Vandaag werden op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert alle te stemmen agendapunten goedgekeurd. Zo werd onder meer de jaarrekening van het boekjaar 2010 en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.

De aandeelhouders keurden eveneens de herbenoeming van Willy Duron, Roland Junck, Michel Akkermans (vaste vertegenwoordiger van Pamica NV) en Horst Heidsieck (vaste vertegenwoordiger van Value Consult Management- und Unternehmensberatung GmbH), als leden van de Raad van Bestuur goed. Tot slot keurde de Algemene Vergadering, in overeenkomst met Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, de clausule van wijziging van controle goed die is opgenomen in het Bonding Facility Agreement van 14 oktober 2010 met Fortis Bank NV en Zurich Insurance PLC enerzijds en in het Autonomous First Demand Guarantee Agreement van 11/13 januari 2011 met de Europese Investeringsbank anderzijds.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com