Agfa-Gevaert’s Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pol Bamelis, kondigt aan dat de Raad van Bestuur Agfa’s Chief Executive Officer (CEO), Ludo Verhoeven, voordraagt om hem op te volgen als Voorzitter van de Raad van Bestuur. Voorts draagt de Raad van Bestuur Agfa’s Executive Vice President, Marc Olivié, voor om als lid van de Raad van Bestuur te worden verkozen. Na zijn verkiezing als lid van de Raad van Bestuur zal Marc Olivié worden benoemd tot Voorzitter van het Directiecomité en CEO van Agfa-Gevaert.
  • Raad van Bestuur draagt Ludo Verhoeven voor als zijn nieuwe Voorzitter en Marc Olivié als Voorzitter van het Directiecomité en CEO

Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pol Bamelis, en raadslid Dietrich von Kyaw, die de verplichte pensioenleeftijd voor raadsleden heeft bereikt, wensen niet te worden herverkozen als leden van de Raad van Bestuur. Ludo Verhoeven, Ferdinand Chaffart, André Oosterlinck en Karel Van Miert, van wie de mandaten eveneens verstrijken, zullen zich voor herverkiezing kandidaat stellen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders die plaatsvindt op 26 april 2005. Marc Olivié, Executive Vice President van Agfa-Gevaert, zal worden voorgedragen als nieuw lid van de Raad van Bestuur.

Na de Jaarvergadering zal Ludo Verhoeven door de Raad van Bestuur worden voorgedragen om Pol Bamelis als niet-uitvoerend Voorzitter van de Raad van Bestuur op te volgen. Marc Olivié zal door de Raad van Bestuur worden voorgedragen om Ludo Verhoeven als Voorzitter van het Directiecomité en CEO op te volgen.

De Raad van Bestuur dankt Pol Bamelis en Dietrich von Kyaw voor hun uitmuntende en loyale diensten als leden van de Raad van Bestuur en Pol Bamelis in het bijzonder voor zijn leiderschap gedurende de voorbije drie jaar. Dietrich von Kyaw werd in 2000 verkozen als lid van de Raad van Bestuur. Pol Bamelis werd verkozen als lid van de Raad van Bestuur in 2002 en werd in hetzelfde jaar benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur.

“Ik wens Pol Bamelis uiting te geven van mijn persoonlijke waardering voor zijn leiderschap, zijn ondersteuning en de raad die hij me steeds gaf in de periode waarbij we Agfa door belangrijke veranderingen leidden en de firma toespitsten op wat nu haar kernactiviteiten zijn: Graphic Systems en HealthCare,” zei Ludo Verhoeven.

“Nu ik de Raad van Bestuur van Agfa verlaat, ben ik zeer verheugd dat Ludo Verhoeven de nieuwe Voorzitter van de Raad zal worden, en dat hij als CEO en Voorzitter van het Directiecomité door Marc Olivié zal worden opgevolgd. Door zijn lange loopbaan bij Agfa zal Ludo de onderneming de nodige continuïteit kunnen bieden. Marc brengt een aanzienlijke globale ervaring met zich mee die van vitaal belang zal blijken wanneer we Agfa in dit nieuwe tijdperk binnenloodsen,” zei Pol Bamelis.

Gedurende de voorbije drie jaar heeft Agfa, onder het leiderschap van het team Bamelis/Verhoeven, haar aandeelhouderschap gediversifieerd, een nieuw managementteam uitgebouwd, Consumer Imaging gedesinvesteerd en de activiteitenportfolio gefocust door middel van een gerichte reeks acquisities en desinvesteringen. De onderneming is nu uitstekend geplaatst om de beide kernactiviteiten verder te laten groeien en om hun globale leidinggevende posities te versterken.

Dr. Ludo Verhoeven (60) vervoegde Agfa-Gevaert N.V. in Mortsel in 1973 en begon zijn loopbaan in de Onderzoek- & Ontwikkelingsafdeling. Tijdens zijn loopbaan bekleedde hij verschillende functies in België, Duitsland, en de Verenigde Staten. In 1997 werd hij benoemd tot lid van het Directiecomité. In 1999 werd hij verlozen als lid van de Raad van Bestuur. In 2001 werd hij benoemd tot CEO en Voorzitter van het Directiecomité.

Marc Olivié (51) vervoegde Agfa Gevaert in 2004. Onlangs werd hij tot Executive Vice President benoemd en werd hij lid van het Directiecomité. Voordat hij bij Agfa kwam, was Marc President van American Standard Bath and Kitchen, in New Jersey (USA). Van 1996 tot 2001 werkte hij voor Armstrong Holdings in de Verenigde Staten, eerst als President en CEO van Armstrong Building Products, daarna als President en CEO van Armstrong Flooring in Pennsylvania (USA). Marc Olivié, geboren in Antwerpen, had leidinggevende functies in verschillende ondernemingen in het Midden-Oosten, Europa en de Verenigde Staten.

“Ik ben verheugd en vereerd dat de Raad van Bestuur mij wenst te benoemen als de nieuwe CEO en Voorzitter van het Directiecomité van de Agfa-Gevaert Groep. We hebben duidelijke en agressieve groeistrategieën voor onze activiteiten en ik kijk ernaar uit om samen te werken met de Raad van Bestuur, het Directiecomité en de Agfa-medewerkers om deze ambitieuze doelstellingen te realiseren. Ik ben bijzonder verheugd dat Ludo Verhoeven heeft aanvaard om Voorzitter van de Raad van Bestuur te worden. Ik kijk er dan ook naar uit om samen te werken met Ludo om Agfa de komende jaren doorheen een belangrijke transformatie te leiden,” zei Marc Olivié.

“Ik ben zeer verheugd dat Marc Olivié me zal opvolgen als Voorzitter en CEO van de Agfa-Gevaert Groep. Marc brengt vele vaardigheden en ervaring mee en is degelijk voorbereid op zijn nieuwe rol,” zei Ludo Verhoeven. “Ik ben ervan overtuigd dat onder zijn leiderschap, Agfa succesvol zal groeien en dat onze beide kernactiviteiten zich zullen versterken. In mijn nieuwe rol als Voorzitter van de Raad van Bestuur zullen Agfa en het managementteam op mijn volledige steun kunnen blijven rekenen.”


Nancy Glynn
Vice President Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8000
Fax nr.: +32 (0) 3 444 7485
nancy.glynn@agfa.com