Omdat het quorum voor een Buitengewone Algemene Vergadering op 27 april 2004 niet werd behaald, werd vandaag een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering met dezelfde agenda samengeroepen. Deze vergadering kon geldig beslissen over de voorgestelde statuutwijzigingen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Alle punten, met uitzondering van de machtiging tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, werden goedgekeurd.
Hernieuwing van de machtiging om het maatschappelijk kapitaal te verhogen

De Algemene Vergadering heeft de Raad van Bestuur voor een periode van vijf jaar gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van 35 miljoen euro.
De hernieuwing van de machtiging voor een periode van drie jaar om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap werd niet goedgekeurd.

Beslissing tot vernietiging van 11.200.000 eigen aandelen van de vennootschap

De Algemene Vergadering heeft beslist om de 11.200.000 eigen aandelen van de vennootschap te vernietigen. Het maatschappelijk kapitaal is bijgevolg vastgesteld op 140 miljoen euro vertegenwoordigd door 128,8 miljoen aandelen.

Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen

Krachtens de Belgische wetgeving is deze machtiging beperkt tot maximaal 10 procent van het totale aantal van 128,8 miljoen uitstaande aandelen. Ze geldt voor een periode van 18 maanden die start op de datum van de algemene aandeelhoudersvergadering die ze goedkeurt. Volgens het goedgekeurde voorstel kan de Raad van Bestuur aandelen terugkopen, op voorwaarde dat de beurskoers ligt tussen de 10 procent boven en de 20 procent onder de gemiddelde koers tijdens de 30 dagen die aan het terugkopen voorafgaan.
De Raad van Bestuur werd bovendien gemachtigd om gedurende een periode van tien jaar ten hoogste 10 % van de aandelen van de vennootschap te verkopen .

Tot slot heeft de Algemene Vergadering ook een volmacht gegeven aan twee leden van de Raad van Bestuur voor de coördinatie van de statuten, de formaliteiten bij de kruispuntbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.


Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com