·         Omzetdaling van 3,6% zonder wisselkoerseffecten en portfoliorationalisatie in drukvoorbereiding

·         Sterke prestatie Agfa Specialty Products en verder herstel van Agfa HealthCare’s hardcopy-activiteiten

·         Recurrente EBITDA van 49 miljoen euro

·         Nettowinst van 6 miljoen euro

·         Netto financiële schuld van 55 miljoen euro


Mortsel (België), 22 augustus 2018 – Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het tweede kwartaal van 2018.

“De eerste zes maanden van 2018 brachten geen grote verrassingen. Zonder de effecten van de reorganisatie van de drukvoorbereidingsportfolio van de businessgroep Agfa Graphics en zonder wisselkoerseffecten, evolueerde onze omzet zoals verwacht met trage daling dan in de eerste helft van vorig jaar. Agfa Graphics bleef kampen met de uitdagingen in de drukvoorbereidingsmarkt: voortdurende achteruitgang voor analoge computer-to-film-producten, concurrentiedruk, marktgebonden volumedalingen voor digitale computer-to-film-producten en hoge aluminiumprijzen. In mei kondigden we een wereldwijd programma aan om onze prijzen voor drukplaten te verhogen. Bovendien zullen we initiatieven blijven onderzoeken om actief te participeren in de noodzakelijke consolidatie van de industrie.

We boekten ook vooruitgang met de reorganisatie van onze HealthCare IT-activiteiten in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de Groep. Met deze belangrijke stap in onze geschiedenis pakken we de complexiteit van onze onderneming aan. Wanneer het is afgerond zal het project zowel de HealthCare IT-activiteiten als het andere deel van de Groep de komende jaren in staat stellen om groei na te streven. De guidance in het persbericht over de resultaten van het eerste kwartaal herhalend, verwachten we niet dat de recurrente EBITDA-marge voor het volledige jaar boven die van 2017 zal uitkomen. We blijven echter bij onze ambitie om de komende jaren gemiddeld een recurrente EBITDA-marge van om en bij de 10% van de omzet na te streven,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – tweede kwartaal van 2018

in miljoen euro Q2 2017 Q2 2018 evolutie
Omzet 622 559 -10,0%
Brutowinst (*) 213 180 -15,5%
% van de omzet 34,3% 32,2%
Recurrente EBITDA (*) 60 49 -19,5%
% van de omzet 9,7% 8,7%
Recurrente EBIT(*) 45 35 -24,9%
% van de omzet 7,6% 6,3%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 45 26 -41,3%
Resultaat over de periode 27 6
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten (39) (11)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzetevolutie van de Agfa-Gevaert Groep werd sterk beïnvloed door de aangekondigde reorganisatie van de productportfolio van Agfa Graphics’ drukvoorbereidingsactiviteiten en door de sterkte van de euro. Zonder deze elementen, zou de omzetdaling van de Groep beperkt blijven tot 3,6%. De hardcopy-activiteiten van de businessgroep Agfa HealthCare herstelden zich verder na de reorganisatie van de Chinese distributiekanalen in 2017. De businessgroep Agfa Specialty Products presteerde goed op basis van het succes van verscheidene toekomstgerichte producten.

De brutowinstmarge van de Groep kwam uit op 32,2% van de omzet, wat overeenkomt met het eerste kwartaal van het jaar.

Als percentage van de omzet bleven de verkoop- en algemene beheerskosten nagenoeg stabiel op 21,2%.

De O&O-kosten bedroegen 35 miljoen euro, of 6,3% van de omzet.

De recurrente EBITDA kwam uit op 8,7% van de omzet, tegenover 9,7% in het tweede kwartaal van 2017. De recurrente EBIT bereikte 6,3% van de omzet.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 9 miljoen euro, tegenover een kost van 2 miljoen euro vorig jaar.

De nettofinancieringskosten stegen van 8 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2017 tot 10 miljoen euro

De belastingkosten bleven stabiel op 10 miljoen euro.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 6 miljoen euro.

Balans en kasstroom

  • Aan het eind van het tweede kwartaal van 2018 bedroegen de totale activa 2.293 miljoen euro, tegenover 2.233 miljoen euro eind 2017.
  • Het werkkapitaal evolueerde van 644 miljoen euro (26% van de omzet) eind 2017 naar 646 miljoen euro (27% van de omzet) aan het einde van het tweede kwartaal van 2018.
  • De netto financiële schuld bedroeg 55 miljoen euro, tegenover 18 miljoen euro eind 2017.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen min 11 miljoen euro.

 

Agfa Graphics – tweede kwartaal van 2018

in miljoen euro Q2 2017 Q2 2018 evolutie
Omzet 309 261 -15,5%
Recurrente EBITDA (*) 23,0 12,9 -44,0%
% van de omzet 7,4% 4,9%
Recurrente EBIT(*) 16,9 7,0 -58,8%
% van de omzet 5,5% 2,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder de impact van de sterke euro en de beslissing om bepaalde drukvoorbereidingsgerelateerde reseller-activiteiten in de VS stop te zetten, daalde de omzet van Agfa Graphics met 6,5%. De omzet van het drukvoorbereidingssegment werd beïnvloed door de sterke marktgedreven achteruitgang voor analoge computer-to-film-producten en door de druk op de volumes voor het digitale computer-to-plate-productaanbod. De prijsdruk in dit segment verzachtte enigszins door de recent aangekondigde wereldwijde prijsverhogingen voor drukplaten.

In mei introduceerde Agfa Graphics zijn nieuwe hybride Jeti Tauro H3300 LED-printer. Het feit dat klanten in afwachting van de nieuwe machine aarzelden om te investeren, verklaart deels de enigszins mindere omzet voor apparatuur in het inkjetsegment. Anderzijds evolueerde de inktportfolio zoals gepland.

Vooral door productmix-effecten, regionale mix-effecten en de hoge aluminiumprijs daalde de brutowinstmarge van Agfa Graphics van 30,4% van de omzet in het tweede kwartaal van 2017 tot 27,0%. De recurrente EBITDA bedroeg 12,9 miljoen euro (4,9% van de omzet) tegenover 23,0 miljoen euro (7,4% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2017. De recurrente EBIT kwam uit op 7,0 miljoen euro (2,7% van de omzet), tegenover 16,9 miljoen euro (5,5% van de omzet).

Op het vlak van drukvoorbereiding introduceerde Agfa Graphics zijn softwaresystemen InkTune en PressTune. Ze geven drukkerijen volledige controle over alle elementen van het drukproces, van het inktverbruik tot het voldoen aan de ISO- en G7-normen en aan normen eigen aan de klant. Bovendien helpen ze de productiekosten te drukken. De systemen maken deel uit van Agfa Graphics’ ECO³-programma, dat erop gericht is de drukvoorbereiding en het drukken schoner, kostenefficiënter en makkelijker te beheren en te onderhouden te maken.

In de regio Oceanië tekende Agfa Graphics een meerjarige overeenkomst met verpakkingsgroep Orora Cartons voor de levering van digitale drukplaten aan drie vestigingen in Australië en twee vestigingen in Nieuw-Zeeland. In Turkije werd een omvangrijk drukvoorbereidingscontract – inclusief drukplaten, verscheidene plaatbelichters en workflowsoftware – getekend met het bedrijf Turkuvaz. Andere belangrijke drukvoorbereidingscontracten werden onder meer getekend in Polen, België, Luxemburg, Israël, Saoedi-Arabië, Iran, Japan, Brazilië en Jordanië.

Op het vlak van inkjet introduceerde Agfa Graphics het nieuwe paradepaardje onder de UV LED-inkjetprinters: de hybride Jeti Tauro H3300 LED. De machine staat in voor kwaliteitsvolle en gedetailleerde resultaten en voor snelle UV LED-droging.

In juni nodigde Agfa Graphics meer dan 300 drukkers, influencers en leden van de vakpers uit op een exclusief Red Carpet Event in zijn hoofdkantoor in België. Deelnemers konden er kennismaken met de nieuwe Jeti Tauro H3300 LED-machine en met de andere inkjetsystemen van Agfa Graphics.

Bright Print Group (Sidney, Australië) installeerde recent een Jeti Mira LED-printer. Deze machine draait nu naast twee Anapurna-machines. Jeti Tauro LED-machines werden aangekocht door onder meer Médiafab (Frankrijk) en Partners Studio Potrzebowski (Polen). Andere belangrijke inkjetcontracten werden getekend met onder meer AAZ, Agency Technical Service, LSEP en Diazo (allen in Frankrijk); Ergraf (Polen); Drukkerij van Deventer (Nederland); Krekels en XXL Printshop (beiden in België); Horiuchi Color Co. (Japan); CyberDoc (Brazilië).

Agfa HealthCare – tweede kwartaal van 2018

in miljoen euro Q2 2017 Q2 2018 evolutie
Omzet 263 248 -5,7%
Recurrente EBITDA (*) 32,1 29,7 -7,7%
% van de omzet 12,2% 12,0%
Recurrente EBIT(*) 25,7 23,4 -9,1%
% van de omzet 9,8% 9,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder de effecten van de sterke euro was de omzetdaling van Agfa HealthCare beperkt tot 1,4%.

Volgend op de reorganisatie van de Chinese distributiekanalen in 2017 boekte de hardcopy-activiteiten een bevredigende volumegroei. Het HealthCare Information Solutions-gamma rapporteerde opnieuw omzetgroei en een toename van het orderboek. Na een sterke start van het jaar kende het Imaging IT Solutions-gamma enigszins een vertraging in het tweede kwartaal.

De brutowinstmarge van Agfa HealthCare kwam uit op 38,9% van de omzet, tegenover 39,9% in het tweede kwartaal van 2017. De recurrente EBITDA daalde van 32,1 miljoen euro (12,2% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2017 tot 29,7 miljoen euro (12,0% van de omzet). De recurrente EBIT kwam uit op 23,4 miljoen euro (9,4% van de omzet), tegenover 25,7 miljoen euro (9,8% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Op het vlak van Imaging ontving Agfa HealthCare de FDA 510(k)-goedkeuring voor zijn veelzijdige DR 800-beeldvormingsysteem. Het systeem is geschikt voor radiologie, fluoroscopie en geavanceerde klinische toepassingen. Nieuwe klanten voor het systeem zijn onder meer het Newton-Wellesley Hospital (VS) en de Royal United Hospitals Bath NHS Foundation Trust, die het eerste DR 800-systeem in het VK installeerde. In de VS installeerde Agfa HealthCare twee direct radiography-systemen (DR) van het type DX-D 300 bij de Centers for Advanced Orthopaedics, Potomac Valley Orthopaedic Associates Division. De systemen vervingen een DR-systeem van een eerdere generatie. In het VK installeerde de businessgroep twee röntgenkamers van het type DR 600 in de Hove Polyclinic, die deel uitmaakt van de Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust. Nog in het VK implementeerde de Wrightington, Wigan and Leigh NHS Foundation Trust Agfa HealthCare’s DR Retrofit-systeem in drie vestigingen.

Op het vlak van Imaging IT Solutions kondigde Agfa HealthCare aan dat het een voor 10 jaar geldend dienstencontract voor Enterprise Imaging afsloot met de North West Anglia NHS Foundation Trust (VK). In Ierland installeerde Agfa HealthCare zijn Enterprise Imaging for Radiology-platform in het Aut Even Hospital in Co. Kilkenny. Het Aga Khan DeveIopment Network werd Agfa HealthCare’s eerste klant voor Enterprise Imaging in Tanzania. In juni kondigde de businessgroep aan dat de laatste versie van het Enterprise Imaging-systeem operationeel is in 21 Noord-Amerikaanse zorgondernemingen. Het gaat zowel om lokale ziekenhuizen als academische ziekenhuizen en grote zorgsystemen met meerdere ziekenhuizen.

Op het vlak van HealthCare Information Solutions bevestigde Agfa HealthCare zijn toonaangevende positie in Duitsland. Zo kondigde de businessgroep aan dat de St. Gallischen Psychiatrie-Dienste Süd het ORBIS-systeem met succes in gebruik genomen heeft.

Op het vlak van Integrated Care (IC) nam Agfa HealthCare de Franse specialist in e-health software Inovelan over. Deze overname zal bijdragen aan de verbetering en uitbreiding van Agfa HealthCare’s eigen IC-portfolio.

Agfa Specialty Products – tweede kwartaal van 2018

in miljoen euro Q2 2017 Q2 2018 evolutie
Omzet 49 50 1,4%
Recurrente EBITDA (*) 6,1 6,9 12,0%
% van de omzet 12,4% 13,7%
Recurrente EBIT(*) 5,3 5,9 10,6%
% van de omzet 10,8% 11,8%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van Agfa Specialty Products groeide met 1,4% (2,6% zonder wisselkoerseffecten) tot 50 miljoen euro. Synaps Synthetic Paper, Security en de Specialty Chemicals-activiteiten presteerden bijzonder goed.

De recurrente EBITDA van de businessgroep verbeterde tot 6,9 miljoen euro (13,7% van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 5,9 miljoen euro (11,8% van de omzet).

In het tweede kwartaal werd Agfa Specialty Products’ PETix-film geselecteerd als basismateriaal voor de productie van de nieuwe elektronische identiteitskaart van Ecuador.

In april tekenden Agfa Specialty Products en de Italiaanse firma De Nora een overeenkomst voor de ontwikkeling van een systeem voor waterstof- en zuurstofproductie op basis van het Zirfon Perl-membraan van Agfa Specialty Products.

Resultaten na zes maanden

Agfa-Gevaert Groep – eerste halfjaar 2018

in miljoen euro 6m. 2017 6m. 2018 evolutie %
Omzet 1.210 1.108 -8,4%
Brutowinst (*) 405 358 -11,7%
% van de omzet 33,5% 32,3%
Recurrente EBITDA (*) 99 86 -13,2%
% van de omzet 8,2% 7.8
Recurrente EBIT(*) 73 60 -17,9%
% van de omzet 6,0% 5,4%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 68 46 -32,3%
Resultaat over de periode 35 13
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten (1) (4)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Agfa Graphics – eerste halfjaar 2018

in miljoen euro 6m. 2017 6m. 2018 % evolutie
Omzet 609 520 -14,6%
Recurrente EBITDA (*) 42,8 21,1 -50,8%
% van de omzet 7,0% 4,1%
Recurrente EBIT(*) 30,5 9,3 -69,6%
% van de omzet 5,0% 1,8%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Agfa HealthCare – eerste halfjaar 2018

in miljoen euro 6m. 2017 6m. 2018 % evolutie
Omzet 503 487 -3,0%
Recurrente EBITDA (*) 48,4 52,8 9,1%
% van de omzet 9,6% 10,8%
Recurrente EBIT(*) 35,8 40,2 12,2%
% van de omzet 7,1% 8,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Agfa Specialty Products – eerste halfjaar 2018

in miljoen euro 6m. 2017 6m. 2018 % evolutie
Omzet 98 101 2,7%
Recurrente EBITDA (*) 9,6 13,6 41,1%
% van de omzet 9,8% 13,4%
Recurrente EBIT(*) 8,0 11,6 45,5%
% van de omzet 8,2% 11,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

 

Voor meer informatie:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

 

Johan Jacobs

Corporate Press Relations Manager
T +32 (0)3/444. 8015

E johan.jacobs@agfa.com

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

Klik hier voor de verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester afgesloten op 30 juni 2018.