Press Releases

Press Releases2017-04-19T15:07:08+02:00

Search our Press Release archive...
28 May, 2004

Agfa analyses business model options for Consumer Imaging

In view of the uncertainties characterizing the markets of Consumer Imaging, Agfa-Gevaert already previously announced that it intends to run Consumer Imaging as a separate unit, enabling it to react with maximum flexibility to the rapidly changing market circumstances. This …

25 May, 2004

Buitengewone Algemene Vergadering keurt de hernieuwing van de machtiging tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal, de vernietiging van 11.200.000 eigen aandelen en de machtiging tot de inkoop van eigen aandelen goed.

Omdat het quorum voor een Buitengewone Algemene Vergadering op 27 april 2004 niet werd behaald, werd vandaag een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering met dezelfde agenda samengeroepen. Deze vergadering kon geldig beslissen over de voorgestelde statuutwijzigingen, ongeacht het aantal aanwezige of …

27 Apr, 2004

Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering

Tijdens de Algemene Vergadering hebben de aandeelhouders de uitbetaling van een brutodividend van 75 cent per uitstaand aandeel goedgekeurd. Het dividend is samengesteld uit een gewoon brutodividend van 50 cent en een uitzonderlijk brutodividend van 25 cent verbonden aan de …

10 Dec, 2003

Jesper O. Möller to resign as from January 1, 2004

Agfa-Gevaert announces that – effective from January 1, 2004, Jesper O. Möller, member of the Board of Management and within the Board responsible for Consumer Imaging, has decided to leave the Group because of personal reasons. After having lived abroad …

13 Nov, 2003

Strong cash generation even in difficult circumstances

After the first nine months of 2003, Agfa’s sales reached 3,168 million Euros, compared to 3,499 million Euros in the same period of 2002. The decrease of 9.5 percent is to a large extent due to the appreciation of the …