• Benoemingen goedgekeurd

Tijdens Agfa’s Jaarlijkse Algemene Vergadering vandaag gaven de aandeelhouders hun goedkeuring aan de herbenoeming van Ferdinand Chaffart, André Oosterlinck, Karel Van Miert en Ludo Vehoeven als leden van de Raad van Bestuur en aan de benoeming van Marc Olivié als nieuw raadslid. Zij werden allen benoemd voor een periode van drie jaar die vandaag inging. In de daarop volgende vergadering van de Raad van Bestuur werd Dr. Ludo Verhoeven tot Voorzitter van de Raad van Bestuur verkozen in opvolging van Dr. Pol Bamelis, die zich niet opnieuw verkiesbaar wenste te stellen. Marc Olivié werd benoemd tot Voorzitter en CEO.


Nancy Glynn
Vice President Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8000
Fax nr.: +32 (0) 3 444 7485
nancy.glynn@agfa.com