Agfa en CompuGroup hebben vandaag een overeenstemming bereikt om geen verdere besprekingen over het beoogde openbaar overnamebod te voeren – Update

Press Release / Mortsel, België / 1st December 2016


Dit persbericht verwijst naar de persberichten die op 28 oktober en 8 november 2016 werden verspreid.

Zoals reeds meegedeeld, werd Agfa-Gevaert NV (“Agfa”) benaderd door CompuGroup Medical SE (“CompuGroup”) die haar belangstelling uitdrukte voor een mogelijke overname van alle aandelen van Agfa door middel van een voorwaardelijk openbaar overnamebod.

Rekening houdend met de belangen van zijn aandeelhouders en de andere stakeholders besliste de Raad van Bestuur van Agfa op 8 november 2016 om niet-exclusieve besprekingen met CompuGroup aan te gaan en geeft hierover nu een update aan de financiële markten en investeerders.

Agfa en CompuGroup hebben vandaag een overeenstemming bereikt om geen verdere besprekingen over het beoogde openbaar overnamebod te voeren.

In het geval van verschillen tussen de Nederlandse vertaling en het Engelse origineel van dit persbericht, zal de laatste prevaleren.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com


Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com

2017-04-20T15:17:20+00:00