Press Releases

Press Releases2017-04-19T15:07:08+02:00

Search our Press Release archive...
18 Aug, 2005

Agfa-Gevaert announces second quarter results

Agfa’s second quarter sales and profit improved compared to the first three months of 2005, although some major markets remained challenging. Graphic Systems reported strong volume growth, while HealthCare’s trading environment remained weaker than expected, especially in the US. Results …

18 Aug, 2005

Agfa-Gevaert rapporteert resultaten tweede kwartaal

Agfa’s omzet en winst verbeterden in het tweede kwartaal tegenover de eerste drie maanden van 2005, maar enkele belangrijke markten bleven een uitdaging vormen. Graphic Systems rapporteerde een sterke volumegroei, terwijl het handelsklimaat van HealthCare zwakker dan verwacht bleef, vooral …

31 May, 2005

Agfa enters the industrial inkjet market

Agfa announced today a major step in its strategy to become a leader in the industrial inkjet printing market. Agfa earlier established multiple joint development and manufacturing partnerships with Thieme, Mutoh Europe and Xaar. By combining these partnerships with its …

27 May, 2005

Agfa-Gevaert on the insolvency filing of AgfaPhoto GmbH

Agfa-Gevaert announced today that it was informed of the insolvency filing by AgfaPhoto GmbH. Agfa-Gevaert is fully prepared to co-operate with the insolvency receiver once appointed and all parties concerned. Effective November 2, 2004, Agfa-Gevaert sold its consumer imaging business …

24 May, 2005

Agfa-Gevaert’s Extraordinary General Meeting

Agfa-Gevaert convened a second Extraordinary General Meeting today with the same agenda, as the required quorum was not met on the meeting of April 26, 2005. Renewal of the authorisation to buy back shares approved Reduction of the maximum term …

24 May, 2005

Agfa-Gevaert’s Buitengewone Algemene Vergadering

Agfa riep vandaag een tweede Buitengewone Algemene Vergadering met dezelfde agenda samen omdat het vereiste quorum op 26 april 2005 niet gehaald werd. Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen goedgekeurd Beperking van de maximale termijn van het …