Vandaag werden op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert alle te stemmen agendapunten goedgekeurd. Zo werd onder meer de jaarrekening van het boekjaar 2007 en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.

De aandeelhouders keurden eveneens de herbenoeming van Karel Van Miert als onafhankelijk bestuurder goed. Verder werden de benoemingen van Willy Duron, als bestuurder, en van Michel Akkermans, Roland Junck en Horst Heidsick, als onafhankelijk bestuurder goedgekeurd. Allen werden benoemd voor een periode van drie jaar, met ingang van vandaag.

Deze namiddag zal Julien De Wilde tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur tot Voorzitter worden benoemd in opvolging van Ludo Verhoeven.


Katia Waegemans
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
katia.waegemans@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com