Press Releases

Press Releases2017-04-19T15:07:08+02:00

Search our Press Release archive...
12 May, 2005

Agfa-Gevaert rapporteert resultaten eerste kwartaal 2005

Agfa kende een trage start van het jaar, naar analogie van de trend in het eerste kwartaal van 2004. De prestaties werden beïnvloed door het feit dat het eerste kwartaal van 2005 minder facturatiedagen telde dan in 2004, door de …

26 Apr, 2005

Annual General Meeting (2)

Appointments to the Board of Directors approved During Agfa’s Annual General Meeting today, shareholders approved the re-appointment as members of the Board of Directors of Ferdinand Chaffart, André Oosterlinck, Karel Van Miert and Ludo Verhoeven and the appointment of Marc …

26 Apr, 2005

Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering (2)

Benoemingen goedgekeurd Tijdens Agfa’s Jaarlijkse Algemene Vergadering vandaag gaven de aandeelhouders hun goedkeuring aan de herbenoeming van Ferdinand Chaffart, André Oosterlinck, Karel Van Miert en Ludo Vehoeven als leden van de Raad van Bestuur en aan de benoeming van Marc …

26 Apr, 2005

Annual General Meeting

Gross dividend of 60 cent per share approved At Agfa’s General Meeting today, shareholders approved the payment of a gross dividend of 60 cent per outstanding share. The share will be listed ex-coupon as of April 27, 2005. Ludo Verhoeven, …

26 Apr, 2005

Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering

Brutodividend van 60 cent per aandeel goedgekeurd Tijdens Agfa’s Algemene Vergadering hebben de aandeelhouders vandaag de uitbetaling van een brutodividend van 60 cent per uitstaand aandeel goedgekeurd. Het aandeel zal ex-coupon noteren vanaf 27 april 2004. Ludo Verhoeven, Agfa’s voorzitter …

10 Mar, 2005

Changes to Agfa-Gevaert Board of Directors

Agfa-Gevaert’s Chairman of the Board of Directors, Pol Bamelis, announces that the Board has nominated Agfa’s Chief Executive Officer (CEO), Ludo Verhoeven, to succeed him as Chairman of the Board. In addition the Board nominated Agfa’s Executive Vice President, Marc …

10 Mar, 2005

Wijzigingen in de Raad van Bestuur van Agfa-Gevaert

Agfa-Gevaert’s Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pol Bamelis, kondigt aan dat de Raad van Bestuur Agfa’s Chief Executive Officer (CEO), Ludo Verhoeven, voordraagt om hem op te volgen als Voorzitter van de Raad van Bestuur. Voorts draagt de Raad …