De Agfa-Gevaert Groep in het eerste kwartaal van 2024: zwakke start van het jaar, vooruitzichten voor volledig jaar behouden – gereglementeerde informatie

Press Release / Mortsel, België / 14th May 2024

 • HealthCare IT:

  • Zwak kwartaal volgend op sterk 4de kwartaal van 2023

  • Kwartaal-op-kwartaal verbetering verwacht – 2de jaarhelft zal sterker zijn dan de 1ste

 • Digital Print & Chemicals:

  • Green Hydrogen Solutions bleef aanzienlijk groeien – ZIRFON-project zal door leasing gefinancierd worden

  • Effecten van overeenkomst met EFI en de introductie van nieuwe drukapparatuur worden in de loop van het jaar verwacht

  • Filmactiviteiten: voortdurende druk van macro-economische omstandigheden en wisselkoersimpact

 • Radiology Solutions:

  • Reorganisatie go-to-market-processen voor medische film in China en algemene impact van voorraadafbouw op volumes in 1ste kwartaal

  • Kosten i.v.m. eenmalige kwaliteitsproblemen in filmproductievestiging

 • Aangepaste EBITDA van 2 miljoen euro

 • Werkkapitaal onder controle ondanks lagere omzet

Mortsel (België), 14 mei 2024 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het eerste kwartaal van 2024.

“Zoals eerder aangegeven was het eerste kwartaal erg zwak. Op het gebied van Digital Printing Solutions maakten we een overgang door omdat we eind maart ons aanbod voor het middensegment vernieuwden. De impact van de productlanceringen en de overeenkomst die we tekenden met EFI zal naar verwachting later in het jaar zichtbaar worden. Na een zeer sterk vierde kwartaal van 2023 kende HealthCare IT een seizoensgebonden trage start van het jaar, terwijl de order intake positief momentum toont. Het kwartaal van de divisie Radiology Solutions was abnormaal zwak, omdat we onze go-to-market-processen in China begonnen te reorganiseren in overeenstemming met de nieuwe realiteit in die markt. Eenmalige kwaliteitsproblemen voor medische film in onze fabriek in Mortsel hadden ook een impact op onze kosten. We ondernemen actie om ons productieproces voor medische film te reorganiseren. Onze activiteiten op het gebied van Green Hydrogen Solutions ontwikkelen zich volgens plan. We boekten opnieuw een aanzienlijke omzetgroei in het eerste kwartaal. Met tevredenheid kan ik ook aankondigen dat we, bovenop de EU-financiering, onlangs leasefinanciering hebben gekregen voor de bouw van de nieuwe ZIRFON-fabriek. In het algemeen hebben we ons werkkapitaal goed onder controle kunnen houden en bleven de herstructureringskosten op een laag niveau,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

 

in miljoen euro

Q1 2024 Q1 2023 Evolutie (excl. wisselkoers)
OMZET      
HealthCare IT 51 57 -11,2% (-10,6%)
Digital Print & Chemicals 91 97 -5,6% (-4,7%)
Radiology Solutions 87 102 -15,2% (-13,6%)
Contractor Operations and Services – former Offset 21 14 48,9% (48,9%)
GROEP 250 270 -7,6% (-6,5%)
AANGEPASTE EBITDA (*)      
HealthCare IT 1,3 2,7 -52,5%
Digital Print & Chemicals 1,0 6,6 -84,7%
Radiology Solutions (0,8) 6,5
Contractor Operations and Services – former Offset 3,8 1,3 189,6%
Unallocated (3,7) (3,9)
GROEP 2 13 -87,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Agfa-Gevaert Groep

in miljoen euro Q1 2024 Q1 2023 Evolutie

(excl. wisselkoers)

Omzet 250 270 -7,6% (-6,5%)
Brutowinst (*) 75 87 -13,8%
% van de omzet 29,9% 32,1%
Aangepaste EBITDA (*) 2 13 -87,4%
% van de omzet 0,7% 4,8%
Aangepaste EBIT(*) (9) 2
% van de omzet -3,5% 0,8%
Nettoresultaat (21) (66)
Winst uit voortgezette activiteiten (16) (20)
Winst uit beëindigde activiteiten (5) (47)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Eerste kwartaal

 • Na een sterk vierde kwartaal van 2023 daalde de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 6,5% (exclusief wisselkoerseffecten). Zoals verwacht kenden de groeimotoren Digital Printing Solutions en HealthCare IT een zwak eerste kwartaal, terwijl Green Hydrogen Solutions zijn omzetgroei voortzette. De traditionele filmactiviteiten bleven onder druk staan door de zwakte in de elektronicamarkt en de nieuwe centrale aankooppraktijken en Agfa’s gerelateerde reorganisatie voor medische film in China, alsook door enige voorraadafbouw voor medische film in China.
 • Door kosteninflatie, ongunstige wisselkoerseffecten, productie-inefficiënties voor medische film en verkoopmixeffecten evolueerde de brutowinstmarge van de Groep van 32,1% van de omzet in het eerste kwartaal van 2023 naar 29,9%.
 • Volgend op een sterk jaareinde in 2023, daalde de aangepaste EBITDA tot 2 miljoen euro (0,7% van de omzet).
 • De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 2 miljoen euro, tegenover 10 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023.
 • De nettofinancieringskosten bedroegen 6 miljoen euro.
 • De belastingkosten daalden tot 0 miljoen euro tegenover 5 miljoen euro in het voorgaande jaar.
 • De Agfa-Gevaert Groep noteerde een nettoverlies van 21 miljoen euro.

Balans en kasstroom

 • De netto financiële schuld (inclusief IFRS 16) evolueerde van 6 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2023 tot 47 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2024.
 • Het werkkapitaal (inclusief CONOPS) verbeterde aanzienlijk van 32% van de omzet aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 tot 29% in het eerste kwartaal van 2024. In absolute cijfers evolueerde het werkkapitaal van 373 miljoen euro aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 tot 333 miljoen euro.
 • In het eerste kwartaal van 2024 genereerde de Groep een vrije kasstroom van min 40 miljoen euro.
 • Voortdurende focus op het genereren van cash:
  • Leasefinanciering van het ZIRFON-project
  • Overeenkomst voor de verkoop van leasevorderingen in de VS

Vooruitzichten

De Agfa-Gevaert Groep verwacht in 2024 een voortzetting van de trends van het voorgaande jaar, met verdere groei voor de groeimotoren en verdere rendabiliteitsverbeteringen. Verwacht wordt dat de trage start van het jaar gevolgd wordt door een veel sterker tweede halfjaar, ondersteund door de oplevering van projecten.

Vooruitzichten voor 2024 per divisie:

 • HealthCare IT: Een verdere vooruitgang in de rendabiliteit wordt verwacht, hoewel sterke investeringen in cloud-technologie op de planning staan.
 • Digital Print & Chemicals: De divisie verwacht een aanzienlijke omzet- en rendabiliteitsgroei onder impuls van Digital Print Solutions en Green Hydrogen Solutions.
 • Radiology Solutions: De medische filmactiviteiten zullen onder druk blijven staan. De vooruitgang voor Direct Radiography zal zich naar verwachting doorzetten.

HealthCare IT

in miljoen euro Q1 2024 Q1 2023 Evolutie

(excl. wisselkoers)

Omzet 51 57 -11,2% (-10,6%)
Aangepaste EBITDA (*) 1,3 2,7 -52,5%
% van de omzet 2,5% 4,7%
Aangepaste EBIT (*) (0,6) 0,9
% van de omzet -1,2% 1,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Eerste kwartaal

 • Voortdurende innovatie:
  • Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging Cloud- en Streaming Client-innovaties trokken veel aandacht op belangrijke internationale handelsevenementen, zoals HIMSS 2024 en ECR 2024.
 • Agfa HealthCare ervaart momentum en toenemende vraag voor nieuwe Cloud-contracten. Het verkreeg kort na de introductie van Enterprise Imaging Cloud op RSNA 2023 de status van Vendor of Choice bij verscheidene Cloud-projecten. Recent werd Agfa HealthCare aangesteld als partner in een contract voor een grootschalige Enterprise Imaging Cloud-oplossing in Noord-Amerika.
 • Versnelling van innovatie-inspanningen: naar verwachting ter waarde van 10 miljoen euro in 2024-2025 – wordt gekapitaliseerd en komt bovenop de huidige O&O-uitgaven.
 • Innovatie-inspanningen en klantenservices erkend door marktonderzoekers en industrie-influencers:
  • Voor het tweede jaar op rij Best in KLAS voor Enterprise Imaging for Radiology-oplossing in categorie PACS Middle East/Africa.
  • Enterprise Imaging XERO Viewer is voor 2024 #1 Best in KLAS in de categorie Universal Viewer.
  • KLAS Research Enterprise Imaging Report 2024 stelt dat “Agfa HealthCare vooruitgang boekt op het vlak van relaties en levering,” wat aantoont hoe Agfa HealthCare het voorbije jaar aanzienlijke verbeteringen heeft doorgevoerd en zijn positie als Enterprise Imaging-partner heeft versterkt.
  • Cybersecurity Transparent Leader Award, uitgereikt door Censinet. Deze onderscheiding onderstreept Agfa HealthCare’s toewijding aan transparantie en voortdurende verbetering van de maturiteit op het vlak van cyberbeveiliging.
 • De divisie noteerde een daling van 15,2% in de 12 maanden lopende order intake, van 135 miljoen euro in het voorgaande jaar tot 114 miljoen euro. In het tweede kwartaal wordt een toename van de 12 maanden lopende order intake van om en bij de 5% verwacht dankzij het groeiende momentum in de markt.
 • Ongeveer 13% van de totale order intake is gelinkt aan managed services.
 • Volgend op een erg sterk vierde kwartaal van 2023 daalde de omzet van de divisie met 10,6% (zonder wisselkoerseffecten) tegenover het eerste kwartaal van 2023.
 • Dankzij de hogere servicecontributie en gunstige productmixeffecten verbeterde de brutowinstmarge van HealthCare IT van 41,7% van de omzet in het eerste kwartaal van 2023 tot 43,8%. Door de lagere omzet daalde de aangepaste EBITDA-marge van 4,7% tot 2,5%.

Digital Print & Chemicals

in miljoen euro Q1 2024 Q1 2023 Evolutie

(excl. wisselkoers)

Omzet 91 97 -5,6% (-4,7%)
Aangepaste EBITDA (*) 1,0 6,6 -84,7%
% van de omzet 1,1% 6,8%
Aangepaste EBIT (*) (3,0) 3,1
% van de omzet -3,3% 3,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Eerste kwartaal

Digital Printing Solutions

 • De inktenbusiness groeide met 6% (zonder wisselkoerseffecten) dankzij hogere verkoopcijfers over alle segmenten heen en dankzij het lopende programma om vroegere Inca-klanten om te schakelen naar Agfa’s inktsets.
 • Het wereldwijde strategische partnerschap tussen Agfa en EFI dat begin 2024 aangekondigd werd, zal de rendabele groei versnellen:
  • Eerste jaar midden 2024-midden 2025: 15-20 miljoen euro extra omzet
  • Volgende jaren: 30-40 miljoen extra omzet
  • Verwachte EBITDA-marge: 15-20%
 • Eerste klant in het VK voor revolutionaire op water gebaseerde SpeedSet Orca 1060-verpakkingsprinter: activiteiten op schema.
 • Met als slagzin ‘Powerful by Nature’ presenteerde Agfa zijn uitgebreide, vernieuwde en gerebrande inkjetprinterportfolio op FESPA Global Print Expo in Amsterdam:
  • Anapurna Ciervo H3200 hybride inkjetprinter
  • Jeti Bronco H3300 3,3m. high-end UV LED-inkjetprinter.
  • Jeti Condor RTR5200 HS roll-to-roll machine van 5,2m. breed

Green Hydrogen Solutions

 • Met meer dan 130 klanten in 30 landen wordt ZIRFON snel de keuze bij uitstek.
 • Succesvolle industriële opschaling van de ZIRFON-productiecapaciteit.
 • Bouw van een nieuwe ZIRFON-fabriek op industriële schaal in Mortsel, België:
  • Subsidie van 11 miljoen euro van het EU Innovation Fund en milieuvergunning gekregen.
  • Bijkomend zal het project gefinancierd worden via leasing.
  • Vertegenwoordigt 20 gigawatt per jaar aan alkaline waterelektrolyse.
 • Vernieuwde samenwerking met VITO, een internationale onderzoeks- en technologieorganisatie – voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie van scheidingsmembranen voor alkaline waterelektrolyse.
 • Meer dan 80% van de volumes voor 2024 is al toegezegd door klanten.

Divisieprestaties

 • Voortdurende groei voor Green Hydrogen Solutions met aanzienlijke rendabiliteitsverbeteringen.
 • Op het vlak van Digital Printing Solutions stelden klanten hun investeringen in apparatuur uit in afwachting van de nieuwe productlanceringen. De productlanceringen zijn succesvol en het orderboek voor drukapparatuur groeit. De inktomzet groeide met 6% (zonder wisselkoerseffecten) tegenover het eerste kwartaal van 2023.
 • De zwakte in de elektronica-industrie bleef de volumes van de geleidende ORGACON-materialen en van de producten voor de productie van gedrukte schakelingen beïnvloeden.
 • De brutowinstmarge van de divisie evolueerde van 31,1% van de omzet in het eerste kwartaal van 2023 naar 29,3%. In het vierde kwartaal van 2023 bedroeg de brutowinstmarge 25,8%. De winstgevendheid werd beïnvloed door de hogere zilverprijzen en lagere volumes voor de filmproducten, alsook door de wat lagere volumes in Digital Printing Solutions als gevolg van de anticipatie op de FESPA-productlanceringen. Investeringen in verband met de nieuwe digitale drukoplossingen hadden ook een effect. Bijgevolg daalde de recurrente EBITDA-marge van de divisie van 6,8% in het eerste kwartaal van 2023 tot 1,1%.

Radiology Solutions

in miljoen euro Q1 2024 Q1 2023 Evolutie

(excl. wisselkoers)

Omzet 87 102 -15,2% (-13,6%)
Aangepaste EBITDA (*) (0,8) 6,5
% van de omzet -0,9% 6,3%
Aangepaste EBIT (*) (4,8) 2,2
% van de omzet -5,5% 2,1%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Eerste kwartaal

 • De geleidelijke implementatie van nieuwe gecentraliseerde aankooppraktijken en de daarmee gepaard gaande go-to-market-reorganisatie van Agfa in China, alsook de voorraadafbouw bij de dealers bleven een impact hebben op de medische filmbusiness.
 • De Direct Radiography-business blijft uiterst dynamisch in de opkomende markten, met een zwak kwartaal na het sterke jaareinde, terwijl in Europa en Noord-Amerika bepaalde klantengroepen hun investeringsplannen uitstellen.
 • In februari ontving Agfa de EU MDR-certificering voor zijn volledige DR-portfolio.
 • Op ECR 2024 toonde Agfa zijn baanbrekende DR-innovaties, waaronder zijn recent gelanceerde AI-oplossingen. Agfa wordt erkend als leider in het operationaliseren van ingebedde AI op de zorgplek voor operationele en klinische ondersteuning.
 • De rendabiliteit van de divisie werd in het eerste kwartaal negatief beïnvloed door de volumedaling van medische film en door eenmalige kwaliteitsproblemen in de filmproductievestiging. Deze problemen werden echter vroeg genoeg ontdekt om een terugroepactie te voorkomen. De rendabiliteit van Direct Radiography verbeterde na de stroomlijning en herpositionering van de business. De brutowinstmarge van de divisie daalde van 32,2% van de omzet in het eerste kwartaal van 2023 tot 26,3%. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 6,3% van de omzet naar min 0,9%.
 • Op 13 maart 2024 wordt Jeroen Spruyt benoemd tot President van de divisie Radiology Solutions. Hij blijft ook hoofd van de business unit DR.

Contractor Operations and Services – former Offset

in miljoen euro Q1 2024 Q1 2023 Evolutie

(excl. wisselkoers)

Omzet 21 14 48,9% (48,9%)
Aangepaste EBITDA (*) 3,8 1,3 189,6%
% van de omzet 18,4% 9,4%
Aangepaste EBIT (*) 3,2 0,0
% van de omzet 15,5% 0,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

 • Begin april rondde de Agfa-Gevaert Groep de verkoop af van de divisie Offset Solutions aan de Aurelius Groep. De divisie bevat resultaten met betrekking tot leverings- en productieovereenkomsten die de Agfa-Gevaert Groep sloot met zijn vroegere divisie, nu herdoopt tot ECO3.

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Voor meer informatie:
Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

2024-05-14T06:33:20+02:00