Press Releases

Press Releases2017-04-19T15:07:08+02:00

Search our Press Release archive...
14 May, 2024

Annual General Meeting of Agfa-Gevaert NV

Mortsel, Belgium – May 14, 2024 – 2.00 p.m. CET At Agfa-Gevaert’s Annual General Meeting, the 2023 financial statements, the allocation of the result, the remuneration report and the discharge of directors and auditor were approved. During the meeting, PJY …

14 May, 2024

Jaarlijkse Algemene Aandeelhouders-vergadering van Agfa-Gevaert NV

Mortsel, België – 14 mei 2024 – 14u00 CET Op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert werden de jaarrekening van het boekjaar 2023, de bestemming van het resultaat en het remuneratieverslag goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders …

13 Mar, 2024

De Agfa-Gevaert Groep in 2023: EBITDA van de Groep 52% hoger, onder impuls van de groeimotoren – gereglementeerde informatie

HealthCare IT: Sterke verbetering rendabiliteit Voortdurende investeringen in innovatieve oplossingen Digital Print & Chemicals: Groeiende ZIRFON-activiteiten begonnen bij te dragen aan rendabiliteit Rendabele groei voor Digital Print ondanks getemperd investeringsklimaat voor apparatuur Filmactiviteiten onder druk door macro-economische omstandigheden en wisselkoersimpact …