Vandaag werden op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert de jaarrekening van het boekjaar 2017, het remuneratieverslag en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.

Verder keurden de aandeelhouders het voorstel tot benoeming van MRP Consulting BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mark Pensaert, tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap goed.

Perscontact:

Viviane Dictus
Directeur Corporate Communication      
T +32 3 444 7124      
E viviane.dictus@agfa.com                     

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 3 444 8015
E johan.jacobs@agfa.com