• Stijging aangepaste EBITDA met 8%, met uiteenlopende prestaties tussen de divisies

  • HealthCare IT: organische omzetgroei, sterke toename order intake, stevige rendabiliteit

  • Digital Print & Chemicals: uiteenlopende omzetprestatie tussen de verschillende activiteiten – zwakkere vraag en kosteninflatie – sterke omzet voor Digital Print en de Zirfon-membranen

  • Radiology Solutions: medische filmactiviteiten beïnvloed door lockdowns in China en druk op de marges

  • Offset Solutions: succesvolle prijsacties compenseren de zwakkere vraag

 • De Groep werkt aan bijkomende maatregelen om de uitdagingen in Digital Print & Chemicals en Radiology Solutions aan te pakken en om de post-offset structuur voor te bereiden

Mortsel (België), 9 november 2022 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het derde kwartaal van 2022.

“In deze tijden van uitzonderlijke economische en geopolitieke instabiliteit zagen we sterke contrasten tussen de prestaties in het derde kwartaal van onze verscheidene activiteiten. De divisies HealthCare IT en Offset Solutions presteerden goed, met een sterke verbetering van de rendabiliteit. De divisies Radiology Solutions en Digital Print & Chemicals bleven last ondervinden van de lockdowns in China, toeleveringsproblemen en kosteninflatie. Een aantal activiteiten voelde ook de impact van de verzwakkende conjunctuur, vooral in Europa en China. De economische realiteit vereist bijkomende acties om de kostenstructuur van de Groep aan te passen, bovenop de lopende transformatieacties met betrekking tot onze interne IT- en financiële diensten.

Ons vertrouwen in de strategie die we voor onze divisie Digital Print & Chemicals uitgetekend hebben, is gesterkt door de erkenning van de superioriteit van onze systemen door de markt en door experten in de industrie. Voorbeelden hiervan zijn de Pinnacle Product awards en de essenscia Innovation award die we recent binnenhaalden. HealthCare IT’s organische groei in omzet en order intake bevestigt onze groeiambities.

In augustus tekenden we een overeenkomst voor de aankoop van aandelen met AURELIUS Group voor de verkoop van onze divisie Offset Solutions. We zitten op schema om deze transactie af te ronden in de loop van het eerste kwartaal van 2023. In het derde kwartaal bereikten we een belangrijke mijlpaal met onze inspanningen om de pensioenrisico’s te beperken. We hebben ervoor gezorgd dat het volledige pensioenplan in het Verenigd Koninkrijk niet langer risicodragend is, zonder extra cashbijdragen,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – Q3 2022

in miljoen euro Q3 2022
Q3 2021  Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 474 439 7,8% (1,4%)
Brutowinst (*) 135 118 14,3%
% van de omzet 28,4% 26,8%
Aangepaste EBITDA (*) 23 21 8,0%
% van de omzet 4,9% 4,9%
Aangepaste EBIT(*) 7 6 8,4%
% van de omzet 1,4% 1,4%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder wisselkoerseffecten steeg de omzet van de Groep met 1,4%. De HealthCare IT-divisie haalde voordeel uit de omzeterkenning van bepaalde grootschalige contracten en de Digital Print-activiteiten boekten een groei met dubbele cijfers. De medische filmactiviteiten van Radiology Solutions werden sterk beïnvloed door de lockdowns in China. De omzet van Offset Solutions bleef stabiel.

De prijsverhogingen om de kosteninflatie aan te pakken bleven vruchten afwerpen voor Offset Solutions, maar moeten doorheen de Groep versterkt worden. Dankzij deze prijsverhogingen en gunstige verkoopmixeffecten in HealthCare IT verbeterde de brutowinstmarge tot 28,4% van de omzet.

De verkoop- en algemene beheerskosten stegen met 12,6% tegenover het derde kwartaal van 2021, vooral door een verhoogde businessactiviteit (wat een invloed had op de verkoopkosten) en van de bredere kosteninflatie en wisselkoerseffecten.

De O&O-kosten stegen met 11,8% tot 25 miljoen euro, maar bleven nagenoeg stabiel as percentage van de omzet.

Onder impuls van de divisies HealthCare IT en Offset Solutions en ondanks de inflatiedruk en toeleveringsproblemen, groeide de aangepaste EBITDA van 21 miljoen euro (4,9% van de omzet) in het derde kwartaal van 2021 tot 23 miljoen euro (4,9% van de omzet). De aangepaste EBIT bereikte 7 miljoen euro, tegenover 6 miljoen euro in het derde kwartaal van 2021.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 13 miljoen euro, tegenover een kost van 7 miljoen euro in het derde kwartaal van 2021. Deze verhoging weerspiegelt investeringen in verscheidene transformatieprojecten, waaronder de organisatie van de Offset Solutions-activiteiten in een zelfstandige vennootschapsstructuur en de reorganisatie van het bedrijfsmodel van de Groep.

De nettofinancieringskosten bedroegen min 5 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen min 5 miljoen euro tegenover 1 miljoen euro in het derde kwartaal van 2021.

Door de hoger genoemde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 17 miljoen euro.

Balans en kasstroom

 • De netto financiële schuld (inclusief IFRS 16) evolueerde van een kasoverschot van 120 miljoen euro aan het einde van het tweede kwartaal van 2022 tot een kasoverschot van 98 miljoen euro.
 • Onder invloed van de zwakkere vraag bleef het werkkapitaal tegenover het tweede kwartaal van 2022 stabiel op 31% van de omzet. In absolute cijfers evolueerde het werkkapitaal van 563 miljoen euro aan het einde van het tweede kwartaal van 2022 tot 571 miljoen euro.
 • De Groep genereerde een vrije kasstroom van min 11 miljoen euro.
 • Na een eerste buy-in-transactie voor de pensioenregeling in het Verenigd Koninkrijk in 2021 heeft een aanvullende buy-in-transactie plaatsgevonden die leidt tot een volledige de-risking van de pensioenregeling in het Verenigd Koninkrijk, zonder extra cashbijdragen. Deze aanvullende transactie zal tot uiting komen in de herwaarderingen aan het eind van het jaar.

Vooruitzichten

De Agfa-Gevaert Groep verwacht de komende kwartalen een blijvende impact van de kosteninflatie, toeleveringsproblemen, de COVID-lockdowns in China en de onzekere geopolitieke en economische situatie. Terwijl de inflatie van de grondstofkosten begon af te vlakken, wordt verwacht dat de inflatie van de loonkosten in de nabije toekomst een bron van bezorgdheid zal blijven.

Algemeen gezien blijft de Agfa-Gevaert Groep zich richten op werkkapitaal-verbeteringen en kostenbeheer. De Groep verwacht in het vierde kwartaal een vermindering van het werkkapitaal dankzij de afname van de voorraden. De lopende transformatieacties verlopen volgens plan en verwacht wordt dat ze de Groep wendbaarder zullen maken en de werking van de Groep zullen vereenvoudigen. De economische realiteit vereist boven op deze acties bijkomende maatregelen om de kostenstructuur van de Groep aan te passen.

De HealthCare IT-divisie verwacht een sterk vierde kwartaal. Verwacht wordt dat de divisie Radiology Solutions een verbetering tegenover het vorige kwartaal zal  rapporteren.

HealthCare IT – Q3 2022

in miljoen euro Q3 2022
Q3 2021
Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 62 49 25,7% (14,3%)
Aangepaste EBITDA (*) 5,9 4,6 28,8%
% van de omzet 9,5% 9,3%
Aangepaste EBIT (*) 4,0 2,5 63,4%
% van de omzet 6,5% 5,0%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de divisie HealthCare IT steeg sterk tot 62 miljoen euro onder impuls van de omzeterkenning in het kader van een aantal belangrijke contracten, vooral in Noord-Amerika. Zo koos een toonaangevend zorgsysteem ervoor om de samenwerking met Agfa HealthCare voor de komende vijf jaar te verlengen en uit te breiden. De business werd nog steeds beïnvloed door toeleveringsproblemen voor hardwarecomponenten. Schommelingen tussen kwartalen zijn normaal, aangezien een aanzienlijk deel van de omzet en de marges gerealiseerd wordt wanneer projecten belangrijke mijlpalen bereiken.

Door gunstige mixeffecten (meer eigen IP en diensten) verbeterde de brutowinstmarge van de divisie tot 44,9% van de omzet. Hoewel de divisie de investeringen in R&D en commerciële middelen opdreef om de groei te stimuleren, verbeterde de aangepaste EBITDA tot 5,9 miljoen euro (9,5% van de omzet). De aangepaste EBIT groeide tot 4,0 miljoen euro (6,5% van de omzet).

Het orderboek blijft op een zeer gezond niveau. De divisie noteerde tegenover het voorgaande jaar een groei van 16% in de 12 maanden lopende order intake. De divisie blijft nieuwe klanten aantrekken en het bereik van haar oplossingen bij bestaande klanten uitbreiden. In Noord-Amerika is het nieuwe managementteam nu volledig samengesteld. In deze regio haalde Agfa HealthCare belangrijke contracten binnen met de Enterprise Imaging-oplossing bij verscheidene grote geconsolideerde zorgorganisaties.

In het Koninkrijk Saoedi-Arabië upgradede de King Abdullah Medical City in Mekka zijn systeem voor beeldbeheer van Agfa HealthCare naar Enterprise Imaging. In Chili startte Agfa HealthCare de go live van het upgradeproject naar Enterprise Imaging in het UC CHRISTUS Health Network, een van de belangrijkste private zorgnetwerken in het land.

Onlangs noemde het KLAS Research 2022 Europe PACS-rapport Agfa HealthCare bij de best presterende leveranciers op het vlak van klantentevredenheid. In het rapport wordt bevestigd dat Agfa HealthCare een van de meest uitgebreide footprints heeft, met een sterke klantenbasis.

Voor de HealthCare IT-divisie is 2022 een jaar van consolidatie, aangezien de focus verschuift in de richting van rendabele groei. Zoals aangetoond door de positieve ontwikkeling van de order intake werpt de strategie van de divisie om zich te richten op klantsegmenten en geografische gebieden waarvoor haar Enterprise Imaging-oplossing het meest geschikt is en om prioriteit te geven aan inkomstenstromen met een hogere waarde vruchten af. Deze strategie zal de divisie uiteindelijk in staat stellen om de beoogde EBITDA-groei te bereiken: beginnend van een percentage van om en bij de 5% in 2019 tot percentages die de 20% benaderen de komende jaren.

Radiology Solutions – Q3 2022

in miljoen euro Q3 2022
Q3 2021  Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 117 116 1,5% (-5,4%)
Aangepaste EBITDA (*) 9,1 15,0 -39,0%
% van de omzet 7,8% 13,0%
Aangepaste EBIT (*) 2,8 9,2 -69,3%
% van de omzet 2,4% 8,0%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de divisie Radiology Solutions groeide met 1,5% tegenover het derde kwartaal van 2021.

Volgend op een aantal mindere kwartalen, boekten de Direct Radiography-activiteiten een groei met dubbele cijfers in het derde kwartaal van 2022.

In deze business blijft de post-COVID marktcontext echter volatiel aangezien zorgaanbieders nog steeds geconfronteerd worden met operationele uitdagingen die een invloed hebben op de uitgavebeslissingen voor de korte termijn. Daarnaast moeten ze hun investeringsprioriteiten voor de korte en de middellange termijn herbekijken. Het orderboek voor deze business blijft sterk, weliswaar nog steeds met langere conversietermijnen die worden beïnvloed door de toeleverings-omstandigheden. Agfa onderneemt acties (kostenbeheersingsacties, prijsverhogingen, werkkapitaalacties) om zijn wendbaarheid te verbeteren en om zich beter aan te kunnen passen aan deze marktomstandigheden.

In het derde kwartaal selecteerde Barnsley Hospital NHS Foundation Trust Agfa’s performante DR 600 directe radiografieruimte voor zijn unieke nieuwe diagnostische centrum in een winkelcentrum in Barnsley, VK.

Nog in het Verenigd Koninkrijk werden drie Agfa DR 600 kamers geïnstalleerd in de 700 bedden tellende Hull Royal Infirmary, die beheerd wordt door de Hull University Teaching Hospitals NHS Trust.

Vooral in China bleef de COVID-situatie zwaar wegen op de medische filmactiviteiten. Voorts hadden ook de huidige geopolitieke situatie en de lager dan normale volumes in bepaalde exportmarkten een impact. Deze volume-effecten werden niet volledig gecompenseerd door de prijsverhogingen die voor alle filmtypes doorgevoerd werden om de kosteninflatie aan te pakken.

De marktgedreven omzetdaling voor Computed Radiography werd nog versterkt door de huidige geopolitieke situatie en componententekorten. Agfa bleef de CR-business beheren met het oog op het behouden van gezonde winstmarges.

De rendabiliteit van de divisie bleef lijden onder volumedalingen, mixeffecten en kosteninflatie. De brutowinstmarge van de divisie daalde van 33,8% van de omzet tot 30,5%. De aangepaste EBITDA-marge van de divisie bedroeg 7,8% van de omzet, tegenover 13,0% in het derde kwartaal van 2021. In absolute cijfers bedroeg de aangepaste EBITDA 9,1 miljoen euro (15,0 miljoen euro in het derde kwartaal van 2021). De aangepaste EBIT kwam uit op 2,8 miljoen euro (2,4% van de omzet), tegenover 9,2 miljoen euro (8,0% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Digital Print & Chemicals – Q3 2022

in miljoen euro Q3 2022
Q3 2021  Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 96 82 16,4% (12,4%)
Aangepaste EBITDA (*) 0,0 3,8
% van de omzet 0,0% 4,7%
Aangepaste EBIT (*) (3,6) 0,9
% van de omzet -3,7% 1,1%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Hoewel toeleveringsproblemen voor verstoringen bleven zorgen, groeide de omzet van de divisie Digital Print & Chemicals aanzienlijk ten opzichte van het derde kwartaal van 2021, vooral onder impuls van de sign & display-activiteiten. Sommige activiteitsgebieden, vooral op het vlak van electronics en industrial inkjet, werden beïnvloed door de zwakkere conjunctuur, vooral in Europa en Azië. Voor de producten die de groene energietransitie ondersteunen (Zirfon-membranen en Orgacon voor hybride auto’s) en voor de industriële filmproducten blijft een stevige vraag bestaan.

Ondanks de sterke kosteninflatie, COVID-lockdowns in China en logistieke uitdagingen verbeterde de brutowinstmarge van de divisie licht. Door de inflatie van de verkoop-, algemene en administratiekosten, door de toegenomen marketing & sales-activiteiten en door de lagere O&O-subsidies evolueerde de aangepaste EBITDA-marge van 4,7% van de omzet (3,8 miljoen euro in absolute cijfers) in het derde kwartaal van 2021 tot 0,0% (0,0 miljoen euro in absolute cijfers). De aangepaste EBIT kwam uit op min 3,6 miljoen euro in het derde kwartaal van 2022, tegenover 0,9 miljoen euro in het voorgaande jaar.

Op het vlak van digitaal drukken bleef de omzet van de sign & display-activiteiten sterk groeien. De inktportfolio voor sign & display-toepassingen bleef goed presteren. Ondanks de logistieke uitdagingen voor de high end apparatuur in de hele sector, zette de opwaartse omzettrend voor de business voor grootformaatprinters zich door.

Op het vlak van industriële inkjet, werden de decordrukactiviteiten beïnvloed door de zwakkere conjunctuur. Klanten stellen hun investeringen in hun digitaliseringsproces uit.

De ontwikkeling van de Speedset single-pass verpakkingsprinter van het recent overgenomen Inca Digital Printers verloopt volgens plan. De machine kan op sterke interesse van potentiële klanten rekenen. In het derde kwartaal werden tevens de eerste contracten getekend voor Onset-breedformaatprinters onder het Agfa-merk.

In het derde kwartaal werden niet minder dan vijf van Agfa’s inkjetdrukoplossingen bekroond met een Pinnacle Product Award van PRINTING United Alliance. De Pinnacle Product Awards bekronen producten die de drukindustrie verbeteren of vooruithelpen met uitzonderlijke bijdragen op het vlak van kwaliteit, capaciteit en productiviteit. De prijzen bevestigen Agfa’s technologisch leiderschap op het vlak van grootformaat digitale inkjetdruk. PRINTING United Alliance is de grootste vakvereniging op het vlak van drukwerk in de Verenigde Staten.

Het specialty chemicals-segment van de divisie is goed geplaatst voor toekomstige groei met producten en oplossingen die gericht zijn op specifieke veelbelovende markten. Het Orgacon-gamma van geleidende materialen, bijvoorbeeld, wordt gebruikt in technologie voor elektrische en hybride wagens. Door de toeleveringsproblemen in de auto-industrie groeide dit deel van de Orgacon-business trager dan verwacht. Voorts werd de Orgacon-verkoop beïnvloed door de kleinere vraag naar bepaalde elektronische apparaten, vooral displays.

De omzetcijfers voor de Zirfon-membranen voor geavanceerde alkaline elektrolyse groeien volgens plan. De voorbije kwartalen is het aantal actieve klanten voor Zirfon toegenomen tot meer dan 50. Agfa startte engineeringstudies voor een nieuwe industriële eenheid voor de Zirfon-membranen in zijn vestiging in Mortsel, België (investeringsbeslissing te nemen in het eerste kwartaal van 2023). Dit zal de Groep in staat stellen om klaar te zijn voor de verwachte verdere toename van de vraag. In oktober ontving Agfa de prestigieuze essenscia Innovation Award 2022 voor zijn Zirfon UTP 220 membraantechnologie. Essenscia is de Belgische sectorfederatie van de chemische industrie en de life sciences.

Agfa’s gamma van producten voor de productie van gedrukte schakelingen werd beïnvloed door de kosteninflatie en de COVID-lockdowns in China.

De gespecialiseerde films en folies van de divisie profiteerden van de post-COVID-heropleving in sectoren als de luchtvaartindustrie, de olie- en gassector en de drukindustrie. Het synthetische papierassortiment Synaps begon de effecten te zien van de zwakkere conjunctuur.

Offset Solutions – Q3 2022

in miljoen euro Q3 2022
Q3 2021  Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 199 192 3,3% (-2,6%)
Aangepaste EBITDA (*) 12,7 2,5 401,6%
% van de omzet 6,4% 1,3%
Aangepaste EBIT (*) 8,2 (1,6)
% van de omzet 4,1% -0,9%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Inclusief wisselkoerseffecten groeide de omzet van de divisie Offset Solutions met 3,3% tegenover het derde kwartaal van 2021. De divisie implementeerde met succes prijsverhogingen om een antwoord te bieden op de algemene kosteninflatie, onder meer van de grondstoffen, verpakkingen en vracht. Voorts versterkt de divisie de focus op regio’s met een hoge toegevoegde waarde.

Ondanks de invloed van de kosteninflatie verbeterde de brutowinstmarge van de divisie dankzij de doorgevoerde prijsaanpassingen van 19,3% van de omzet in het derde kwartaal van 2021 tot 23,4%.

De aangepaste EBITDA verbeterde sterk tot 12,7 miljoen euro (6,4% van de omzet) tegenover 2,5 miljoen euro (1,3% van de omzet) in het derde kwartaal van 2021. De aangepaste EBIT bedroeg 8,2 miljoen euro (4,1% van de omzet), tegenover min 1,6 miljoen euro) in het derde kwartaal van 2021.

In augustus tekende de Agfa-Gevaert Groep een overeenkomst voor de aankoop van aandelen met AURELIUS Group voor de verkoop van haar divisie Offset Solutions. De voorgestelde transactie is onderworpen aan de gebruikelijke informatie- en consultatie van werknemers, goedkeuringen van regelgevende instanties en closing-voorwaarden. Beide partijen streven ernaar de transactie in de loop van het eerste kwartaal van 2023 af te ronden.

Resultaten na 9 maanden

Agfa-Gevaert Groep – na 9 maanden

in miljoen euro 9M 2022
9M 2021  Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 1.367 1.276 7,1% (2,0%)
Brutowinst (*) 394 370 6,7%
% van de omzet 28,9% 29,0%
Aangepaste EBITDA (*) 74 77 -4,3%
% van de omzet 5,4% 6,0%
Aangepaste EBIT(*) 27 31 -12,4%
% van de omzet 2,0% 2,4%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

HealthCare IT – na 9 maanden

in miljoen euro 9M 2022
9M 2021
Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 174 160 8,7% (1,1%)
Aangepaste EBITDA (*) 15,8 19,0 -16,6%
% van de omzet 9,1% 11,9%
Aangepaste EBIT (*) 10,2 12,3 -17,3%
% van de omzet 5,9% 7,7%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Radiology Solutions – na 9 maanden

in miljoen euro 9M 2022
9M 2021  Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 333 335 -0,8% (-6,3%)
Aangepaste EBITDA (*) 28,3 43,2 -34,5%
% van de omzet 8,5% 12,9%
Aangepaste EBIT (*) 9,8 26,0 -62,5%
% van de omzet 2,9% 7,8%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Digital Print & Chemicals – na 9 maanden

in miljoen euro 9M 2022
9M 2021  Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 274 236 15,7% (12,8%)
Aangepaste EBITDA (*) 8,3 15,9 -47,8%
% van de omzet 3,0% 6,7%
Aangepaste EBIT (*) (0,8) 7,1 -111,9 %
% van de omzet -0,3% 3,0%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Offset Solutions – na 9 maanden

in miljoen euro 9M 2022
9M 2021  Evolutie (excl. wisselkoers-effecten)
Omzet 587 544 7,8% (2,8%)
Aangepaste EBITDA (*) 34,8 12,2 186,2%
% van de omzet 5,9% 2,2%
Aangepaste EBIT (*) 21,4 (1,5)
% van de omzet 3,6% -0,3%

(*)       voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Voor meer informatie:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0) 3 444 8015
E johan.jacobs@agfa.com

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.