Agfa-Gevaert maakte vandaag de resultaten van het derde kwartaal bekend.
  • Groepsomzet stijgt met 9 procent
  • Recurrente EBIT verbetert tot 54 miljoen euro
  • Positief nettoresultaat van 16 miljoen euro
  • Nettoschuld bedraagt 398 miljoen euro
Agfa-Gevaert Groep – derde kwartaal
in miljoen euro Kw.3 2009 Kw.3 2010 evolutie %
Omzet 681 742 9,0%
Brutowinst (*) 220 243 10,5%
% van de omzet 32,3% 32,7%
Recurrente EBITDA (*) 68 78 14,7%
% van de omzet 10.0% 10,5%
Recurrente EBIT (*) 43 54 25,6%
% van de omzet 6,3% 7,3%
Winst/(verlies) uit bedrijfsactiviteiten 36 48 33,3%
Nettoresultaat 4 16

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De positieve trend van het vorige kwartaal voorzettend, groeide de Groepsomzet met 9,0 procent tegenover het derde kwartaal van 2009. Zowel Agfa Graphics als Agfa HealthCare droegen bij aan de stijging. De huidige situatie op de wisselmarkten had een positief effect van 6,2 procent op de omzet van de Groep.

Dankzij het voortdurende succes van de efficiëntieprogramma’s verbeterde de recurrente brutowinstmarge van de Groep tot 32,7 procent, tegenover 32,3 procent (of 30,6 procent exclusief een eenmalig effect op het vlak van intellectueel eigendom in Agfa Graphics) in het derde kwartaal van 2009. In het derde kwartaal van 2010 werd de brutowinstmarge niet beïnvloed door eenmalige effecten.

Als percentage van de omzet, daalden de verkoop- en algemene beheerskosten licht tot 19,3 procent.

De recurrente EBITDA van de Groep (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) steeg van 68 miljoen euro in het derde kwartaal van 2009 tot 78 miljoen euro. De recurrente EBIT verbeterde van 43 miljoen euro (6,3 procent van de omzet) tot 54 miljoen euro (7,3 procent van de omzet).

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten leidden tot een kost van 6 miljoen euro, tegenover een kost van 7 miljoen euro vorig jaar.  

De nettofinancieringslasten bedroegen 26 miljoen euro, tegenover 23 miljoen euro in het derde kwartaal van 2009.

De belastingen bedroegen 6 miljoen euro, tegenover 8 miljoen euro in het derde kwartaal van 2009.

De Groep boekte een positief nettoresultaat van 16 miljoen euro, tegenover 4 miljoen euro in het derde kwartaal van 2009.

Balans en kasstroom
  • Eind september 2010 bedroegen de totale activa 3.063 miljoen euro, tegenover 2.852 miljoen euro eind 2009.
  • De voorraden bedroegen 627 miljoen euro (of 119 dagen). De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 482 miljoen euro (58 dagen) en de handelsschulden 252 miljoen euro (48 dagen).
  • De netto financiële schuld kwam uit op 398 miljoen euro, tegenover 445 miljoen euro eind 2009 en 500 miljoen euro aan het einde van het derde kwartaal van 2009.
  • In het derde kwartaal bedroegen de nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 34 miljoen euro.
Agfa Graphics – derde kwartaal
in miljoen euro Kw.3 2009 Kw.3 2010 evolutie %
Omzet 344 400 16,3%
Recurrente EBITDA (*) 30,1 39,8 32,2%
% van de omzet 8,8% 10,0%
Recurrente EBIT (*) 19,1 29,0 51,8%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De succesvolle afronding van de overname van de activa van de Harold M. Pitman Company werd aangekondigd op 11 augustus. Pitman is een toonaangevende Amerikaanse leverancier van producten en systemen voor drukvoorbereiding, industriële inkjet, pressroomactiviteiten en verpakkingsdrukwerk. Op 1 september meldden Agfa Graphics en Shenzhen Brothers de opstart van de joint venture Agfa Graphics Asia, aangekondigd bij het begin van het jaar.

Hoewel de top line van het derde kwartaal van vorig jaar positief beïnvloed werd door een aan intellectueel eigendom gerelateerde inkomst van 17 miljoen euro, verbeterde de omzet met 16,3 procent (9,3 procent zonder wisselkoerseffecten).  De groei was het gevolg van interne groei en van de recente strategische stappen. De bijdrage aan de omzet van deze strategische stappen bedroeg 36 miljoen euro.

In drukvoorbereiding droegen zowel de analoge computer-to-film-business (CtF) als de digitale computer-to-plate-business (CtP) bij tot de omzetgroei. Het laatste segment verhoogde de volumes, maar bleef kampen met concurrentiedruk. Gedreven door de volumegroei en de effecten van de recente strategische stappen, is de omzetgroei vooral toe te wijzen aan de VS en de opkomende landen. In de meeste Europese landen blijft het herstel achterliggen op de rest van de wereld.

De omzet van het segment van de industriële inkjetdruk bleef groeien door de combinatie van externe en interne groei.

Agfa Graphics’ brutowinstmarge bedroeg 29,8 procent, tegenover 29,9 procent in het derde kwartaal van 2009. De reeds genoemde uitzonderlijke inkomst uit intellectueel eigendom niet meegerekend, kwam de marge van het derde kwartaal van 2009 uit op 26,3 procent. De verbetering was het gevolg van de verhoogde volumes, de efficiëntieprogramma’s en de gunstige impact van de grondstofprijzen. De recurrente EBITDA bedroeg 39,8 miljoen euro (10,0 procent van de omzet). De recurrente EBIT kwam uit op 29,0 miljoen euro (7,3 procent van de omzet).

In het derde kwartaal ontving Agfa Graphics een Ringier Technology Innovation Award voor zijn high-end :Dotrix industriële inkjetpers. Met zijn prijzen looft het Chinese Ringier Trade Media Ltd ondernemingen die aanzienlijke bijdragen leverden aan de vooruitgang van hun specifieke industrietak.

Voorts blijft het aantal geïnstalleerde :M-Press Tiger high-end industriële vlakbedpersen groeien. Recent werden nieuwe contracten getekend met – onder andere – Graphic Tech (VS) en Active Display Group (Australië).

In Latijns-Amerika was de introductie van de nieuwe :Jeti 1224 UV HDC breedformaatprinter een succes, met bestellingen in verschillende landen.

In drukvoorbereiding werd een aantal belangrijke contracten getekend in het derde kwartaal. De Amerikaanse mediaorganisatie Times-Shamrock, bijvoorbeeld, tekende voor verschillende van haar vestigingen een overeenkomst voor Agfa Graphics’ :Advantage N-SL-plaatbelichters en :N91V-drukplaten. Times-Shamrock bezit 42 kleine tot middelgrote drukkerijen.

Recent meldde Agfa Graphics ook de lancering van het nieuwe :Advantage N XXT-systeem, het snelste lid van de familie :Advantage N-plaatbelichters.

Het begin van oktober werd gekenmerkt door enkele succesvolle vakbeurzen. Op Graph Expo (Chicago, VS), werkten Agfa Graphics en Pitman voor het eerst samen om hun ‘one-stop shop’-strategie voor industriële inkjetdruk, drukvoorbereiding en verpakkingsdruk te demonstreren. Op SGIA (Las Vegas, VS) maakten enkele nieuwe industriële inkjetsystemen hun debuut, waaronder de :Anapurna 2050-breedformaatprinter en het performante :Jeti 3020 Titan-vlakbedsysteem. Er werden verscheidene industriële printers verkocht tijdens de show, van instapmodellen tot systemen voor het hoogste marktsegment.

Agfa HealthCare – derde kwartaal
in miljoen euro Kw.3 2009 Kw.3 2010 evolutie %
Omzet 275 290 5,5%
Recurrente EBITDA (*) 35,4 39,7 12,1%
% van de omzet 12,9% 13,7%
Recurrente EBIT (*) 22,7 27,7 22,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De positieve trend van vorig kwartaal bevestigend, steeg Agfa HealthCare’s omzet met 5,5 procent (zonder wisselkoerseffecten: -0,6 procent) tegenover het derde kwartaal van 2009. De groei was vooral te danken aan de sterke prestaties van Imaging IT en Enterprise IT.

De positieve evolutie van de IT-omzet ging door in de Noord-Europese markten, terwijl de business in de Zuid-Europese landen nog steeds leed onder het onstabiele economische klimaat. In de opkomende markten bleef Imaging IT sterk presteren.

De brutowinstmarge van de businessgroep verbeterde van 38,9 procent in het derde kwartaal van 2009 tot 39,7 procent. De verbeterde service-efficiëntie in IT werd gedeeltelijk tenietgedaan door ongunstige grondstofvoorwaarden. De recurrente EBITDA bedroeg 39,7 miljoen euro (of 13,7 procent van de omzet). De recurrente EBIT verbeterde tot 27,7 miljoen euro, of 9,6 procent van de omzet, tegenover 8,3 procent in het derde kwartaal van 2009.

Op het vlak van IT voor de gezondheidszorg (Imaging IT en Enterprise IT) tekende Agfa HealthCare meer dan 150 overeenkomsten met nieuwe klanten tijdens de eerste drie kwartalen van het jaar. Het gaat om klanten over de hele wereld, van grote organisaties met meerdere vestigingen en regionale gezondheidszorg-organisaties over middelgrote ziekenhuizen tot beeldvormingscentra.

Nog in IT kondigde Agfa HealthCare technologische innovaties aan op het vlak van Radiologie met zijn IMPAX Data Center-systemen; in Cardiologie met zijn IMPAX Cardiology & Heartstation-oplossingen en op het vlak van Verpleegkunde met zijn ORBIS Care-oplossingen.

In Imaging meldde Agfa HealthCare dat het de geografische beschikbaarheid van de nieuwe systemen in zijn DX-D-gamma voor directe radiografie verder heeft uitgebreid. Zowel het DX-D 300-systeem als het DX-D 500n-systeem – nu ook beschikbaar in de VS – zijn geschikt voor een grote verscheidenheid aan radiografische onderzoeken. Tevens verzekeren ze optimale stralingsdosissen en een uitstekende beeldkwaliteit.

Agfa Specialty Products – derde kwartaal
in miljoen euro Kw.3 2009 Kw.3 2010 evolutie %
Omzet 62 52 -16,1%
Recurrente EBITDA (*) 4,8 (0,2) -104,2%
% van de omzet 7,7% (0,4)%
Recurrente EBIT (*) 3,7 (1,2) -162,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products daalde met 10 miljoen euro, vooral door de verschuiving van een deel van de filmbusiness naar Agfa Graphics. De omzet van de film voor de productie van gedrukte schakelingen bleef stijgen door de groei van de elektronica-industrie in Azië.

De recurrente EBITDA bedroeg min 0,2 miljoen euro en de recurrente EBIT kwam uit op min 1,2 miljoen euro. De voortdurende inspanningen van de businessgroep om de operationele kosten te drukken, konden de impact van een afschrijving voor een specifieke oninbare vordering en van de grondstofprijzen slechts gedeeltelijk compenseren.

In het derde kwartaal voegde Agfa Specialty Products twee zelfklevende versies toe aan zijn vernieuwend gamma van Synaps synthetische papieren. Synaps AP is ideaal voor het aanbrengen van permanente markeringen of labels. Het verwijderbare Synaps AR is geschikt voor de productie van promotiedisplays die kunnen aangebracht worden op ramen of andere vlakke ondergronden.

Resultaten na 9 maanden
Agfa-Gevaert Groep – 9 maanden
in miljoen euro 9m 2009 9m 2010 evolutie %
Omzet 2.020 2.142 6,0%
Brutowinst 642 737 14,8%
% van de omzet 31,8% 34,4%
Recurrente EBITDA (*) 187 262 40,1%
% van de omzet 9,3% 12,2%
Recurrente EBIT (*) 109 191 75,2%
% van de omzet 5,4% 8,9%
Winst/(verlies) uit bedrijfsactiviteiten

99

168 69,7%
Nettoresultaat (14) 73

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Graphics – 9 maanden
in miljoen euro 9m 2009 9m 2010 evolutie %
Omzet 985 1.136 15,3%
Recurrente EBITDA (*) 67,5 131,5 94,8
% van de omzet 6,9% 11,6%
Recurrente EBIT (*) 32,5 99,7 206,8%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare – 9 maanden
in miljoen euro 9m 2009 9m 2010 evolutie %
Omzet 861 863 0,2%
Recurrente EBITDA (*) 116,6 127,6 9,4%
% van de omzet 13,5% 14,8%
Recurrente EBIT (*) 76,7 90,9 18,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Specialty Products – 9 maanden
in miljoen euro 9m 2009 9m 2010 evolutie %
Omzet 174 143 -17,8%
Recurrente EBITDA (*) 12,9 7,5 -41,9%
% van de omzet 7,4% 5,2%
Recurrente EBIT (*) 9,7 4,7 -51,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Vooruitzichten

Ondanks de stijging van de grondstofprijzen blijft de Agfa-Gevaert Groep bij de vooruitzichten voor 2010 die het gaf in het persbericht over de resultaten van het eerste halfjaar. Dit persbericht werd gepubliceerd op 25 augustus 2010.

(einde bericht)

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het tussentijdse verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijdse verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen. Agfa meent dat het meest noemenswaardige risico dat de onderneming loopt in de komende kwartalen bestaat in het effect van de voortdurende economische crisis op zijn belangrijkste markten.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag (p.30) dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com