Zwakker dan verwacht handelsklimaat in tweede kwartaal – Business Groups worden vanaf 1 januari 2006 operationeel onafhankelijk- Programma voor terugkopen van eigen aandelen gestart

Press Release / Mortsel (België) / 6th July 2005


Agfa-Gevaert kondigt vandaag aan dat het handelsklimaat in het tweede kwartaal, hoewel beter dan in de eerste drie maanden van 2005, onder de verwachtingen bleef. De omzet in Graphic Systems zal naar verwacht ongeveer 440 miljoen euro bedragen, de omzet van HealthCare ongeveer 355 miljoen euro.

De lager dan verwachte omzet, de aanhoudend hoge grondstoffenprijzen en de hoger dan verwachte prijserosie, voornamelijk in HealthCare, zal ook een invloed hebben op de winstgevendheid van het tweede kwartaal. Verwacht wordt dat het operationeel resultaat van de beide business groups hoger zal zijn dan in het eerste kwartaal, maar merkelijk onder dat van vorig jaar.

In lijn met de trend van de voorbije jaren verwacht Agfa een sterke omzet in de tweede helft van 2005 met vooral een zeer sterk laatste kwartaal voor HealthCare. Daarenboven zullen de effecten van de recent genomen initiatieven om de prijserosie om te buigen, geleidelijk toenemen. Productie- en operationele kosten zullen bovendien met naar schatting 40 miljoen euro worden verminderd in vergelijking met de eerste zes maanden van het jaar. Bijgevolg verwacht Agfa dat de omzet voor beide business groups in 2005 zal toenemen in vergelijking met vorig jaar, terwijl de winst van de tweede helft van het jaar de lagere winst van de eerste helft van 2005 niet volledig zal compenseren.

“2005 is een overgangsjaar voor beide business groups. We focussen op een vermindering van de prijserosie, een verlaging van de kosten en het ten volle benutten van de gemaakte acquisities. Vanaf 2006 verwachten we dat de eerste gunstige effecten van industriële inkjet, het nieuwe groeiplatform van Graphic Systems, zichtbaar worden. In HealthCare brengen de recent gemaakte IT-acquisities reeds hun eerste synergieën voort en zullen ze vanaf 2006 in een belangrijke mate bijdragen tot de operationele winst.
Agfa voert in beide business groups een belangrijke verandering in de portfolio en technologie door. Wanneer we kwartaal met kwartaal vergelijken, zal de groei van onze digitale activiteiten de afname van de traditionele beeldvormingingsproducten niet altijd perfect compenseren. Niettemin blijven de fundamenten van de beide business groups sterk en zijn we overtuigd dat we beschikken over de juiste portfolio, technologieën en distributiekanalen om de overgang naar digitaal met succes af te ronden,” zei Marc Olivié, Agfa’s President en Chief Executive Officer.

Agfa kondigt verder aan dat het project voor de operationele verzelfstandiging van de beide business groups een zeer goede vooruitgang maakt, en wel in die mate dat de oorspronkelijk geplande implementatiedatum van begin 2007 naar 1 januari 2006 kan worden verschoven. Tegen die datum zullen beide business groups elk de volledige controle over hun winst- en verliesrekening en hun balans hebben.

Bovendien heeft de Raad van Bestuur de uitvoering van een eerste luik van het programma voor de terugkoop van maximum 3 procent van de uitstaande aandelen goedgekeurd. De Raad van Bestuur had vroeger reeds de toelating van de aandeelhouders gekregen om tot 10 procent van de eigen aandelen terug te kopen.


Nancy Glynn
Vice President Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8000
Fax nr.: +32 (0) 3 444 7485
nancy.glynn@agfa.com

2005-07-06T08:00:00+00:00