·         Goede omzetcijfers voor het merendeel van de groeimotoren
·         Omzet beïnvloed door de reorganisatie van de distributiekanalen voor hardcopy-film in China
·         Nettowinst van 27 miljoen euro
·         Netto financiële schuld van 27 miljoen euro

 

Mortsel (België), 23 augustus 2017 – Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het tweede kwartaal van 2017.

“Wanneer we geen rekening houden met de verwachte impact van de reorganisatie van de distributiekanalen voor hardcopy in China, hebben we een degelijke prestatie geleverd. De fundamenten van onze activiteiten blijven intact. De meeste van onze groeimotoren presteerden goed en het orderboek voor Agfa HealthCare’s IT-oplossingen is goed gevuld. Onze kosten zijn onder controle en we blijven bij onze ambitie om de komende jaren gemiddeld een recurrente EBITDA-marge van om en bij de 10% van de omzet af te leveren. De beslissing om Agfa HealthCare’s hardcopy-distributie in China te reorganiseren is genomen om onze positie in deze gezonde markt te versterken en om de efficiëntie van onze supply chain te verbeteren. Deze acties maken deel uit van ons groeiprogramma, dat onder meer gericht is op het bieden van weerstand aan de achteruitgang van onze traditionele activiteiten. Na het overgangsjaar 2017 zou onze hardcopy-business in 2018 moeten normaliseren.
Op basis van de specificiteit van Agfa HealthCare’s IT-portfolio heeft de Raad van Bestuur het management verzocht om te bestuderen hoe de HealthCare IT-activiteiten in een alleenstaande structuur en organisatie van juridische entiteiten binnen de Agfa-Gevaert Groep ondergebracht kunnen worden. Deze studie moet voor alle onderdelen van de Groep leiden tot een betere positie om groei na te streven,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – tweede kwartaal 2017

in miljoen euro Q2 2016 Q2 2017 evolutie
Omzet 645 622 -3,6%
Brutowinst (*) 230 212 -7,8%
% van de omzet 35,7% 34,1%
Recurrente EBITDA (*) 78 60 -23,1%
% van de omzet 12,1% 9,6%
Recurrente EBIT(*) 64 47 -26,6%
% van de omzet 9,9% 7,6%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 74 45 -39,2%
Resultaat over de periode 40 27 -32,5%
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 8 (36)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Ondanks de goede prestatie van de meeste van de groeimotoren in het tweede kwartaal daalde de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 3,6% tot 622 miljoen euro. In de businessgroep Agfa HealthCare deed de impact van de reorganisatie van de distributiekanalen voor hardcopy in China de omzetgroei van de IT-activiteiten en van Direct Radiography teniet. Het inkjetsegment van de businessgroep Agfa Graphics boekte een omzetgroei met dubbele cijfers.

De brutowinst van de Groep bedroeg 212 miljoen euro, of 34,1% van de omzet.

Als percentage van de omzet kwamen de verkoop- en algemene beheerskosten uit op 20,7%.

De O&O-kosten bedroegen 36 miljoen euro, of 5,8% van de omzet.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) bedroeg 9,6% van de omzet, tegenover 12,1% in het tweede kwartaal van 2016. De recurrente EBIT kwam uit op 7,6% van de omzet, tegenover 9,9% in het voorgaande jaar.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van
2 miljoen euro, tegenover een inkomst van 10 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2016. Deze inkomst was vooral het gevolg van de verkoop van de eigendommen van de in 2015 gesloten Koreaanse productievestiging.

De nettofinancieringskosten daalden van 21 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2016 tot 8 miljoen euro. In 2016 werden de nettofinancieringskosten beïnvloed door een eenmalige herklassering uit de post ‘valutakoersverschillen’ naar de winst- en verliesrekening. Deze herklassering had te maken met de beslissing om de activiteiten in Venezuela stil te leggen.

De belastingkosten bedroegen 10 miljoen euro, tegenover 13 miljoen euro vorig jaar.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 27 miljoen euro.

Balans en kasstroom

  • Aan het eind van het tweede kwartaal van 2017 bedroegen de totale activa 2.312 miljoen euro, tegenover 2.352 miljoen euro eind 2016.
  • De voorraden bedroegen 534 miljoen euro (116 dagen), tegenover 542 miljoen euro (112 dagen) in het tweede kwartaal van 2016. De handelsvorderingen
    (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 330 miljoen euro (48 dagen), tegenover 351 miljoen euro (51 dagen) in het tweede kwartaal van 2016. De handelsschulden kwamen uit op 235 miljoen euro (51 dagen), tegenover 253 miljoen euro (52 dagen).
  • De netto financiële schuld bedroeg 27 miljoen euro, tegenover een nettocashpositie van 18 miljoen euro eind 2016.
  • De nettokasstromen gebruikt in bedrijfsactiviteiten bedroegen 39 miljoen euro.

 Agfa Graphics – tweede kwartaal van 2017

in miljoen euro Q2 2016 Q2 2017 evolutie
Omzet 321 309 -3,7%
Recurrente EBITDA (*) 28,9 22,9 -20,8%
% van de omzet 9,0% 7,4%
Recurrente EBIT(*) 22,3 16,8 -24,7%
% van de omzet 6,9% 5,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Dankzij de sterke prestatie van het Anapurna-gamma van grootformaatprinters en de aanzienlijke toename in de inktvolumes voor zowel grootformaat- als industriële toepassingen, boekte het inkjetsegment een omzetgroei met dubbele cijfers. In het drukvoorbereidingssegment bleven de duurzame chemievrije oplossingen goed presteren. Door de concurrentiedruk in de offsetmarkten daalde de omzet van Agfa Graphics echter met 3,7% tegenover het tweede kwartaal van 2016.

Vooral door ongunstige grondstofeffecten daalde de brutowinstmarge van Agfa Graphics van 31,2% in het tweede kwartaal van 2016 tot 30,1%. De recurrente EBITDA bedroeg 22,9 miljoen euro (7,4% van de omzet) tegenover 28,9 miljoen euro (9,0% van de omzet) in het tweede kwartaal van vorig jaar. De recurrente EBIT bedroeg 16,8 miljoen euro (5,4% van de omzet), tegenover 22,3 miljoen euro (6,9% van de omzet).

Op het vlak van inkjet introduceerde Agfa Graphics een LED-versie van de grootformaatprinter Jeti Tauro. De Jeti Tauro H2500 LED wordt het paradepaardje van de UV inkjetprinterportfolio voor grootformaatdruk. Hij biedt een continue en automatische invoer van een grote verscheidenheid aan flexibele en stijve media, waaronder verschillende types golfkarton. De LED-droogtechnologie is een milieuvriendelijk en kostenefficiënt alternatief voor het drogen met veel energie verbruikende kwiklampen.

Op de vakbeurs FESPA 2017 ontving Agfa Graphics een award van de European Digital Press Association (EDP) voor zijn UV LED-inkten. Met deze inkten kunnen klanten kwaliteitsvolle afdrukken produceren op uiteenlopende stijve en flexibele substraten. De recent geïntroduceerde Anapurna- en Jeti-printers met LED-technologie vonden hun weg naar klanten over de hele wereld. Voorbeelden van nieuwe klanten zijn Sungwon Adpia (Korea, al jaren een klant voor drukvoorbereiding); Bodoni AS en PJ Trykk AS (beiden in Noorwegen); Comercializadora Carbesa, Merchandising Systems de México, Style Print, PM Packaging en Luis Murguia (allen in Mexico); BOO Group en LC Digital (Australië).

Op het vlak van drukvoorbereiding bleven de milieuvriendelijke drukplaattechnologieën drukkerijen overal ter wereld overtuigen van hun voordelen. Belangrijke nieuwe contracten werden onder meer getekend in Australië, Mexico, Brazilië, Argentinië en Japan.

Bedoeld voor zowel de commerciële drukmarkt als de sign&display-markt, introduceerde Agfa Graphics versie 4.0 van zijn op de cloud gebaseerde web-to-print-oplossing StoreFront. StoreFront geeft drukkers de mogelijkheid om online winkels te openen en om nieuwe markten aan te boren.

Op het vlak van veiligheidsdrukwerk introduceerde Agfa Graphics nieuwe versies van twee onderdelen van de Arziro-software. Arziro Design 3.0 biedt nieuwe mogelijkheden voor het ontwerpen van veiligheidsdesigns en integratie met Arziro Authenticate 2.0, de geüpdatete versie van het ultraveilige, gecodeerde distributieplatform.

Agfa HealthCare – tweede kwartaal van 2017

in miljoen euro Q2 2016 Q2 2017 evolutie
Omzet 277 264 -4,7%
Recurrente EBITDA (*) 43,9 32,1 -26,9%
% van de omzet 15,8% 12,2%
Recurrente EBIT(*) 37,3 25,7 -31,1%
% van de omzet 13,5% 9,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De Direct Radiography-groeimotor (DR) presteerde goed, terwijl de omzet en het orderboek van het HealthCare Information Solutions-gamma bleven groeien. Het Imaging IT Solutions-gamma kende een tijdelijke vertraging, maar het voortdurend sterke orderboek voor het Enterprise Imaging-platform verzekert de toekomstige omzetgroei. Het succes van het platform zet Agfa HealthCare ertoe aan versneld te investeren in zijn serviceorganisatie.

Zoals in het vorige kwartaal was de omzetdaling van Agfa HealthCare vooral toe te schrijven aan de hardcopy- en de klassieke röntgenproducten. De reorganisatie van de distributiekanalen in China bleef wegen op de hardcopy-business, die goed presteerde in de overige groeimarkten. Na het overgangsjaar 2017 zou het effect van de reorganisatie in 2018 moeten beginnen te vervagen.

De brutowinstmarge van de businessgroep bedroeg 39,8% van de omzet. De recurrente EBITDA bedroeg 32,1 miljoen euro (12.2% van de omzet), tegenover 43,9 miljoen euro (15,8% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2016. De recurrente EBIT kwam uit op 25,7 miljoen euro (9,7% van de omzet), tegenover 37,3 miljoen euro (13,5% van de omzet) in het tweede kwartaal van vorig jaar.

In het tweede kwartaal melde Agfa HealthCare dat het met succes de audit voor de hercertificatie van zijn Information Security Management System (ISMS) afgerond heeft. Met zijn ISMS toont Agfa HealthCare zijn engagement om zorgaanbieders te helpen bij de bescherming van de privacy van hun patiënten.

Op het vlak van Imaging tekende Agfa HealthCare verscheidene belangrijke contracten voor zijn meest geavanceerde DR-oplossingen. Zo installeert het West Suffolk Hospital (VK) drie DR 600-röntgenkamers en een DR Retrofit-systeem.

Op het vlak van Imaging IT Solutions bleef Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging-platform over heel de wereld belangrijke klanten overtuigen. Zo haalde Agfa HealthCare een aanbesteding binnen van de Australian Capital Territory (ACT) Health Directory.

Op het vlak van Integrated Care introcuceerde Agfa HealthCare de nieuwe versie van zijn Integrated Care Suite, een op het web gebaseerd platform dat het beheer van persoonlijke gezondheidszorg ondersteunt. Het biedt patiënten en zorgaanbieders ook buiten de muren van het ziekenhuis toegang tot gezondheidsinformatie.

Nog binnen Integrated Care zal het Imelda-ziekenhuis (Bonheiden, België) Agfa HealthCare’s oplossing voor het plannen van afspraken installeren. De oplossing is zowel voor patiënten als zorgaanbieders bedoeld. Met de oplossing kunnen patiënten hun eigen afspraken beheren.

Op het vlak van HealthCare Information Solutions werd Agfa HealthCare’s klant medius Klinik Nürtingen het eerste ziekenhuis in Duitsland met een EMRAM stage 6-certificaat. Het ziekenhuis gebruikt Agfa HealthCare’s ziekenhuisinformatiesysteem ORBIS. EMRAM staat voor Electronic Medical Record Adoption Model. Het is een initiatief van HIMSS Analytics, een onderdeel van de Amerikaanse Healthcare Information and Management Systems Society. EMRAM is een model met 8 niveaus dat ziekenhuizen scores geeft van 0 tot 7 voor de mate waarin ze IT omarmen. Deze scores zijn gebaseerd op het gebruik van elektronische patiëntendossiers en verwante IT-systemen.

Agfa Specialty Products – tweede kwartaal van 2017

in miljoen euro Q2 2016 Q2 2017 evolutie
Omzet 47 49 4,3%
Recurrente EBITDA (*) 6,9 6,1 -11,6%
% van de omzet 14,7% 12,4%
Recurrente EBIT(*) 5,9 5,4 -8,5%
% van de omzet 12,6% 11,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van Agfa Specialty Products steeg tot 49 miljoen euro. Zowel de toekomstgerichte activiteiten (vooral Synaps Synthetic Paper en Orgacon Electronic Materials), de activiteiten op het vlak van gedrukte schakelingen als een aantal klassieke filmproducten presteerden goed.

De recurrente EBITDA van de businessgroep kwam uit op 6,1 miljoen euro (12,4% van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 5,4 miljoen euro (11,0% van de omzet).

In het tweede kwartaal meldde Agfa Specialty Products de succesvolle ontwikkeling en levering van de stemkaarten voor de parlementsverkiezingen in Malta. De PETix PPF-oplossing op basis van polyester verving de traditionele stemkaarten van gelamineerd papier.

Op het SNEC 2017-evenement in Shanghai introduceerde Agfa Specialty Products UNIQOAT, zijn nieuwe backsheet-gamma met sterk reflecterend vermogen. Backsheet-films worden door producenten van fotovoltaïsche zonnecellen gebruikt om zonnepanelen te beschermen tegen de weerelementen en om energieverlies en elektrische storingen te vermijden.

Resultaten na zes maanden

Agfa-Gevaert Groep – eerste halfjaar 2017

in miljoen euro 6m. 2016 6m. 2017 evolutie %
Omzet 1.248 1.210 -3,0%
Brutowinst (*) 425 405 -4,7%
% van de omzet 34,1% 33,5%
Recurrente EBITDA (*) 126 99 -21,4%
% van de omzet 10,1% 8,2%
Recurrente EBIT(*) 98 73 -25,5%
% van de omzet 7,9% 6,0%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 104 68 -34,6%
Resultaat over de periode 50 35 -30,0%
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 47 (1)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Agfa Graphics – eerste halfjaar 2017

in miljoen euro 6m. 2016 6m. 2017 % evolutie
Omzet 628 609 -3,0%
Recurrente EBITDA (*) 53,6 42,8 -20,1%
% van de omzet 8,5% 7,0%
Recurrente EBIT(*) 40,3 30,5 -24,3%
% van de omzet 6,4% 5,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Agfa HealthCare – eerste halfjaar 2017

in miljoen euro 6m. 2016 6m. 2017 % evolutie
Omzet 531 503 -5,3%
Recurrente EBITDA (*) 66,4 48,4 -27,1%
% van de omzet 12,5% 9,6%
Recurrente EBIT(*) 53,4 35,8 -33,0%
% van de omzet 10,1% 7,1%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Agfa Specialty Products – eerste halfjaar 2017

in miljoen euro 6m. 2016 6m. 2017 % evolutie
Omzet 89 98 10,1%
Recurrente EBITDA (*) 8,9 9,6 7,9%
% van de omzet 10,0% 9,8%
Recurrente EBIT(*) 7,0 8,0 14,3%
% van de omzet 7,9% 8,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

 Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

Klik hier voor de verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester afgesloten op 30 juni 2017.

Voor meer informatie:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0)3/444. 8015
E johan.jacobs@agfa.com

Het volledige persbericht en de financiële informatie zijn tevens beschikbaar op de website van de onderneming: www.agfa.com