Op de Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering van Agfa-Gevaert werden de jaarrekening van het boekjaar 2022, de bestemming van het resultaat en het remuneratieverslag goedgekeurd en werd er kwijting verleend aan de bestuurders en de commissaris.

Daarnaast werden tijdens de vergadering Vantage Consulting BV (met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Aranzana) en H F Routh Consulting LLC (met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Helen Routh) herbenoemd tot onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van vier jaar. Voorts werd Klaus Röhrig voor een periode van vier jaar herbenoemd tot niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap.

(einde bericht)

Over Agfa

De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevende onderneming op het vlak van beeldvormingstechnologie en IT-systemen met meer dan 150 jaar ervaring. De Groep bestaat uit drie divisies: Radiology Solutions, HealthCare IT en Digital Print & Chemicals. Ze ontwikkelen, produceren en verkopen analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorgsector, voor specifieke industriële toepassingen en voor de drukindustrie. In 2022 realiseerde de Groep (inclusief de divisie Offset Solutions) een omzet van 1.857 miljoen euro.

Contact:
Viviane Dictus
Director Corporate Communications
tel. +32 0 3 444 7124
e-mail: viviane.dictus@agfa.com