBITDA (*) 7,4 5,5 34,3%
% van de omzet 9,4% 6,1%
Aangepaste EBIT (*) 5,0 2,7 86,5%
% van de omzet 6,3% 3,0%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder wisselkoerseffecten daalde de omzet van de divisie Digital Print & Chemicals met 10,7% tegenover het vierde kwartaal van 2019. Hoewel de trends van de voorgaande kwartalen ook golden voor het vierde kwartaal, werd voor verscheidene activiteiten van de divisie een duidelijk herstel tegenover de eerste jaarhelft opgetekend. Het gaat bijvoorbeeld om Electronic Print (Orgacon-materialen, materialen voor gedrukte schakelingen). De verkoop van grootformaatinkjetmachines was nog steeds sterk getroffen door de COVID-19-situatie.

Ondanks de met COVID-19 samenhangende omzetdaling verbeterde de brutowinstmarge van de divisie van 25,5% van de omzet tot 29,1%. De aangepaste EBITDA-marge verbeterde van 6,1% van de omzet (5,5 miljoen euro in absolute cijfers) in het vierde kwartaal van 2019 tot 9,4% (7,4 miljoen euro in absolute cijfers). De aangepaste EBIT bedroeg 5,0 miljoen euro (6,3% van de omzet), tegenover 2,7 miljoen euro (3,0% van de omzet).

In het vierde kwartaal werd het technologisch leiderschap van Agfa op het vlak van grootformaatdrukapparatuur bevestigd met verscheidene awards van verenigingen binnen de industrie. Agfa’s Oberon RTR3300-printer kreeg een 2020 EDP (European Digital Press Association) Award en een Product of the Year Award van de PRINTING United Alliance. De Jeti Tauro H3300 LED won ook een Product of the Year Award. Voorts toonde Agfa zijn toewijding aan de sign&display-industrie met een nieuwe toevoeging aan het gamma Jeti Tauro-grootformaatprinters. De Jeti Tauro H3300 S LED biedt aantrekkelijke groeimogelijkheden voor sign&display-bedrijven. Nog in het vierde kwartaal kondigden Clariant en Agfa een overeenkomst aan waarbij Agfa de Electronic Materials-portfolio van Clariant overneemt. Met deze overdracht breidt Agfa zijn Orgacon®-portfolio van functionele materialen voor gedrukte elektronicatoepassingen verder uit.

Offset Solutions – vierde kwartaal

in miljoen euro Q4 2020 Q4 2019

 

Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 193 226 -14,3% (-12,2%)
Aangepaste EBITDA (*) 3,4 6,4 -46,4%
% van de omzet 1,8% 2,9%
Aangepaste EBIT (*) (1,1) (0,6)
% van de omzet -0,5% -0,2%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Door COVID-19-effecten – waaronder ongunstige prijs/mix-effecten – en de structurele achteruitgang van de offsetmarkten, daalde de omzet met 12,2% (zonder wisselkoerseffecten) tot 193 miljoen euro.

De brutowinstmarge daalde van 21,5% van de omzet in het vierde kwartaal van 2019 tot 20,6%. Dankzij de eerste effecten van de recente aanpassingen van de productiecapaciteit en verbeterde efficiënties op het vlak van verkoop- en algemene bedrijfskosten, verbeterde de rendabiliteit tegenover de vorige kwartalen van het jaar. De aangepaste EBITDA bedroeg 3,4 miljoen euro (1,8% van de omzet) tegenover 6,4 miljoen euro (2,9% van de omzet ) in het vierde kwartaal van 2019. De aangepaste EBIT bedroeg min 1,1 miljoen euro (min 0,5% van de omzet) tegenover min 0,6 miljoen euro (min 0,2% van de omzet) in het vierde kwartaal van 2019.

Einde bericht

 Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

 Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Bevestiging informatie persbericht Agfa-Gevaert NV

De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door H. Van Donink, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen afwijking van materieel belang hebben aan het licht gebracht in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in huidig communiqué.

Berchem, 10 maart 2021

KPMG Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

H. Van Donink

Vennoot

 

Voor meer informatie:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0)3/444. 8015
E johan.jacobs@agfa.com

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen en de gewijzigde HealthCare IT-cijfers voor 2019.