Op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert werden de jaarrekening van het boekjaar 2020, het remuneratieverslag, het remuneratiebeleid en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.

Daarnaast werd tijdens de vergadering de heer Christian Reinaudo herbenoemd tot niet­uitvoerend bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van vier jaar.

Tot slot keurde de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de clausules van wijziging van controle goed, opgenomen in het Facility Agreement van 5 maart 2021 met BNP Paribas, Fortis SA/NV, ING Belgium SA/NV, KBC Bank NV en Belfius Bank SA/NV enerzijds en Agfa-Gevaert NV anderzijds.

(einde bericht)

Perscontact:

Viviane Dictus                                              

Directeur Corporate Communication
T +32 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com