• Omzetdaling beperkt tot 1,3%, exclusief sterke wisselkoerseffecten

  • Sterke prestatie Agfa HealthCare en Agfa Specialty Products

  • Recurrente EBITDA bedroeg 37 miljoen euro

  • Nettowinst van 7 miljoen euro, vergelijkbaar met eerste kwartaal van 2017

  • Netto financiële schuld van 19 miljoen euro

Mortsel (België), 8 mei 2018 – Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het eerste kwartaal van 2018.

“Onze resultaten van het eerste kwartaal stemmen overeen met onze verwachtingen. Zoals verwacht wogen de sterke wisselkoerseffecten en de beslissing om de drukvoorbereidingsportfolio van Agfa Graphics te rationaliseren op onze omzet. Deze elementen zetten de goede prestaties van de businessgroepen Agfa HealthCare en Agfa Specialty Products enigszins in de schaduw. We verwachten nog steeds niet dat de recurrente EBITDA-marge voor het volledige jaar boven die van 2017 zal uitkomen. We blijven echter bij onze ambitie om de komende jaren gemiddeld een recurrente EBITDA-marge van om en bij de 10% van de omzet na te streven,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – eerste kwartaal van 2018

in miljoen euro Q1 2017 Q1 2018 evolutie
Omzet 588 549 -6,7%
Brutowinst (*) 193 178 -7,5%
% van de omzet 32,7% 32,4%
Recurrente EBITDA (*) 39 37 -3,5%
% van de omzet 6,6% 6,8%
Recurrente EBIT(*) 26 24 -5,3%
% van de omzet 4,3% 4,4%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 23 20 -14,4%
Resultaat over de periode 8 7
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 38 7

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De sterkte van de euro tegenover andere munten had een aanzienlijke impact op de omzet van de Agfa-Gevaert Groep. Zonder deze wisselkoerseffecten was de omzetdaling beperkt tot 1,3%. De businessgroepen Agfa HealthCare en Agfa Specialty Products presteerden goed. De hardcopy-business van Agfa HealthCare rapporteerde verbeterde verkoopvolumes na de reorganisatie van de Chinese distributiekanalen in 2017. De omzet van de businessgroep Agfa Graphics werd beïnvloed door de aangekondigde reorganisatie van de productportfolio van het segment van de drukvoorbereiding en door de marktgedreven achteruitgang voor de analoge computer-to-film-producten.

De brutowinstmarge van de Groep bleef nagenoeg stabiel op 32,4% van de omzet.

Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 21,9%.

De O&O-kosten bedroegen 37 miljoen euro, of 6,8% van de omzet.

De recurrente EBITDA kwam uit op 6,8% van de omzet, tegenover 6,6% in het eerste kwartaal van 2017. De recurrente EBIT bereikte 4,4% van de omzet.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 4 miljoen euro.

De nettofinancieringskosten daalden van 12 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2017 tot 10 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen net als vorig jaar 3 miljoen euro.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 7 miljoen euro.

Balans en kasstroom

  • Aan het eind van het eerste kwartaal van 2018 bedroegen de totale activa 2.270 miljoen euro, tegenover 2.233 miljoen euro eind 2017.
  • Het werkkapitaal evolueerde van 644 miljoen euro (26,4% van de omzet) eind 2017 naar 635 miljoen euro (26,4% van de omzet) aan het einde van het eerste kwartaal van 2018.
  • De netto financiële schuld bedroeg 19 miljoen euro, tegenover 18 miljoen euro eind 2017.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 7 miljoen euro.

Agfa Graphics – eerste kwartaal van 2018

in miljoen euro Q1 2017 Q1 2018 evolutie
Omzet 300 259 -13,7%
Recurrente EBITDA (*) 19,9 8,2 -58,6%
% van de omzet 6,6% 3,2%
Recurrente EBIT(*) 13,7 2,3 -82,9%
% van de omzet 4,6% 0,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder de impact van de sterke euro en de beslissing om bepaalde drukvoorbereidingsgerelateerde reseller-activiteiten in de VS stop te zetten, daalde de omzet van Agfa Graphics met 5,4%. De omzet van het drukvoorbereidingssegment werd beïnvloed door de sterke marktgedreven achteruitgang voor analoge computer-to-film-producten. Voor het digitale computer-to-film-productaanbod blijft de druk op de prijzen en de volumes aanhouden, hoewel hij wel enigszins verzacht. De duurzame chemievrije oplossingen bleven goed presteren.
De volumes in het inkjetsegment groeiden licht in vergelijking met het sterke eerste kwartaal van 2017.

Vooral door productmix-effecten en regionale mix-effecten daalde de brutowinstmarge van Agfa Graphics van 29,9% van de omzet in het eerste kwartaal van 2017 tot 27,0%. De recurrente EBITDA bedroeg 8,2 miljoen euro (3,2% van de omzet) tegenover 19,9 miljoen euro (6,6% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2017. De recurrente EBIT kwam uit op 2,3 miljoen euro (0,9% van de omzet), tegenover 13,7 miljoen euro (4,6% van de omzet).

Op het vlak van inkjet voegde Agfa Graphics een nieuw lid toe aan het Anapurna-gamma van hybride LED-grootformaatprinters. De 1,65 m brede Anapurna H1650i LED is een toegankelijke en kostenefficiënte machine die de laatste LED-technologie combineert met de hoogste drukkwaliteit. Northern Flags, een van de grootste textieldrukkerijen in het VK, investeerde in een Avinci DX3200-printer, een Anapurna H3200 LED-grootformaatprinter en Asanti-workflowsoftware voor de nieuwe vestiging in Leeds. Het Japanse bedrijf King Graphics besliste om zich te versterken met een Jeti Ceres RTR3200 LED-printer. Andere belangrijke inkjetcontracten werden getekend met onder meer Fukuhan (Japan); Kraftex A/S (Norwegen); Publidecor (Frankrijk); Magnate Ventures (Kenia); Inpress en Prodem (beiden in België); TVE, Probosign, Van As en Van Marle (allen in Nederland).

In maart gingen Agfa Graphics en Siegwerk Druckfarben AG & Co.KGaA, wereldwijd een van de toonaangevende leveranciers van drukinkten voor verpakkingen en labels, een belangrijke strategische alliantie aan voor digitale inkten voor het bedrukken van verpakkingen.

Op het vlak van drukvoorbereiding introduceerde Agfa Graphics met Adamas een nieuwe milieuvriendelijke drukplaat die commerciële drukkers in staat stelt om met minder afval kwaliteitsvol drukwerk af te leveren.

Opvallende drukvoorbereidingcontracten werden getekend met onder meer Print Leeds (VK); ArtLaser&Pallotti (Brazilië); Dry Boonen en Kliemo (beiden in België); en een aantal commerciële drukkerijen in Mexico.

Voor de markt van het veiligheidsdrukwerk introduceerde Agfa Graphics Fortuna 11, de nieuwste update van de designsoftware voor toepassingen die een hoog beveiligingsniveau vereisen. Fortuna 11 biedt manieren om cheques, loterijtickets, rijbewijzen, identiteitskaarten, paspoorten en andere documenten tegen vervalsing te beschermen.

Agfa HealthCare – eerste kwartaal van 2018

in miljoen euro Q1 2017 Q1 2018 evolutie
Omzet 239 239 -0,1%
Recurrente EBITDA (*) 16,3 23,2 42,1%
% van de omzet 6,8% 9,7%
Recurrente EBIT(*) 10,1 16,8 66,8%
% van de omzet 4,2% 7,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder wisselkoerseffecten realiseerde Agfa HealthCare een omzetgroei van 4,7% op basis van de sterke prestaties van de groeimotoren en de verbeterde hardcopy-volumes in China. De Direct Radiography-groeimotor van de businessgroep boekte een omzetgroei met dubbele cijfers (zonder wisselkoerseffecten). Het HealthCare Information Solutions-gamma rapporteerde opnieuw omzetgroei en een toename van het orderboek. Het Imaging IT Solutions-gamma presteerde goed dankzij het succes van het Enterprise Imaging-platform.

De brutowinstmarge van Agfa HealthCare verbeterde van 37,9% van de omzet in het eerste kwartaal van 2017 tot 39,1%, deels dankzij de verbeterde hardcopy-volumes en de go-live van bepaalde grotere IT-projecten. De recurrente EBITDA groeide van 16,3 miljoen euro (6,8% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2017 tot 23,2 miljoen euro (9,7% van de omzet). De recurrente EBIT kwam uit op 16,8 miljoen euro (7,0% van de omzet), tegenover 10,1 miljoen euro (4,2% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Op het vlak van Imaging installeert Agfa HealthCare 80 Direct Radiography-upgrades in 18 vestingen van het Florida Hospital (deel van het Adventist Health System). De Nederlandse ziekenhuisgroep Santiz zal Agfa HealthCare’s oplossing voor dosisbeheer installeren in de vestigingen Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Slingeland. Deze software zal Santiz helpen om te voldoen aan de Europese richtlijnen ter bescherming van patiënten tegen de risico’s van blootstelling aan ioniserende straling.

Op het vlak van Imaging IT Solutions tekende Agfa HealthCare een groepsaankoopovereenkomst met Premier Inc. (VS). De overeenkomst geeft de leden van Premier (3.900 ziekenhuizen en 150.000 andere zorgvestigingen) de mogelijkheid om gebruik te maken van door Premier vooraf onderhandelde prijzen en voorwaarden voor Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging IT-systemen. In Nederland koos het Amsterdamse ziekenhuis OLVG Agfa HealthCare voor de installatie van een single-vendor Enterprise Imaging-platform. In het VK zal de West Suffolk NHS Foundation Trust Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging for Radiology-platform installeren.

Op het vlak van HealthCare Information Solutions nam de Derby Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Agfa HealthCare’s informatiesysteem voor spoedeisende zorgen in gebruik. Het is de eerste ingebruikname voor ORBIS in het VK. ORBIS is een van de meest geïnstalleerde softwaresystemen voor toepassingen op het vlak van het elektronisch patiëntendossier en voor klinische toepassingen in Europa.

Op het vlak van Integrated Care (IC) tekende Agfa HealthCare een memorandum van overeenstemming met de Dubai Health Authority (DHA). De DHA zal Agfa HealthCare’s Augmented Intelligence-algoritme voor röntgenfoto’s van de borst valideren. Daardoor zal het gebruikt kunnen worden om snelle beeldanalyses en automatische rapportering mogelijk te maken in de medische fitnesscentra van de organisatie. Elk jaar bezoeken meer dan 2 miljoen buitenlandse werknemers deze centra voor een medische fitnesstest.

Nog in de IC-sector nam Agfa HealthCare Inovelan over, een Franse specialist in e-health software. Dankzij deze overname zal Agfa HealthCare de eigen integrated care-portfolio kunnen verbeteren en uitbreiden.

Agfa Specialty Products – eerste kwartaal van 2018

in miljoen euro Q1 2017 Q1 2018 evolutie
Omzet 49 51 4,1%
Recurrente EBITDA (*) 3,5 6,7 93,0%
% van de omzet 7,1% 13,1%
Recurrente EBIT(*) 2,6 5,7 115,8%
% van de omzet 5,4% 11,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van Agfa Specialty Products groeide met 4,1% tot 51 miljoen euro. Sterke verkoopcijfers werden met name geboekt voor de activiteiten op het vlak van gedrukte schakelingen, het Synaps Synthetic Paper en de Specialty Chemicals (waaronder Orgacon Electronic Materials).

De recurrente EBITDA van de businessgroep verbeterde sterk tot 6,7 miljoen euro (13,1% van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 5,7 miljoen euro (11,2% van de omzet).

In het eerste kwartaal voegde Agfa Specialty Products een nieuwe plooibare versie toe aan zijn SYNAPS-gamma van synthetische papieren.

Voorts stelde Agfa Specialty Products Ferrbatt Srl (Italië) aan als exclusieve verdeler van zijn innovatieve backsheet film UNIQOAT in de regio EMEA. Sinds de introductie in april 2017 wekt UNIQOAT over de hele wereld veel interesse bij producenten van fotovoltaïsche zonnepanelen.  

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

Voor meer informatie:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0)3/444. 8015
E johan.jacobs@agfa.com

Het volledige persbericht en de financiële informatie zijn tevens beschikbaar op de website van de onderneming: www.agfa.com