Press Releases

Press Releases2017-04-19T15:07:08+02:00

Search our Press Release archive...
30 May, 2022

Agfa verhoogt prijs van zijn aluminium offsetdrukplaten

Agfa kondigt vandaag aan dat het zijn prijzen voor offsetplaten wereldwijd zal verhogen met ingang van 1 juli 2022. Sinds het tweede kwartaal van vorig jaar heeft Agfa driemaandelijkse prijsverhogingen en toeslagen doorgevoerd om de aanzienlijke kostenstijgingen te compenseren waarmee …

10 May, 2022

Annual General Meeting of Agfa-Gevaert NV

At Agfa-Gevaert’s Annual General Meeting, the 2021 financial statements, the remuneration report, the allocation of the result and the discharge of directors and auditor were approved. During the meeting, Mrs. Line De Decker, permanent representative of Albert House BV, was …

10 May, 2022

Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert NV

Op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert werden de jaarrekening van het boekjaar 2021, het remuneratieverslag en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris. Daarnaast werd tijdens de vergadering mevrouw …

21 Apr, 2022

Agfa plant een belangrijke transformatie van zijn interne financiële diensten

De Agfa-Gevaert Groep kondigt de intentie aan om een belangrijke reorganisatie van haar financiële diensten door te voeren binnen het kader van het lopende transformatieprogramma van de onderneming. Deze reorganisatie beoogt het sneller bereiken van vereenvoudiging, van automatisatie en van …