• Voortdurende omzetgroei onder impuls van sterke prestaties van Offset Solutions en Digital Print & Chemicals

  • Bestendige brutowinstmarge dankzij succesvolle prijsacties en strikt kostenbeheer

  • Stijging van aangepaste EBITDA met 22% – ondanks bredere inflatiedruk en problemen in de toeleveringsketen

  • Verdere vooruitgang in de transformatieprogramma’s

  • Vrije kasstroom beïnvloed door periodegebonden toename van het werkkapitaal, versterkt door verstoringen van de toeleveringsketen en kosteninflatie

Mortsel (België), 10 mei 2022 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het eerste kwartaal van 2022.

“We leven in een tijd met uitzonderlijke inflatie, met geopolitieke onzekerheden en met name het conflict tussen Rusland en Oekraïne, ongeziene volatiliteit in onze toeleveringsketens en voortdurende COVID-effecten, vooral in China. Alle inputkosten voor grondstoffen, energie, verpakkingsmateriaal, transport en lonen blijven substantieel stijgen en ook verstoringen van de toeleveringsketen beïnvloeden onze activiteiten sterk. In deze complexe inflatiecontext kunnen we onze marges behouden dankzij prijsacties en kostenbeheersingsmaatregelen. Onder impuls van de sterke prestatie van de divisie Offset Solutions verbeterden we onze aangepaste EBITDA aanzienlijk, wat aantoont dat onze prijsstrategie en ons strikt kostenbeheer vruchten afwerpen. We zetten de laatste maanden bovendien opnieuw grote stappen in ons transformatieprogramma. De maatregelen die we recent namen op het vlak van onze interne IT-diensten en onze interne financiële diensten zijn voorbeelden van de manier waarop we ons bedrijfsmodel vereenvoudigen. Een paar weken geleden kondigden we aan dat we van plan zijn om Inca Digital Printers over te nemen. Deze investering zal onze positie versterken in de markt van de ultrasnelle breedformaatdruk als geheel en het veelbelovende verpakkingssegment in het bijzonder. Digitaal drukken is een rendabele groeimotor met een geweldig potentieel, dat met de toevoeging van Inca nog groter zal worden,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Aandeleninkoopprogramma op schema

Op 10 maart 2021 kondigde de Agfa-Gevaert Groep een aandeleninkoopprogramma met een volume tot 50 miljoen euro aan. Het programma ging van start op 1 april 2021. De Groep publiceert wekelijks een persbericht over de status van het programma. Sinds het begin van het programma tot 3 mei 2022 kocht de Groep 11,1 miljoen aandelen. Dit resulteerde in de annulering van 9,5 miljoen aandelen, of 5,69% van het aandelentotaal. In het eerste kwartaal kocht de Groep 2,3 miljoen aandelen voor een totaal bedrag van 8,5 miljoen euro.

Agfa-Gevaert Groep – Q1 2022

in miljoen euro Q1 2022 Q1 2021

 

Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 424 396 7,2% (3,5%)
Brutowinst (*) 123 117 5,5%
% van de omzet 29,0% 29,5%
Aangepaste EBITDA (*) 19 15 22,2%
% van de omzet 4,4% 3,9%
Aangepaste EBIT(*) 4 (1)
% van de omzet 0,8% -0,1%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep steeg met 7,2%, vooral onder impuls van de divisies Digital Print & Chemicals en Offset Solutions. Dankzij succesvolle prijsverhogingen en volumetoenames konden zowel de divisie Digital Print & Chemicals als de divisie Offset Solutions hun omzet gevoelig verhogen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. In de divisie Radiology Solutions veerde de omzet van de Direct Radiography-activiteiten op na een aantal mindere kwartalen. Na een sterk vierde kwartaal van 2021, boekte de HealthCare IT-divisie zoals verwacht een bescheiden omzetdaling tegenover het eerste kwartaal van 2021.

Omdat prijsacties de Groep in staat stelden om de kosteninflatie deels te compenseren, bleef de brutowinstmarge nagenoeg stabiel op 29,0% van de omzet.

De verkoop- en algemene beheerskosten bleven als percentage van de omzet bijna stabiel, maar ze lagen 8,5% boven het niveau van het eerste kwartaal van 2021. Dat was vooral het gevolg van een verhoogde businessactiviteit (wat een invloed had op de verkoopkosten) en van de bredere kosteninflatie en wisselkoerseffecten (die een impact hadden op het geheel).

De O&O-kosten daalden van 25 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021 tot 24 miljoen euro.

Ondanks de inflatiedruk en problemen in de toeleveringsketen steeg de aangepaste EBITDA van 15 miljoen euro (3,9% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2021 tot 19 miljoen euro (4,4% van de omzet). De aangepaste EBIT bereikte 4 miljoen euro, tegenover min 1 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 9 miljoen euro, tegenover een kost van 1 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021. Deze verhoging weerspiegelt investeringen in verscheidene transformatieprojecten, waaronder de organisatie van de Offset Solutions-activiteiten in een zelfstandige vennootschapsstructuur en het partnerschap met Atos voor Agfa’s interne IT-activiteiten.

De nettofinancieringsinkomsten bedroegen 2 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 3 miljoen euro tegenover 4 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021.

Door de hoger genoemde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 7 miljoen euro.

Balans en kasstroom

  • De netto financiële schuld (inclusief IFRS 16) evolueerde van een kasoverschot van 325 miljoen euro eind 2021 tot een kasoverschot van 262 miljoen euro.
  • Door problemen in de toeleveringsketen, periodegebonden effecten en hoge grondstofkosten, nam het werkkapitaal van 26% van de omzet eind 2021 toe tot 28% eind maart 2022. In absolute cijfers evolueerde het werkkapitaal van 449 miljoen euro eind 2021 tot 507 miljoen euro.
  • De Groep genereerde een vrije kasstroom van min 54 miljoen euro.

Vooruitzichten
De Agfa-Gevaert Groep verwacht de volle impact van de kosteninflatie in het tweede kwartaal, dat ook beïnvloed zal worden door de onzekere geopolitieke situatie en de COVID-gerelateerde lockdowns in China. Bijkomende prijsacties worden ondernomen om de kosteninflatie aan te pakken. Ervan uitgaande dat de onzekerheid op de meeste markten niet zal toenemen, wordt verwacht dat de tweede helft van het jaar beter zal zijn dankzij extra prijsacties die van kracht worden.

Over het algemeen blijft de Agfa-Gevaert Groep zich concentreren op werkkapitaalverbeteringen en kostenbeheersing. Verwacht wordt dat de aan de gang zijnde transformatieacties de Groep wendbaarder zullen maken en de werking van de Groep zullen vereenvoudigen. Ze zullen de Groep ook in staat stellen om vanaf 2023 de kosten te verminderen.

HealthCare IT – Q1 2022

in miljoen euro Q1 2022 Q1 2021 Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 55 55 -0,5% (-5,2%)
Aangepaste EBITDA (*) 4,4 6,5 -32,3%
% van de omzet 8,0% 11,8%
Aangepaste EBIT (*) 2,5 4,1 -38,1%
% van de omzet 4,6% 7,4%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zoals verwacht kende de HealthCare IT-divisie een minder eerste kwartaal van 2022 na een sterk vierde kwartaal van 2021. In Noord-Amerika boekte de divisie evenwel een omzetstijging tegenover het eerste kwartaal van 2021. Schommelingen tussen kwartalen zijn normaal, aangezien een aanzienlijk deel van de omzet en de marges gerealiseerd wordt wanneer projecten belangrijke mijlpalen bereiken.

Vooral door mixeffecten en door de toegenomen kosteninflatie daalde de brutowinstmarge van 45,5% van de omzet in het eerste kwartaal van 2021 tot 44,9%. De aangepaste EBITDA kwam uit op 4,4 miljoen euro (8,0% van de omzet) tegenover 6,5 miljoen euro (11,8% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2021. De aangepaste EBIT bedroeg in het eerste kwartaal van 2022 2,5 miljoen euro (4,6% van de omzet).

Het orderboek van HealthCare IT blijft op een zeer gezond niveau en in het eerste kwartaal werd een sterke order intake genoteerd. De divisie blijft nieuwe klanten aantrekken en het bereik van zijn oplossingen bij bestaande klanten uitbreiden. In het eerste kwartaal werd het Martina Hansens Hospital het eerste ziekenhuis in Noorwegen dat de Enterprise Imaging-oplossing van de divisie in gebruik nam. Ook het Policlinico Umberto I in Rome – het op een na grootste publieke ziekenhuis in Italië – koos voor Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging-oplossing. In de VS werkte Agfa HealthCare samen met ALKO om een hoogstaand Cloud VNA (vendor neutral archive) te leveren aan de Veterans Integrated Service Network 19 – Rocky Mountain Network. De oplossing is gebaseerd op Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging-oplossing en het AWS Cloud platform.

Op het HIMSS22-evenement ontving Agfa HealthCare de prestigieuze erkenning als Cybersecurity Transparent Leader, uitgereikt door KLAS Research en Censinet. Deze erkenning demonstreert Agfa HealthCare’s engagement om zijn klanten te ondersteunen bij het leveren van veilige patiëntenzorgen.

Het meest recente Middle East & Africa PACS 2022 report van KLAS Research noemt Agfa HealthCare als een van de meest frequent overwogen leveranciers in het Midden-Oosten en Afrika. Deelnemers aan de bevraging door KLAS Research zeggen dat Agfa HealthCare – in samenwerking met een verdeler en d.m.v. de geleverde support – een klantenvertrouwen heeft opgebouwd door zich aan beloftes te houden en door de kosten onder controle te houden.

Voor de HealthCare IT-divisie zal 2022 een jaar van consolidatie zijn, aangezien de focus verschuift in de richting van rendabele groei. De divisie heeft er vertrouwen in dat haar strategie om zich te richten op klantsegmenten en geografische gebieden waarvoor haar Enterprise Imaging-oplossing het meest geschikt is en om prioriteit te geven aan inkomstenstromen met een hogere waarde, haar uiteindelijk in staat zal stellen om de beoogde EBITDA-groei te bereiken: beginnend van een percentage van om en bij de 5% in 2019 tot percentages die de 20% benaderen de komende jaren.

Radiology Solutions – Q1 2022

in miljoen euro Q1 2022 Q1 2021

 

Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 101 99 2,7% (-1,0%)
Aangepaste EBITDA (*) 7,0 7,2 -2,9%
% van de omzet 6,9% 7,3%
Aangepaste EBIT (*) 1,0 1,5 -35,2%
% van de omzet 1,0% 1,5%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de divisie Radiology Solutions steeg met 2,7% tegenover het eerste kwartaal van 2021, wat een merkelijk betere prestatie is dan in de voorgaande kwartalen.

Op basis van de sterke order intake in de tweede helft van 2021 begon de omzet van het Direct Radiography-segment op te veren in het eerste kwartaal van 2022. Over het algemeen blijft de post-COVID marktvolatiliteit onzekerheid creëren, aangezien zorgaanbieders keuzes moeten maken m.b.t. hun investeringsprioriteiten binnen radiologie en daarbuiten. Agfa onderneemt acties om zich beter aan te kunnen passen aan deze marktomstandigheden.

In uitvoering van zijn DR-transformatiestrategie kondigde Agfa de ondertekening aan van een langetermijncontract met Spire Healthcare, een van de grootste private zorgverleners in het VK. De organisatie selecteerde Agfa’s DR-oplossingen voor een aanzienlijk aantal van haar 40 ziekenhuizen. Algemeen gezien wordt verwacht dat het contract meer dan 60 vaste en mobiele DR-systemen zal inhouden.

Om innovatie te versnellen en om de opleiding van de nieuwe generatie van radiografen te ondersteunen, installeerde Agfa een DR 600-röntgenkamer in het Seacroft Hospital (VK) als onderdeel van een joint venture tussen Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, de universiteit van Leeds en Agfa. Deze DR-kamer werd opgezet als een hybride röntgenkamer voor zowel live beeldvorming als simulaties. Daardoor kan ze gebruikt worden om radiografiestudenten op te leiden, om patiënten van het ziekenhuis te behandelen en om verdere innovatie in DR te ondersteunen.

Vooral in China bleef de COVID-situatie wegen op de medische filmactiviteiten, aangezien zendingen en factureringen verstoord werden door de lockdowns. Voorts had ook de huidige geopolitieke situatie een impact. Deze effecten werden niet volledig gecompenseerd door de prijsverhogingen die voor alle filmtypes doorgevoerd werden om de kosteninflatie aan te pakken.

Door marktevoluties, componententekorten en transportproblemen bleef de omzet van de Computed Radiography-activiteiten achteruitgaan. Agfa bleef de CR-business beheren met het oog op het behouden van gezonde winstmarges.

Ondanks een verbeterde prestatie van DR volstonden het strikte kostenbeheer en prijsacties niet om de volumedalingen, de mixeffecten en de kosteninflatie volledig te compenseren. Daardoor daalde de brutowinstmarge van 32,1% van de omzet tot 30,1%.

De aangepaste EBITDA-marge van de divisie bedroeg 6,9% van de omzet, tegenover 7,3% in het eerste kwartaal van 2021. In absolute cijfers bedroeg de aangepaste EBITDA 7,0 miljoen euro (7,2 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021). De aangepaste EBIT kwam uit op 1,0 miljoen euro (1,0% van de omzet), tegenover 1,5 miljoen euro (1,5% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Digital Print & Chemicals – Q1 2022

in miljoen euro Q1 2022 Q1 2021

 

Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 79 73 9,1% (7,2%)
Aangepaste EBITDA (*) 4,1 5,2 -21,8%
% van de omzet 5,2% 7,2%
Aangepaste EBIT (*) 1,5 2,3 -36,3%
% van de omzet 1,9% 3,2%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de divisie Digital Print & Chemicals groeide aanzienlijk ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. In bijna alle activiteitsgebieden werden prijsverhogingen doorgevoerd om de stijgende grondstof-, verpakkings-, energie- en vrachtkosten aan te pakken. De volledige impact van deze prijsverhogingen zal in de tweede jaarhelft zichtbaar worden. Verdere prijsverhogingen zullen in de nabije toekomst bekendgemaakt worden.

Vooral onder invloed van de sterke kosteninflatie, logistieke uitdagingen en mixeffecten daalde de brutowinstmarge van de divisie licht tot 30,4% van de omzet (31,1% in het eerste kwartaal van 2021). De aangepaste EBITDA-marge evolueerde van 7,2% van de omzet (5,2 miljoen euro in absolute cijfers) in het eerste kwartaal van 2021 tot 5,2% (4,1 miljoen euro in absolute cijfers). De aangepaste EBIT bereikte 1,5 miljoen euro (1,9% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2022, tegenover 2,3 miljoen euro (3,2% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2021.

Op het vlak van digitaal drukken zetten de sign & display-activiteiten hun opwaartse trend voort, zowel op het vlak van de omzet als op het vlak van de rendabiliteit. De inktportfolio voor sign & display-toepassingen bleef goed presteren en overtrof duidelijk de niveaus van voor de COVID-pandemie. Ondanks de logistieke uitdagingen in de hele sector, bleef de business voor grootformaatprinters zich herstellen van de sterke impact van COVID-19.

In januari bekroonde de European Digital Press Association niet minder dan drie in 2021 geïntroduceerde innovaties: de hybride grootformaatprinter Jeti Tauro H3300 UHS LED, de op water gebaseerde drukpers van decorpapier voor laminaatoppervlakten InterioJet en het Alussa-druksysteem voor het bedrukken van leder.

In april drukte Agfa de intentie uit om Inca Digital Printers over te nemen, een in het VK gebaseerde toonaangevende ontwikkelaar en producent van geavanceerde ultrasnelle druk- en productietechnologieën voor sign & display-toepassingen en voor de snel groeiende markt van de digitale verpakkingsdruk.

Het specialty chemicals-segment van de divisie is goed geplaatst voor toekomstige groei met producten en oplossingen die gericht zijn op specifieke veelbelovende markten. Het Orgacon-gamma van geleidende materialen, bijvoorbeeld, wordt gebruikt in technologie voor elektrische en hybride wagens. Ondanks de COVID-impact (vooral in China), bleef deze business groeien. De volumes zitten terug op het niveau van voor de COVID-pandemie.

Met zijn Zirfon-membranen voor geavanceerde alkaline elektrolyse zet Agfa een nieuwe efficiëntiestandaard in de groene waterstofproductie. De membranen worden door klanten en experts beschouwd als de referentie in de industrie. In maart kondigde Agfa aan dat het een aanzienlijk volume van zijn Zirfon-scheidingsmembranen zal leveren aan Thyssenkrupp Nucera in het kader van een aantal grootschalige waterstofprojecten. Dit bevestigt de positie van Agfa als technologieleider in dit gebied.

Agfa’s gamma van producten voor de productie van gedrukte schakelingen werd beïnvloed door de kosteninflatie. De hoge zilverkosten werden slechts gedeeltelijk gecompenseerd door prijsverhogingen.

De gespecialiseerde films en folies van de divisie worden vooral gebruikt in industrieën die getroffen werden door de COVID-19-pandemie, zoals de luchtvaartindustrie, de olie- en gassector en de drukindustrie. In sommige van deze gebieden is de vraag nog niet hersteld tot het niveau van voor de pandemie. De verkoopcijfers van het synthetische papierassortiment Synaps groeiden sterk dankzij het herstel van de relevante drukmarkten en het succes van bepaalde nieuwe toepassingen. Alle Synaps XM-papieren (Xerographic Matt) bevatten nu een stof die de vestiging en groei van bacteriën en virussen op het oppervlakte tegengaat. Deze nieuwe versie van Synaps XM werd geïntroduceerd in november 2021.

Offset Solutions – Q1 2022

in miljoen euro Q1 2022 Q1 2021

 

Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 189 169 11,6% (7,6%)
Aangepaste EBITDA (*) 7,9 1,6 392,0%
% van de omzet 4,2% 1,0%
Aangepaste EBIT (*) 3,4 (3,2)
% van de omzet 1,8% -1,9%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de divisie Offset Solutions verbeterde met 11,6% tegenover het eerste kwartaal van 2021. De omzetstijging werd bevorderd door succesvolle prijsverhogingen die werden ingevoerd om een antwoord te bieden op de inflatie van de grondstof-, verpakkings- en vrachtkosten.

Ondanks de invloed van de kosteninflatie verbeterde de brutowinstmarge van de divisie dankzij de doorgevoerde prijsaanpassingen van 22,2% van de omzet in het eerste kwartaal van 2021 tot 23,1%.

Doelgerichte acties ter verbetering van de rendabiliteit resulteerden in lagere verkoop-, algemene en administratiekosten als percentage van de omzet. De aangepaste EBITDA verbeterde sterk tot 7,9 miljoen euro (4,2% van de omzet) tegenover 1,6 miljoen euro (1,0% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2021. De aangepaste EBIT bedroeg 3,4 miljoen euro (1,8% van de omzet), tegenover min 3,2 miljoen euro (min 1,9% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2021.

Verwacht wordt dat de kosteninflatie de komende maanden een impact op de business zal blijven hebben. Deze impact zal verlicht worden door prijsacties. De meest recente golf van prijsverhogingen trad in mei 2022 in werking.

Om de rendabiliteit te verbeteren en om de achteruitgang van de marktvraag aan te pakken, herbekijkt Agfa zijn businessmodel voor offset, vereenvoudigt het zijn organisatie en stroomlijnt het zijn productaanbod.

Agfa drukte de intentie uit om de activiteiten van Offset Solutions te organiseren in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de Agfa-Gevaert Groep. De uitvoering van dit project verloopt volgens plan.

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Voor meer informatie:
Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0) 3 444 8015
E johan.jacobs@agfa.com

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.