De Agfa-Gevaert Groep in het eerste kwartaal van 2023 – gereglementeerde informatie

Press Release / Mortsel, België / 9th May 2023

 • HealthCare IT:

  • Toename order intake van 25%, 4,8% omzetstijging

  • Rendabiliteit beïnvloed door kostinflatie en ongunstige mixeffecten

 • Digital Print & Chemicals:

  • Groei aangedreven door Digital Printing en Zirfon-membranen

  • Succesvolle prijsverhogingen en kostenbesparingen maakten herstel van rendabiliteit mogelijk

 • Radiology Solutions:

  • Medische film: volumeherstel in China, maar aanhoudende margedruk en geopolitieke impact

  • Direct Radiography: voortzetting positieve rendabiliteit- en omzettrend

 • Aangepaste EBITDA bedroeg 13 miljoen euro

 • Nettoverlies van 66 miljoen euro, beïnvloed door verlies van beëindigde activiteiten door de verkoop van Offset Solutions

Mortsel (België), 9 mei 2023 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het eerste kwartaal van 2023.

Rapportering post Offset Solutions

De recente verkoop van de divisie Offset Solutions (nu herdoopt tot ECO3) beïnvloedt de manier waarop de Agfa-Gevaert Groep haar resultaten rapporteert. De kwartaalcijfers van omzet tot EBITDA tonen de Agfa-Gevaert Groep met Offset Solutions buiten beschouwing gelaten (activa aangehouden voor verkoop), maar met een nieuwe divisie genaamd ‘Contractor Operations & Services former Offset’ of ‘CONOPS’. CONOPS vertegenwoordigt de levering van film en chemicaliën alsook een reeks ondersteunende diensten die Agfa levert aan Offset Solutions. Vanaf het tweede kwartaal vertegenwoordigt dit de overeenkomsten met de externe partij ECO3. De omzet vertegenwoordigt de leveringsovereenkomsten, met bijhorende COGS-lasten. De inkomsten met betrekking tot de ondersteunende diensten zullen geboekt worden als Overige Inkomsten, terwijl de kosten met betrekking tot deze ondersteunende diensten in de verschillende lijnen van de verkoop- en algemene beheerskosten worden opgenomen.

Het eerste kwartaal van ’23 geeft de financiële gegevens weer alsof de overeenkomsten al in voege zijn. Het eerste kwartaal van ’22 is dienovereenkomstig herwerkt. Overeenkomstig IFRS 5 zijn de gestrande kosten in verband met Offset Solutions in 2023 anders behandeld dan in 2022. In het eerste kwartaal van ’22 zijn de gestrande kosten gerapporteerd onder CONOPS. In het eerste kwartaal van ’23 worden deze geabsorbeerd door de drie divisies.

in miljoen euro Q1 2023
Q1 2022
herwerkt
Evolutie (excl. wisselkoers)
OMZET      
HealthCare IT 57 55 4,8% (3,6%)
Radiology Solutions 102 101 1,6% (0,9%)
Digital Print & Chemicals 97 79 22,0% (21,5%)
Contractor Operations and Services – former Offset 14 18 -20,9%
GROEP 270 252 7,2% (7,3%)
AANGEPASTE EBITDA (*)      
HealthCare IT 2,7 4,4 -38,2%
Radiology Solutions 6,3 7,0 -9,8%
Digital Print & Chemicals 6,6 4,1 61,8%
Contractor Operations and Services – former Offset 1,3 (3,4)
Niet toegewezen (4,0) (4,7)
GROEP 13 7 77,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

“Begin april namen we een belangrijke stap in onze transformatie met de verkoop van onze Offset Solutions-divisie. Deze transactie zal ons in staat stellen om ons te concentreren op onze groeiende marktsegmenten, wat cruciaal is voor ons toekomstig succes. Op businessvlak, zijn we erg tevreden met de kwartaalprestatie van onze groeimotoren in onze divisie Digital Print & Chemicals. Het enorme potentieel van onze Zirfon-membranen voor groene waterstofproductie begint zich te tonen. De omzet van het eerste kwartaal oversteeg immers al die van het volledige jaar 2022. Aangezien hij zich nog in een fase van industriële opschaling en ontwikkeling bevindt, draagt de Zirfon-business nog niet bij aan de resultaten. In de divisie Radiology Solutions zagen we verdere omzet- en rendabiliteitverbeteringen voor Direct Radiography. HealthCare IT zag een stijging met 25% in de order intake. De winstgroei van deze divisie wordt echter beïnvloed door een vertraging in de implementatie van het orderboek, aangezien het gestegen aandeel van de managed services inhoudt dat de omzeterkenning over een langere periode gespreid wordt,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep

in miljoen euro Q1 2023
Q1 2022

herwerkt

Evolutie

(excl. wisselkoers)

Omzet 270 252 7,2% (7,3%)
Brutowinst (*) 87 78 11,6%
% van de omzet 32,1% 30,8%
Aangepaste EBITDA (*) 13 7 77,9%
% van de omzet 4,8% 2,9%
Aangepaste EBIT(*) 2 (5)
% van de omzet 0,8% -1,8%
Nettoresultaat (66) (7)
Winst uit voortgezette activiteiten (20) (12)
Winst uit beëindigde activiteiten (47) 5

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Eerste kwartaal

 • Exclusief wisselkoerseffecten boekte de Agfa-Gevaert Groep een omzettoename van 7,3%, die vooral toe te schrijven was aan de divisie Digital Print & Chemicals. De groei in deze divisie was niet alleen het gevolg van de overname van Inca Digital Printers, maak ook van prijsverhogingen en van de sterke vraag voor inkten en voor de ZIRFON-membranen voor groene waterstofproductie. Ook HealthCare IT en Radiology Solutions boekten een omzetstijging.
 • Geen rekening houdend met de verkochte activiteiten verbeterde de brutowinstmarge van de Groep van 30,8% van de omzet in het eerste kwartaal van 2022 tot 32,1%, vooral door prijsverhogingen en kostenbesparingen.
 • De aangepaste EBITDA verbeterde tot 13 miljoen euro (4,8% van de omzet).
 • De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 10 miljoen euro, tegenover 8 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2022.
 • De nettofinancieringskosten bedroegen 6 miljoen euro.
 • De belastingkosten stegen tot 5 miljoen euro tegenover 2 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2022.
 • De Agfa-Gevaert Groep noteerde een nettoverlies van 66 miljoen euro, beïnvloed door verlies van beëindigde activiteiten door de verkoop van Offset Solutions (ten bedrage van 47 miljoen euro).

Balans en kasstroom

 • De netto financiële schuld (inclusief IFRS 16) evolueerde van een kasoverschot van 72 miljoen euro aan het einde van 2022 tot een kasoverschot van 24 miljoen euro.
 • Het werkkapitaal (exclusief CONOPS) evolueerde van 32% van de omzet eind 2022 tot 33% in het eerste kwartaal van 2023. In absolute cijfers evolueerde het werkkapitaal van 342 miljoen euro aan het einde van 2022 tot 367 miljoen euro.
 • De Groep genereerde een vrije kasstroom van min 39 miljoen euro.

 Vooruitzichten

Over het algemeen verwacht de Agfa-Gevaert Groep voor het volledige jaar 2023 een herstel van de rendabiliteit tegenover 2022.

Vooruitzichten voor 2023 per divisie:

 • HealthCare IT: Terwijl de order intake heel sterk blijft groeien, kunnen de onzekerheid op het vlak van de timing van de uitvoering van het orderboek en de voortdurende kostinflatie resulteren in een zwakkere eerste jaarhelft, gevolgd door een sterkere tweede jaarhelft. Daardoor kan de EBITDA-groei voor het volledige jaar tegenover het vorige jaar vertraagd worden.
 • Radiology Solutions: Er wordt stabiliteit verwacht, met een voortdurende druk op de marges van medische film. De vooruitgang voor Direct Radiography die in de tweede helft van 2022 werd geboekt, zal zich naar verwachting doorzetten.
 • Digital Print & Chemicals: De divisie verwacht een herstel van de rendabiliteit op basis van prijsacties, van acties ter verbetering van de kosten en van een positieve bijdrage van de Inca-overname en van de Zirfon-membranen. De omzet van Zirfon zal sterk blijven groeien.

 HealthCare IT

in miljoen euro Q1 2023
Q1 2022

herwerkt

Evolutie

(excl. wisselkoers)

Omzet 57 55 4,8% (3,6%)
Aangepaste EBITDA (*) 2,7 4,4 -38,2%
% van de omzet 4,7% 8,0%
Aangepaste EBIT (*) 0,9 2,5 -62,4%
% van de omzet 1,7% 4,6%

(*) before restructuring and non-recurring items

Eerste kwartaal

 • Het orderboek van HealthCare IT blijft op een gezond niveau. De divisie noteerde tegenover het voorgaande jaar een groei van 25% in de 12 maanden lopende order intake, met een stijging van de hoogwaardige business (eigen software) met 35%. Hoewel de markt momenteel gekenmerkt wordt door vertragingen in de besluitvorming voor grote IT-projecten, tekende de divisie in het eerste kwartaal een voor 7 jaar geldend contract met een Amerikaans geïntegreerd zorgnetwerk in Minnesota, Wisconsin en North Dakota met meer dan 2.000 artsen en 1,1 miljoen beeldvormingsonderzoeken. Een bestaand PACS-systeem wordt er vervangen door Agfa’s Enterprise Imaging-platform.
 • In nieuwe contracten is het aandeel van managed services vaak substantieel, wat typisch betekent dat de omzeterkenning over een langere periode gespreid wordt.
 • Voortbouwend op het momentum dat zich in de tweede jaarhelft van 2022 aftekende, groeide de omzet van HealthCare IT met 3,6% (zonder wisselkoerseffecten) tegenover het eerste kwartaal van 2022.
 • Onder invloed van de voortdurende kostinflatie (onder meer voor hardware en personeelskosten) en ongunstige product/mixeffecten, daalde de brutowinstmarge van de divisie van 44,9% van de omzet in het eerste kwartaal van 2022 tot 41,7%. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 8,0% tot 4,7%.
 • De afgelopen maanden werden Agfa’s innovatie-inspanningen en customer services erkend door verscheidene onderzoeksfirma’s en industrie-experten:
  • Agfa HealthCare werd erkend als Best in KLAS voor zijn Enterprise Imaging for Radiology-oplossing in de categorie PACS Midden-Oosten/Afrika. Deze prestatie is een teken van Agfa HealthCare’s focus op het leveren van hoge waarde en ondersteuning aan zijn klanten in de regio.
  • Frost & Sullivan bekroonde Agfa HealthCare met de “Best Practices Customer Value Leadership Award” voor 2023. Deze prijs erkent bedrijven voor hun klantgerichte aanpak en innovatief leiderschap, het bieden van klinisch vertrouwen met patiëntgerichte contextuele intelligentie en het mogelijk maken van soepele samenwerking tussen afdelingen en vestigingen op verschillende locaties.
  • Black Book Market Research bekroonde Agfa HealthCare met de ‘Highest Client Satisfaction Award’. Black Book Market Research levert IT-gebruikers en andere belanghebbenden in de gezondheidszorgsector klantervaringen, concurrentieanalyses en aankooptrends.
 • Zoals aangetoond door de positieve ontwikkeling van de order intake werpt de strategie van de divisie om zich te richten op klantsegmenten en geografische gebieden waarvoor haar Enterprise Imaging-oplossing het meest geschikt is en om prioriteit te geven aan inkomstenstromen met een hogere waarde vruchten af. Deze strategie zal de divisie uiteindelijk in staat stellen om de beoogde EBITDA-groei te bereiken: beginnend van een percentage van om en bij de 5% in 2019 tot percentages die de 20% benaderen de komende jaren.

 Radiology Solutions

in miljoen euro Q1 2023
Q1 2022

herwerkt

Evolutie

(excl. wisselkoers)

Omzet 102 101 1,6% (0,9%)
Aangepaste EBITDA (*) 6,5 7,0 -7,4%
% van de omzet 6,3% 6,9%
Aangepaste EBIT (*) 2,2 1,0 121,7%
% van de omzet 2,1% 1,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Eerste kwartaal

 • De medische filmactiviteiten blijven de invloed ondervinden van de huidige geopolitieke situatie. In China herstelde de medische filmvolumes zich van met COVID verband houdende problemen tot normale niveaus. Anderzijds bleef de geleidelijke invoering van nieuwe gecentraliseerde aankooppraktijken in dat land voor druk op de marges zorgen. In andere regio’s gaat Agfa door met de implementering van zijn prijsbeleid.
 • Agfa blijft de marktgedreven omzetdaling voor Computed Radiography managen met het oog op het behouden van gezonde winstmarges.
 • De Direct Radiography-activiteiten boekten een bescheiden omzetgroei, waarmee de positieve trend van de voorbije kwartalen bevestigd werd. De order intake was lager in Q1 door de geopolitieke situatie en de financiële uitdagingen waarmee veel klanten en overheden geconfronteerd worden.
 • Op het ECR 2023-evenement in Wenen demonstreerden Agfa en Lunit de integratie van de Lunit INSIGHT CXR-software in Agfa’s MUSICA-werkstation. Dankzij deze samenwerking kunnen radiografen automatisch een melding krijgen wanneer levensbedreigende pathologieën in röntgenbeelden van de borst gedetecteerd worden.
 • De eerste effecten van Agfa’s acties om de flexibiliteit van de business te vergroten en om hem beter aan te passen aan de huidige marktomstandigheden (right-sizing van de organisatie, verhuizingen, kostenbeheersingsacties, prijsverhogingen, netto werkkapitaalacties) werden zichtbaar in het eerste kwartaal. Vooral door een sterke verbetering voor DR, groeide de brutowinstmarge van de divisie van 30,3% van de omzet in het eerste kwartaal van 2022 tot 32,2%. Hogere zilverprijzen en inflatiedruk hadden een negatieve impact op de rendabiliteit van de divisie.

Digital Print & Chemicals

in miljoen euro Q1 2023
Q1 2022

herwerkt

Evolutie

(excl. wisselkoers)

Omzet 97 79 22,0% (21,5%)
Aangepaste EBITDA (*) 6,6 4,1 61,8%
% van de omzet 6,8% 5,1%
Aangepaste EBIT (*) 3,1 1,5 112,0%
% van de omzet 3,2% 1,8%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Eerste kwartaal

 • Op het vlak van digitaal drukken, bleef de sign & display business sterk rendabel groeien op basis van de goede prestatie van de inktproductlijnen voor sign & display-toepassingen en van de overname van Inca Digital Printers. In het eerste kwartaal kwam immers de omzeterkenning van de eerste drie Onset-breedformaatsystemen onder Agfa-merk en gebruik makend van Agfa-inkten. Op het gebied van industriële inkjet, bleven de decordrukactiviteiten de invloed van het zwakke investeringsklimaat ondervinden. Anderzijds begonnen de OEM-inkten weer aan te trekken na een vertraging tegen het einde van 2022.
 • De omzetcijfers voor de Zirfon-membranen voor geavanceerde alkaline elektrolyse groeiden sterk in het eerste kwartaal, in die mate dat ze die van het volledige jaar 2022 al overtroffen. Omdat hij zich nog steeds in fase van industriële opschaling en ontwikkeling bevindt, draagt de business nog niet bij aan de resultaten van de divisie. Intussen gebruiken meer dan 100 actieve klanten Zirfon-membranen, waarmee de status van Zirfon als de efficiëntste technologie voor waterstofproductie via alkaline elektrolyse bevestigd wordt. Verscheidene grote klanten beginnen nu met de bouw van commerciële electrolyzers, wat Agfa in staat stelt om recurrente Zirfon-inkomsten te genereren. Op 7 maart 2023 valideerde de Raad van Bestuur een investering in een nieuwe industriële eenheid voor de Zirfon-membranen in Agfa’s vestiging in Mortsel, België. Dit zal de Groep in staat stellen om klaar te zijn voor de verwachte verdere toename van de vraag. Aangezien deze investering volledig in overeenstemming is met de ambities van de EU om een sterke Europese waterstofeconomie uit te bouwen, diende Agfa een financieringsvoorstel in bij het EU-Innovatiefonds.
 • De zwakte in de elektronica-industrie bleef een impact hebben op de volumes van de geleidende Orgacon-materialen en van de producten voor de productie van gedrukte schakelingen.
 • Succesvolle prijsverhogingen, kostenbesparingen en een positieve bijdrage van de overgenomen Inca-activiteiten stelden de divisie in staat om haar brutowinstmarge te herstellen van 18,7% van de omzet in het vierde kwartaal van 2022 tot 31,1%. In het eerste kwartaal van 2022 kwam de brutowinstmarge uit op 30,4% van de omzet.
 • De voorbije maanden werd de organisatie van de divisie aangepast en werden twee nieuwe business leaders toegevoegd aan het managementteam van de divisie. De organisatiestructuur is nu klaar om toekomstige groei te faciliteren.

Contractor Operations and Services – former Offset

in miljoen euro Q1 2023
Q1 2022

herwerkt

Evolutie

(excl. wisselkoers)

Omzet 14 18 -20,9%
Aangepaste EBITDA (*) 1,3 (3,4)
% van de omzet 9,4% -19,5%
Aangepaste EBIT (*) 0,0 (4,7)
% van de omzet 0,3% -26,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

 • Begin april rondde de Agfa-Gevaert Groep de verkoop af van zijn divisie Offset Solutions aan de Aurelius Groep. De nieuwe divisie bevat resultaten met betrekking tot leverings- en productieovereenkomsten die de Agfa-Gevaert Groep sloot met zijn vroegere divisie, nu herdoopt tot ECO3.
 • Het eerste kwartaal van ’23 geeft de financiële gegevens weer alsof de overeenkomsten al in voege zijn. Het eerste kwartaal van ’22 is dienovereenkomstig herwerkt. Overeenkomstig IFRS 5 zijn de gestrande kosten in verband met Offset Solutions in 2023 anders behandeld dan in 2022. In het eerste kwartaal van ’22 zijn de gestrande kosten gerapporteerd onder CONOPS. In het eerste kwartaal van ’23 worden deze geabsorbeerd door de drie divisies.

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

Voor meer informatie:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

2023-05-09T06:48:05+02:00