• HealthCare IT:

  • Sterke verbetering rendabiliteit

 • Digital Print & Chemicals:

  • Groeiende ZIRFON-activiteiten begonnen bij te dragen aan de rendabiliteit

  • Sterke rendabiliteitverbetering voor Digital Print ondanks matig investeringsklimaat voor apparatuur

  • Filmactiviteiten onder druk door macro-economische omstandigheden en wisselkoersimpact

 • Radiology Solutions:

  • Direct Radiography: verbeterde rendabiliteit in een zwakke markt

  • Medische film: voortdurende impact van nieuwe gecentraliseerde aankooppraktijken in China en macro-economische en geopolitieke toestand

 • Aangepaste EBITDA op 17 miljoen euro: verbetering jaar-op-jaar en kwartaal-op-kwartaal dankzij de groeimotoren

 • Positieve vrije kasstroom van 5 miljoen euro

 • Nettoverlies van 15 miljoen euro

Mortsel (België), 15 november 2023 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het derde kwartaal van 2023.

 “Ik ben tevreden dat alle groeimotoren goed presteerden, zelfs in uitdagende economische en geopolitieke omstandigheden en met de huidige ongunstige wisselkoerseffecten. We verbeterden de rendabiliteit van de Digital Print-activiteiten en van de HealthCare IT-divisie aanzienlijk. De verkoop van onze ZIRFON-membranen voor groene waterstofproductie bleef sterk toenemen en deze business begon ook bij te dragen aan de rendabiliteit. Dankzij goede operationele prestaties werd de vrije kasstroom in het derde kwartaal weer positief,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Rapportering post Offset Solutions

De recente verkoop van de divisie Offset Solutions (nu herdoopt tot ECO3) beïnvloedt de manier waarop de Agfa-Gevaert Groep haar resultaten rapporteert. De kwartaalcijfers van omzet tot EBITDA tonen de Agfa-Gevaert Groep met Offset Solutions buiten beschouwing gelaten, maar met een nieuwe divisie genaamd ‘Contractor Operations & Services former Offset’ of ‘CONOPS’. CONOPS vertegenwoordigt de levering van film en chemicaliën alsook een reeks ondersteunende diensten die Agfa levert aan de externe partij ECO3. De omzet vertegenwoordigt de leveringsovereenkomsten, met bijhorende COGS-lasten. De inkomsten met betrekking tot de ondersteunende diensten zullen geboekt worden als Overige Inkomsten, terwijl de kosten met betrekking tot deze ondersteunende diensten in de verschillende lijnen van de verkoop- en algemene beheerskosten worden opgenomen.

Het derde kwartaal van ’22 is dienovereenkomstig herwerkt. Overeenkomstig IFRS 5 zijn de gestrande kosten in verband met Offset Solutions in 2023 anders behandeld dan in 2022. In het derde kwartaal van ’22 zijn de gestrande kosten gerapporteerd onder CONOPS. In het derde kwartaal van ’23 worden deze geabsorbeerd door de drie divisies.

in miljoen euro Q3 2023 Q3 2022
herwerkt
Evolutie (excl. wisselkoers) 9M 2023 9M 2022
herwerkt
Evolutie (excl. wisselkoers)
OMZET            
HealthCare IT 60 62 -2,2% (3,3%) 180 174 3,4% (5,8%)
Radiology Solutions 103 117 -11,6% (-5,7%) 309 331 -6,7% (-3,3%)
Digital Print & Chemicals 99 96 3,4% (6,8%) 300 273 9,7% (11,7%)
Contractor Operations and Services – former Offset 18 16 11,1% (11,9%) 49 52 -4,6% (-4,5%)
GROEP 280 290 -3,4% (1,3%) 837 829 1,0% (3,5%)
AANGEPASTE EBITDA (*)            
HealthCare IT 8,5 5,9 44,3% 15,7 15,8 -0,4%
Radiology Solutions 7,2 9,1 -21,2% 23,5 28,3 -16,8%
Digital Print & Chemicals 4,3 0,0 13,5 8,3 63,0%
Contractor Operations and Services – former Offset (0,2) (3,3) 1,4 (7,2)
Unallocated (2,6) (4,6) (10,5) (13,7)
GROEP 17 7 142,4% 44 32 38,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Agfa-Gevaert Groep

in miljoen euro Q3 2023 Q3 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoers)

9M 2023 9M 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoers)

Omzet 280 290 -3,4% (1,3%) 837 829 1,0% (3,5%)
Brutowinst (*) 85 85 0,5% 259 252 2,8%
% van de omzet 30,5% 29,3% 30,9% 30,4%
Aangepaste EBITDA (*) 17 7 142,4% 44 32 38,2%
% van de omzet 6,1% 2,4% 5,2% 3,8%
Aangepaste EBIT(*) 6 (6) 10 (6)
% van de omzet 2,1% -2,1% 1,2% -0,7%
Nettoresultaat (15) (17) (96) (37)
Winst uit voortgezette activiteiten (12) (28) (49) (60)
Winst uit beëindigde activiteiten (3) 11 (47) 23

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Derde kwartaal

 • Zonder wisselkoerseffecten steeg de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 1,3% tegenover het derde kwartaal van 2022, onder impuls van de HealthCare IT-divisie, de ZIRFON-membranen voor de productie van groene waterstof en de goede prestatie van de inktproductgamma’s in de divisie Digital Print & Chemicals. De traditionele filmactiviteiten stonden onder druk door de uitdagende economische omstandigheden (waaronder ongunstige wisselkoerseffecten en de verzwakkende economie in China) en de huidige geopolitieke toestand.
 • Onder impuls van de divisies Digital Print & Chemicals en HealthCare IT verbeterde de brutowinstmarge van de Groep tot 30,5% van de omzet, ondanks ongunstige effecten zoals de kosteninflatie, ongunstige wisselkoerseffecten, productie-inefficiënties en de zwakte in de industriële filmmarkten.
 • De aangepaste EBITDA verbeterde sterk van 7 miljoen euro tot 17 miljoen euro (6,1% van de omzet).
 • De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 5 miljoen euro, tegenover 12 miljoen euro in het derde kwartaal van 2022.
 • De nettofinancieringskosten bedroegen 7 miljoen euro.
 • De belastingkosten stegen tot 6 miljoen euro tegenover 5 miljoen euro in het derde kwartaal van 2022.
 • De Agfa-Gevaert Groep noteerde een nettoverlies van 15 miljoen euro.

Balans en kasstroom

 • De netto financiële schuld (inclusief IFRS 16) bleef tegenover het tweede kwartaal van 2023 stabiel op 33 miljoen euro.
 • Het werkkapitaal (exclusief CONOPS) evolueerde van 35% van de omzet aan het einde van het derde kwartaal van 2022 tot 31% in het derde kwartaal van 2023. In absolute cijfers evolueerde het werkkapitaal van 370 miljoen euro aan het einde van het derde kwartaal van 2022 tot 341 miljoen euro.
 • In het derde kwartaal van 2023 genereerde de Groep een vrije kasstroom van 5 miljoen euro.

Vooruitzichten

De Agfa-Gevaert Groep bevestigt de vooruitzichten die werden gegeven in het persbericht over het tweede kwartaal van 2023. Over het algemeen verwacht de Agfa-Gevaert Groep voor het volledige jaar 2023 een herstel van de rendabiliteit tegenover 2022.

Vooruitzichten voor 2023 per divisie:

 • HealthCare IT: De order intake blijft sterk groeien. Aangezien verwacht wordt dat het aandeel van eigen IP in de omzetmix zal toenemen, zal de rendabiliteit naar verwachting blijven groeien tegenover het derde kwartaal. Dit zal waarschijnlijk resulteren in een sterk jaareinde. Onder invloed van ongunstige wisselkoerseffecten zal de EBITDA voor het volledige jaar naar verwachting iets onder die van het voorgaande jaar uitkomen.
 • Radiology Solutions: Voor de medische filmactiviteiten wordt verwacht dat de druk van de wisselkoerseffecten en de margedruk blijven duren, resulterend in een zwakke prestatie in het vierde kwartaal. De vooruitgang voor Direct Radiography zal zich naar verwachting doorzetten.
 • Digital Print & Chemicals: De divisie verwacht dat het herstel van de rendabiliteit blijft duren op basis van prijsacties, van acties ter verbetering van de kosten en van een positieve bijdrage van Digital Print en van de ZIRFON-membranen. De omzet van ZIRFON zal sterk blijven groeien.

HealthCare IT

in miljoen euro Q3 2023 Q3 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoers)

9M 2023 9M 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoers)

Omzet 60 62 -2,2% (3,3%) 180 174 3,4% (5,8%)
Aangepaste EBITDA (*) 8,5 5,9 44,3% 15,7 15,8 -0,4%
% van de omzet 14,0% 9,5% 8,8% 9,1%
Aangepaste EBIT (*) 6,7 4,0 66,4% 10,3 10,2 1,4%
% van de omzet 11,1% 6,5% 5,8% 5,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Derde kwartaal

 • Het orderboek van HealthCare IT blijft op een gezond niveau. De divisie noteerde tegenover het voorgaande jaar een groei van 1,4% in de 12 maanden lopende order intake. De divisie verwacht een sterkere order intake voor het volledige jaar 2023 ten opzichte van vorig jaar.
 • In nieuwe contracten is het aandeel van managed services vaak substantieel, wat typisch betekent dat de omzeterkenning over een langere periode gespreid wordt. Voor de divisie HealthCare IT zijn schommelingen tussen kwartalen normaal, aangezien een aanzienlijk deel van de omzet en de marges gerealiseerd wordt wanneer projecten belangrijke mijlpalen bereiken.
 • Zonder wisselkoerseffecten groeide de omzet van HealthCare IT met 3,3% tegenover het derde kwartaal van 2022, dat gekenmerkt werd door de omzeterkenning van een aantal grote contracten in Noord-Amerika.
 • Dankzij het toegenomen aandeel van eigen IP in de verkoopmix en de verbeterde servicebijdrage verbeterde de brutowinstmarge van HealthCare IT sterk van 44,9% van de omzet in het derde kwartaal van 2022 en 43,5% in het tweede kwartaal van 2023 tot 48,2%. Deels door strikt kostenbeheer steeg de aangepaste EBITDA-marge van 9,5% in het derde kwartaal van 2022 tot 14,0%.
 • De divisie blijft zich richten op grote zorgorganisaties met verscheidene beeldvormingsafdelingen. Zo besliste Nova Scotia Health in het derde kwartaal om Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging-oplossing — een upgrade van hun vorige Agfa HealthCare IMPAX beeldarchiverings- en communicatiesysteem — te installeren in hun 40 ziekenhuislocaties.

Radiology Solutions

in miljoen euro Q3 2023 Q3 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoers)

9M 2023 9M 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoers)

Omzet 103 117 -11,6% (-5,7%) 309 331 -6,7% (-3,3%)
Aangepaste EBITDA (*) 7,2 9,1 -21,2% 23,5 28,3 -16,8%
% van de omzet 7,0% 7,8% 7,6% 8,5%
Aangepaste EBIT (*) 2,5 2,8 -9,4% 9,6 9,8 -1,2%
% van de omzet 2,5% 2,4% 3,1% 3,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Derde kwartaal

 • In China werden de medische filmactiviteiten beïnvloed door de geleidelijke invoering van nieuwe gecentraliseerde aankooppraktijken. Bovendien bleef de huidige geopolitieke situatie de kostenniveaus beïnvloeden. In de meeste regio’s hadden ongunstige wisselkoerseffecten een sterke impact op de omzet en de rendabiliteit van de business.
 • Agfa blijft de marktgedreven omzetdaling voor Computed Radiography managen met het oog op het behoud van gezonde winstmarges.
 • De Direct Radiography-activiteiten boekten een omzetdaling door de geopolitieke situatie en de financiële uitdagingen waarmee veel klanten en overheden geconfronteerd worden. In Europa en Noord-Amerika stellen bepaalde klantengroepen hun investeringsplannen uit. Toch bleef Agfa ook in deze moeilijke omstandigheden belangrijke nieuwe klanten aantrekken voor zijn high-end DR-systemen.
 • Agfa implementeerde acties om de flexibiliteit van de business te vergroten en om hem beter aan te passen aan de huidige marktomstandigheden (right-sizing van de organisatie, verhuizingen, kostenbeheersingsacties, prijsverhogingen, netto werkkapitaalacties).
 • De brutowinstmarge van de divisie daalde van 30,7% van de omzet in het derde kwartaal van 2022 tot 29,4%. Hoewel de kosten onder controle zijn en de rendabiliteit van de DR-activiteiten aanzienlijk verbeterde tegenover het derde kwartaal van 2022, daalde de aangepaste EBITDA-marge van de divisie van 7,8% van de omzet tot 7,0%.

Digital Print & Chemicals

in miljoen euro Q3 2023 Q3 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoers)

9M 2023 9M 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoers)

Omzet 99 96 3,4% (6,8%) 300 273 9,7% (11,7%)
Aangepaste EBITDA (*) 4,3 0,0 13,5 8,3 63,0%
% van de omzet 4,3% 0,0% 4,5% 3,0%
Aangepaste EBIT (*) 0,2 (3,6) 1,5 (0,8)
% van de omzet 0,2% -3,7% 0,5% -0,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Derde kwartaal

 • In Digital Print bleven de inktgamma’s voor sign & display en industriële toepassingen, alsook de high-end apparatuurbusiness sterk presteren. De omzet werd echter beïnvloed door het feit dat drukkerijen investeringen in apparatuur van het lagere en middensegment begonnen uit te stellen door de ongunstige macro-economische omstandigheden en in afwachting van de introductie van nieuwe technologieën. Agfa verwacht dat de verkoop van apparatuur tegen het einde van het jaar zal herstellen. Agfa zit op schema met de omschakeling van de printers van het overgenomen Inca naar zijn eigen inktsets.
  De ontwikkeling van de SpeedSet 1060 single-pass verpakkingsprinter verloopt volgens plan. In december 2023 vindt een voorstelling aan klanten plaats. De bètalancering van deze digitale pers met inkten op waterbasis — die de snelste printer in zijn categorie zal zijn — zal volgens plan plaatsvinden in 2024 en de volledige commerciële lancering is gepland voor 2025. In het derde kwartaal werden vier van Agfa’s inkjetprintoplossingen bekroond met een Pinnacle Product Award van PRINTING United Alliance. De Pinnacle Product Awards bekronen uitmuntende producten die de drukindustrie vooruithelpen op het vlak van kwaliteit, capaciteit en productiviteit. PRINTING United Alliance is de meest uitgebreide vereniging voor drukkerijen en grafische kunsten in de Verenigde Staten.
 • De omzetcijfers voor de ZIRFON-membranen voor geavanceerde alkaline elektrolyse bleven sterk groeien. Agfa verbetert de rendabiliteit van de business met maatregelen om de productie-efficiëntie te verhogen en met prijsverhogingen. Bijgevolg begon de business bij te dragen aan de rendabiliteit van de divisie.
  Op 1 januari 2024 treedt Agfa toe tot de Hydrogen Council, een wereldwijd initiatief dat vooraanstaande ondernemingen samenbrengt met een gemeenschappelijke visie om de transitie naar schone waterstofenergie te helpen bevorderen.
  Eerder dit jaar werd Agfa’s project voor de bouw van een nieuwe industriële unit voor ZIRFON-membranen in zijn vestiging in Mortsel, België geselecteerd voor een EU Innovation Fund Grant. De voorbereiding van de subsidieovereenkomst verloopt volgens plan. Verwacht wordt dat de subsidieovereenkomst tegen het einde van het jaar ondertekend zal worden. De nieuwe fabriek zal de Groep in staat stellen om aan de groeiende vraag van klanten te voldoen.
 • De zwakte in de elektronica-industrie bleef een impact hebben op de volumes van de geleidende ORGACON-materialen en van de producten voor de productie van gedrukte schakelingen.
 • Prijsverhogingen en kostenverbeteringen om de impact van de kosteninflatie tegen te gaan begonnen hun vruchten af te werpen. De brutowinstmarge verbeterde van 25,6% van de omzet in het derde kwartaal van 2022 tot 27,7%.

Contractor Operations and Services – former Offset

in miljoen euro Q3 2023 Q3 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoers)

9M 2023 9M 2022
herwerkt
Evolutie

(excl. wisselkoers)

Omzet 18 16 11,1% (11,9%) 49 52 -4,6% (-4,5%)
Aangepaste EBITDA (*) (0,2) (3,3) 1,4 (7,2)
% van de omzet -1,3% -21,2% 2,9% -14,0%
Aangepaste EBIT (*) (0,9) (4,7) (0,8) (11,3)
% van de omzet -5,2% -29,6% -1,6% -21,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

 • Begin april rondde de Agfa-Gevaert Groep de verkoop af van zijn divisie Offset Solutions aan de Aurelius Groep. De nieuwe divisie bevat resultaten met betrekking tot leverings- en productieovereenkomsten die de Agfa-Gevaert Groep sloot met zijn vroegere divisie, nu herdoopt tot ECO3.
 • Het derde kwartaal van ’22 is dienovereenkomstig herwerkt. Overeenkomstig IFRS 5 zijn de gestrande kosten in verband met Offset Solutions in 2023 anders behandeld dan in 2022. In het derde kwartaal van ’22 zijn de gestrande kosten gerapporteerd onder CONOPS. In het derde kwartaal van ’23 worden deze geabsorbeerd door de drie divisies.

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Voor meer informatie:
Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.