Op de Buitengewone Algemene Vergadering die vandaag werd gehouden,
werd de raad van bestuur gemachtigd om bij notariële akte het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van 140.000.000 euro. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar na bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Vervolgens werden ook de aanpassingen aan de alinea’s in artikel 34 in zake Besluitvorming goedgekeurd. Voortaan zal bij algemene vergaderingen voor de berekening van de meerderheid geen rekening gehouden worden met onthoudingen, blanco stemmen en nietige stemmen.

Tot slot , besliste de algemene vergadering aan de secretaris van de raad van bestuur, met recht van indeplaatsstelling, een volmacht te verlenen voor de coördinatie van de statuten, alsmede de formaliteiten bij de kruispuntbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com