(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV’s statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgende kennisgeving:

Active Ownership Capital S.à.r.l. heeft op 15 december 2021 gemeld dat het op 10 december 2021 een participatie in Agfa-Gevaert beheerde van 27.149.297  stemrechten, hetzij 16,68% (noemer is 162.795.008).

Op deze datum beschikte AOC Value S.A.S. afzonderlijk over 16.582.228 stemrechten of 10.19%, en daarmee de drempel van 10% naar boven overschreed.

Eveneens op deze datum beschikte AOC Technology S.A.S. afzonderlijk over 10.567.069 stemrechten of 6,49%.

Het totale aantal stemrechten dat wordt aangehouden door de hieronder beschreven ondernemingen komt overeen met 16,68%.

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via welke de participatie daadwerkelijk wordt aangehouden

De volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via welke de deelneming effectief wordt gehouden, is sinds de laatste kennisgeving niet gewijzigd (met dien verstande dat Tamlino Import & Advisory LP zijn naam heeft gewijzigd in Active Ownership LP, en Tamlino Investments Ltd. zijn naam in Active Ownership Management Ltd. heeft gewijzigd).

Voorafgaand aan deze kennisgeving sloten AOC Technology S.A.S., AOC Value S.A.S. en Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS op 25 juni 2018 een gezamenlijk akkoord betreffende de uitoefening van hun stemrechten in de emittent, Agfa-Gevaert NV. Dit akkoord is nog steeds van kracht.
AOC Technology S.A.S. en AOC Value S.A.S. staan beide onder zeggenschap van Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS wordt beheerd door Active Ownership Capital S.à.r.l., dat onder de gezamenlijke zeggenschap staat van twee aandeelhouders, Active Ownership Advisors GmbH en Active Ownership Investments Ltd.
Active Ownership Advisors GmbH staat onder zeggenschap van Florian Schuhbauer. Active Ownership Investments Ltd. staat onder zeggenschap van Active Ownership LP (voorheen Tamlino Import & Advisory LP), die onder zeggenschap staat van Active Ownership Management Ltd. (voorheen Tamlino lnvestments Ltd.), die onder zeggenschap staat van Klaus Röhrig.

Op 1 oktober 2019 werd echter een overeenkomst gesloten door Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS betreffende de aanstelling van Active Ownership Corporation S.à r.l. als AIFM voor Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. Krachtens deze overeenkomst en benoeming zal Active Ownership Corporation S.à r.l. de stemrechten uitoefenen met betrekking tot de aandelen die in het bezit zijn van Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS.

Active Ownership Corporation S.à r.l. staat onder de gezamenlijke zeggenschap van Active Ownership Advisors GmbH en Active Ownership Investments Ltd.

Active Ownership Corporation S.à r.l. staat onder de gezamenlijke zeggenschap van Active Ownership Advisors GmbH en Active Ownership Investments Ltd.

De zeggenschap over deze twee aandeelhouders is niet gewijzigd sinds de laatste kennisgeving en blijft zoals hierboven beschreven (met uitzondering van de hierboven vermelde naamswijzigingen).

De meerderheid van de stemrechten in AOC Technology S.A.S. en AOC Value S.A.S. wordt uitgeoefend door Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS. De uitoefening van de stemrechten in Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS werd hierboven beschreven.

AOC Value S.A.S. en AOC Technology S.A.S. zijn zusterondernemingen, die beide onder zeggenschap staan van Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van 2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV’s statuten, kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com

Contact:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
tel. +32 0 3 444 7124
e-mail: viviane.dictus@agfa.com