• Daling aangepaste EBITDA met 9% versus 2021 door voortdurende kostinflatie, lockdowns in China en zwakkere vraag in markten buiten de gezondheidszorg

 • HealthCare IT: momentum gecreëerd

  • Aanzienlijke verbetering in order intake, zowel in volume als in kwaliteit, resulterend in omzetgroei en stabilisatie van recurrente inkomsten

  • Omzetting van omzetgroei in EBITDA vertraagd door post-COVID herinvesteringen in O&O en commerciële inspanningen

 • Digital Print & Chemicals: algemene omzetgroei, rendabiliteit sterk beïnvloed door kosteninflatie en eenmalige effecten

  • Rendabiliteit beïnvloed door vertraging in effect prijsverhogingen, industriële inefficiënties, kostinflatie en investeringen in de toekomst

  • Inca-overname creëert nieuwe groeikansen

  • Zirfon-membranen voor groene waterstofproductie komen van de grond

 • Radiology Solutions: rendabiliteit leed onder druk op marges en volumes in China

  • Medische film beïnvloed door lockdowns in China en door geopolitieke situatie

  • Direct Radiography: groei en stroomlijning van werking

 • Offset Solutions: ommekeer gerealiseerd en verkoop aan Aurelius op schema

  • Succesvolle prijs- en reorganisatieacties, maar zwakke vraag in tweede jaarhelft

  • Verkoop aan Aurelius op schema – doel is af te sluiten in 1ste week van april 2023

 • Nettoverlies van 223 miljoen euro, vooral door non-cash waardeverminderingen

  • Aanzienlijke waardeverminderingen in Radiology Solutions en Offset Solutions beïnvloedden de reorganisatiekosten/niet-recurrente resultaten

  • Bijkomende belastingen i.v.m. de carve-out van Offset Solutions en de genoemde waardeverminderingen

 • Sterke daling van de nettopensioenverplichtingen (materiële landen): positieve impact van 177 miljoen euro tegenover eind 2021

Mortsel (België), 8 maart 2023 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van 2022.

in miljoen euro FY

2022

FY

2021

Evolutie

(excl. wisselkoers)

Q4 2022 Q4 2021 Evolutie

(excl. wisselkoers)

OMZET
HealthCare IT 244 219 11,5% (4,0%) 70 59 19,1% (12,1%)
Radiology Solutions 462 464 -0,4% (-5,4%) 129 128 0,6% (-2,9%)
Digital Print & Chemicals 372 330 12,9% (10,4%) 99 93 5,9% (4,2%)
Offset Solutions 779 748 4,2% (-0,1%) 192 204 -5,7% (-8,0%)
GROEP 1.857 1.760 5,5% (1,0%) 490 484 1,3% (-2,8%)
AANGEPASTE EBITDA (*)
HealthCare IT 26,9 30,2 -10,8% 11,1 11,2 -0,9%
Radiology Solutions 46,9 60,7 -22,9% 18,6 17,6 5,7%
Digital Print & Chemicals 3,2 19,2 -83,1% (5,1) 3,3
Offset Solutions 35,7 12,4 188,7% 0,9 0,2 334,9%
Niet toegewezen (18,6) (18,7) (4,9) (5,4)
GROEP 94 104 -9,2% 21 27 -23,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

“2022 was een jaar van ongeziene economische en geopolitieke instabiliteit. Kostinflatie, verstoringen van de toeleveringsketen en COVID-lockdowns beïnvloedden onze activiteiten. Zeker in deze turbulente tijden blijven we onze strategische agenda uitvoeren. Met het oog op de verwachte toename van de vraag, valideerde de Raad van Bestuur gisteren een investering in een nieuwe productie-eenheid in onze Belgische vestiging in Mortsel voor onze Zirfon-membranen voor groene waterstofproductie. We rondden de overname van Inca Digital Printers af ter versterking van onze positie in ultrasnel digitaal drukken en ter versnelling van onze instap in de digitale verpakkingsdruk. In HealthCare IT intensifieerden we onze investeringen in O&O en commerciële middelen en introduceerden we een nieuw managementteam met focus op de belangrijke Noord-Amerikaanse markten. Verwacht wordt dat de verkoop van onze divisie Offset Solutions aan Aurelius Group begin april afgerond zal zijn. Dit moet ons in staat stellen om meer te focussen op onze groeiactiviteiten. In ons streven om een eenvoudig, wendbaar en toekomstgericht organisatiemodel te bouwen, reorganiseerden we onze interne financiële diensten en gingen we in zee met Atos voor onze interne IT-activiteiten. Onze prioriteiten voor 2023 zijn het implementeren van verdere prijsverhogingen doorheen onze activiteiten, het verlagen van kosten op basis van bedrijfsmodelinitiatieven en het leveren van groei in HealthCare IT, Zirfon en digital printing,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep

in miljoen euro FY 2022 FY 2021

 

Evolutie (excl. wisselkoers) Q4 2022 Q4 2021 Evolutie (excl. wisselkoers)
Omzet 1.857 1.760 5,5% (1,0%) 490 484 1,3% (-2,8%)
Brutowinst (*) 529 498 6,3% 135 128 5,1%
% van de omzet 28,5% 28,3% 27,5% 26,5%
Aangepaste EBITDA (*) 94 104 -9,2% 21 27 -23,2%
% van de omzet 5,1% 5,9% 4,2% 5,5%
Aangepaste EBIT(*) 31 42 -24,5% 5 11 -57,4%
% van de omzet 1,7% 2,4% 1,0% 2,3%
Nettoresultaat (223) (14) (186) (18)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Volledig jaar

 • Exclusief wisselkoerseffecten boekten de divisies HealthCare IT en Digital Print & Chemicals een omzetgroei. Vooral door prijsverhogingen bleef de omzet van Offset Solutions stabiel. In Radiology Solutions werden de medische filmactiviteiten sterk beïnvloed door de COVID-lockdowns in China.
 • De brutowinstmarge van de Groep bleef stabiel op 28,5% van de omzet, vooral door prijsverhogingen ter compensatie van de kostinflatie en door verstoringen van de toeleveringsketen.
 • De aangepaste EBITDA werd beïnvloed door inflatiedruk, verstoorde toeleveringsketens en industriële inefficiënties in het vierde kwartaal.
 • Bovenop de zware transformatie-inspanningen, hadden ook waardeverminderingen in Radiology Solutions (73 miljoen euro) en Offset Solutions (41 miljoen euro) een sterke invloed op de reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten. Dit leidde tot een last van 192 miljoen euro, tegenover 33 miljoen euro in 2021.
 • De nettofinancieringskosten bedroegen 19 miljoen euro.
 • De belastingkosten stegen tot 42 miljoen euro tegenover 15 miljoen euro in 2021, vooral door bijkomende belastinglasten i.v.m. de afsplitsing van Offset Solutions en de waardevermindering van uitgestelde belastingvorderingen i.v.m. de prestatie van Radiology Solutions en de Offset Solutions-transactie.
 • De Agfa-Gevaert Groep noteerde een nettoverlies van 223 miljoen euro.

4de kwartaal

 • De divisie HealthCare IT bleef sterke omzetcijfers noteren, terwijl de divisie Offset Solutions en verscheidene activiteiten van de divisie Digital Print & Chemicals de invloed van de zwakkere conjunctuur ondervonden. In Radiology Solutions begon de medische filmbusiness zich te herstellen van de impact van de COVID-lockdowns in China.
 • Ondanks de impact van productie-inefficiënties en de kostinflatie, verbeterde de brutowinstmarge van de Groep dankzij de prijsacties tot 27,5% van de omzet.

Balans en kasstroom

 • De netto financiële schuld (inclusief IFRS 16) evolueerde van een kasoverschot van 325 miljoen euro aan het einde van 2021 tot een kasoverschot van 72 miljoen euro gedeeltelijk door de impact van de Inca-overname en het aandeleninkoopprogramma.
 • Hoewel de Groep het werkkapitaal kon verminderen van 31% van de omzet in het derde kwartaal van 2022 tot 28% in het vierde kwartaal, bleef dit boven het niveau van eind 2021 (26%). In absolute cijfers evolueerde het werkkapitaal van 449 miljoen euro aan het einde van 2021 tot 523 miljoen euro, mede door een Inca-effect aan het jaareinde (19 miljoen euro).
 • Over het volledige jaar 2022 gebruikte de Groep een vrije kasstroom van 127 miljoen euro. Voor het vierde kwartaal bedroeg de vrije kasstroom min 2 miljoen euro.
 • Na een eerste buy-in-transactie voor de pensioenregeling in het Verenigd Koninkrijk in 2021 heeft een aanvullende buy-in-transactie plaatsgevonden die leidt tot een volledige de-risking van de pensioenregeling in het Verenigd Koninkrijk, zonder extra cashbijdragen.
 • Er werd een sterke daling van de nettopensioenverplichtingen (materiële landen) genoteerd: positieve impact van 177 miljoen euro tegenover eind 2021.

Vooruitzichten

Over het algemeen verwacht de Agfa-Gevaert Groep voor het volledige jaar 2023 een herstel van de rendabiliteit tegenover 2022.

Vooruitzichten voor 2023 per divisie:

 • HealthCare IT: Verwacht wordt dat de groeistrategie van de divisie in 2023 een omzetstijging zal opleveren, evenals een groei van de aangepaste EBITDA met dubbele cijfers.
 • Radiology Solutions: Er wordt stabiliteit verwacht, met een voortdurende druk op de marges van medische film. De vooruitgang voor Direct Radiography die in de tweede helft van 2022 werd geboekt, zal zich naar verwachting doorzetten.
 • Digital Print & Chemicals: De divisie verwacht een herstel van de rendabiliteit op basis van prijsacties, van acties ter verbetering van de kosten en van een positieve bijdrage van de Inca-overname en van de Zirfon-membranen. De omzet van Zirfon zal sterk blijven groeien.

HealthCare IT

in miljoen euro FY 2022 FY 2021

 

Evolutie (excl. wisselkoers) Q4 2022 Q4 2021 Evolutie  (excl. wisselkoers)
Omzet 244 219 11,5% (4,0%) 70 59 19,1% (12,1%)
Aangepaste EBITDA (*) 26,9 30,2 -10,8% 11,1 11,2 -0,9%
% van de omzet 11,0% 13,8% 15,8% 19,0%
Aangepaste EBIT (*) 19,6 21,6 -9,3% 9,3 9,2 1,3%
% van de omzet 8,0% 9,9% 13,3% 15,6%

(*) before restructuring and non-recurring items

Volledig jaar

 • Het orderboek van HealthCare IT blijft op een zeer gezond niveau. De divisie noteerde tegenover het voorgaande jaar een groei van 18% in de 12 maanden lopende order intake, met een stijging van de hoogwaardige business (eigen software) met 23%.
 • Door het toegenomen momentum in de tweede jaarhelft groeide de omzet van HealthCare IT in Noord-Amerika en Europa tegenover het voorgaande jaar. De groei werd aangedreven door de omzeterkenning in het kader van een aantal belangrijke contracten, evenals door de stabilisatie van de recurrente omzet.
 • Onder invloed van de sterke post-COVID kostinflatie, daalde de brutowinstmarge van de divisie van 46,5% van de omzet in 2021 tot 45,2%. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 13,8% tot 11,0%. In 2022 dreef de divisie de investeringen op in O&O en in commerciële middelen om de groei te stimuleren.
 • Het KLAS Research 2022 Europe PACS-rapport noemde Agfa HealthCare bij de best presterende leveranciers op het vlak van klantentevredenheid. In het rapport wordt bevestigd dat Agfa HealthCare een van de meest uitgebreide footprints heeft, met een sterke klantenbasis.
 • Onlangs werd Agfa HealthCare erkend als Best in KLAS voor zijn Enterprise Imaging for Radiology-oplossing in de categorie PACS Midden-Oosten/Afrika. Deze prestatie is een teken van Agfa HealthCare’s focus op het leveren van hoge waarde en ondersteuning aan zijn klanten in de regio.
 • 2022 was een jaar van consolidatie, aangezien de focus verschuift in de richting van rendabele groei. Zoals aangetoond door de positieve ontwikkeling van de order intake werpt de strategie van de divisie om zich te richten op klantsegmenten en geografische gebieden waarvoor haar Enterprise Imaging-oplossing het meest geschikt is en om prioriteit te geven aan inkomstenstromen met een hogere waarde vruchten af. Deze strategie zal de divisie uiteindelijk in staat stellen om de beoogde EBITDA-groei te bereiken: beginnend van een percentage van om en bij de 5% in 2019 tot percentages die de 20% benaderen de komende jaren.

4de kwartaal

 • Noord-Amerika bleef goed presteren in het vierde kwartaal. Europa, LATAM en ASPAC boekten een aanzienlijke omzetgroei.
 • Onder invloed van de kostinflatie evolueerde de brutowinstmarge van 50,3% van de omzet in het erg sterke vierde kwartaal van 2021 tot 45,1%.
 • De aangepaste EBITDA verbeterde kwartaal na kwartaal, resulterend in 15,8% van de omzet in het vierde kwartaal.
 • Samen met de introductie van zijn nieuwe slogan ‘That’s life in flow’ toonde Agfa HealthCare op het RSNA 2022-evenement in Chicago hoe zijn Enterprise Imaging-oplossing een optimale werkervaring voor radiologen creëert. Bezoekers konden ervaren hoe het Enterprise Imaging-platform ‘Life in flow’ levert om radiologen te helpen bij hun dagelijkse uitdagingen met een zeer gerichte, efficiënte en aanpasbare ervaring.
 • Dankzij het sterke momentum dat tijdens het RSNA-evenement werd opgebouwd, kon het team van Noord-Amerika in december bijkomende business genereren.

Radiology Solutions

in miljoen euro FY 2022 FY 2021

 

Evolutie (excl. wisselkoers) Q4 2022 Q4 2021 Evolutie  (excl. wisselkoers)
Omzet 462 464 -0,4% (-5,4%) 129 128 0,6% (-2,9%)
Aangepaste EBITDA (*) 46,9 60,7 -22,9% 18,6 17,6 5,7%
% van de omzet 10,1% 13,1% 14,4% 13,7%
Aangepaste EBIT (*) 22,3 37,7 -40,9% 12,5 11,6 7,5%
% van de omzet 4,8% 8,1% 9,7% 9,1%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Volledig jaar

 • Vooral in China ondervond de medische filmbusiness de impact van de COVID-lockdowns. Voorts hadden ook de geopolitieke toestand en de lager dan normale volumes in bepaalde exportmarkten een invloed.
 • De marktgedreven omzetdaling voor Computed Radiography werd nog versterkt door de huidige geopolitieke situatie en door componententekorten. Agfa blijft de CR-business beheren met het oog op het behouden van gezonde winstmarges.
 • Volgend op een aantal mindere kwartalen, begon de omzet van Direct Radiography terug aan te trekken in de tweede jaarhelft. Een sterke omzetgroei werd genoteerd in ASPAC en LATAM. In een aantal landen in die regio’s werden primeurs gerealiseerd met verschillende systemen, waaronder high-end modaliteiten en de recent geïntroduceerde VALORY-röntgenkamer. Onlangs zag de DR-markt de intrede van verscheidene nieuwe concurrenten met goedkope oplossingen.
  Het orderboek voor DR blijft sterk, weliswaar met langere conversietermijnen die worden beïnvloed door de toeleveringsomstandigheden.
 • Agfa onderneemt acties (right-sizing van de organisatie, verhuizingen, kostenbeheersingsacties, prijsverhogingen, netto werkkapitaalacties) om de flexibiliteit van de business te vergroten en om hem beter aan te passen aan de huidige marktomstandigheden.
 • Over het hele jaar gezien, werd de rendabiliteit van de divisie beïnvloed door volumedalingen, mixeffecten en kostinflatie.

4de kwartaal

 • Terwijl China de impact bleef ondervinden van problemen in verband met COVID-19, presteerde de medische filmbusiness goed in de meeste andere regio’s. Direct Radiography zette de omzetgroei voort die in het derde kwartaal werd ingeleid.
 • Op basis van prijsverhogingen en kostenbesparingsacties in alle activiteiten, verbeterde de rendabiliteit van de divisie aanzienlijk tegenover de voorgaande kwartalen van 2022.

Digital Print & Chemicals

in miljoen euro FY 2022 FY 2021

 

Evolutie (excl. wisselkoers) Q4 2022 Q4 2021 Evolutie  (excl. wisselkoers)
Omzet 372 330 12,9% (10,4%) 99 93 5,9% (4,2%)
Aangepaste EBITDA (*) 3,2 19,2 -83,1% (5,1) 3,3
% van de omzet 0,9% 5,8% -5,1% 3,5%
Aangepaste EBIT (*) (9,5) 7,4 (8,7) 0,3
% van de omzet -2,6% 2,3% -8,8% 0,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Volledig jaar

 • Op het vlak van digitaal drukken, groeide de omzet van de sign & display business sterk. De inktproductlijnen voor sign & display-toepassingen presteerden het hele jaar door sterk. Ondanks industriebrede logistieke uitdagingen voor de high-end apparatuur, boekten de activiteiten op het vlak van apparatuur voor grootformaatdruk een stevige omzetgroei. Op het gebied van industriële inkjet, werden de decordrukactiviteiten beïnvloed door de verzwakkende conjunctuur, aangezien klanten hun investeringen in hun digitalisatieproces uitstellen. De volumes van de OEM-inkten gingen achteruit door de lockdowns in China, de onstabiele geopolitieke situatie en de zwakke conjunctuur.
 • Op het Fespa-event kondigde Agfa op 1 juni 2022 de afronding van de overname van Inca Digital Printers aan, een in het VK gebaseerde toonaangevende ontwerper en producent van geavanceerde ultrasnelle druk- en productietechnologieën voor sign & display-toepassingen en voor de snel groeiende markt voor digitale verpakkingsdruk. De integratie is voltooid en de eerste contracten werden getekend voor de eerste onder het Agfa-merk verkochte en op Agfa-inkten werkende Onset-grootformaatprinters. De ontwikkeling van Inca’s Speedset single-pass verpakkingsprinter verloopt volgens plan. De machine kan rekenen op sterke interesse van potentiële klanten.
 • In 2022 werden niet minder dan vijf van Agfa’s inkjetdrukoplossingen bekroond met een Pinnacle Product Award van PRINTING United Alliance. De Pinnacle Product Awards bekronen producten die de drukindustrie verbeteren of vooruithelpen met uitzonderlijke bijdragen op het vlak van kwaliteit, capaciteit en productiviteit. PRINTING United Alliance is de grootste vakvereniging op het vlak van drukwerk in de Verenigde Staten.
 • De omzetcijfers voor de Zirfon-membranen voor geavanceerde alkaline elektrolyse groeien volgens plan en de productie werd opgeschaald naar een stabiel regime. In 2022 is het aantal actieve klanten voor Zirfon toegenomen tot meer dan 100. Op 7 maart 2023 valideerde de Raad van Bestuur een investering in een nieuwe industriële eenheid voor de Zirfon-membranen in Agfa’s vestiging in Mortsel, België. Dit zal de Groep in staat stellen om klaar te zijn voor de verwachte verdere toename van de vraag. In oktober ontving Agfa de prestigieuze essenscia Innovation Award 2022 voor zijn Zirfon UTP 220 membraantechnologie. Essenscia is de Belgische sectorfederatie van de chemische industrie en de life sciences.
 • De zwakte in de elektronica-industrie en de lockdowns in China hadden een impact op de volumes van de geleidende Orgacon-materialen en van de producten voor de productie van gedrukte schakelingen.
 • Agfa’s business op het vlak van specialty film and foil products bleef stabiel tegenover
 • Vooral door de sterke kostinflatie, door lagere volumes voor bepaalde activiteiten (waaronder industriële inkjet en producten voor de elektronica-industrie) onder invloed van de lockdowns in China en door logistieke uitdagingen, daalde de brutowinstmarge van de divisie van 26,3% van de omzet in 2021 tot 24,9%. In het vierde kwartaal werden bijkomende kostenbesparingsmaatregelen genomen in functie van de economische realiteit.
 • Omdat prijsacties in 2022 nog niet volstonden om de kostinflatie teniet te doen, voert Agfa met ingang van 1 januari 2023 wereldwijd prijsverhogingen met dubbele cijfers door in zijn Digital Print & Chemicals-portfolio.

4de kwartaal

 • Het vierde kwartaal werd gekenmerkt door uiteenlopende omzetprestaties tussen de verschillende activiteiten. De omzetstijging van de divisie was toe te schrijven aan de sterke verkoopcijfers van de sign & display-activiteiten.
 • Vooral onder invloed van productie-inefficiënties en eenmalige effecten, mixeffecten en kostinflatie (inclusief bijkomende loonindexatie in België), daalde de brutowinstmarge van de divisie van 22,2% van de omzet in het vierde kwartaal van 2021 tot 18,7%.

Offset Solutions

in miljoen euro FY 2022 FY 2021

 

Evolutie (excl. wisselkoers) Q4 2022 Q4 2021 Evolutie (excl. wisselkoers)
Omzet 779 748 4,2% (-0,1%) 192 204 -5,7% (-8,0%)
Aangepaste EBITDA (*) 35,7 12,4 188,7% 0,9 0,2 334,9%
% van de omzet 4,6% 1,7% 0,5% 0,1%
Aangepaste EBIT (*) 17,9 (6,0) (3,5) (4,5)
% van de omzet 2,3% -0,8% -1,8% -2,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Volledig jaar

 • De divisie bleef zich richten op regio’s met een hoge toegevoegde waarde en zich concentreren op marges eerder dan op volumes. Ondanks de lagere volumes leidde de succesvolle implementatie van prijsverhogingen om een antwoord te bieden aan de kosteninflatie (onder meer van de grondstoffen, verpakking en vracht) tot omzetgroei.
 • Ondanks de kostinflatie, verbeterde de brutowinstmarge van 20,4% van de omzet in 2021 tot 22,7% door de prijsaanpassingen en de focus op regio’s met een hoge waarde.
 • De aangepaste EBITDA verbeterde sterk tot 35,7 miljoen euro.
 • In augustus 2022 tekende de Agfa-Gevaert Groep een overeenkomst voor de aankoop van aandelen met Aurelius Group voor de verkoop van haar divisie Offset Solutions. Beide partijen streven ernaar de transactie in de eerste week van april 2023 af te ronden. Naast de lasten die in 2022 geboekt werden (vooral de waardevermindering van 41 miljoen euro), kan in de eerste helft van 2023 een bijkomende impact op de winst- en verliesrekening verwacht worden van ongeveer 45-60 miljoen euro, vooral afhankelijk van het niveau van het werkkapitaal bij de afsluiting.

4de kwartaal

 • De zwakkere conjunctuur en de daaraan verbonden sterke volumedaling in Europa weerspiegelend, boekte de divisie een matige omzetdaling tegenover het vierde kwartaal van 2021, dat sterk positief beïnvloed werd door prijsverhogingen.

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Bevestiging informatie persbericht Agfa-Gevaert NV
De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door F. Poesen, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen afwijking van materieel belang hebben aan het licht gebracht in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in huidig communiqué.
Berchem, 8 maart 2023
KPMG Bedrijfsrevisoren, Vertegenwoordigd door F. Poesen, Vennoot

Voor meer informatie:
Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.