• Omzetgroei onder impuls van Digital Print & Chemicals en Offset Solutions

  • Erg gezond orderboek HealthCare IT – sterke toename order intake

  • Brutowinst daalde door inflatiedruk en volumeafnames in medische film ten gevolge van COVID-lockdowns in China

  • Aangepaste EBITDA bedroeg 32 miljoen euro

  • Periodegebonden verhoging werkkapitaal, versterkt door toeleveringsproblemen, kosteninflatie en de overname van Inca Digital Printers

  • Positief effect van 142 miljoen euro op de netto pensioenverplichtingen voor de materiële landen ten opzichte van eind 2021

  • Overname Inca Digital Printers levert eerste integratieresultaten: Agfa’s inkten worden gecertificeerd voor gebruik in Onset-printergamma

Mortsel (België), 24 augustus 2022 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het tweede kwartaal van 2022.

“In deze turbulente economische en geopolitieke tijden blijven we ons focussen op de toekomst. Wij zijn begonnen met engineeringstudies ter voorbereiding van een investering in een nieuwe productiefaciliteit voor onze Zirfon-membranen voor waterstofproductie op onze site in Mortsel, wat ons in staat zal stellen om aan de sterk stijgende vraag te voldoen. We kochten en integreerden Inca Digital Printers, een toonaangevende ontwikkelaar en producent van geavanceerde ultrasnelle druk- en productietechnologieën. Onze inkten worden gecertificeerd voor gebruik in het Onset-printergamma. Toegenomen investeringen in R&D en commerciële middelen zouden de divisie HealthCare IT in staat moeten stellen om rendabele groei te genereren. Voorts wordt verwacht dat het partnerschap met Atos voor onze interne IT-activiteiten en de reorganisatieacties voor onze interne financiële diensten Agfa’s operationele model wendbaarder en eenvoudiger zullen maken. Deze belangrijke stappen in ons transformatieproces zullen ons de mogelijkheid geven om nog meer te focussen op onze groeiactiviteiten, wat cruciaal is voor ons toekomstig succes in onze markten.

Op operationeel vlak weerspiegelt het tweede kwartaal de huidige inflatie en de impact van de lockdowns in China. De omzetgroei van de Groep werd gevoed door volumetoenames in de divisie Digital Print & Chemicals en door prijsacties in de divisie Offset Solutions. We voelden in het tweede kwartaal de volle impact van de kosteninflatie en de toeleveringsproblemen op onze rendabiliteit en ons werkkapitaal,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Aandeleninkoopprogramma afgerond

Op 10 maart 2021 kondigde de Agfa-Gevaert Groep een aandeleninkoop-programma met een volume tot 50 miljoen euro aan. Het programma ging van start op 1 april 2021. Sinds het begin van het programma tot de afronding ervan op 9 juni 2022, annuleerde de Groep 12.930.662 eigen aandelen (7,71% van het aandelentotaal).

Agfa-Gevaert Groep – Q2 2022

in miljoen euro Q2 2022
Q2 2021  Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 469 441 6,4% (2,3%)
Brutowinst (*) 137 135 1,0%
% van de omzet 29,2% 30,7%
Aangepaste EBITDA (*) 32 40 -20,9%
% van de omzet 6,8% 9,1%
Aangepaste EBIT(*) 16 25 -34,0%
% van de omzet 3,5% 5,6%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep steeg met 6,4% tegenover het tweede kwartaal van 2021. In het verlengde van de evolutie van de eerste maanden van het jaar, werd de groei vooral gevoed door volumetoenames en prijsverhogingen in de divisie Digital Print & Chemicals en door prijsverhogingen in de divisie Offset Solutions.

De Agfa-Gevaert Groep werd in het tweede kwartaal van 2022 sterk getroffen door de kosteninflatie en toeleveringsproblemen. Hoewel de Groep deze impact deels met prijsacties kon compenseren, daalde de brutowinstmarge tot 29,2% van de omzet.

De verkoop- en algemene beheerskosten bleven als percentage van de omzet bijna stabiel, maar ze lagen 6,6% boven het niveau van het tweede kwartaal van 2021. Dat was vooral het gevolg van een verhoogde businessactiviteit (wat een invloed had op de verkoopkosten) en van de bredere kosteninflatie en wisselkoerseffecten.

De O&O-kosten bleven stabiel op 24 miljoen euro.

Door de inflatiedruk en problemen in de toeleveringsketen daalde de aangepaste EBITDA van 40 miljoen euro (9,1% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2021 tot 32 miljoen euro (6,8% van de omzet). De aangepaste EBIT bereikte 16 miljoen euro, tegenover 25 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2021.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 14 miljoen euro, tegenover een kost van 3 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2021. Deze verhoging weerspiegelt investeringen in verscheidene transformatieprojecten, waaronder de organisatie van de Offset Solutions-activiteiten in een zelfstandige vennootschapsstructuur, de reorganisatie van de interne financiële diensten van de Groep en het partnerschap met Atos voor Agfa’s interne IT-activiteiten.

De nettofinancieringskosten bedroegen min 11 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 4 miljoen euro tegenover 9 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2021.

Door de hoger genoemde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 13 miljoen euro.

Balans en kasstroom

  • De netto financiële schuld (inclusief IFRS 16) evolueerde van een kasoverschot van 325 miljoen euro eind 2021 tot een kasoverschot van 120 miljoen euro. In het tweede kwartaal werd de netto financiële schuld beïnvloed door de periodegebonden toename van het werkkapitaal, de overname van Inca Digital Printers en de afronding van het aandeleninkoopprogramma.
  • Door een periodegebonden werkkapitaaltoename, problemen in de toeleveringsketen, kosteninflatie en de consolidatie van Inca Digital Printers, nam het werkkapitaal van 26% van de omzet eind 2021 toe tot 31% eind juni 2022. In absolute cijfers evolueerde het werkkapitaal van 449 miljoen euro eind 2021 tot 563 miljoen euro.
  • De Groep genereerde een vrije kasstroom van min 59 miljoen euro.
  • De actuariële halfjaarberekening van de pensioenen toont een vermindering met 142 miljoen euro van de nettoverplichting voor de materiële landen ten opzichte van eind 2021, voornamelijk als gevolg van de stijging van de disconteringsvoet.

Vooruitzichten

De Agfa-Gevaert Groep verwacht de komende kwartalen een voortdurende impact van de kosteninflatie, toeleveringsproblemen en de onzekere geopolitieke en economische situatie. Mogelijke COVID-lockdowns in China en andere met COVID verbonden effecten kunnen ook een invloed hebben. De Groep neemt alle nodige maatregelen om te opereren in een steeds complexer bedrijfsklimaat.

Bijkomende prijsacties worden genomen om de kosteninflatie aan te pakken. Gesteld dat de onzekerheid in de meeste markten niet toeneemt, wordt verwacht dat de tweede jaarhelft beter zal zijn dankzij het in werking treden van bijkomende prijsacties.

Algemeen gezien blijft de Agfa-Gevaert Groep zich richten op werkkapitaal-verbeteringen en kostenbeheer. De aan de gang zijnde transformatieacties verlopen volgens plan en verwacht wordt dat ze de Groep wendbaarder zullen maken en de werking van de Groep zullen vereenvoudigen. Ze zullen de Groep tevens in staat stellen om vanaf 2023 de kosten te verlagen.

HealthCare IT – Q2 2022

in miljoen euro Q2 2022
Q2 2021
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 57 56 2,8%(-4,8%)
Aangepaste EBITDA (*) 5,6 7,9 -29,9%
% van de omzet 9,7% 14,2%
Aangepaste EBIT (*) 3,7 5,8 -36,8%
% van de omzet 6,4% 10,5%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de divisie HealthCare IT bereikte 57 miljoen euro na een zwakker eerste kwartaal van 2022, met hogere verkoopcijfers in Noord-Amerika. Schommelingen tussen kwartalen zijn normaal, aangezien een aanzienlijk deel van de omzet en de marges gerealiseerd wordt wanneer projecten belangrijke mijlpalen bereiken. Ondanks toeleveringsproblemen voor hardwarecomponenten, verwacht de divisie dat de omzet zal opleven in de tweede jaarhelft.

Hoewel de brutowinstmarge onder impuls van gunstige mixeffecten (meer eigen IP) verbeterde tot 45,8% van de omzet, daalde de aangepaste EBITDA tot 5,6 miljoen euro (9,7% van de omzet) door toegenomen investeringen in R&D en commerciële middelen om de groei van de activiteiten te stimuleren. De aangepaste EBIT bedroeg in het tweede kwartaal van 2022 3,7 miljoen euro (6,4% van de omzet).

Het orderboek blijft op een zeer gezond niveau en de divisie noteerde een sterke toename in de order intake. De divisie blijft nieuwe klanten aantrekken en het bereik van haar oplossingen bij bestaande klanten uitbreiden. In Noord-Amerika haalde Agfa HealthCare verscheidene strategische contracten binnen met de Enterprise Imaging-oplossing (Sunnybrook, Santa Clara County Health), Cardiology-oplossing (Florida Heart) en het Vendor Neutral Archive (Mirada Medical). In Nederland breidden Agfa HealthCare en Noordwest Ziekenhuisgroep hun strategische samenwerking uit. De zorgorganisatie breidde haar geconsolideerde Enterprise Imaging-platform verder uit met Agfa’s RUBEE™ for AI Augmented Intelligence-portfolio. Deze verbeterde samenwerking ondersteunt Noordwest Ziekenhuisgroep bij het streven naar betere zorgverlening en naar het indijken van de zorgkosten.

In Estland versterken Pildipank en Agfa HealthCare hun relatie door het nationaal gedeelde Picture Archiving and Communication System te migreren naar het Enterprise Imaging-platform. Pildipank stelt alle zorginstellingen in Estland in staat één omgeving te delen voor het uitwisselen, archiveren en raadplegen van medische beelden.

Het recent gepubliceerde Middle East & Africa PACS 2022-rapport van KLAS Research noemt Agfa HealthCare als één van de meest in aanmerking komende verkopers in het Midden-Oosten en Afrika.

Voor de HealthCare IT-divisie is 2022 een jaar van consolidatie, aangezien de focus verschuift in de richting van rendabele groei. Zoals aangetoond door de positieve ontwikkeling van de order intake werpt de strategie van de divisie om zich te richten op klantsegmenten en geografische gebieden waarvoor haar Enterprise Imaging-oplossing het meest geschikt is en om prioriteit te geven aan inkomstenstromen met een hogere waarde vruchten af. Deze strategie zal de divisie uiteindelijk in staat stellen om de beoogde EBITDA-groei te bereiken: beginnend van een percentage van om en bij de 5% in 2019 tot percentages die de 20% benaderen de komende jaren.

Radiology Solutions – Q2 2022

in miljoen euro Q2 2022
Q2 2021  Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 114 121 -5,9% (-11,5%)
Aangepaste EBITDA (*) 12,1 21,0 -42,1%
% van de omzet 10,7% 17,3%
Aangepaste EBIT (*) 5,9 15,3 -61,2%
% van de omzet 5,2% 12,6%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de divisie Radiology Solutions daalde met 5,9% tegenover het tweede kwartaal van 2021.

Voor Direct Radiography blijft de post-COVID marktcontext volatiel aangezien zorgaanbieders nog steeds geconfronteerd worden met operationele uitdagingen die een invloed hebben op de uitgavebeslissingen voor de korte termijn. Daarnaast moeten ze hun investeringsprioriteiten voor de korte en de middellange termijn herbekijken. Het orderboek voor deze business blijft sterk, weliswaar nog steeds met langere conversietermijnen die worden beïnvloed door de toeleverings-omstandigheden. Agfa onderneemt acties (kostenbeheersingsacties, prijsverhogingen, werkkapitaalacties) om zijn wendbaarheid te verbeteren en om zich beter aan te kunnen passen aan deze marktomstandigheden.

De Deense Aleris-Hamlet ziekenhuisdienstengroep implementeerde als eerste in Europa Agfa’s VALORY™ digitale radiografiekamer. Aleris-Hamlet is de grootste leverancier van privégezondheidszorg in Denemarken. VALORY biedt een eenvoudig ontwerp, dat betrouwbaarheid, productiviteit en first-time-right beeldvorming binnen het bereik van elk ziekenhuis brengt.

Vooral in China bleef de COVID-situatie zwaar wegen op de medische filmactiviteiten, aangezien zendingen en factureringen verstoord werden door de lockdowns. Voorts hadden ook de huidige geopolitieke situatie en de lager dan normale volumes in bepaalde exportmarkten een impact. Deze volume-effecten werden niet volledig gecompenseerd door de prijsverhogingen die voor alle filmtypes doorgevoerd werden om de kosteninflatie aan te pakken.

De marktgedreven omzetdaling voor Computed Radiography werd nog versterkt door componententekorten en transportproblemen. Agfa bleef de CR-business beheren met het oog op het behouden van gezonde winstmarges.

Omdat het strikte kostenbeheer en prijsacties voor medische film niet volstonden om de volumedalingen, de mixeffecten en de kosteninflatie te compenseren, daalde de brutowinstmarge van de divisie van 37,5% van de omzet tot 32,6%. De aangepaste EBITDA-marge van de divisie bedroeg 10,7% van de omzet, tegenover 17,1% in het tweede kwartaal van 2021. In absolute cijfers bedroeg de aangepaste EBITDA 12,1 miljoen euro (21,0 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2021). De aangepaste EBIT kwam uit op 5,9 miljoen euro (5,2% van de omzet), tegenover 15,3 miljoen euro (12,6% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Agfa Radiology Solutions ontving de nieuwe Europese Medical Device Regulation (MDR)-certificering, die op 21 juni 2022 door Intertek werd uitgereikt. Dankzij deze certificering kan Agfa zijn radiologieoplossingen blijven uitbreiden en tijdig innovaties lanceren. Dit omvat het aanbrengen van belangrijke wijzigingen aan de oplossingen en het toevoegen van nieuwe functionaliteiten om tegemoet te komen aan de evoluerende behoeften van klanten en de markt, en om hen te laten genieten van state-of-the-art röntgentechnologieën.

Digital Print & Chemicals – Q2 2022

in miljoen euro Q2 2022
Q2 2021  Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 98 81 20,9% (18,2%)
Aangepaste EBITDA (*) 4,2 6,8 -38,0%
% van de omzet 4,3% 8,4%
Aangepaste EBIT (*) 1,3 3,9 -67,6%
% van de omzet 1,3% 4,7%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Ondanks toeleveringsproblemen groeide de omzet van de divisie Digital Print & Chemicals aanzienlijk ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. In bijna alle activiteitsgebieden werden prijsverhogingen doorgevoerd om de stijgende grondstof-, verpakkings-, energie- en vrachtkosten aan te pakken. De volledige impact van deze prijsverhogingen zal tegen het einde van het jaar zichtbaar worden.

Vooral onder invloed van de sterke kosteninflatie, COVID-lockdowns in China, logistieke uitdagingen, wisselkoerseffecten en mixeffecten daalde de brutowinstmarge van de divisie tot 26,1% van de omzet (28,7% in het tweede kwartaal van 2021). De aangepaste EBITDA-marge evolueerde van 8,4% van de omzet (6,8 miljoen euro in absolute cijfers) in het tweede kwartaal van 2021 tot 4,3% (4,2 miljoen euro in absolute cijfers). De aangepaste EBIT bereikte 1,3 miljoen euro (1,3% van de omzet), tegenover 3,9 miljoen euro (4,7% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2021.

Op het vlak van digitaal drukken bleef de omzet van de sign & display-activiteiten groeien. De inktportfolio voor sign & display-toepassingen bleef goed presteren en overtrof duidelijk de niveaus van voor de COVID-pandemie. Ondanks de logistieke uitdagingen in de hele sector, bleef de omzet van de business voor grootformaatprinters zich herstellen van de sterke impact van COVID-19. Met name voor de grotere printers werd sinds het begin van het jaar een groei van het orderboek met een percentage met dubbele cijfers genoteerd.

Tijdens de vakbeurs Fespa kondigde Agfa op 1 juni de afronding aan van de overname van Inca Digital Printers, een in het VK gebaseerde toonaangevende ontwerper en producent van geavanceerde ultrasnelle druk- en productietechnologieën voor sign & display-toepassingen en voor de snel groeiende markt van de digitale verpakkingsdruk. De integratie van de activiteiten verloopt volgens plan en Agfa’s inkten worden gecertificeerd voor gebruik in het Onset-printergamma. Op de Printing United Expo (Las Vegas – 19-21 oktober) zal Inca’s Onset-drukmachine voor het eerst getoond worden terwijl ze werkt met Agfa’s inkten.

Agfa ontving onlangs bestellingen voor twee units van het onlangs uitgebrachte InterioJet 2250i-systeem voor het bedrukken van decorpapier dat gebruikt wordt voor interieurdecoratie, zoals laminaatvloeren en meubilair. Deze bestellingen bevestigen Agfa’s technologisch leiderschap in dit domein. De systemen zullen in de loop van de komende kwartalen geïnstalleerd worden. De komende kwartalen wordt een verdere toename van de order intake voor interioJet verwacht.

Het specialty chemicals-segment van de divisie is goed geplaatst voor toekomstige groei met producten en oplossingen die gericht zijn op specifieke veelbelovende markten. Het Orgacon-gamma van geleidende materialen, bijvoorbeeld, wordt gebruikt in technologie voor elektrische en hybride wagens. Ondanks de COVID-impact (vooral in China) bleef deze business groeien.

De omzetcijfers voor de Zirfon-membranen voor geavanceerde alkaline elektrolyse groeien volgens plan. In maart kondigde Agfa aan dat het een aanzienlijk volume van zijn Zirfon-scheidingsmembranen zal leveren aan Thyssenkrupp Nucera in het kader van een aantal grootschalige waterstofprojecten. Dit bevestigt de positie van Agfa als technologieleider in dit gebied. De voorbije kwartalen is het aantal actieve klanten voor Zirfon toegenomen tot meer dan 50. Agfa startte engineeringstudies voor een nieuwe industriële eenheid voor de Zirfon-membranen in zijn vestiging in Mortsel, België (investeringsbeslissing te nemen in het eerste kwartaal van 2023). Dit zal de Groep in staat stellen om klaar te zijn voor de verwachte verdere toename van de vraag.

Agfa’s gamma van producten voor de productie van gedrukte schakelingen werd beïnvloed door de kosteninflatie en de COVID-lockdowns in China. De kosteninflatie werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door prijsverhogingen.

De gespecialiseerde films en folies van de divisie profiteerden van de post-COVID-heropleving in sectoren als de luchtvaartindustrie, de olie- en gassector en de drukindustrie. De verkoopcijfers van het synthetische papierassortiment Synaps groeiden sterk dankzij het herstel van de relevante drukmarkten en het succes van bepaalde nieuwe toepassingen.

Offset Solutions – Q2 2022

in miljoen euro Q2 2022
Q2 2021  Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 199 183 9,2% (4,3%)
Aangepaste EBITDA (*) 14,2 8,0 77,3%
% van de omzet 7,1% 4,4%
Aangepaste EBIT (*) 9,8 3,3 192,9%
% van de omzet 4,9% 1,8%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de divisie Offset Solutions verbeterde met 9,2% tegenover het tweede kwartaal van 2021. De omzetstijging werd bevorderd door succesvolle prijsverhogingen die werden ingevoerd om een antwoord te bieden op de inflatie van de grondstof-, verpakkings- en vrachtkosten. Voorts versterkt de divisie de focus op regio’s met een hoge toegevoegde waarde.

Ondanks de invloed van de kosteninflatie verbeterde de brutowinstmarge van de divisie dankzij de doorgevoerde prijsaanpassingen van 22,7% van de omzet in het tweede kwartaal van 2021 tot 23,8%.

Doelgerichte acties ter verbetering van de rendabiliteit resulteerden in lagere verkoop-, algemene en administratiekosten als percentage van de omzet. De aangepaste EBITDA verbeterde sterk tot 14,2 miljoen euro (7,1% van de omzet) tegenover 8,0 miljoen euro (4,4% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2021. De aangepaste EBIT bedroeg 9,8 miljoen euro (4,9% van de omzet), tegenover 3,3 miljoen euro (1,8% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2021.

In het tweede kwartaal kondigde Agfa de release aan van SolidTune, een baanbrekend softwaresysteem voor de drukvoorbereiding van offsetverpakkingen dat uitmunt door het inktverbruik te verminderen en een snellere doorlooptijd mogelijk te maken. Zo zorgt het voor een grotere productie-efficiëntie, een betere beeldkwaliteit en minder afval.

Agfa organiseert de activiteiten van Offset Solutions in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de Agfa-Gevaert Groep. De uitvoering van dit project verloopt volgens plan.

Resultaten na 6 maanden

Agfa-Gevaert Groep – eerste halfjaar

in miljoen euro H1 2022
H1 2021  Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 893 836 6,7% (2,3%)
Brutowinst (*) 260 252 3,1%
% van de omzet 29,1% 30,1%
Aangepaste EBITDA (*) 51 56 -9,1%
% van de omzet 5,7% 6,6%
Aangepaste EBIT(*) 20 24 -17,9%
% van de omzet 2,2% 2,9%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

HealthCare IT – eerste halfjaar

in miljoen euro H1 2022
H1 2021
Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 112 111 1,2%(-4,8%)
Aangepaste EBITDA (*) 9.9 14,4 -31,0%
% van de omzet 8,9% 13,0%
Aangepaste EBIT (*) 6,2 9,9 -37,3%
% van de omzet 5,5% 8,9%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Radiology Solutions – eerste halfjaar

in miljoen euro H1 2022
H1 2021  Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 215 220 -2,0% (-6,8%)
Aangepaste EBITDA (*) 19,1 28,2 -32,1%
% van de omzet 8,9% 12,8%
Aangepaste EBIT (*) 6,9 16,8 -58,8%
% van de omzet 3,2% 7,6%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Digital Print & Chemicals – eerste halfjaar

in miljoen euro H1 2022
H1 2021  Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 178 154 15,3% (12,8%)
Aangepaste EBITDA (*) 8,3 12,1 -31,0%
% van de omzet 4,7% 7,8%
Aangepaste EBIT (*) 2,7 6,2 -55,8%
% van de omzet 1,5% 4,0%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Offset Solutions – eerste halfjaar

in miljoen euro H1 2022
H1 2021  Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 388 352 10,3% (5,8%)
Aangepaste EBITDA (*) 22,2 9,6 129,9%
% van de omzet 5,7% 2,7%
Aangepaste EBIT (*) 13,2 0,2
% van de omzet 3,4% 0,1%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Voor meer informatie:
Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0) 3 444 8015
E johan.jacobs@agfa.com

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

Klik hier voor de verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester afgesloten op 30 juni 2022.