Press Releases

Press Releases2017-04-19T15:07:08+02:00

Search our Press Release archive...
20 Jan, 2022

Agfa kondigt prijsverhoging aan voor zijn PCB-phototooling producten

Agfa kondigt een wereldwijde prijsverhoging aan voor alle IdeaLINE phototooling films en chemie die gebruikt worden voor de productie van printed circuit boards (PCB) en metaalstructurerende toepassingen. De prijs zal, verschillend van regio tot regio en van product tot product, …

20 Jan, 2022

Agfa announces a price increase for its PCB phototooling products

Agfa announces a worldwide price increase on all IdeaLINE phototooling films and chemistry used for the production of Printed Circuit Boards (PCB) and metal structuring applications. The price will be increased by double digit %, which differs by regions and …

30 Dec, 2021

Cancellation of treasury shares – regulated information

Notification pursuant to Article 15 of the Act of 2 May 2007 concerning the disclosure of significant participations in issuers whose shares are admitted to trading on a regulated market As a result of a decision of the Board of …

30 Dec, 2021

Vernietiging eigen aandelen – gereglementeerde informatie

Bekendmaking ingevolge artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt Als gevolg van een beslissing van de Raad van Bestuur …