Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het tweede kwartaal van 2016.
  • Algemeen gezien goede prestaties van de groeimotoren
  • Recurrente EBITDA haalt 12,1% van de omzet in het tweede kwartaal en 10,1% na zes maanden – Stap in de richting van de 10%-doelstelling voor het volledige jaar
  • Stevige nettowinst

“In het tweede kwartaal bleven onze efficiëntiemaatregelen bijdragen aan de verbetering van onze rendabiliteit. Ook geholpen door positieve grondstofeffecten brachten we onze brutowinstmarge naar het hoogste niveau in meer dan vijf jaar. Onze recurrente EBITDA-marge verbeterde tot 12,1% van de omzet in het tweede kwartaal en 10,1% na zes maanden. Dit toont duidelijk aan dat we een stap namen in het halen van de 10%-doelstelling die we onszelf voor het volledige jaar opgelegd hebben. Nog een reden voor tevredenheid is de zeer stevige nettowinst. We verwachten dat de omzetdaling zal vertragen in de tweede helft van het jaar,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – tweede kwartaal 2016
in miljoen euro Q2 2015  Q2 2016  evolutie %
Omzet 691  645  -6.7%
Brutowinst (*) 229  230  +0,4%
% van de omzet 33,1%  35,7%
Recurrente EBITDA (*) 72  78  +8,3%
% van de omzet 10,4%  12,1%
Recurrente EBIT (*) 56  64  +14.3%
% van de omzet 8,1%  9,9%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 48  74  +54,2%
Resultaat over de periode 25  40  +60,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Ondanks de goede prestatie van de groeimotoren, daalde de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 6,7% (4,1% exclusief wisselkoerseffecten) tot 645 miljoen euro. In alle businessgroepen bleven de klassieke filmproducten achteruitgaan. De lagere omzet van de businessgroep Agfa HealthCare is grotendeels toe te schrijven aan de hardcopy-business, die in het tweede kwartaal van 2015 uitzonderlijk hoge omzetcijfers genereerde.

Door de gerichte efficiëntieprogramma’s en positieve grondstofeffecten (vooral in de businessgroep Agfa Graphics), kon de Groep de brutowinstmarge met 2,6 procentpunten optrekken tot 35,7% van de omzet. Dat is het hoogste niveau sinds het tweede kwartaal van 2010.

Als percentage van de omzet kwamen de verkoop- en algemene beheerskosten uit op 20,0%.

De O&O-kosten bedroegen 35 miljoen euro, of 5,4% van de omzet.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) verbeterde sterk van 10,4% van de omzet in het tweede kwartaal van 2015 tot 12,1%. De recurrente EBIT verbeterde van 8,1% van de omzet tot 9,9%.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een inkomst van 10 miljoen euro, tegenover een kost van 8 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2015. Dit had vooral te maken met de verkoop van de eigendommen van de in 2015 gesloten Koreaanse productievestiging.

Vooral door de beslissing om de activiteiten in Venezuela stil te leggen, stegen de nettofinancieringskosten van 14 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2015 tot 21 miljoen euro. Deze beslissing leidde tot een eenmalige herklassering uit de post ‘valutakoersverschillen’ naar de winst- en verliesrekening voor een bedrag van 7,5 miljoen euro. Deze herklassering had geen effect op de kasstromen of het eigen vermogen.

De belastingkosten bedroegen 13 miljoen euro, tegenover 9 miljoen euro vorig jaar.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een zeer sterke nettowinst van 40 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging van 60% tegenover het tweede kwartaal van 2015.

Balans en kasstroom
  • Aan het eind van het tweede kwartaal van 2016 bedroegen de totale activa 2.375 miljoen euro, tegenover 2.402 miljoen euro eind 2015.
  • De voorraden bedroegen 542 miljoen euro (112 dagen), tegenover 575 miljoen euro (114 dagen) in het tweede kwartaal van 2015. De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 351 miljoen euro (49 dagen), tegenover 371 miljoen euro (48 dagen) in het tweede kwartaal van 2015. De handelsschulden kwamen uit op 253 miljoen euro (52 dagen), tegenover 239 miljoen euro (47 dagen).
  • De netto financiële schuld bedroeg 52 miljoen euro, tegenover 58 miljoen euro aan het eind van 2015.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 8 miljoen euro. 
Agfa Graphics – tweede kwartaal van 2016
in miljoen euro Q2 2015  Q2 2016  evolutie %
Omzet 349  321  -8,0%
Recurrente EBITDA (*) 20,0  28,9  +44,5%
% van de omzet 5,7%  9,0%
Recurrente EBIT (*) 12,5  22,3  +78,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Voor het inkjetsegment van Agfa Graphics was de vierjaarlijkse vakbeurs drupa (Dusseldorf, Duitsland – 31 mei/10 juni) een succes wat het aantal bestellingen betreft. Anderzijds staan klanten in de maanden voorafgaand aan de beurs steeds weigerachtig tegenover investeringen in nieuwe apparatuur. Daardoor wordt het succes op de beurs niet weerspiegeld in de omzet over het tweede kwartaal. In het drukvoorbereidingsegment bleef de volumetrend in de digitale computer-to-plate-business (CtP) verbeteren, vooral dankzij het succes van de duurzame drukplaatoplossingen. Daartegenover staat dat de CtP-business bleef lijden onder de sterke concurrentiedruk in de offsetmarkten. De voortdurende achteruitgang van de analoge computer-to-film-business droeg eveneens bij tot de omzetdaling van 8,0% (6,3% zonder wisselkoerseffecten).

Doordat de combinatie van structurele efficiëntiemaatregelen en positieve grondstofeffecten een tegenwicht vormde voor de concurrentiedrukeffecten kon Agfa Graphics zijn brutowinstmarge optrekken van 28,1% van de omzet in het tweede kwartaal van vorig jaar tot 31,2%. De recurrente EBITDA verbeterde aanzienlijk van 20,0 miljoen euro (5,7% van de omzet) tot 28,9 miljoen euro (9,0% van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 22,3 miljoen euro (6,9% van de omzet), tegenover 12,5 miljoen euro (3,6% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2015.

De vierjaarlijkse internationale vakbeurs drupa was het hoogtepunt van het kwartaal voor Agfa Graphics. De businessgroep overtrof de verkoopdoelstellingen voor zowel inkjet als drukvoorbereiding. Op het vlak van drukvoorbereiding bevestigde Agfa Graphics zijn goede positie in het marktsegment van de chemievrije drukplaten. In de aanloop naar drupa toonde Agfa Graphics zijn engagement tegenover de drukindustrie met verscheidene belangrijke productaankondigingen.

Op het vlak van inkjet introduceerde Agfa Graphics een nieuwe reeks Anapurna i-printers met LED UV-droogtechnologie. Deze technologie geeft drukkers de mogelijkheid om op een grotere verscheidenheid aan media te drukken, te besparen op energie, de uptime van het systeem te verhogen en de bedrijfskosten te drukken. Tijdens drupa vereerde de European Digital Press Association Agfa Graphics met de EDP award in de categorie ‘best wide format flatbed/hybrid printer up to 250 m²/h’ voor zijn Jeti Mira-printer.

Op het vlak van drukvoorbereiding introduceerde Agfa Graphics versie 10 van zijn Apogee-workflowsysteem voor commerciële drukkerijen. Met nog meer mogelijkheden, verbeterde prestaties en een uniek op de cloud gebaseerd alternatief, bouwt Apogee 10 voort op zijn belangrijkste pijlers: innovatie, interactie en optimalisatie. 

Voor krantendrukkerijen kondigde de businessgroep een nieuwe versie aan van de Arkitex Production-workflowoplossing. Arkitex Production informeert alle afdelingen van het bedrijf over de activiteiten dankzij een enkele, geïntegreerde gebruikersinterface. De oplossing biedt drukkers een snellere doorlooptijd en een verhoogde productiviteit.

Voorts introduceerde Agfa Graphics drie nieuwe Advantage-drukplaatbelichters voor krantendrukkerijen en een nieuwe ultrasnelle Avalon-plaatbelichter voor commerciële klanten. Bovendien lanceerde de businessgroep Energy Elite Eco – een nieuwe thermische drukplaat die niet gebakken hoeft te worden – en een gloednieuwe Arkana-drukplaatprocessor. Energy Elite Eco kan erg hoge oplages aan en biedt aanzienlijke ecologische en economische voordelen.

Op het vlak van veiligheidsdrukwerk introduceerde Agfa Graphics zijn softwareoplossing Arziro Design 2.0. De oplossing maakt het mogelijk om unieke, complexe en moeilijk te kopiëren designs te creëren waarmee o.a. vouchers, tickets, documenten, labels en verpakkingen tegen namaak beveiligd kunnen worden. Een onderdeel van Arziro Design is de nieuwe tool Arziro Authenticate die het mogelijk maakt om drukwerk (inclusief verpakking) via het internet te traceren.

In april kreeg Agfa Graphics van de European Logistics Association de ‘ELA Award for best presentation 2016’ voor zijn project ‘duurzaamheid door recyclage via een collaboratieve supply chain’. Het project beoogt de creatie van een gesloten kringsysteem dat het hergebruik van hoogkwalitatief aluminium zonder waardeverlies mogelijk maakt.

Agfa HealthCare – tweede kwartaal van 2016
in miljoen euro Q2 2015  Q2 2016  evolutie %
Omzet 294  277 -5,8%
Recurrente EBITDA (*) 45,5  43,9 -3,5%
% van de omzet 15,5%  15,8%
Recurrente EBIT (*) 38,9  37,3 -4,1%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Ondanks de goede prestatie van de IT-activiteiten daalde de omzet van Agfa HealthCare zonder wisselkoerseffecten met 2,0%. Deze daling is vooral toe te schrijven aan de hardcopy-business van het Imaging-segment, waarvoor de omzet uitzonderlijk hoog was in de eerste drie kwartalen van 2015. De normalisatie van de hardcopy-omzet in de eerste twee kwartalen van dit jaar leidde tot een omzetdaling in vergelijking met dezelfde periodes in 2015.

In het IT-segment bleef het HealthCare Information Solutions-gamma sterk groeien. Ook voor Imaging IT Solutions werd een aanzienlijke omzetgroei geboekt, vooral dankzij het succes van het Enterprise Imaging-platform. 

Vooral door de structurele efficiëntiemaatregelen verbeterde de brutowinstmarge van Agfa HealthCare aanzienlijk van 39,8% van de omzet in het tweede kwartaal van 2015 tot 41,9%. De recurrente EBITDA kwam uit op 43,9 miljoen euro (15,8% van de omzet), tegenover 45,5 miljoen euro (15,5% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2015. De recurrente EBIT bedroeg 37,3 miljoen euro (13,5% van de omzet), tegenover 38,9 miljoen euro (13,2% van de omzet).

Op het vlak van Imaging tekende Agfa HealthCare een overeenkomst met het Kettering Health Network (Ohio, VS) voor de installatie van negen DR-systemen in drie ziekenhuizen. Deze overeenkomst past in de strategie van het netwerk om met het oog op het steeds groeiende aantal patiënten zijn technologie te upgraden en te verbeteren.

Op het vlak van Imaging IT Solutions kon Agfa HealthCare opnieuw belangrijke contracten sluiten voor zijn nieuwe Enterprise Imaging-platform. Met het systeem kunnen ziekenhuizen clinici de mogelijkheid geven om alle beeldvormingsdata die ze nodig hebben te consulteren en te gebruiken, ongeacht de plaats waar ze werken. Voorbeelden van Amerikaanse organisaties die recent beslisten om het systeem te implementeren zijn Methodist Healthcare (San Antonio, Texas) en Augusta Health (Fisherville, Virginia). Met 3.000 bedden in 12 vestigingen is Methodist Healthcare op basis van het aantal bedden de grootste ziekenhuisorganisatie in de VS. 

In Nederland heeft het Zuyderland Medisch Centrum (MC) met succes zijn cloud-oplossing voor beeldvorming geüpgraded en de overstap gemaakt naar een nieuw datacenter voor beeldvorming, beheerd door Agfa HealthCare. Het Zuyderland MC werd gevormd na een fusie van twee ziekenhuizen. Na de fusie had het MC een oplossing nodig die de verschillende systemen van de twee vestigingen met elkaar kan doen communiceren, alsook een gezamenlijk datacenter voor het archiveren en het beheren van de beelden.

Op het vlak van HealthCare Information Solutions verlengden Agfa HealthCare en Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) hun overeenkomst voor vier jaar. Agfa HealthCare zal zijn klinisch informatiesysteem ORBIS installeren in alle 39 AP-HP-ziekenhuizen. Het gaat om een van de meest ambitieuze IT-projecten in de Europese gezondheidszorgmarkt. In het VK tekende Agfa HealthCare een overeenkomst met de Derby Teaching Hospitals NHS Foundation Trust voor de implementatie van de ORBIS ICU Manager-oplossing. Het systeem stelt de organisatie in staat om het verzamelen van gegevens van monitoren en apparaten in de intensieve zorgafdelingen (intensive care units – ICU) te automatiseren. Door het versnellen van de workflow en het verkleinen van het risico op mogelijke fouten kan het systeem het ziekenhuis helpen om de medische veiligheid, de efficiëntie en de kostenefficiëntie te verbeteren.

In juni kondigde Agfa HealthCare aan dat het zich had aangesloten bij het Watson Health Imaging Center of Excellence, dat werd gecreëerd door IBM Watson Health. Het initiatief verenigt klinische en industriële partners voor de ontwikkeling van cognitieve technologieën op het vlak van beeldvorming. Het ultieme doel is het redden en verbeteren van levens, het reduceren van de kosten en het verbeteren van de toegang tot medische gegevens om dokters een ruimer beeld te geven en om hen te helpen bij het maken van beslissingen over diagnoses en behandelingen. Agfa HealthCare zal onder meer bijdragen aan de training van Watson op het vlak van ziektes die veel beeldvorming vereisen, met hoge sterftecijfers gepaard gaan en hoge kosten veroorzaken.

Agfa Specialty Products – tweede kwartaal van 2016
in miljoen euro Q2 2015 Q2 2016 evolutie %
Omzet 48 47 -2,1%
Recurrente EBITDA (*) 7,3 6,9 -5,5%
% van de omzet 15,2% 14,7%
Recurrente EBIT (*) 6,3 5,9 -6,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products bleef nagenoeg stabiel op 47 miljoen euro. De goede prestaties van de toekomstgerichte activiteiten Synaps Synthetic Paper, de materialen voor de productie van gedrukte schakelingen en Orgacon Electronic Materials konden de achteruitgang van de traditionele filmactiviteiten gedeeltelijk compenseren.

De recurrente EBITDA van de businessgroep kwam uit op 6,9 miljoen euro (14,7% van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 5,9 miljoen euro (12,6% van de omzet).

Resultaten na zes maanden
Agfa-Gevaert Groep – eerste halfjaar 2016
in miljoen euro  6m 2015  6m 2016  evolutie %
Omzet 1.313 1.248 -5,0%
Brutowinst (*) 426 425 -0,2%
% van de omzet 32,4% 34,1%
Recurrente EBITDA (*) 115 126 +9,6%
% van de omzet 8,8% 10,1%
Recurrente EBIT (*) 84 98 +16,7%
% van de omzet 6,4% 7,9%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

72

104 +44,4%
Resultaat over de periode 

28

50 +78,6%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Graphics – eerste halfjaar 2016
in miljoen euro  6m 2015  6m 2016  evolutie %
Omzet 670  628  -6,3%
Recurrente EBITDA (*) 41,4  53,6  +29,5%
% van de omzet 6,2%  8,5%
Recurrente EBIT (*) 26,3  40,3  +53,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare – eerste halfjaar 2016
in miljoen euro 6m 2015  6m 2016  evolutie %
Omzet 548  531  -3,1%
Recurrente EBITDA (*) 65,9  66,4  +0,8%
% van de omzet 12,0%  12,5%
Recurrente EBIT (*) 52,2  53,4  +2,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Specialty Products – eerste halfjaar 2016
in miljoen euro  6m 2015  6m 2016  evolutie %
Omzet 95  89  -6,3%
Recurrente EBITDA (*) 10,3  8,9  -13,6%
% van de omzet 10,8%  10,0%
Recurrente EBIT (*) 8,3  7,0  -15,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008. 

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008. 

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.” 

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

Klik hier voor de verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester afgesloten op 30 juni 2015.

 


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com