• HealthCare IT:

  • Stijging order intake met 11%, omzetgroei van 8%

  • Kwartaal-op-kwartaal rendabiliteitsverbetering, maar servicemarges onder druk door kostinflatie

 • Digital Print & Chemicals:

  • Goede prestatie van de groeimotoren ZIRFON en Digital Print

  • Rendabiliteitsverbetering ZIRFON en Digital Print tenietgedaan door:

   • Zwakte in de elektronica-industrie, vooral in China

   • Productie-inefficiënties voor industriële film

 • Radiology Solutions:

  • Medische film: voortdurende druk op de marges in China en geopolitieke impact

  • Direct Radiography: voortdurend positieve rendabiliteitstrend

 • Rendabiliteit beïnvloed door ongunstige wisselkoerseffecten

 • Aangepaste EBITDA op 13 miljoen euro

 • Nettoverlies van 14 miljoen euro

Mortsel (België), 23 augustus 2023 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het tweede kwartaal van 2023.

“Terwijl de macro-economische en geopolitieke omstandigheden moeilijk bleven voor een aantal van onze traditionele activiteiten, boekten we aanzienlijke omzetgroei voor onze groeimotoren in HealthCare IT en Digital Print. Wat het creëren van nieuwe business betreft, verloopt de ontwikkeling van de SpeedSet 1060 single-pass verpakkingsprinter volgens plan. Wanneer hij in 2024 op de markt komt, zal het de snelste printer in zijn categorie zijn. Voorts groeit de omzet van onze toonaangevende ZIRFON-membranen exponentieel, nu steeds meer grote groene waterstofprojecten geïmplementeerd worden. Tegelijkertijd boeken we vooruitgang met ons project voor de bouw van een nieuwe industriële unit voor ZIRFON-membranen in onze site in Mortsel, België. Ik ben erg verheugd dat dit project geselecteerd werd voor een EU Innovation Fund Grant. De nieuwe fabriek zal ons in staat stellen om tegemoet te komen aan de toekomstige vraag en om een sleutelspeler te zijn in de omschakeling naar schone energie,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Rapportering post Offset Solutions

De recente verkoop van de divisie Offset Solutions (nu herdoopt tot ECO3) beïnvloedt de manier waarop de Agfa-Gevaert Groep haar resultaten rapporteert. De kwartaalcijfers van omzet tot EBITDA tonen de Agfa-Gevaert Groep met Offset Solutions buiten beschouwing gelaten, maar met een nieuwe divisie genaamd ‘Contractor Operations & Services former Offset’ of ‘CONOPS’. CONOPS vertegenwoordigt de levering van film en chemicaliën alsook een reeks ondersteunende diensten die Agfa levert aan de externe partij ECO3. De omzet vertegenwoordigt de leveringsovereenkomsten, met bijhorende COGS-lasten. De inkomsten met betrekking tot de ondersteunende diensten zullen geboekt worden als Overige Inkomsten, terwijl de kosten met betrekking tot deze ondersteunende diensten in de verschillende lijnen van de verkoop- en algemene beheerskosten worden opgenomen.

Het tweede kwartaal van ’22 is dienovereenkomstig herwerkt. Overeenkomstig IFRS 5 zijn de gestrande kosten in verband met Offset Solutions in 2023 anders behandeld dan in 2022. In het tweede kwartaal van ’22 zijn de gestrande kosten gerapporteerd onder CONOPS. In het tweede kwartaal van ’23 worden deze geabsorbeerd door de drie divisies.

in miljoen euro Q2 2023 Q2 2022
herwerkt
Evolutie  (excl. wisselkoers) H1 2023 H1 2022
herwerkt
Evolutie (excl. wisselkoers)
OMZET            
HealthCare IT 62 57 8,2% (10,8%) 119 112 6,5% (7,3%)
Radiology Solutions 103 113 -9,0% (-5,7%) 205 214 -4,0% (-1,9%)
Digital Print & Chemicals 104 98 5,8% (7,6%) 200 177 13,1% (14,3%)
Contractor Operations and Services – former Offset 18 18 -2,4% (-2,3%) 32 36 -11,5% (-11,3%)
GROEP 287 287 -0,1% (2,3%) 557 539 3,3% (4,7%)
AANGEPASTE EBITDA (*)            
HealthCare IT 4,6 5,6 -18,1% 7,3 9,9 -26,8%
Radiology Solutions 9,9 12,2 -18,8% 16,3 19,2 -14,6%
Digital Print & Chemicals 2,7 4,2 -36,7% 9,2 8,3 11,2%
Contractor Operations and Services – former Offset 0,3 (0,5) 1,6 (3,9)
Unallocated (3,9) (4,4) (7,9) (9,1)
GROEP 13 17 -21,5% 27 24 8,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Agfa-Gevaert Groep

in miljoen euro Q2 2023 Q2 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoers)

H1 2023 H1 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoer)

Omzet 287 287 -0,1% (2,3%) 557 539 3,3% (4,7%)
Brutowinst (*) 87 89 -2,8% 173 167 3,9%
% van de omzet 30,2% 31,1% 31,1% 30,9%
Aangepaste EBITDA (*) 13 17 -21,5% 27 24 8,3%
% van de omzet 4,7% 6,0% 4,8% 4,5%
Aangepaste EBIT(*) 2 5 -58,0% 4 0.1
% van de omzet 0,7% 1,6% 0,7% 0,0%
Nettoresultaat (14) (13) (81) (20)
Winst uit voortgezette activiteiten (17) (20) (37) (32)
Winst uit beëindigde activiteiten 3 7 (43) 12

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Tweede kwartaal

 • De omzet van de Agfa-Gevaert Groep was stabiel tegenover het tweede kwartaal van 2022. Alle groeimotoren boekten omzetgroei. De divisie Digital Print & Chemicals haalde voordeel uit prijsverhogingen en uit de sterke vraag naar inkten en naar ZIRFON-membranen voor de productie van groene waterstof.
 • De brutowinstmarge van de Groep daalde licht tot 30,2% van de omzet, vooral door kosteninflatie, ongunstige wisselkoerseffecten, productie-inefficiënties, lagere servicemarges in HealthCare IT, mixeffecten en de zwakte in de industriële filmmarkten.
 • De aangepaste EBITDA daalde van 17 miljoen euro tot 13 miljoen euro (4,7% van de omzet).
 • De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 10 miljoen euro, tegenover 12 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2022.
 • De nettofinancieringskosten bedroegen 6 miljoen euro.
 • De belastingkosten stegen tot 4 miljoen euro tegenover 2 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2022.
 • De Agfa-Gevaert Groep noteerde een nettoverlies van 14 miljoen euro.

Balans en kasstroom

 • De netto financiële schuld (inclusief IFRS 16) evolueerde van een kasoverschot van 24 miljoen euro aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 tot een netto schuld van 33 miljoen euro.
 • Het werkkapitaal (exclusief CONOPS) evolueerde van 36% van de omzet aan het einde van het tweede kwartaal van 2022 tot 32% in het tweede kwartaal van 2023. In absolute cijfers evolueerde het werkkapitaal van 370 miljoen euro aan het einde van het tweede kwartaal van 2022 tot 354 miljoen euro.
 • In het tweede kwartaal van 2023 genereerde de Groep een vrije kasstroom van min 45 miljoen euro.

Vooruitzichten

Over het algemeen verwacht de Agfa-Gevaert Groep voor het volledige jaar 2023 een herstel van de rendabiliteit tegenover 2022.

Vooruitzichten voor 2023 per divisie:

 • HealthCare IT: De order intake blijft sterk groeien. Aangezien verwacht wordt dat het aandeel van eigen IP in de omzetmix zal toenemen, zal de rendabiliteit naar verwachting geleidelijk kwartaal-op-kwartaal blijven groeien. Dit zal waarschijnlijk resulteren in een sterke tweede jaarhelft. Onder invloed van ongunstige wisselkoerseffecten zal de EBITDA voor het volledige jaar naar verwachting iets onder die van het voorgaande jaar uitkomen.
 • Radiology Solutions: Er wordt stabiliteit verwacht, met een voortdurende druk op de marges van medische film. De vooruitgang voor Direct Radiography zal zich naar verwachting doorzetten.
 • Digital Print & Chemicals: De divisie verwacht een herstel van de rendabiliteit op basis van prijsacties, van acties ter verbetering van de kosten en van een positieve bijdrage van de Inca-overname en van de ZIRFON-membranen. De omzet van ZIRFON zal sterk blijven groeien.

HealthCare IT

in miljoen euro Q2 2023 Q2 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoers)

H1 2023 H1 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoers)

Omzet 62 57 8,2% (10,8%) 119 112 6,5% (7,3%)
Aangepaste EBITDA (*) 4,6 5,6 -18,1% 7,3 9,9 -26,8%
% van de omzet 7,3% 9,7% 6,1% 8,9%
Aangepaste EBIT (*) 2,7 3,7 -26,1% 3,7 6,2 -40,7%
% van de omzet 4,4% 6,4% 3,1% 5,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Tweede kwartaal

 • Het orderboek van HealthCare IT blijft op een gezond niveau. De divisie noteerde tegenover het voorgaande jaar een groei van 11% in de 12 maanden lopende order intake.
 • In nieuwe contracten is het aandeel van managed services vaak substantieel, wat typisch betekent dat de omzeterkenning over een langere periode gespreid wordt. Voor de divisie HealthCare IT zijn schommelingen tussen kwartalen normaal, aangezien een aanzienlijk deel van de omzet en de marges gerealiseerd wordt wanneer projecten belangrijke mijlpalen bereiken.
 • Voortbouwend op het momentum dat zich in de tweede jaarhelft van 2022 aftekende, groeide de omzet van HealthCare IT met 10,8% (zonder wisselkoerseffecten) tegenover het tweede kwartaal van 2022.
 • Onder invloed van de voortdurende kostinflatie, het feit dat de omzet van eigen IP enigszins trager groeide dan de omzet uit oplossingen van derden en lagere servicemarges, daalde de brutowinstmarge van de divisie van 45,8% van de omzet in het tweede kwartaal van 2022 tot 43,5%. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 9,7% tot 7,3%. De divisie verwacht kwartaal-op-kwartaal verbetering, aangezien de productmix naar verwachting aanzienlijk zal verbeteren tegen het einde van het jaar.
 • Zoals aangetoond door de positieve ontwikkeling van de order intake werpt de strategie van de divisie om zich te richten op klantsegmenten en geografische gebieden waarvoor haar Enterprise Imaging-oplossing het meest geschikt is en om prioriteit te geven aan inkomstenstromen met een hogere waarde vruchten af.
 • Tijdens het JPR 2023 event (in april gehouden in São Paulo) kondigde Agfa HealthCare de officiële heropstart van de activiteiten in Brazilië aan.
 • Frost & Sullivan bekroonde Agfa HealthCare met de “Best Practices Customer Value Leadership Award” voor 2023. Deze prijs is een erkenning voor ondernemingen die voorop lopen op het gebied van innovatie – een positie die ze bereiken door te groeien in hun sector, hun leiderschapspositie te consolideren en te innoveren en nieuwe producten, oplossingen en diensten te creëren om tegemoet te komen aan de steeds veranderende behoeften van hun klanten.

Radiology Solutions

in miljoen euro Q2 2023 Q2 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoers)

H1 2023 H1 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoers)

Omzet 103 113 -9,0% (-5,7%) 205 214 -4,0% (-1,9%)
Aangepaste EBITDA (*) 9,9 12,2 -18,8% 16,3 19,2 -14,6%
% van de omzet 9,6% 10,7% 8,0% 8,9%
Aangepaste EBIT (*) 4,9 6,0 -17,7% 7,1 6,9 2,2%
% van de omzet 4,8% 5,3% 3,5% 3,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Tweede kwartaal

 • De medische filmactiviteiten blijven invloed ondervinden van de huidige geopolitieke situatie. In China werden de activiteiten beïnvloed door de geleidelijke invoering van nieuwe gecentraliseerde aankooppraktijken. In andere regio’s implementeert Agfa met succes zijn prijsbeleid.
 • Agfa blijft de marktgedreven omzetdaling voor Computed Radiography managen met het oog op het behoud van gezonde winstmarges.
 • De Direct Radiography-activiteiten boekten een omzetdaling in het tweede kwartaal door de geopolitieke situatie en door de financiële uitdagingen waarmee veel klanten en overheden geconfronteerd worden. In Europa en Noord-Amerika wijzigen bepaalde klantengroepen hun investeringsplannen.
 • Agfa’s acties om de flexibiliteit van de business te vergroten en om hem beter aan te passen aan de huidige marktomstandigheden (right-sizing van de organisatie, verhuizingen, kostenbeheersingsacties, prijsverhogingen, netto werkkapitaalacties) zijn nu volledig geïmplementeerd.
 • De brutowinstmarge van de divisie daalde licht van 32,8% van de omzet in het tweede kwartaal van 2022 tot 32,5%.

Digital Print & Chemicals

in miljoen euro Q2 2023 Q2 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoers)

H1 2023 H1 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoers)

Omzet 104 98 5,8% (7,6%) 200 177 13,1% (14,3%)
Aangepaste EBITDA (*) 2,7 4,2 -36,7% 9,2 8,3 11,2%
% van de omzet 2,6% 4,3% 4,6% 4,7%
Aangepaste EBIT (*) (1,7) 1,2 1,3 2,7 -51,2%
% van de omzet -1,7% 1,3% 0,7% 1,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Tweede kwartaal

 • Op het vlak van digitaal drukken bleef de sign & display business groeien op basis van de goede prestatie van de inktproductlijnen voor sign & display-toepassingen en van de overname van Inca Digital Printers. Agfa verkocht al verscheidene Onset-printers die gebruik maken van Agfa-inkten. De ontwikkeling van de SpeedSet 1060 single-pass verpakkingsprinter verloopt volgens plan. De marktintroductie van deze digitale printer met op water gebaseerde inkten – die de snelste in zijn categorie wordt met 11.000 kartonnen borden van B1-formaat per uur – zal volgens plan in 2024 plaatsvinden, met een voorstelling aan klanten later dit jaar. In het tweede kwartaal kondigde Agfa ook de lancering aan van nieuwe inktsets voor zijn Onset-printers. Deze inkten bieden een uitstekende ecologische voetafdruk, hoge kwaliteit en hoge productiviteit, terwijl ze ervoor zorgen dat het inktverbruik vermindert.
 • Op het vlak van industriële inkjet verkocht Agfa ondanks het zwakke investeringsklimaat in die sector een tweede InterioJet watergebaseerde inkjetdrukpers aan Chiyoda, een specialist in het bedrukken van decorpapier.
 • In het tweede kwartaal bleven de omzetcijfers voor de ZIRFON-membranen voor geavanceerde alkaline elektrolyse sterk groeien. Hoewel belangrijke vooruitgang op het vlak van productiviteit geboekt wordt, draagt de business nog niet bij aan de resultaten van de divisie. Intussen gebruiken meer dan 100 actieve klanten ZIRFON-membranen, waarmee de status van ZIRFON als de efficiëntste technologie voor waterstofproductie via alkaline elektrolyse bevestigd wordt. Verscheidene grote klanten beginnen nu met de bouw van commerciële electrolyzers, wat Agfa in staat stelt om recurrente ZIRFON-inkomsten te genereren.
  Agfa’s project voor de bouw van een nieuwe industriële unit voor ZIRFON-membranen in zijn vestiging in Mortsel, België werd geselecteerd voor een EU Innovation Fund Grant. De volgende belangrijke stap voor alle geselecteerde projecten is de voorbereiding van de subsidieovereenkomst. De nieuwe fabriek zal de Groep in staat stellen om aan de groeiende vraag van klanten te voldoen.
 • De zwakte in de elektronica-industrie bleef een impact hebben op de volumes van de geleidende Orgacon-materialen en van de producten voor de productie van gedrukte schakelingen.
 • Prijsverhogingen worden ingevoerd in het merendeel van de segmenten om de impact van de kosteninflatie tegen te gaan. Productie-inefficiënties, ongunstige wisselkoerseffecten en de zwakte in de elektronica-industrie hadden echter een negatieve invloed op de bruto winstmarge, die daalde van 26,2% van de omzet in het tweede kwartaal van 2022 tot 24,1%.

Contractor Operations and Services – former Offset

in miljoen euro Q2 2023 Q2 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoers)

H1 2023 H1 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoers)

Omzet 18 18 -2,4% (-2,3%) 32 36 -11,5% (-11,3%)
Aangepaste EBITDA (*) 0,3 (0,5) 1,6 (3,9)
% van de omzet 1,8% -2,5% 5,2% -10,9%
Aangepaste EBIT (*) 0,1 (1,9) 0,1 (6,6)
% van de omzet 0,4% -10,3% 0,4% -18,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

 • Begin april rondde de Agfa-Gevaert Groep de verkoop af van zijn divisie Offset Solutions aan de Aurelius Groep. De nieuwe divisie bevat resultaten met betrekking tot leverings- en productieovereenkomsten die de Agfa-Gevaert Groep sloot met zijn vroegere divisie, nu herdoopt tot ECO3.
 • Het tweede kwartaal van ’22 is dienovereenkomstig herwerkt. Overeenkomstig IFRS 5 zijn de gestrande kosten in verband met Offset Solutions in 2023 anders behandeld dan in 2022. In het tweede kwartaal van ’22 zijn de gestrande kosten gerapporteerd onder CONOPS. In het tweede kwartaal van ’23 worden deze geabsorbeerd door de drie divisies.

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Voor meer informatie:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

Klik hier voor de verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester afgesloten op 30 juni 2023.