Press Releases

Press Releases2017-04-19T15:07:08+02:00

14 May, 2019

Jaarlijkse Algemene Aandeelhouders-vergadering van Agfa-Gevaert NV

Vandaag werden op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert de jaarrekening van het boekjaar 2018, het remuneratieverslag en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris. Verder keurden de aandeelhouders de …

14 May, 2019

Annual General Meeting of Agfa-Gevaert NV

Mortsel / Belgium, May 14, 2019 – 3.00 p.m. CET At Agfa-Gevaert’s Annual General Meeting today, the 2018 financial statements, the remuneration report, the allocation of the result and the discharge of directors and auditors were approved. Furthermore, the shareholders …