• Brutodividend van 60 cent per aandeel goedgekeurd

Tijdens Agfa’s Algemene Vergadering hebben de aandeelhouders vandaag de uitbetaling van een brutodividend van 60 cent per uitstaand aandeel goedgekeurd. Het aandeel zal ex-coupon noteren vanaf 27 april 2004.

Ludo Verhoeven, Agfa’s voorzitter en CEO, gaf commentaar over het verloop van de activiteiten sinds het begin van het jaar: “Net zoals vorig jaar geven Agfa’s voorlopige cijfers voor het eerste kwartaal van 2005 een trage start van het jaar aan. De prestaties worden beïnvloed door een meer uitgesproken seizoensgevoeligheid in de business group HealthCare door een groeiend aandeel projectgerelateerde IT. Bovendien had het feit dat Pasen dit jaar in maart viel een invloed op beide business groups. Hoewel deze elementen de resultaten van het eerste kwartaal hebben beïnvloed, heeft Agfa alle vertouwen in de vooruitzichten voor 2005: beide business groups, HealthCare en Graphic Systems, zullen hun omzet en winst doen groeien als gevolg van een meer gerichte business portfolio en versterkt als ze zijn door de gerichte acquisities die de voorbije jaren werden gemaakt.”

De eerste kwartaalcijfers van Agfa-Gevaert worden bekend gemaakt op 12 mei 2005, vóór beurstijd.

Agfa-Gevaert meldt verder dat het voorgeschreven quorum voor de Buitengewone Algemene Vergadering niet werd behaald en er bijgevolg niet geldig kon worden gestemd over de te behandelen agendapunten. Er zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen op 24 mei 2005 om 10 uur. Deze vergadering zal geldig kunnen stemmen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.


Nancy Glynn
Vice President Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8000
Fax nr.: +32 (0) 3 444 7485
nancy.glynn@agfa.com