Press Releases

Press Releases2017-04-19T15:07:08+02:00

Search our Press Release archive...
5 Jul, 2021

Aandeleninkoopprogramma – gereglementeerde informatie

In het kader van het aandeleninkoopprogramma dat werd aangekondigd in het persbericht van 10 maart 2021, begon Agfa-Gevaert NV met de aankoop van eigen aandelen op Euronext Brussel. De toelating om eigen aandelen in te kopen werd gegeven door de …

5 Jul, 2021

Share buyback program – regulated information

Within the framework of the share buyback program which was announced in the press release of March 10, 2021, Agfa-Gevaert NV proceeded with the purchase of own shares on the market of Euronext Brussels. The authorization to acquire own shares …

28 Jun, 2021

Aandeleninkoopprogramma – gereglementeerde informatie

In het kader van het aandeleninkoopprogramma dat werd aangekondigd in het persbericht van 10 maart 2021, begon Agfa-Gevaert NV met de aankoop van eigen aandelen op Euronext Brussel. De toelating om eigen aandelen in te kopen werd gegeven door de …

28 Jun, 2021

Share buyback program – regulated information

Mortsel, Belgium – June 28, 2021 – 5:40 p.m. CET Within the framework of the share buyback program which was announced in the press release of March 10, 2021, Agfa-Gevaert NV proceeded with the purchase of own shares on the …

25 Jun, 2021

Cancellation of treasury shares – regulated information

Notification pursuant to Article 15 of the Act of 2 May 2007 concerning the disclosure of significant participations in issuers whose shares are admitted to trading on a regulated market As a result of a decision of the Board of …

25 Jun, 2021

Vernietiging eigen aandelen – gereglementeerde informatie

Bekendmaking ingevolge artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt Als gevolg van een beslissing van de Raad van Bestuur …

24 Jun, 2021

Agfa announces offset printing plate price increase

Agfa announced today that it will globally increase the prices of its offset printing plates. The ongoing rise of raw material costs, particularly aluminum, energy and packaging materials, in combination with high freight rates, make price adjustments unavoidable. The price …

24 Jun, 2021

Agfa kondigt prijsverhoging aan voor offsetdrukplaten

Agfa kondigde vandaag aan dat het wereldwijd de prijzen voor zijn offsetdrukplaten zal verhogen. In combinatie met de hoge vrachtkosten maakt de voortdurende stijging van de kosten voor grondstoffen (vooral van aluminium), energie en verpakkingsmaterialen prijsaanpassingen onvermijdelijk. De prijs van …

21 Jun, 2021

Share buyback program – regulated information

Within the framework of the share buyback program which was announced in the press release of March 10, 2021, Agfa-Gevaert NV proceeded with the purchase of own shares on the market of Euronext Brussels. The authorization to acquire own shares …

21 Jun, 2021

Aandeleninkoopprogramma – gereglementeerde informatie

In het kader van het aandeleninkoopprogramma dat werd aangekondigd in het persbericht van 10 maart 2021, begon Agfa-Gevaert NV met de aankoop van eigen aandelen op Euronext Brussel. De toelating om eigen aandelen in te kopen werd gegeven door de …