(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV’s statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgende kennisgevingen:

Norges Bank heeft op 17 februari 2021 gemeld dat het op 15 februari 2021 over een participatie in Agfa-Gevaert beschikte van 5.074.712 stemrechten, hetzij 2,95% (noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van 3% naar onder heeft overschreden. Tezelfdertijd deelde Norges Bank mee dat het 456.145 stemrechten in leen heeft of 0,27%. Dit geeft een totaal van 5.530.857 stemrechten of 3,22%.

Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges Bank de deviezenreserves. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse Government Pension Fund Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het is gedelegeerd aan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank – die optreedt als opdrachtgever – en alle posities zijn geregistreerd op naam van Norges Bank.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van 2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV’s statuten, kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com en johan.jacobs@agfa.com.

Contact:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
tel. +32 0 3 444 7124
e-mail: viviane.dictus@agfa.com