Rekening houdend met de bepalingen van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, heeft de Raad van Bestuur besloten de Jaarlijkse Algemene (12 mei 2020) en Buitengewone Algemene Vergaderingen (29 april 2020 (carensvergadering) en 12 mei 2020) die worden gehouden op de zetel van de Vennootschap, Septestraat 27, 2640 Mortsel, op de als volgt aangepaste manier te laten verlopen:

 • Om de gezondheid en de veiligheid van alle deelnemers te kunnen garanderen, besloot de Raad van Bestuur deze vergaderingen achter gesloten deuren te houden. Daarom heeft de Raad beslist:
 1. dat rekening houdend met de bepalingen van het Koninklijk Besluit
  4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, de aandeelhouders deze vergaderingen niet fysiek mogen bijwonen, maar enkel kunnen stemmen bij volmacht. Deze volmacht dient te worden gegeven aan de heer Wilfried Van Lishout, secretaris–generaal van de Vennootschap. Een exemplaar van de volmacht is op de zetel van de Vennootschap te verkrijgen. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website www.agfa.com/investorrelations. De volmachten kunnen worden verzonden naar de zetel van de Vennootschap met alle mogelijke middelen, waaronder bij middel van een e-mail (secretaris.generaal@agfa.com) met de aangevulde en ondertekende volmacht als bijlage. Deze documenten moeten de Vennootschap bereiken ten laatste op de vierde dag die de dag van de  Vergadering voorafgaat. Dit is voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering op vrijdag 8 mei 2020 en voor de Buitengewone Algemene Vergaderingen respectievelijk op vrijdag 24 april 2020 (carensvergadering)  en vrijdag 8 mei 2020.
 2. dat vragen enkel schriftelijk kunnen worden gesteld. Overeenkomstig de bepalingen van voormeld Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020, dienen deze schriftelijke vragen uiterlijk de vierde dag voor de vergadering, i.e. respectievelijk op vrijdag 24 april en vrijdag 8 mei 2020 voor de Buitengewone Algemene Vergaderingen en op vrijdag 8 mei 2020 voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering, bij de Vennootschap toe te komen. Het antwoord op deze schriftelijke vragen zal worden bekendgemaakt op de website van de Vennootschap.
 3. dat alle overige bepalingen vermeld in de oproepingen tot de vergadering ongewijzigd blijven.
 • De Jaarlijkse Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering zal beperkt worden tot:
  • het overlopen van de schriftelijke vragen die door de aandeelhouders zijn ingediend en waarop de Raad van Bestuur haar antwoorden, waar relevant gegroepeerd, zal publiceren op de website van de Vennootschap (www.agfa.com/investorrelations);
  • de kennisname, bespreking en goedkeuring van de agendapunten.
 • De gebruikelijke ontvangstmomenten voor en na de Vergadering worden afgeschaft.
 • Enkel leden van het bureau zullen aanwezig zijn, met respect voor de ‘social distancing’ regels.

Contact:

Claire Dascotte

Agfa-Gevaert NV – Corporate Legal

+32 3 444 7291

claire.dascotte@agfa.com