Agfa-Gevaert maakte vandaag zijn resultaten voor het tweede kwartaal bekend.
  • Groepsomzet stijgt met 8,7 procent, vooral dankzij goede prestaties in VS en opkomende markten
  • Recurrente EBIT meer dan verdubbeld tot 84 miljoen euro
  • Nettowinst bedraagt 39 miljoen euro – voor derde kwartaal op rij positief nettoresultaat
  • Nettoschuld bedraagt 391 miljoen euro
Agfa-Gevaert Groep – tweede kwartaal 2010
in miljoen euro Kw.2 2009 Kw.2 2010 % evolutie %
Omzet 677 736 8,7%
Brutowinst (*) 214 265 23,8%
% van de omzet 31,6% 36,0%
Recurrente EBITDA (*) 64 107 67,2%
% van de omzet 9,5% 14,5%
Recurrente EBIT (*) 38 84 121,1%
% van de omzet 5,6% 11,4%
Winst/(verlies) uit bedrijfsactiviteiten 26 69 165,4%
Nettoresultaat (9) 39 533,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De Groepsomzet bedroeg 736 miljoen euro. De groei met 8,7 procent tegenover het tweede kwartaal van 2009 is duidelijk beter dan de trend van de eerste maanden van het jaar en is vooral te danken aan de goede prestaties van Agfa Graphics, terwijl Agfa HealthCare een bescheiden omzetstijging noteerde. De huidige wisselkoersen hadden een voordelig effect op de omzet van de Groep.

Dankzij het voortdurende succes van de efficiëntieprogramma’s, het optimale gebruik van de productiecapaciteit, de gunstige effecten van de grondstofprijzen en een eenmalig effect op het vlak van intellectueel eigendom in Agfa Graphics, verbeterde de recurrente brutowinstmarge van de Groep tot 36,0 procent, tegenover 31,6 procent in het tweede kwartaal van 2009.

De verkoop- en algemene beheerskosten bedroegen 147 miljoen euro. Ze vertegenwoordigden 20,0 procent van de omzet, een lichte verbetering tegenover de 20,4 procent van het tweede kwartaal van vorig jaar.

De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) steeg van 64 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009 tot 107 miljoen euro. De recurrente EBIT verbeterde aanzienlijk van 38 miljoen euro (5,6 procent van de omzet) tot 84 miljoen euro (11,4 procent van de omzet).

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten leidden tot een kost van 15 miljoen euro, tegenover een kost van 12 miljoen euro vorig jaar.

De nettofinancieringslasten bedroegen 22 miljoen euro, tegenover 27 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009.

De belastingen bleven stabiel op 8 miljoen euro.

Dankzij de sterke operationele prestaties in alle businessgroepen werd een nettowinst van 39 miljoen euro geboekt, tegenover een nettoverlies van 9 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2009.

Balans en kasstroom

– Eind juni 2010 bedroegen de totale activa 3.058 miljoen euro, tegenover 2.852 miljoen euro eind 2009.

– De voorraden bedroegen 585 miljoen euro (of 113 dagen). De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 471 miljoen euro (58 dagen) en de handelsschulden 235 miljoen euro (45 dagen).

– De netto financiële schuld kwam uit op 391 miljoen euro, tegenover 445 miljoen euro eind 2009 en 569 miljoen euro aan het einde van het tweede kwartaal van 2009.

– De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 61 miljoen euro.

Agfa Graphics – tweede kwartaal 2010
in miljoen euro Kw.2 2009 Kw.2 2010 % evolutie %
Omzet 326 391 19,9%
Recurrente EBITDA (*) 23,9 56,6 136,8%
    % van de omzet 7,3% 14,5%
Recurrente EBIT (*) 12,2 46,1 277,9%

(*)  voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Graphics verbeterde met 19,9 procent (15,2 procent zonder wisselkoerseffecten) tegenover het tweede kwartaal van 2009, toen de grafische industrie nog sterk leed onder de crisis. Opgedeeld in activiteiten, was de groei het gevolg van een opleving van de digitale computer-to-plate-drukvoorbereiding (CtP) en van het succes van de businessgroep in de markt van de analoge computer-to-film (CtF). De omzet van het segment van de industriële inkjet bleef eveneens groeien. Regionaal gezien is de omzetgroei vooral toe te schrijven aan de goede prestaties van Agfa Graphics in de VS en de opkomende landen. In de meeste Europese landen herstelt de industrie zich veel trager dan in de rest van wereld. Algemeen blijft de concurrentiedruk wegen op de omzet van de businessgroep.

Door het efficiënte gebruik van de productiecapaciteit, de hogere volumes in het CtF-segment, positieve grondstofeffecten en een eenmalig effect op het vlak van intellectueel eigendom verbeterde Agfa Graphics’ brutowinstmarge van 27,0 procent in het tweede kwartaal van 2009 tot 33,2 procent. Volgend op de sterke verbeteringen in de laatste twee jaar, daalden de verkoop- en algemene beheerskosten verder van 20,6 procent van de omzet in het tweede kwartaal van 2009 tot 19,4 procent. De recurrente EBITDA bedroeg 56,6 miljoen euro (14,5 procent van de omzet). De recurrente EBIT kwam uit op 46,1 miljoen euro (11,8 procent van de omzet), tegenover 12,2 miljoen euro (3,7 procent van de omzet) in het tweede kwartaal van 2009, dat gekenmerkt werd door de sterke impact van de crisis op de grafische markten.

In het tweede kwartaal waren de Fespa-beurs (München, Duitsland – 22-26 juni) en de vierjaarlijkse IPEX-beurs (Birmingham, VK – 18-25 mei) belangrijke gebeurtenissen. Op IPEX overtrof Agfa Graphics zijn doelstellingen op het vlak van drukvoorbereiding en industriële inkjet. Tijdens de beurs introduceerde Agfa Graphics verscheidene nieuwe drukvoorbereidingproducten en -systemen, waaronder twee nieuwe milieuvriendelijke drukplaten. De :Azura V chemievrije drukplaat voor violette CtP-systemen is de perfecte oplossing voor kleine en middelgrote commerciële drukkerijen. De :Amigo TS is een verbeterde versie van de populaire thermische drukplaat :Amigo. De nieuwe plaat biedt betere contrasten en geeft drukkers de mogelijkheid om de productiviteit te verhogen. Agfa Graphics demonstreerde eveneens nieuwe softwaresystemen en twee nieuwe plaatbelichters.

Op het vlak van industriële inkjet kwam Agfa Graphics met een aantal nieuwe inkttypes. De :Agorix LM UV-inkten werden ontworpen voor gebruik op de single-pass UV-inkjetpers :Dotrix Modular. De inkten zijn ideaal voor het drukken van kleine oplages op een grote verscheidenheid aan verpakkingssubstraten. De nieuwe inktenfamilie :Agora is perfect voor gebruik met de nieuwe generatie single-pass “piezo”-drukkoppen. Agfa Graphics introduceerde eveneens een nieuw systeem in het gamma van de :Anapurna grootformaatprinters.

Nog op het vlak van industriële inkjet, voegde Agfa Graphics de mogelijkheid om variabele data te drukken toe aan zijn supersnelle vlakbedpers :M-Press Tiger. Dankzij de nieuwe tool kunnen gebruikers elementen (tekst, grafische elementen, beelden, …) aan het drukwerk toevoegen die variëren van document tot document, zonder dat hierdoor het drukproces vertraagd wordt. In juni kondigde Agfa Graphics aan dat StylePrint, een van de belangrijkste zeefdrukbedrijven in Australië, zijn tweede :M-Press Tiger had aangekocht. Dat gebeurde slechts 5 maanden na de installatie van het eerste systeem. De eerste :M-Press Tiger in Noord-Amerika werd besteld door Cameron Advertising Displays Ltd, een van de meest succesvolle zeefdrukbedrijven in Canada.

In augustus 2010 kondigde Agfa Graphics de succesvolle afronding aan van de overname van de activa van de Harold M. Pitman Company, een toonaangevende Amerikaanse leverancier van producten en systemen voor drukvoorbereiding, industriële inkjet, pressroomactiviteiten en verpakkingsdrukwerk. Dankzij de overname kan Agfa Graphics zijn distributienetwerk versterken en zijn aanwezigheid in de groeiende Amerikaanse industriële drukmarkt uitbreiden. De overname zal Agfa Graphics’ omzet in de VS opdrijven tot meer dan 500 miljoen dollar.

Agfa HealthCare – tweede kwartaal 2010
in miljoen euro Kw.2 2009 Kw.2 2010 % evolutie %
Omzet 295 296 0,3%
Recurrente EBITDA (*) 42,2 48,1 14,0%
% van de omzet 14,3% 16,3%
Recurrente EBIT (*) 28,5 35,6 24,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare presteerde duidelijk beter dan in de eerste maanden van het jaar, met een kleine omzetgroei van 0,3 procent (een daling van 3,7 procent zonder wisselkoerseffecten) tegenover het tweede kwartaal van 2009. De marktgebonden achteruitgang van de traditionele beeldvormingsproducten duurde voort. Computed Radiography (CR) presteerde goed en zowel voor CR als voor Direct Radiography (DR) werd een groot aantal bestellingen genoteerd. Voor IT groeide de omzet aanzienlijk in de opkomende landen en de VS, waar Agfa HealthCare duidelijk beter presteerde dan de markt. In bepaalde Zuid-Europese landen woog het onstabiele economische klimaat op Agfa HealthCare’s IT-omzet, terwijl het begin van een opleving merkbaar was in de Duitse en Noord-Europese markten.

Door de toegenomen service-efficiëntie en het efficiënte gebruik van de productiecapaciteit verbeterde de brutowinstmarge van de businessgroep van 39,3 procent in het tweede kwartaal van 2009 tot 41,9 procent. De verkoop- en algemene beheerskosten van de businessgroep bleven stabiel. De recurrente EBITDA bedroeg 48,1 miljoen euro (of 16,3 procent van de omzet). De recurrente EBIT verbeterde sterk tot 35,6 miljoen euro, of 12,0 procent van de omzet.

In het tweede kwartaal kende Premier Healthcare Alliance de Supplier Performance Award aan Agfa HealthCare toe. Met deze prijs vestigt de alliantie de aandacht op leveranciers die de operationele verwachtingen inlossen en overtreffen. In de Premier alliantie werken meer dan 2.300 Amerikaanse ziekenhuizen en 67.000 andere zorgvestigingen samen om een kwaliteitsvolle en kostenefficiënte gezondheidszorg te bieden.

Op het vlak van Imaging tekende Agfa HealthCare een nieuw, voor drie jaar geldend, multi-source contract met de Amerikaanse HealthTrust Purchasing Group. Hierdoor kan de businessgroep CR-producten aanbieden aan de meer dan 1.400 ziekenhuizen voor acute zorgen, 120 andere zorgcentra en 3.600 dokterspraktijken die lid zijn van HealthTrust.

In het 2010 Best in KLAS Medical Equipment Report werd Agfa HealthCare opgenomen als leider in de categorie van de ‘single plate CR-systemen’. Agfa HealthCare’s CR 30-X digitizer was het beste CR-product volgens KLAS, een firma gespecialiseerd in het onderzoeken en bekendmaken van de prestaties van leveranciers in de gezondheidszorgsector.

In het tweede kwartaal werd een groot aantal bestellingen geplaatst voor de CR- en DR-systemen, met de CR 30-X als absolute koploper in de familie van de CR- digitizers.

Op het vlak van Imaging Informatics tekende Agfa HealthCare een overeenkomst met het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam voor het upgraden van het bestaande Picture Archiving and Communication System (PACS) en de installatie van een Radiology Information System (RIS) en een Nuclear Information System (NIS). Het AMC is een van de toonaangevende universitaire medische centra in Nederland. Voorts voltooide Agfa HealthCare de installatie van de laatste versie van zijn PACS en RIS in vier vestigingen van de Ierse organisatie Alliance Medical. Alliance Medical is een onafhankelijke aanbieder van diensten op het vlak van diagnostische beeldvorming met 11 gespecialiseerde vestigingen. In Brazilië tekende Agfa HealthCare een overeenkomst met de Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagen (FIDI) voor de installatie van zijn CR- en Imaging IT-systemen in de 25 vestigingen van de organisatie.

In Enterprise IT zette Agfa HealthCare de geografische expansie voort met de lancering van zijn Document Management System (bekend onder de naam HYDMedia) in Frankrijk en Luxemburg. Door dit nieuwe aanbod kunnen zorgcentra en ziekenhuizen hun digitalisering voltooien en overschakelen op een volledig papierloze workflow.

Agfa Specialty Products – tweede kwartaal 2010
in miljoen euro Kw.2 2009 Kw.2 2010 % evolutie %
Omzet 56 49 -12,5%
Recurrente EBITDA (*) 4,6 4,4 -4,3%
% van de omzet 8,2% 9,0%
Recurrente EBIT (*) 3,6 3,6 0,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products daalde met 12,5 procent tegenover het tweede kwartaal van 2009. Zoals in het eerste kwartaal van het jaar werd de omzet beïnvloed door de verschuiving van een deel van de filmbusiness naar Agfa Graphics en door de marktgebonden achteruitgang voor bepaalde Classic Film-producten. De omzet van de film voor de productie van gedrukte schakelingen bleef stijgen door de groei van de elektronica-industrie in Azië.

De impact van de omzetdaling en de voortgezette R&D-inspanningen voor de New Business-producten werden gecompenseerd door het verhoogde gebruik van de productiecapaciteit en door de aangehouden inspanningen ter verlaging van de operationele kosten. De recurrente EBITDA-marge bedroeg 9,0 procent van de omzet en de recurrente EBIT-marge kwam uit op 7,3 procent van de omzet.

Resultaten eerste halfjaar
Agfa-Gevaert Groep – eerste halfjaar 2010
in miljoen euro H.1 2009 H1 2010 % evolutie %
Omzet 1.339 1.400 4,6%
Brutowinst 422 494 17,1%
% van de omzet 31,5% 35,3%
Recurrente EBITDA (*) 119 184 54,6%
% van de omzet 8,9% 13,1%
Recurrente EBIT (*) 66 137 107,6%
% van de omzet 4,9% 9,8%
Bedrijfsresultaat 63 120 90,5%
Nettoresultaat (18) 57

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Graphics – eerste halfjaar 2010
in miljoen euro H.1 2009 H.1 2010 % evolutie %
Omzet 641 736 14,8%
Recurrente EBITDA (*) 37,4 91,7 145,2%
% van de omzet 5,8% 12,5%
Recurrente EBIT (*) 13,4 70,7 427,6%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare – eerste halfjaar 2010
in miljoen euro H.1 2009 H.1 2010 % evolutie %
Omzet 586 572 -2,4%
Recurrente EBITDA (*) 81,2 87,9 8,3%
% van de omzet 13,9% 15,4%
Recurrente EBIT (*) 54,0 63,2 17,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Specialty Products – eerste halfjaar 2010
in miljoen euro H.1 2009 H.1 2010 % evolutie %
Omzet 112 92 -17,9%
Recurrente EBITDA (*) 8,1 7,7 -4,9%
% van de omzet 7,2% 8,4%
Recurrente EBIT (*) 6,0 5,9 -1,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Vooruitzichten

Op voorwaarde dat de wisselkoersen en de macro-economische omstandigheden stabiel blijven, verwacht de Agfa-Gevaert Groep voor het volledige jaar een omzetgroei van ongeveer 200 miljoen euro tegenover 2009. Verwacht wordt dat de omzetstijging van Agfa Graphics zal komen. De interne groei van de businessgroep zal worden aangevuld door de impact van de recente overnames en de recente joint venture. Voorts wordt verwacht dat Agfa Graphics’ EBIT-marge voor het volledige jaar hoger dan gemiddeld zal zijn dankzij de gunstige grondstofprijzen, het sterker dan verwachte herstel van de grafische industrie in de VS en het eenmalige effect op het vlak van intellectueel eigendom. Agfa HealthCare verwacht betere omzetcijfers in de tweede helft van het jaar. De businessgroep verwacht tevens dat de EBIT-marge voor het volledige jaar dichter bij 11 procent dan bij 10 procent zal liggen.

Voor de middellange termijn blijft Agfa Graphics bij zijn EBIT-doelstelling van 7 procent. Agfa HealthCare zal zijn programma’s ter verbetering van de service-efficiëntie voortzetten. Bovendien zal de rendabiliteit van de businessgroep geleidelijk minder vatbaar zijn voor de schommelingen van de zilverprijs. Voor de middellange termijn verwacht de businessgroep EBIT-marges tussen 10,5 en 11 procent.

Agfa Specialty Products blijft investeren in nieuwe activiteiten. Deze nieuwe activiteiten zullen slechts geleidelijk een tegenwicht vormen voor de voortdurende achteruitgang in de vraag naar bepaalde traditionele filmproducten.

Christian Reinaudo, Agfa-Gevaert’s President en CEO, zei: “De sterke prestaties in de eerste helft van het jaar geven aan dat onze doelgerichte strategieën en onze toonaangevende technologieën ons terug op weg naar groei gebracht hebben. We verwachten dat de combinatie van organische groei en van de recente strategische stappen voor het volledige jaar een omzetgroei van ongeveer 200 miljoen euro zal opleveren.”

(einde persbericht)

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008. “De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het tussentijdse verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijdse verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008. “Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen. Agfa meent dat het meest noemenswaardige risico dat de onderneming loopt in de komende kwartalen bestaat in het effect van de voortdurende economische crisis op zijn belangrijkste markten.” De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag (p.37) dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen (geüpdate cijfers zoals gepubliceerd op 21 oktober 2010).


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com