Tijdens de Algemene Vergadering hebben de aandeelhouders de uitbetaling van een brutodividend van 75 cent per uitstaand aandeel goedgekeurd. Het dividend is samengesteld uit een gewoon brutodividend van 50 cent en een uitzonderlijk brutodividend van 25 cent verbonden aan de verkoop van Non-Destructive Testing. Het aandeel zal ex-coupon noteren vanaf 28 april 2004.
  • Brutodividend van 75 cent per aandeel goedgekeurd

Tijdens de vergadering gaf Ludo Verhoeven, CEO en voorzitter van het Directiecomité van Agfa-Gevaert, kort commentaar over het verloop van de activiteiten sinds het begin van het jaar: “Vooruitkijkend naar 2004, valt vooral op dat de onzekerheid in Consumer Imaging groot blijft. Hoewel onze nieuwe fotolabs een groot succes kennen, blijft de scherpe achteruitgang van de filmmarkten tijdens de laatste 5 à 6 maanden zorgwekkend. Het is nog onduidelijk of deze toestand te wijten is aan voorraadafbouw bij onze klanten en dus met de aanvang van het seizoen in april zal verbeteren. Wat Grafische Systemen betreft, kunnen wij, ondanks de lichte verbetering van de macro-economische indicatoren, nog steeds geen overtuigende heropleving vaststellen van de grafische markten, vooral niet in de zeer belangrijke Europese markten. Wat HealthCare betreft, zien we dat er tijdelijk enige druk bestaat op de bestedingen van de ziekenhuizen. We verwachten echter dat dit een tijdelijk fenomeen is en dat HealthCare verder zal blijven groeien en goede prestaties zal blijven leveren.

Omdat we opnieuw moeten rekening houden met de weerslag van de Euro, die nog verder is gestegen, en met de hogere grondstofprijzen, zal 2004 ongetwijfeld nogmaals een jaar met vele uitdagingen zijn. Hier staat tegenover dat Agfa zich zal blijven inzetten om de efficiëntie verder te verbeteren en de kosten te drukken.

Nu het Horizon-plan met succes werd afgesloten, hebben we het Orion-plan gelanceerd, dat loopt tot eind 2005. Het heeft tot doel de groei te stimuleren en de kwaliteit van onze producten en systemen verder te verbeteren. Door onze bedrijfsprocessen zorgvuldig te analyseren en bij te sturen, verwachten we opnieuw de kosten te kunnen verminderen met 200 miljoen Euro. We zullen er ook naar streven de verkoop- en administratiekosten terug te brengen tot 22% van de omzet, daar waar ze nu meer dan 25 % van de omzet vertegenwoordigen. Tenslotte zullen we het werkkapitaal nogmaals gevoelig verminderen door het aantal voorraaddagen van 124 tot 100 te brengen, het klantenkrediet van 74 dagen tot 70 en de betalingstermijnen aan onze leveranciers van 47 tot 55 dagen te verhogen.

Agfa zal dus werken op verschillende vlakken: we streven ernaar de omzet te doen groeien, de efficiëntie te verhogen en zullen aanzienlijke hoeveelheden cash blijven genereren.”

De eerste kwartaalcijfers van Agfa-Gevaert worden bekend gemaakt op 13 mei 2004, vóór beurstijd.

Agfa-Gevaert meldt verder dat het voorgeschreven quorum voor de Buitengewone Algemene Vergadering niet werd behaald en er bijgevolg niet geldig kon worden gestemd over de te behandelen agendapunten. Er zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op dinsdag 25 mei 2004 om 11 uur. Deze vergadering zal geldig kunnen stemmen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.


Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com