Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het tweede kwartaal van 2015.
  • Opwaartse omzettrend – Groeimotoren presteerden goed
  • Brutowinstmarge verbeterde verder tot 33,1 procent
  • Nettowinst bereikte 25 miljoen euro
  • Netto financiële schuld blijft op een laag niveau

“Ik ben zeer tevreden dat de gunstige tekens die we in de eerste drie maanden van het jaar zagen in het tweede kwartaal bevestigd werden. Dit versterkt ons geloof dat we goed op weg zijn om de doelstellingen te halen die we meegedeeld hebben toen we onze resultaten voor 2014 bekendmaakten. Gebaseerd op de sterke prestaties van onze belangrijkste groeimotoren en geholpen door de zwakkere euro, realiseerden we een aanzienlijke omzetgroei. Ik geloof dat we op middellange termijn een omzet van 3 miljard euro kunnen bereiken. Vooral door onze succesvolle efficiëntieprogramma’s konden we onze bruttowinstmarge voor het eerst in vijf jaar weer boven 33 procent van de omzet brengen. Verder is het duidelijk dat we goed op weg zijn om in 2015 een recurrente EBITDA van om en bij de 10 procent van de omzet te halen,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – tweede kwartaal 2015
in miljoen euro Q2 2014  Q2 2015  evolutie %
Omzet 651  691  +6.1%
Brutowinst (*) 207  229  +10.6%
% van de omzet 31,8%  33,1%
Recurrente EBITDA (*) 63  72  +14.3%
% van de omzet 9,7%  10,4%
Recurrente EBIT (*) 46  56  +21.7%
% van de omzet 7,1%  8,1%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 44  48  +9.1%
Resultaat over de periode 28  25  -10.7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De trend van de voorbije kwartalen voortzettend, groeide de omzet van de Agfa-Gevaert Groep met 6,1 procent tot 691 miljoen euro. De omzetstijging werd ondersteund door de goede prestatie van de groeimotoren van de Groep (inclusief de inkjetbusiness van de businessgroep Agfa Graphics en de Direct Radiography- en IT-systemen van de businessgroep Agfa HealthCare) en door positieve wisselkoerseffecten.

De gerichte efficiëntieprogramma’s stelden de Groep in staat om de brutowinstmarge te verhogen tot 33,1 procent van de omzet, tegenover 31,8 procent in het tweede kwartaal van 2014 en 31,7 procent in het eerste kwartaal van 2015.

Als percentage van de omzet bleven de verkoop- en algemene beheerskosten stabiel op 19,2 procent.

De O&O-kosten bedroegen 37 miljoen euro, of 5,4 procent van de omzet.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) en de recurrente EBIT verbeterden respectievelijk tot 10,4 procent en 8,1 procent van de omzet.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 8 miljoen euro, tegenover 2 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2014.

De nettofinancieringskosten bleven stabiel op 14 miljoen euro. De Agfa-Gevaert Groep heeft een nieuwe doorlopende kredietfaciliteit voor een bedrag van 400 miljoen euro gesloten. Deze faciliteit loopt tot juli 2020.

De belastingen kwamen uit op 9 miljoen euro, tegenover 3 miljoen euro vorig jaar.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een sterke nettowinst van 25 miljoen euro.

Balans en kasstroom
  • Aan het eind van het kwartaal bedroegen de totale activa 2.551 miljoen euro, tegenover 2.548 miljoen euro eind 2014.
  • De voorraden bedroegen 575 miljoen euro (114 dagen), tegenover 561 miljoen euro (107 dagen) in het tweede kwartaal van 2014. De handelsvorderingen

    (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 371 miljoen euro (48 dagen), tegenover 399 miljoen euro (55 dagen) in 2014. De handelsschulden kwamen uit op 239 miljoen euro (47 dagen), tegenover 241 miljoen euro (46 dagen).
  • De netto financiële schuld bedroeg 102 miljoen euro, tegenover 126 miljoen euro aan het eind van 2014.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen min 1 miljoen euro.
Agfa Graphics – tweede kwartaal van 2015
in miljoen euro Q2 2014  Q2 2015  evolutie %
Omzet 339  349  +2,9%
Recurrente EBITDA (*) 28,9  20,0  -30,8%
% van de omzet 8,5%  5,7%
Recurrente EBIT (*) 21,5  12,5  -41,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Gesteund door de zwakkere euro en op basis van de goede prestatie van het inkjetsegment kon Agfa Graphics de neerwaartse omzettrend omkeren. In het segment van de drukvoorbereiding leed de digitale computer-to-plate-business onder de concurrentiedruk. De analoge computer-to-film-business bleef sterk achteruitgaan. Over het algemeen bleef de businessgroep de effecten ondervinden van het zwakke economische klimaat in de opkomende markten en het onstabiele politieke klimaat in bepaalde regio’s.

De projecten ter verbetering van de efficiëntie konden de ongunstige grondstofeffecten en de effecten van de concurrentiedruk niet volledig compenseren, waardoor de brutowinstmarge van de businessgroep daalde van 28,5 procent van de omzet in het tweede kwartaal van 2014 tot 28,1 procent. De recurrente EBITDA bedroeg 20,0 miljoen euro (5,7 procent van de omzet). De recurrente EBIT kwam uit op 12,5 miljoen euro (3,6 procent van de omzet).

In het inkjetsegment begonnen de inktportfolio voor industriële toepassingen en de nieuwe Jeti Mira- en Jeti Tauro-grootformaatprinters bij te dragen aan de omzet van de businessgroep.

Op de FESPA-vakbeurs, vooral gericht op sign&display-producenten en grootformaatdrukkers, werd een belangrijk inkjetcontract getekend met het Deense bedrijf Scanprint A/S (onderdeel van Stibo Graphics). Scanprint A/S was reeds Agfa-Graphics’ grootste klant voor commerciële drukvoorbereiding in Scandinavië. Met de inkjetsystemen van de businessgroep – waaronder een Jeti Tauro-printer, een Acorta-snijplotter en Asanti-workflowsoftware – opent het bedrijf nu een nieuwe afdeling voor de productie van grootformaatdrukwerk.

Nog op het vlak van inkjet ontving Agfa Graphics twee EPD Awards voor zijn Asanti-kleurenmanagementsysteem en zijn Anapurna M3200i RTR-grootformaatprinter. De European Digital Press Association bekroont met deze awards de beste nieuwe producten van het jaar in de Europese markt.

Op het vlak van drukvoorbereiding tekende Agfa Graphics een aantal opvallende contracten met commerciële drukkerijen, waaronder Daeryuk Can (Zuid-Korea), Impresos Específicos (Mexico), Gulf News (Verenigde Arabische Emiraten) en Caxton (Zuid-Afrika).

De belangrijkste zakenkrant van Zuid-Korea – Maeil Business Newspaper – wordt voortaan gedrukt met Agfa Graphics’ N94-V-drukplaten. Maeil Business Newspaper telt drie productievestigingen.

Gericht op de krantenuitgevers met hoge oplages, introduceerde Agfa Graphics in juni zijn nieuwe ultrasnelle Advantage N TR VHS-plaatbelichter. Doordat de plaatbelichter tot 400 drukplaten per uur kan leveren, geeft hij krantenuitgevers de mogelijkheid om hun apparatuur efficiënter te gebruiken en om scherpere productiedeadlines te hanteren voor hun laatste nieuws en last minute-aanbiedingen.

Voorts introduceerde de businessgroep twee innovaties voor de markt van het veiligheidsdrukwerk. Fortuna 9 is de nieuwe versie van Agfa Graphics’ ontwerpsoftware voor toepassingen die een hoog beveiligingsniveau vereisen, zoals paspoorten, identiteitsdocumenten, belastingszegels en loterijtickets. De nieuwe Arziro-plugin voor Adobe Illustrator is de ideale ontwerpsoftware voor bedrijven die betrokken zijn bij het ontwerp en de productie van onder meer verpakkingen en labels, tickets, postzegels, bankkaarten, certificaten en diploma’s.

Agfa HealthCare – tweede kwartaal van 2015
in miljoen euro Q2 2014  Q2 2015  evolutie %
Omzet 263  294 +11,8%
Recurrente EBITDA (*) 32,3  45,5 +40,9%
% van de omzet 12,3%  15,5%
Recurrente EBIT (*) 23,5  38,9 +65,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Gesteund door positieve wisselkoerseffecten noteerde Agfa HealthCare een sterke omzetgroei met dubbele cijfers. In de digitale radiografiebusiness (bestaande uit Computed Radiography, Direct Radiography en hardcopy) van het Imaging-segment bleef het DR-productassortiment sterk groeien, terwijl ook hardcopy goed presteerde. Bovendien noteerde het IT-segment een aanzienlijke omzetstijging. De sterke prestatie van de Imaging IT Solutions van dit segment weerspiegelt het succes van de maatregelen die Agfa HealthCare nam om vooral in de Amerikaanse gezondheidszorgsector een antwoord te bieden op de veranderde omstandigheden.

De trend van de vorige kwartalen voortzettend, groeide de brutowinstmarge van Agfa HealthCare tot 39,8 procent van de omzet, tegenover 37,6 procent van de omzet in het tweede kwartaal van 2014. De rendabiliteit werd ondersteund door de succesvolle efficiëntieprogramma’s van de businessgroep (vooral op het vlak van service-efficiëntie) en in mindere mate door gunstige grondstofeffecten. De recurrente EBITDA en de recurrente EBIT verbeterden sterk tot respectievelijk 45,5 miljoen euro (15,5 procent van de omzet) en 38,9 miljoen euro (13,2 procent van de omzet).

Op het vlak van Imaging introduceerde Agfa HealthCare op het Deutscher Röntgenkongress in Hamburg (Duitsland) de volautomatische digitale DR 600-röntgenkamer. Het aan het plafond gemonteerde DR 600-systeem biedt een groot aantal opties die ziekenhuizen de mogelijkheid geven om hun oplossing aan hun noden aan te passen.

In de VS werd een beeldvormingscontract met een waarde van meerdere miljoenen dollars getekend met de toonaangevende ziekenhuisonderneming Prime Healthcare Services. De onderneming zal minstens 50 mobiele DR-systemen van het type DX-D 100 installeren in haar 34 ziekenhuizen voor spoedgevallen. Het Canadese Sunnybrook Health Sciences Centre selecteerde het DX-D 600-systeem om twee röntgenkamers om te schakelen van analoge beeldvorming naar DR. In het VK won Agfa HealthCare het contract voor de installatie van een aantal CR- en DR-systemen voor de Plymouth Hospitals NHS Trust.

Op het vlak van Imaging IT Solutions introduceerde Agfa HealthCare zijn Enterprise Imaging Exchange Program. Dit programma creëert een netwerk tussen samenwerkende zorgaanbieders waardoor ze op een veilige manier medische beeldvormingsgegevens kunnen uitwisselen en delen.

In Rusland koos het stedelijk gezondheidszorgdepartement van Moskou het Agfa HealthCare Enterprise Imaging-systeem als zijn centrale oplossing voor beeldvorming en teleradiologie. Het systeem zal de radiologische onderzoeksresultaten van 63 vestigingen consolideren en ze in de hele zorginfrastructuur van Moskou beschikbaar maken. In Oostenrijk zal Agfa HealthCare een centraal Vendor Neutral Archive installeren voor de opslag van de medische beelden en de daaraan verbonden gegevens van 21 ziekenhuizen in de regio Neder-Oostenrijk. In het VK werden contracten voor de installatie van het Agfa HealthCare Enterprise Imaging-platform getekend met de City Hospitals Sunderland NHS Foundation Trust en het Birmingham Dental Hospital and School of Dentistry. In Saoedi-Arabië nam het King Khaled Eye Specialist Hospital een picture archiving and communication system (PACS) en een DR-röntgenkamer van Agfa HealthCare in gebruik. In Polen zal Agfa HealthCare PACS- en CR-systemen installeren in een aantal ziekenhuizen in de regio’s Kujawsko-Pomorskie en Lubuskie.

Op het vlak van Healthcare Information Solutions kondigde Agfa HealthCare integratie aan van de spraakherkenningsoftware van Nuance in het eigen klinische informatiesysteem ORBIS. Agfa HealthCare introduceerde tevens de nieuwe versie van zijn Enterprise Content Management-systeem (ECM). Het ECM-systeem geeft zorgcentra de mogelijkheid om hun documenten op papier en hun elektronische documenten digitaal te archiveren. Voor zijn Healthcare Information Solutions meldde Agfa HealthCare een groot aantal bestellingen in de Duitstalige regio van Europa. Belangrijke contracten werden getekend met ondermeer KPlus Gruppe GmbH in Solingen en met de private ziekenhuisgroep Schön in Prien am Chiemsee.

Agfa Specialty Products – tweede kwartaal van 2015
in miljoen euro Q2 2014 Q2 2015 evolutie %
Omzet 49 48 -2,0%
Recurrente EBITDA (*) 3,3 7,3 +121,2%
% van de omzet 6,7% 15,2%
Recurrente EBIT (*) 2,2 6,3 +186,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products bleef nagenoeg stabiel op 48 miljoen euro. De omzetgroei van de Orgacon Electronic Materials, de Security-business en de materialen voor de productie van gedrukte schakelingen konden de achteruitgang van de traditionele filmactiviteiten bijna volledig compenseren.

De recurrente EBITDA van de businessgroep verbeterde tot 7,3 miljoen euro (15,2 procent van de omzet). De recurrente EBIT kwam uit op 6,3 miljoen euro (13,1 procent van de omzet).

Resultaten na zes maanden
Agfa-Gevaert Groep – eerste halfjaar 2015
in miljoen euro  6m 2014  6m 2015  evolutie %
Omzet 1.273 1.313 +3,1%
Brutowinst (*) 389 426 +9,5%
% van de omzet 30,6% 32,4%
Recurrente EBITDA (*) 97 115 +18,6%
% van de omzet 7,6% 8,8%
Recurrente EBIT (*) 62 84 +35,5%
% van de omzet 4,9% 6,4%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

59

72 +22,0%
Resultaat over de periode 

29

28 -3,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten. 

Agfa Graphics – eerste halfjaar 2015
in miljoen euro  6m 2014  6m 2015  evolutie %
Omzet 666  670  +0,6%
Recurrente EBITDA (*) 49,3  41,4  -16,0%
% van de omzet 7,4%  6,2%
Recurrente EBIT (*) 34,1  26,3  -22,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa HealthCare – eerste halfjaar 2015
in miljoen euro 6m 2014  6m 2015  evolutie %
Omzet 507  548  +8,1%
Recurrente EBITDA (*) 45,0  65,9  +46,4%
% van de omzet 8,9%  12,0%
Recurrente EBIT (*) 27,2  52,2  +91,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Agfa Specialty Products – eerste halfjaar 2015
in miljoen euro  6m 2014  6m 2015  evolutie %
Omzet 100  95  -5,0%
Recurrente EBITDA (*) 5,1  10,3  +102,0%
% van de omzet 5,1%  10,8%
Recurrente EBIT (*) 2,8  8,3  +196,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

Klik hier voor de verkorte tussentijdse financiële staten voor het semester afgesloten op 30 juni 2015.

 


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com