Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het eerste kwartaal van 2016.
  • Sterke prestatie van de groeimotoren
  • Verbetering van de brutowinstmarge en de recurrente EBITDA-marge
  • Nettowinst van 10 miljoen euro
  • Verdere daling van de netto financiële schuld tot 40 miljoen euro

“Ons eerste kwartaal lag grotendeels in de lijn van onze verwachtingen. Ik ben vooral tevreden met de sterke prestatie van de groeimotoren van onze businessgroepen. Agfa HealthCare’s Direct Radiography en IT, Agfa Graphics’ inkjet en Agfa Specialty Products’ toekomstgerichte activiteiten boekten een mooie omzetgroei. Voorts verbeterde onze recurrente EBITDA-marge tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar met meer dan een procentpunt. Dit versterkt mijn vertrouwen dat we op schema zitten om in 2016 onze 10-procentdoelstelling te halen,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – eerste kwartaal 2016
in miljoen euro Q1 2015  Q1 2016  evolutie %
Omzet 622  603  -3,1%
Brutowinst (*) 197  195  -1,0%
% van de omzet 31,7%  32,3%
Recurrente EBITDA (*) 43  48  +11,6%
% van de omzet 6,9%  8,0%
Recurrente EBIT (*) 28  34  +21,4%
% van de omzet 4,5%  5,6%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 24  30  +25,0%
Resultaat over de periode 3  10 +233,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep daalde met 3,1% tot 603 miljoen euro. De sterke prestatie van de groeimotoren vormde deels een tegenwicht voor de effecten van de nog steeds ongunstige geopolitieke en economische omstandigheden en voor de resterende effecten van de maatregelen die in het vierde kwartaal van 2015 genomen werden om voor Agfa HealthCare’s hardcopy filmproducten het voorraadbeleid in overeenstemming te brengen met de economische situatie in de opkomende markten.

Dankzij gerichte efficiëntiemaatregelen kon de Groep de brutowinstmarge tot 32,3% van de omzet verbeteren.

De verkoop- en algemene beheerskosten kwamen uit op 21,1% van de omzet.

De O&O-kosten bedroegen 35 miljoen euro, of 5,8% van de omzet.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) verbeterde met meer dan een procentpunt tot 8,0% van de omzet, tegenover 6,9% in het eerste kwartaal van 2015. De recurrente EBIT verbeterde van 4,5% van de omzet tot 5,6%. 

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten bleven stabiel op 4 miljoen euro.

Door de lagere rentekosten en door positieve wisselkoerseffecten daalden de nettofinancieringskosten van 17 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2015 tot 8 miljoen euro.

De belastingskost bedroeg 12 miljoen euro, tegenover 4 miljoen euro in het voorgaande jaar.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een sterke nettowinst van 10 miljoen euro.

Balans en kasstroom
  • Aan het eind van het eerste kwartaal van 2016 bedroegen de totale activa 2.394 miljoen euro, tegenover 2.402 miljoen euro eind 2015.
  • De voorraden bedroegen 528 miljoen euro (106 dagen), tegenover 577 miljoen euro (115 dagen) in het eerste kwartaal van 2015. De handelsvorderingen (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 349 miljoen euro (52 dagen), tegenover 384 miljoen euro (55 dagen) in het eerste kwartaal van 2015. De handelsschulden kwamen uit op 242 miljoen euro (49 dagen), tegenover 257 miljoen euro (51 dagen).
  • De netto financiële schuld bedroeg 40 miljoen euro, tegenover 58 miljoen euro aan het eind van 2015.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 39 miljoen euro.
Agfa Graphics – eerste kwartaal 2016
in miljoen euro Q1 2015  Q1 2016  evolutie %
Omzet 321  307  -4,4%
Recurrente EBITDA (*) 21,4  24,7  +15,4%
% van de omzet 6,7%  8,0%
Recurrente EBIT (*) 13,8  18,0  +30,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Het inkjetsegment van Agfa Graphics presteerde goed dankzij het succes van de nieuwe generatie grootformaatprinters en de grotere inktvolumes. Voorts bleef de volumetrend in de digitale computer-to-plate-business van het drukvoorbereidingsegment verbeteren, vooral dankzij het succes van de duurzame drukplaatsystemen. Ondanks deze positieve elementen daalde de omzet van Agfa Graphics met 4,4%. In het drukvoorbereidingsegment bleef de analoge computer-to-film-business sterk achteruitgaan, terwijl de CtP-activiteiten bleven lijden onder de sterke concurrentiedruk in de offsetmarkten.

De structurele efficiëntiemaatregelen vormden een tegenwicht voor de concurrentiedrukeffecten. Daardoor bereikte de brutowinstmarge van Agfa Graphics 29,0% van de omzet, dichtbij het niveau van het eerste kwartaal van vorig jaar (29,3% van de omzet) en een verbetering tegenover het vierde kwartaal van 2015 (28,3% van de omzet). De recurrente EBITDA bedroeg 24,7 miljoen euro (8,0% van de omzet), tegenover 21,4 miljoen euro (6,7% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2015. De recurrente EBIT verbeterde sterk van 13,8 miljoen euro (4,3% van de omzet) tot 18,0 miljoen euro (5,9% van de omzet).

Op het vlak van inkjet bleef Agfa Graphics succes boeken met zijn Jeti Tauro- en Jeti Mira-grootformaatprinters en met zijn gamma inkten voor industriële toepassingen. In het eerste kwartaal werd Cover Up het eerste Ierse bedrijf dat de bekroonde Jeti Mira-machine installeerde. Andere voorbeelden van bedrijven die investeerden in innovatieve Jeti-printers zijn Falquon (Duitsland) en Pro-Mont (Polen). De eerste automatische Acorta-snijplotter in Zuid-Afrika werd verkocht aan Sign Edition.

Op het vlak van drukvoorbereiding voegde Agfa Graphics de Avalon N4-30 toe aan zijn gamma thermische plaatbelichters. Het systeem ondersteunt zowel conventionele als chemievrije drukplaat-types en levert tot 33 drukplaten per uur. Voorts introduceerde de businessgroep een nieuwe versie van de Apogee Prepress-workflowsoftware, met een betere ondersteuning voor grootformaatdruk. Apogee Prepress is de enige hybride workflowoplossing voor drukvoorbereiding die zowel CtP-, CtF- en proefdruksystemen als grootformaatprinters en digitale commerciële drukpersen stuurt.

In het VK vernieuwde de Financial Times zijn contract met Agfa Graphics. De overeenkomst heeft betrekking op 21 vestigingen over de hele wereld en houdt ondermeer een migratie naar Agfa Graphics’ Arkitex Production-workflowsysteem in. Een uitgebreid drukvoorbereidingcontract werd ook getekend met Johnston Press, een van de grootste multimediaorganisaties in het VK. Andere belangrijke contracten werden gesloten met Interpress, Meath Chronicle, MPC Print Solutions en Cambrian Printers (allen in het VK); Primus International en DS Smith (Duitsland); Hifi Color (Slovenië); Petit Press (Slovakije) en IPD (Korea).

Agfa HealthCare – eerste kwartaal 2016
in miljoen euro Q1 2015  Q1 2016  evolutie %
Omzet 254  254 0,0%
Recurrente EBITDA (*) 20,4  22,5 +10,3%
% van de omzet 8,0%  8,9%
Recurrente EBIT (*) 13,3  16,1 +21,1%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

Dankzij de sterke prestatie van zijn groeimotoren bleef de omzet van Agfa HealthCare stabiel op 254 miljoen euro. In de digitale radiografiebusiness (bestaande uit Computed Radiography, Direct Radiography en hardcopy) van het Imaging-segment bleef het DR-productassortiment sterk presteren. Het gamma hardcopy filmproducten voelde nog het effect van de maatregelen die in het vierde kwartaal van 2015 genomen werden om het voorraadbeleid op het niveau van de distributeurs in overeenstemming te brengen met de economische situatie in de opkomende markten. In het IT-segment boekte het HealthCare Information Solutions-gamma een sterke groei. Ook het Imaging IT Solutions-gamma deed het goed onder impuls van het succes van de nieuwe Enterprise Imaging-oplossing.

Vooral door de structurele efficiëntiemaatregelen verbeterde de brutowinstmarge van Agfa HealthCare sterk van 36,6% van de omzet in het eerste kwartaal van 2015 tot 38,2%. De recurrente EBITDA verbeterde van 20,4 miljoen euro (8,0% van de omzet) tot 22,5 miljoen euro (8,9% van de omzet). De recurrente EBIT steeg van 13,3 miljoen euro (5,2% van de omzet) tot 16,1 miljoen euro (6,3% van de omzet).

Op het vlak van Imaging publiceerde Frost & Sullivan een white paper waarin gesteld wordt dat Agfa HealthCare’s DR-platform – inclusief de MUSICA-beeldverwerkingsoftware – zich onderscheid van de concurrentie door in te spelen op de ‘drie pijlers van de waardepropositie van DR’. Deze pijlers zijn: uitstekende beeldkwaliteit produceren; de stralingsdosis zo laag houden als redelijkerwijs haalbaar is; en een hoge workflowproductiviteit mogelijk maken. In het VK bestelde de East Lancashire Hospitals NHS Trust twee mobiele DR-systemen van Agfa HealthCare. In Canada bestelden het Sunnybrook Health Sciences Centre en het Milton District Hospital elk een volautomatisch DR 600-systeem.

Op het vlak van Imaging IT Solutions ging Agfa HealthCare door met de succesvolle wereldwijde introductie van zijn Enterprise Imaging-oplossing. In het VK werd een nieuw voor 10 jaar geldend contract getekend met de Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust. De Trust zal zijn Agfa HealthCare PACS (picture archiving and communication system) vervangen door de Enterprise Imaging for Radiology suite van de businessgroep. Agfa HealthCare tekende ook een contractuitbreiding met Alliance Medical Ireland voor de installatie van het Enterprise Imaging-platform in zes ziekenhuisvestigingen. In Nederland namen het VU Medisch Centrum (VUmc) in Amsterdam en het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk hun Enterprise Imaging-oplossingen in gebruik.

Op het vlak van HealthCare Information Solutions verlengden Agfa HealthCare en Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) hun overeenkomst voor vier jaar. Agfa HealthCare zal zijn klinisch informatiesysteem ORBIS installeren in alle 39 AP-HP-ziekenhuizen. Het gaat om een van de meest ambitieuze IT-projecten in de Europese gezondheidszorgmarkt. 

Voorts integreerde Agfa HealthCare de klinische zoekmachine ClinicalKey van Elsevier Clinical Solutions in zijn ORBIS-systeem. Door dokters een snelle en eenvoudige toegang te verschaffen tot antwoorden op medische vragen, helpt ORBIS zijn gebruikers in Duitsland om hun beslissingsproces te versnellen en te verbeteren.

In januari bevestigde Agfa HealthCare zijn ambitie om een sleutelrol te spelen in de ontwikkeling van integrated care- en business intelligence-systemen met de overname van de Oostenrijkse TIP Group en met de strategische alliantie met het in de VS gebaseerde My Personal Health Record Express Inc (MphRx). De TIP Group is gespecialiseerd in business intelligence en enterprise resource planning (ERP) voor de gezondheidszorg. Samen met MphRx creëerde Agfa HealthCare een portaal voor geïntegreerde zorg waarbij de patiënt centraal staat. Het portaal kan gebruikt worden door zorginstellingen gaande van onafhankelijke instellingen tot grote regionale organisaties. In de nabije toekomst zal het portaal verrijkt worden met bijkomende functionaliteiten.

Agfa Specialty Products – eerste kwartaal 2016
in miljoen euro Q1 2015 Q1 2016 evolutie %
Omzet 47 42 -10,6%
Recurrente EBITDA (*) 3,0 2,0 -33,3%
% van de omzet 6,4% 4,8%
Recurrente EBIT (*) 2,0 1,1 -45,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten.

De omzet van Agfa Specialty Products bedroeg 42 miljoen euro. De goede prestaties van de toekomstgerichte activiteiten, zoals Orgacon Electronic Materials en Synaps Synthetic Paper, alsook de materialen voor de productie van gedrukte schakelingen, konden de achteruitgang van de traditionele filmactiviteiten gedeeltelijk compenseren.

De recurrente EBITDA van de businessgroep kwam uit op 2,0 miljoen euro (4,8% van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 1,1 miljoen euro (2,6% van de omzet).

In het eerste kwartaal kondigde Agfa Specialty Products aan dat het met Matset een overeenkomst getekend heeft voor de verdeling van het synthetische papier Synaps in Turkije. Matset is in Turkije een van de toonaangevende spelers in de grafische industrie.

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008. “De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008. 

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.” 

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

 


Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Tel nr.: +32 (0) 3 444 7124
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
Tel nr.: +32 (0) 3 444 8015
Fax nr.: +32 (0) 3 444 4485
johan.jacobs@agfa.com