Vandaag werden op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert alle te stemmen agendapunten goedgekeurd. Zo werd onder meer de jaarrekening van het boekjaar 2009 en de bestemming van het resultaat goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.

De aandeelhouders keurden eveneens de benoeming van Christian Reinaudo en de herbenoeming van Jo Cornu als lid van de Raad van Bestuur goed. Zij keurden ook de herbenoeming van KPMG Bedrijsrevisoren goed als commissaris, en beslisten de vergoeding van de commissaris vast te leggen vast te leggen op een bedrag van 218.000 euro per jaar, en dit voor de looptijd van de benoeming. Tot slot keurde de Algemene Vergadering de clausule van wijziging van controle goed, zoals omschreven in de Kodak Agfa ‘Settlement and Release’-overeenkomst en in de ‘Patent-Cross License’.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com