Press Releases

Press Releases2017-04-19T15:07:08+02:00

Search our Press Release archive...
1 Jun, 2022

Agfa-Gevaert Group closes acquisition of Inca Digital Printers

The Agfa-Gevaert Group announced today that it has closed the acquisition of Inca Digital Printers, which was announced on April 20. This acquisition is an important step towards the achievement of Agfa’s ambitious growth targets and strengthens the Group’s position …

1 Jun, 2022

Agfa-Gevaert Groep rondt overname van Inca Digital Printers af

De Agfa-Gevaert Groep meldde vandaag de afronding van de overname van  Inca Digital Printers, die werd aangekondigd op 20 april. Deze overname is een belangrijke stap in de richting van het bereiken van Agfa’s ambitieuze groeidoelstellingen en ze versterkt de …

30 May, 2022

Agfa to increase price of its aluminum offset printing plates

Agfa announces today that it will increase its offset plate prices worldwide, effective July 1, 2022. Since Q2 last year, Agfa has been implementing quarterly price increases and surcharges to compensate for the significant cost increases it has been facing …

30 May, 2022

Agfa verhoogt prijs van zijn aluminium offsetdrukplaten

Agfa kondigt vandaag aan dat het zijn prijzen voor offsetplaten wereldwijd zal verhogen met ingang van 1 juli 2022. Sinds het tweede kwartaal van vorig jaar heeft Agfa driemaandelijkse prijsverhogingen en toeslagen doorgevoerd om de aanzienlijke kostenstijgingen te compenseren waarmee …

10 May, 2022

Annual General Meeting of Agfa-Gevaert NV

At Agfa-Gevaert’s Annual General Meeting, the 2021 financial statements, the remuneration report, the allocation of the result and the discharge of directors and auditor were approved. During the meeting, Mrs. Line De Decker, permanent representative of Albert House BV, was …

10 May, 2022

Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert NV

Op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert werden de jaarrekening van het boekjaar 2021, het remuneratieverslag en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris. Daarnaast werd tijdens de vergadering mevrouw …