• Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering

Tijdens Agfa’s Algemene Vergadering hebben de aandeelhouders vandaag de uitbetaling van een brutodividend van 50 cent per uitstaand aandeel goedgekeurd. Het aandeel zal ex-coupon noteren vanaf 25 april 2007.

De aandeelhouders gaven eveneens hun goedkeuring aan de herbenoeming van Jo Cornu als lid van de Raad van Bestuur. Hij werd benoemd voor een periode van drie jaar die vandaag inging.

Marc Olivié, Agfa’s voorzitter van het directiecomité en CEO, gaf commentaar over het verloop van de activiteiten sinds het begin van het jaar: “2007 wordt een scharnierjaar voor Agfa-Gevaert. Het is het laatste jaar waarin de drie groepen samenwerken als één bedrijf. Tijdens dit jaar blijft het realiseren van de groeistrategieën en de dagelijkse activiteiten uitermate cruciaal voor de drie groepen. Bovendien zullen de voordelen van de besparingsplannen zichtbaar worden, maar we verwachten ook dat de grondstofkosten op een hoog niveau zullen blijven en zo opnieuw de resultaten zullen beïnvloeden.

Graphics verwacht in 2007 een doorbraak voor industriële inkjet, met groeiende verkoopcijfers en de geleidelijke eliminatie van de opstartverliezen in de loop van de tweede jaarhelft. Prepress is actief in een mature markt waar de verdere achteruitgang bij de analoge producten grotendeels gecompenseerd wordt door de groei bij de meer rendabele digitale drukplaten. In HealthCare moeten de verdere internationalisering van het ORBIS systeem en de groei van de overige digitale en IT-oplossingen de marktgebonden terugval in de omzet van de film- en printproducten meer dan compenseren. Specialty Products wint marktaandeel met zijn filmproducten en mikt bovendien op bijkomende groei met innovatieve producten en systemen.”

De eerstekwartaalcijfers van Agfa-Gevaert worden bekend gemaakt op 3 mei 2007, vóór beurstijd.

Een ander belangrijk aandachtspunt op de vergadering was de aangekondigde splitsing van de Agfa-Gevaert Groep in drie onafhankelijke, beursgenoteerde ondernemingen voor het einde van het jaar. CEO Marc Olivié gaf een overzicht van de status van het project: “Het project van de opsplitsing bevindt zich nu volop in de voorbereidende fase, waar we de verschillende juridische entiteiten splitsen, de governance structuur bepalen en de prospectus voorbereiden. De gedetailleerde prospectus met alle info over de 3 ondernemingen zal in de herfst voor goedkeuring aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen worden voorgelegd, waarna deze zal worden publiek gemaakt. Vervolgens zal een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden georganiseerd waarop de splitsing ter goedkeuring aan de aandeelhouders zal worden voorgelegd. De dag na de goedkeuring zal elke aandeelhouder aandelen van de drie nieuwe ondernemingen bezitten in plaats van één aandeel Agfa-Gevaert.


Katia Waegemans
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
katia.waegemans@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com