Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het derde kwartaal van 2018.

·         Omzetdaling van 4,8% exclusief wisselkoerseffecten en de impact van portfoliorationalisaties

·         Sterke prestaties van Inkjet, HealthCare Information Solutions en bepaalde activiteiten van Specialty Products

·         Recurrente EBITDA van 35 miljoen euro

·         Nettoverlies van min 5 miljoen euro

·         Netto financiële schuld van 99 miljoen euro

 

“Tijdens dit kwartaal boekten we opnieuw uitstekende vooruitgang met de reorganisatie van onze HealthCare IT-activiteiten in een zelfstandige vennootschapsstructuur binnen de Groep. Het technische gedeelte van deze complexe oefening ligt nu bijna achter ons. We concentreerden ons eveneens op het verduidelijken van de strategieën van de toekomstige HealthCare IT-onderneming en van de andere activiteiten van de Groep. Zoals eerder al gezegd, willen we een belangrijke rol spelen in de consolidatie van de offsetindustrie. Het voorbije kwartaal werd deze strategie vertaald in concrete acties. We gingen een alliantie aan met het Chinese Lucky HuaGuang Graphics Co. Ltd. Deze alliantie zal verregaande gevolgen hebben voor onze business en voor de drukvoorbereidingsindustrie. Voorts kondigden we de intentie aan om de drukvoorbereidingsactiviteiten van het Spaanse bedrijf Ipagsa over te nemen. Met het oog op de optimalisatie van de productiecapaciteit kondigden we tot slot de beoogde sluiting van onze drukplatenfabriek in Branchburg aan.

Ik ben ervan overtuigd dat we na de afronding van het project twee ondernemingen zullen hebben met de kracht en de middelen om de komende jaren groei na te streven. We zullen bij de publicatie van de jaarresultaten meer informatie geven over hoe de structuren en de strategieën van deze twee bedrijven er zullen uitzien.

De sterke kwartaalprestaties van de meeste van onze groeimotoren werden ondergesneeuwd door de omzetdaling van het merendeel van de traditionele activiteiten. Zoals verwacht werd de omzet van de drukvoorbereidingsbusiness van Agfa Graphics beïnvloed door de productportfoliorationalisatie. Binnen Agfa HealthCare kende de hardcopy business na het duidelijke herstel in de eerste helft van het jaar een tijdelijke vertraging. We hebben er echter vertrouwen in dat deze business in de loop van de volgende kwartalen opnieuw zal aantrekken.

De recurrente EBITDA-marge voor het volledige jaar zal ongeveer op 8% van de omzet uitkomen. Vooral op basis van onze huidige acties op het vlak van de drukvoorbereidings- en HealthCare IT-activiteiten blijven we echter bij onze ambitie om de komende jaren gemiddeld een recurrente EBITDA-marge van om en bij de 10% van de omzet na te streven,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – derde kwartaal van 2018

in miljoen euro Q3 2017 Q3 2018 Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 593 539 -9,1% (-7,9%)
Brutowinst (*) 195 171 -12,1%
% van de omzet 32,9% 31,8%
Recurrente EBITDA (*) 53 35 -34,3%
% van de omzet 9,0% 6,5%
Recurrente EBIT(*) 40 21 -47,0%
% van de omzet 6,8% 4,0%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 31 6 -79,2%
Resultaat over de periode 14 (5)
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 18 (15)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzetevolutie van de Agfa-Gevaert Groep werd sterk beïnvloed door de reorganisatie van de productportfolio van Agfa Graphics’ drukvoorbereidings-activiteiten. Zonder de impact van portfoliorationalisaties en zonder wisselkoerseffecten, zou de omzetdaling van de Agfa-Gevaert Groep 4,8% bedragen. Verscheidene groeimotoren – waaronder Agfa Graphics’ inkjetactiviteiten, Agfa HealthCare’s HealthCare Information Solutions en bepaalde activiteiten van Agfa Specialty Products – boekten een sterke omzetgroei.

 Vooral door de hoge aluminiumprijzen en ongunstige product/mix-effecten daalde de brutowinstmarge van de Groep tot 31,8% van de omzet.

 Als percentage van de omzet stegen de verkoop- en algemene beheerskosten tot 21,4%.

De O&O-kosten bedroegen 32 miljoen euro, of 6,0% van de omzet.

 De recurrente EBITDA kwam uit op 6,5% van de omzet, tegenover 9,0% in het derde kwartaal van 2017. De recurrente EBIT bereikte 4,0% van de omzet.

 Deels door kosten i.v.m. de transformatie van de onderneming, kwamen de reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten uit op een kost van

15 miljoen euro, tegenover een kost van 9 miljoen euro vorig jaar.

 De nettofinancieringskosten stegen van 8 miljoen euro in het derde kwartaal van 2017 tot 11 miljoen euro.

De belastingkosten daalden tot 0 miljoen euro.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 5 miljoen euro.

 

Balans en kasstroom

  • Aan het eind van het derde kwartaal van 2018 bedroegen de totale activa 2.348 miljoen euro, tegenover 2.233 miljoen euro eind 2017.
  • Het werkkapitaal evolueerde van 644 miljoen euro (26% van de omzet) eind 2017 naar 653 miljoen euro (29% van de omzet) aan het einde van het derde kwartaal van 2018.
  • De netto financiële schuld bedroeg 99 miljoen euro, tegenover 18 miljoen euro eind 2017.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen min 15 miljoen euro.

 

Agfa Graphics – derde kwartaal van 2018

in miljoen euro Q3 2017 Q3 2018 Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 284 257 -9,6% (-9,5%)
Recurrente EBITDA (*) 14,2 7,9 -43,6%
% van de omzet 5,0% 3,1%
Recurrente EBIT(*) 8,2 2,2 -73,2%
% van de omzet 2,9% 0,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder de impact van de beslissing om bepaalde drukvoorbereidingsgerelateerde reseller-activiteiten in de VS stop te zetten en zonder wisselkoerseffecten, daalde de omzet van Agfa Graphics met 3,8%. Dat is een duidelijke verbetering tegenover de vorige kwartalen van dit jaar.

De voornaamste drijvende kracht achter deze positieve evolutie is het inkjetsegment, waarvan de omzet op basis van het succes van de recent geïntroduceerde Jeti-printers en van de goede prestatie van het inktgamma met meer dan 9% groeide.

Bovenop de portfolioreorganisatie, werd de omzet van het drukvoorbereiding-segment beïnvloed door de sterke marktgedreven achteruitgang voor analoge computer-to-film-producten en door de druk op de volumes voor het digitale computer-to-plate-productaanbod. De prijsdruk in dit segment is nu onder controle dankzij de recent aangekondigde wereldwijde prijsverhogingen voor drukplaten. De laatste maanden werden belangrijke strategische beslissingen genomen die zouden moeten bijdragen aan het herstel van de omzet van het drukvoorbereidingsegment.

Vooral door de hoge aluminiumprijzen en ongunstige product- en regionale mix-effecten, daalde de brutowinstmarge van Agfa Graphics van 27,6% van de omzet in het derde kwartaal van 2017 tot 25,6%. De recurrente EBITDA bedroeg 7,9 miljoen euro (3,1% van de omzet) tegenover 14,2 miljoen euro (5,0% van de omzet) in het derde kwartaal van 2017. De recurrente EBIT kwam uit op 2,2 miljoen euro (0,9% van de omzet), tegenover 8,2 miljoen euro (2,9% van de omzet).

In het derde kwartaal nam Agfa Graphics twee belangrijke beslissingen met betrekking tot zijn strategie om actief deel te nemen in de consolidatie van de drukvoorbereidingsindustrie. Ten eerste ging de businessgroep een strategische alliantie aan met Lucky HuaGuang Graphics Co. Ltd. De alliantie moet beide ondernemingen in staat te stellen om groei te realiseren door de optimalisatie van hun respectieve sterke punten op het vlak van productie, technologie en distributie van grafische drukvoorbereidingsproducten en -diensten. Ten tweede kondigde Agfa Graphics aan dat het van plan is de drukvoorbereidingsactiviteiten van de Spaanse drukplatenleverancier Ipagsa Industrial S.L. over te nemen.

Nog op het vlak van drukvoorbereiding introduceerde Agfa Graphics Avatar V-ZH, de eerste chemievrije violette drukplaat voor krantendruk die geen voorverwarming nodig heeft. Voorts introduceerde Agfa Graphics verscheidene nieuwe softwareoplossingen. De intelligente InkTune- en PressTune-systemen geven drukkerijen de volledige controle over alle elementen van het drukproces, van het inktverbruik tot het voldoen aan ISO-, G7- en klantspecifieke normen. Voorts helpen ze om de productiekosten te drukken. Apogee v11 is de nieuwste versie van Agfa Graphics’ workflowsoftware voor commerciële drukkerijen. Door alle drukvoorbereidingstaken te automatiseren tilt Apogee v11 drukwerkproductie naar een hoger niveau.

Op het vlak van inkjet presenteerde Agfa Graphics in juni het nieuwe paradepaardje onder de inkjetprinters – de Jeti Tauro H3300 LED – aan meer dan 300 professionals uit de drukindustrie tijdens een exclusief Red Carpet Event. Na het evenement boekte de businessgroep verscheidene bestellingen in het derde kwartaal, vooral voor de Jeti Tauro H2500 LED en de Jeti Tauro H3300 LED. Zo investeerde het Belgische bedrijf ReclameOnline.be/Publi-FDM in twee drukmachines van Agfa Graphics: een Jeti Tauro HS2500 LED en een Anapurna RTR 3200i.

In augustus beloonde de Specialty Graphic Imaging Association (SGIA) Agfa Graphics met vier prestigieuze Product of the Year Awards. Vielen in de prijzen: de gloednieuwe Jeti Tauro H3300 LED-printer, de Jeti Mira-printer (winnaar in twee categorieën) en de Anapurna H3200i LED-printer.

Voorts introduceerde Agfa Graphics de vierde versie van Arziro Design, een complete oplossing voor de markt van het algemeen veiligheidsdrukwerk. De update van deze Adobe Illustrator plug-in bevat verscheidene nieuwe functies die ontwerpers van verpakking en labels, tickets, zegels, certificaten,… bijstaan in hun strijd tegen vervalsing.

 

Agfa HealthCare – derde kwartaal van 2018

in miljoen euro Q3 2017 Q3 2018 Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 258 236 -8,5% (-6,0%)
Recurrente EBITDA (*) 35,7 24,4 -31,6%
% van de omzet 13,8% 10,3%
Recurrente EBIT(*) 29,5 17,6 -40,5%
% van de omzet 11,4% 7,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder wisselkoerseffecten daalde de omzet van Agfa HealthCare met 6,0%.

Volgend op een herstel in de eerste zes maanden van het jaar, vertraagde de verkoop van de hardcopy-business van het Imaging-segment in het derde kwartaal door bepaalde late effecten van de reorganisatie van de distributiekanalen in China. Verwacht wordt dat de hardcopy-business in de loop van de volgende kwartalen weer zal aantrekken.

Het IT-segment presteerde goed, met een omzetgroei met dubbele cijfers en een verdere sterke toename van het orderboek voor het HealthCare Information Solutions-gamma. Over het algemeen voldeed het Imaging IT Solutions-gamma aan de verwachtingen, met goede prestaties in de meeste belangrijke regio’s en een vertraging in de VS.

 Vooral door ongunstige productmix-effecten in het Imaging-segment en de reeds vermelde late effecten van de reorganisatie van de hardcopy-distributiekanalen evolueerde Agfa HealthCare’s brutowinstmarge van 40,7% van de omzet in het derde kwartaal van 2018 tot 40,0%. De recurrente EBITDA daalde van 35,7 miljoen euro (13,8% van de omzet) in het derde kwartaal van 2017 tot 24,4 miljoen euro (10,3% van de omzet). De recurrente EBIT kwam uit op 17,6 miljoen euro (7,4% van de omzet), tegenover 29,5 miljoen euro (11,4% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Op het vlak van Imaging kondigde Agfa HealthCare het nieuwe MUSICA Workstation aan. Dit zenuwcentrum van de beeldvormingsomgeving biedt een intuïtieve interface voor een vlotte en efficiënte verwerking van beelden van radiografie, fluoroscopie, mammografie en full leg/full spine-beeldvorming. Op basis van bewezen technologieën en door klanten aangebrachte innovaties, draagt het bij aan de flexibiliteit en maakt het maatwerk mogelijk.

In de VS besliste het Florida Hospital, onderdeel van het Adventist Health System, om Agfa HealthCare’s veelzijdige DR 800 Multi-Purpose Direct Radiogaphy-systeem te installeren in drie vestigingen.

Op het vlak van Imaging IT Solutions, noemde het KLAS Performance Report 2018 Agfa HealthCare als een sterke en richtinggevende partner voor zorgsystemen die enterprise imaging willen invoeren. KLAS is een onderzoeksfirma gericht op het verbeteren van de zorgverstrekking. Haar rapporten zijn gebaseerd op de feedback van zorgorganisaties en medische professionals.

Nog op het vlak van Imaging IT Solutions kondigde Agfa HealthCare de succesvolle ingebruikname aan van zijn Enterprise Imaging for Radiology-systeem in het Princess Alexandra Hospital in Harlow (Essex, VK). Het ziekenhuis maakt deel uit van de Princess Alexandra Hospital NHS Trust.

Voorts meldde de businessgroep de succesvolle afronding van de eerste fase van de implementering van het thuisrapporteringssysteem als onderdeel van de Enterprise Imaging-overeenkomst met Alliance Medical Ireland. Het systeem geeft radiologen verscheidene mogelijkheden om vanop afstand te rapporteren, rekening houdend met hun verschillende eisen. Zo kunnen radiologen bijvoorbeeld van thuis uit werken met dezelfde gebruikerservaring als in het ziekenhuis.

 

Agfa Specialty Products – derde kwartaal van 2018

in miljoen euro Q3 2017 Q3 2018 Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 50 45 -9,1% (-9,2%)
Recurrente EBITDA (*) 4,9 3,5 -27,8%
% van de omzet 9,8% 7,8%
Recurrente EBIT(*) 4,0 2,5 -37,4%
% van de omzet 8,2% 5,6%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van Agfa Specialty Products daalde met 9,1% tot 45 miljoen euro, vooral door normale fluctuaties in de contractgebonden activiteiten en door het effect van de lagere zilverprijs. Synaps Synthetic Paper en de Specialty Chemicals-activiteiten (inclusief Orgacon Electronic Materials) presteerden goed.

De recurrente EBITDA van de businessgroep kwam uit op 3,5 miljoen euro (7,8% van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 2,5 miljoen euro (5,6% van de omzet).

 

Resultaten na negen maanden

Agfa-Gevaert Groep – eerste negen maanden 2018

in miljoen euro 9m. 2017 9m. 2018 Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 1.803 1.647 -8,6% (-5,2%)
Brutowinst (*) 600 529 -11,8%
% van de omzet 33,3% 32,1%
Recurrente EBITDA (*) 152 121 -20,6%
% van de omzet 8,5% 7,3%
Recurrente EBIT(*) 113 81 -28,3%
% van de omzet 6,3% 4,9%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 99 53 -46,7%
Resultaat over de periode 49 8
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 14 (19)

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Agfa Graphics – eerste negen maanden 2018

in miljoen euro 9m. 2017 9m. 2018 Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 893 777 -13,0% (-9,6%)
Recurrente EBITDA (*) 57,0 29,1 -49,0%
% van de omzet 6,4% 3,7%
Recurrente EBIT(*) 38,7 11,5 -70,4%
% van de omzet 4,3% 1,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Agfa HealthCare – eerste negen maanden 2018

in miljoen euro 9m. 2017 9m. 2018 Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 761 723 -4,9% (-1,0%)
Recurrente EBITDA (*) 84.1 77,2 -8,1%
% van de omzet 11,1% 10,7%
Recurrente EBIT(*) 65,3 57,7 -11,6%
% van de omzet 8,6% 8,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Agfa Specialty Products – eerste negen maanden 2018

in miljoen euro 9m. 2017 9m. 2018 evolutie

(excl. wisselkoers-effecten)

Omzet 148 146 -1,3% (0,0%)
Recurrente EBITDA (*) 14,5 17,1 18,0%
% van de omzet 9,8% 11,7%
Recurrente EBIT(*) 12,0 14,1 17,6%
% van de omzet 8,1% 9,7%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

 Einde bericht

  

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

 

Voor meer informatie:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

 

Johan Jacobs

Corporate Press Relations Manager
T +32 (0)3/444. 8015

E johan.jacobs@agfa.com

Het volledige persbericht en de financiële informatie zijn tevens beschikbaar op de website van de onderneming: www.agfa.com

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

  Q3 2017

 

Q3 2018 9M 2017

 

9M 2018
Omzet 593 539 1.803 1.647
Kostprijs van verkopen (397) (368) (1.202) (1.118)
Brutowinst 196 171 601 529
Verkoopkosten (81) (79) (255) (240)
Kosten van onderzoek en ontwikkeling (35) (32) (109) (105)
Algemene beheerskosten (40) (42) (126) (128)
Waardeverminderingsverliezen op handels- en andere vorderingen, inclusief contractuele activa verbonden aan contracten met klanten (2) (2) (1) (3)
Overige bedrijfsopbrengsten 17 12 49 46
Overige bedrijfskosten (24) (21) (60) (46)
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 31 6 99 53
Renteopbrengsten/(-kosten) – netto (2) (3) (5) (5)
Renteopbrengsten 1 1
Rentekosten (2) (3) (6) (7)
Overige financiële opbrengsten/(kosten) – netto (6) (8) (23) (26)
Overige financiële opbrengsten 4 (1) 9 2
Overige financiële kosten (10) (7) (32) (27)
Nettofinancieringslasten (8) (11) (28) (31)
Aandeel van de Groep in het netto-resultaat van geassocieerde deelnemingen – na winstbelastingen (1) (1)
Winst (verlies) voor belastingen 23 (5) 71 21
Winstbelastingen (9) (22) (13)
Winst (verlies) over de verslagperiode 14 (5) 49 8
Winst (verlies) toewijsbaar aan:
Aandeelhouders van de Onderneming 12 (5) 44 4
Minderheidsbelangen 2 1 5 4
Winst uit bedrijfsactiviteiten 31 6 99 53
Reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten (9) (15) (14) (28)
Recurrente EBIT 40 21 113 81
Gewone winst per aandeel (€) 0,07 (0,04) 0,26 0,02

 

Gedurende 2018 heeft de Groep het boekhoudkundig beleid dat ook in voorgaande jaren gold consequent toegepast, met uitzondering van de weergave van de winst- en verliesrekening en het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten. De weergave is gewijzigd ten gevolge van de toepassing van de nieuwe IFRS-standaard IFRS 9 ‘Financiële Instrumenten’. Volgens deze nieuwe standaard worden de waardeverminderingsverliezen op handels- en andere vorderingen nu weergegeven in de winst- en verliesrekening.

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de negen maanden eindigend in september 2017 / september 2018 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

  9M 2017 9M 2018
Winst (verlies) van de periode 49 8
Niet-gerealiseerde resultaten
Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:
Valutakoersverschillen: (35) (1)
   Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten (35) (1)
Valutakoersverschillen die zijn overgeboekt naar de winst- en verliesrekening n.a.v. de afstoting van een buitenlandse activiteit
   Nettowinst (-verlies) op de afdekking van de netto-investering in een buitenlandse activiteit
   Winstbelasting op de nettowinst (-verlies) op de afdekking van de netto-investering in een buitenlandse activiteit
Kasstroomafdekkingen: 4 (14)
   Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen 21 (8)
   Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening (4) (5)
Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde

van het ingedekte actief

(10) (5)
Winstbelastingen (3) 4
Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: (2)
Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten
– veranderingen in reële waarde 1
(1)
Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen
Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen (1)
Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen (31) (17)
 
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan: 18 (9)
Aandeelhouders van de Onderneming 15 (13)
     Minderheidsbelangen 3 4

 

1 Gedurende 2018 heeft de Groep het boekhoudkundig beleid dat ook in voorgaande jaren gold consequent toegepast, met uitzondering van de weergave van de geconsolideerde winst -en verliesrekening ten gevolge van de toepassing van de nieuwe IFRS standaard, IFRS 9’Financiële Instrumenten’. Deze standaard vereist dat in het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten de veranderingen van investeringen gewaardeerd aan reële waarde via de niet-gerealiseerde resultaten verschoven worden naar de sectie ‘Niet gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening.’

 

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het kwartaal eindigend in september 2017 / september 2018 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

  Q3 2017 Q3 2018
Winst (verlies) van de periode 14 (5)
Niet-gerealiseerde resultaten
Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:  
Valutakoersverschillen: (10)
   Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten (10)
Valutakoersverschillen die zijn overgeboekt naar de winst- en verliesrekening n.a.v.
de afstoting van een buitenlandse activiteit
   Nettowinst (-verlies) op de afdekking van de netto-investering in een buitenlandse activiteit
   Winstbelasting op de nettowinst (-verlies) op de afdekking
van de netto-investering in een buitenlandse activiteit
Kasstroomafdekkingen: (4) (3)
   Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen 1 (3)
   Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening (4)
Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde

van het ingedekte actief

(3)
Winstbelastingen 2
Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:
Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten
– veranderingen in reële waarde 1
Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen
Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen
Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen (14) (3)
 
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:
Aandeelhouders van de Onderneming (1) (8)
     Minderheidsbelangen 1

 

1 Gedurende 2018 heeft de Groep het boekhoudkundig beleid dat ook in voorgaande jaren gold consequent toegepast, met uitzondering van de weergave van de geconsolideerde winst -en verliesrekening ten gevolge van de toepassing van de nieuwe IFRS standaard, IFRS 9’Financiële Instrumenten’. Deze standaard vereist dat in het geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten de veranderingen van investeringen gewaardeerd aan reële waarde via de niet-gerealiseerde resultaten verschoven worden naar de sectie ‘Niet gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening.’

 

Geconsolideerde balansen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 

 

31/12/2017 01/01/2018 (1) 30/09/2018
Goodwill
509 509 523
Immateriële activa
80 80 91
Materiële vaste activa
190 190 187
Geassocieerde deelnemingen
5 5 4
Overige financiële activa
11 11 10
Handelsvorderingen
14 14 15
Vorderingen uit leaseovereenkomsten
55 55 77
Overige activa
6 6 5
Uitgestelde belastingsvorderingen
115 115 119
Vaste activa
985 985 1.032
Voorraden 487 476 536
Handelsvorderingen 503 419 394
Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten 105 122
Actuele vorderingen uit winstbelastingen 63 63 67
Overige belastingsvorderingen
23 23 41
Vorderingen uit leaseovereenkomsten
30 30 18
Overige vorderingen
14 14 11
Overige activa
44 34 28
Derivaten
16 16 4
Geldmiddelen en kasequivalenten 68 68 95
Vaste active aangehouden voor verkoop
Vlottende activa 1.248 1.248 1.317
TOTAAL ACTIVA 2.233 2.233 2.348
 

 

31/12/2017 01/01/2018 (1) 30/09/2018
Maatschappelijk kapitaal 187 187 187
Uitgiftepremies 210 210 210
Ingehouden winsten 878 878 882
Overige reserves (69) (69) (84)
Valutakoersverschillen (8) (8) (10)
Herwaarderingsreserve (IAS19) (923) (923) (924)
Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de onderneming 275 275 261
Toewijsbaar aan minderheidsbelangen 32 32 33
Eigen vermogen
307 307 294
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding 1.149 1.149 1.102
Overige personeelsbeloningen 13 13 15
Rentedragende verplichtingen 47 47 119
Voorzieningen 5 5 7
Uitgestelde belastingverplichtingen 21 21 21
Handelsschulden 4 3 2
Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten
1 1
Overlopende rekeningen
2 2 1
Langlopende verplichtingen
1.241 1.241 1.269
Rentedragende verplichtingen 39 39 75
Voorzieningen 66 49 43
Handelsschulden 220 220 239
Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 128 145 173
Actuele verplichtingen uit winstbelastingen 53 53 44
Overige belastingverplichtingen 34 34 45
Overige te betalen posten 12 13 10
Personeelsbeloningen 128 128 135
Overige verplichtingen 3 2 14
Derivaten 2 2 6
Kortlopende verplichtingen 685 685 784
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 2.233 2.233 2.348

(1) Gedurende 2018 heeft de Groep het boekhoudkundig beleid dat ook in voorgaande jaren gold consequent toegepast, met uitzondering van de weergave van de geconsolideerde balans die ten gevolge van de toepassing van de nieuwe IFRS-standaard, IFRS 15 ‘Opbrengsten uit contracten met klanten’, gewijzigd is. De Groep heeft de nieuwe standaard IFRS 15 toegepast volgens de cumulatieve methode, waarbij het effect van eerste toepassing wordt getoond op 1 januari 2018. Dit betekent dat de Groep de nieuwe vereisten van de standaard niet toepast op vergelijkbare jaarperioden voorgesteld. De nieuwe standaard introduceert het concept van contractuele activa en verplichtingen verbonden aan contracten met klanten. Op 31 december 2017 zaten deze activa en verplichtingen vervat in andere rubrieken van de balans. Op 1 januari 2018 werden de ‘Op te maken facturen’ (84 miljoen euro) die voorheen begrepen waren in de rubriek ‘Handelsvorderingen’ geherklasseerd naar ‘Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten’. Herklasseringen vanuit de rubriek ‘voorraad’ naar Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten’ bedragen 11 miljoen euro en hebben voornamelijk betrekking op werken in uitvoering. Herklasseringen vanuit Overige Activa naar Contractuale activa verbonden aan contracten met klanten bedragen 10 miljoen euro en betreffen contracten die de Groep afsloot met derde leveranciers voor de levering van ondersteunende diensten die de Groep in staat stellen om onderhoudscontracten te voldoen aan haar klanten. Langs de passiefzijde bevatten ‘Contractuele verplichtingen verbonden aan klanten’ op 1 januari 2018 ‘uitgestelde opbrengsten en vooruitbetalingen’ ten belope van 128 miljoen, voorheen apart gepresenteerd in een aparte rubriek van de geconsolideerde balans alsook te betalen bonussen en kortingen aan klanten voor goederen en diensten verkocht gedurende de periode ten belope van 17 miljoen euro. Deze bonussen en kortingen aan klanten werden voorheen gepresenteerd onder omzet-gerelateerde voorzieningen.

 

Geconsolideerde kasstroomoverzichten (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

2017 ytd

Geherformuleerd (1)

2018 ytd Q3 2017

Geherformuleerd (1)

Q3 2018
Winst (verlies) over de periode 49 8 14 (5)
Winstbelastingen 28 13 15
Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen 1 1
Nettofinancieringskosten 22 31 2 11
Bedrijfsresultaat 99 52 31 6
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen 39 40 12 13
Overige niet-kaskosten 115 101 45 31
         
Wijziging in de voorraden (73) (82) (1) (26)
Wijziging in de handelsvorderingen (6) 15 (6) (18)
Wijziging in de contractuele activa verbonden aan contracten met klanten (17) (1)
Wijziging in de werkkapitaalactiva (2) (79) (84) (7) (45)
Wijziging in de handelsschulden 10 21 (5) 17
Wijziging in de uitgestelde opbrengsten en ontvangen vooruitbetalingen 11 (16)
Wijziging in de contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 29 6
Wijziging in de werkkapitaalverplichtingen (2) 21 50 (21) 23
Wijziging in het werkkapitaal (58) (34) (28) (22)
Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen (141) (155) (32) (53)
Uitgaande kasstroom voor voorzieningen (11) (19) (1) (4)
Veranderingen in de leaseportfolio 2 (10) (1)
Veranderingen in ander werkkapitaal (14) 5 (2) 6
Ontvangen kasstromen uit derivaten ter indekking van operationele actviteiten 16 16
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 31 (3) 25 (9)
Betaalde belastingen (14) (16) (7) (6)
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten (17) (19) 18 (15)
Investeringsuitgaven (29) (31) (11) (10)
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa en

materiële vaste activa

3 9 2
Overnames (2) (20) (7)
Ontvangen rente 1 2 1
Ontvangen dividenden
Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten (27) (41) (11) (14)
2017 ytd

Geherformuleerd (1)

2018 ytd Q3 2017

Geherformuleerd (1)

Q3 2018
Betaalde rente (7) (10) (1) (4)
Dividenden betaald aan minderheidsbelangen (10) (3) (3)
Betaalde interesten en dividenden (13) (7)
Veranderingen in het eigen vermogen
Veranderingen in leningen 14 99 (3) 43
Ontvangsten uit / (betaling van) derivaten (1) (8)
Andere financieringsinkomsten / (-kosten) (2) (1)
Overige financieringskasstromen (9) 3
Nettokasstromen uit financieringsactiviteiten (40) 83 (1) 28
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten (50) 23 6 (1)
         
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode 127 67(3)
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten (50) 23 6 (1)
Impact van valutakoersverschillen (3) (5) 1 (1)
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode 74 85(3) 5 (2)

1) Gedurende 2018 heeft de Groep de presentatie van het geconsolideerde kasstroomoverzicht gewijzigd door toevoeging van een aparte weergave van de volgende niet-kaskosten: afwaarderingen op voorraden, bijzondere waardeverminderingsverliezen op handelsvorderingen, toevoegingen en terugnames van provisies en opgebouwde aan de periode toegewezen kosten voor personeelsbeloningen, toegezegdpensioenregelingen en andere personeelsplannen. Deze overige niet-kaskosten werden voorheen inbegrepen in wijzigingen van overige kortlopende activa en verplichtingen en veranderingen in langlopende en kortlopende voorzieningen en personeelsverplichtingen. Het management meent dat deze gewijzigde presentatie meer relevante informatie verschaft aan de lezer van de geconsolideerde financiële staten. De Groep heeft vergelijkende informatie van het voorgaande boekjaar aangepast.

2) Gedurende 2018 heeft de Groep het boekhoudkundig beleid dat ook in voorgaande jaren gold consequent toegepast met uitzondering van de weergave van de geconsolideerde balans en het geconsolideerd kasstroomoverzicht die beiden gewijzigd zijn tengevolge van de implementatie van IFRS 15 ‘Opbrengsten uit contracten met klanten’. De Groep heeft deze nieuwe standaard toegepast volgens de cumulatieve methode, waarbij het effect van eerste toepassing wordt getoond op 1 januari 2018. Dit betekent dat de Groep de nieuwe vereisten van de standaard niet toepast op vergelijkende jaarperioden die worden voorgesteld. Tengevolge de wijzigingen van de nieuwe standaard IFRS 15, zijn de kasstromen uit wijzigingen van overige kortlopende activa en verplichtingen niet vergelijkbaar met 2017 omwille van het feit dat de kas-instromen en -uitstromen van contractuele activa en verplichtingen verbonden aan contracten met klanten voor 2017 vervat zaten in wijzigingen in voorraden, wijzigingen in handelsvorderingen en wijzigingen in overige kortlopende activa en verplichtingen. Meer informatie wordt verschaft in voetnoot 1 van de geconsolideerde balans.

3) Negatieve banksaldi zijn gepresenteerd in aftrek van kasmiddelen en voorheen inbegrepen in ontvangsten en terugbetalingen van leningen (31 december 2017: 1 miljoen euro/ 30 september 2018: 10 miljoen euro).

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

TOEWIJSBAAR AAN AANDEELHOUDERS VAN DE ONDERNEMING
in miljoen euro Maatschappelijk kapitaal Uitgiftepremie Ingehouden winsten Eigen aandelen Reële waarde reserve Afdekkingsreserve Herwaardering van de netto-verplichting uit hoofde van de vaste doelregelingen Valutakoersverschillen Totaal TOEWIJSBAAR AAN MINDERHEIDSBELANGEN TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Balans op 1 januari 2017 187 210 841 (82) 2 1 (976) 32 215 37 252
     
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode    
Winst (verlies) over de periode 44 44 5 49
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen 4 (33) (29) (2) (31)
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode 44 4 (33) 15 3 18
                       
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen                      
Dividenden (10) (10)
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen (10) (10)
                       
Balans op 30 september 2017 187 210 885 (82) 2 5 (976) (1) 230 30 260
             
Balans op 1 januari 2018 187 210 878 (82) 3 10 (923) (8) 275 32 307
                       
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode                      
Winst (verlies) over de periode 4 4 4 8
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen (1) (14) (1) (1) (17) (17)
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode 4 (1) (14) (1) (1) (13) 4 (9)
 
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen                      
Dividenden (3) (3)
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen (3) (3)
                       
Balans op 30 september 2018 187 210 882 (82) 2 (4) (924) (10) 261 33 294