·         Goede prestatie van de meeste groeimotoren
·         Nettowinst van 14 miljoen euro
·         Netto financiële schuld op 22 miljoen euro

Mortsel (België), 8 november 2017 – Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het derde kwartaal van 2017.

“De vooruitgang die geboekt is met de reorganisatie van de distributiekanalen voor hardcopy-film en de voortdurend sterke uitbouw van het IT-orderboek doen ons de korte- en middellangetermijnevolutie van onze HealthCare-business met vertrouwen tegemoet zien.

Zowel de Inkjet-business als onze toekomstgerichte specialty products presteerden goed, terwijl voortdurende volumedalingen, prijserosie en hogere aluminiumprijzen wogen op onze drukvoorbereidingsactiviteiten.

De studie over de manier waarop we onze HealthCare IT-activiteiten kunnen reorganiseren in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de Groep levert bemoedigende resultaten. Op 10 oktober heeft de Raad van Bestuur dan ook beslist dat de eerste stappen voor de uitvoering van de plannen gezet kunnen worden. Het management zet zich volledig in om van dit project een succes te maken omdat we ervan overtuigd zijn dat dit in het beste belang is van onze onderneming, de belanghebbenden en de werknemers,” zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Agfa-Gevaert Groep – derde kwartaal 2017

in miljoen euro Q3 2016 Q3 2017 evolutie
Omzet 625 593 -5,1%
Brutowinst (*) 209 195 -6,7%
% van de omzet 33,4% 32,9%
Recurrente EBITDA (*) 63 53 -15,9%
% van de omzet 10,1% 8,9%
Recurrente EBIT(*) 49 40 -18,4%
% van de omzet 7,8% 6,7%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 43 31 -27,9%
Resultaat over de periode 25 14 -44,0%
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 35 18

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De meeste groeimotoren van de Agfa-Gevaert Groep presteerden goed in het derde kwartaal van 2017. De omzetdaling van de Groep was vooral toe te schrijven aan de sterkte van de euro tegenover andere munten en aan de achteruitgang van de traditionele activiteiten. Zonder wisselkoerseffecten zou de daling beperkt zijn tot 2,9%, wat een duidelijke verbetering is tegenover het eerste halfjaar.

Beïnvloed door ongunstige grondstofeffecten kwam de brutowinst van de Groep uit op 195 miljoen euro, of 32,9% van de omzet.

Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 19,7%.

De O&O-kosten bedroegen 35 miljoen euro, of 5,9% van de omzet.

De recurrente EBITDA (de som van Graphics, HealthCare, Specialty Products en het niet-toegewezen deel) bedroeg 8,9% van de omzet, tegenover 10,1% in het derde kwartaal van 2016. De recurrente EBIT kwam uit op 6,7% van de omzet, tegenover 7,8% in het voorgaande jaar.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 9 miljoen euro, tegenover een kost van 6 miljoen euro in het derde kwartaal van 2016.

De nettofinancieringskosten daalden van 11 miljoen euro in het derde kwartaal van 2016 tot 8 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 9 miljoen euro, tegenover 7 miljoen euro vorig jaar.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 14 miljoen euro.

 Balans en kasstroom

  • Aan het eind van het derde kwartaal van 2017 bedroegen de totale activa 2.281 miljoen euro, tegenover 2.352 miljoen euro eind 2016.
  • De voorraden bedroegen 526 miljoen euro (115 dagen), tegenover 534 miljoen euro (114 dagen) in het derde kwartaal van 2016. De handelsvorderingen
    (min de uitgestelde omzet en vooruitbetalingen) bedroegen 346 miljoen euro (53 dagen), tegenover 337 miljoen euro (49 dagen) in het derde kwartaal van 2016. De handelsschulden kwamen uit op 227 miljoen euro (50 dagen), tegenover 219 miljoen euro (46 dagen).
  • De netto financiële schuld bedroeg 22 miljoen euro, tegenover een nettocashpositie van 18 miljoen euro eind 2016.
  • De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 18 miljoen euro.

 Agfa Graphics – derde kwartaal van 2017

in miljoen euro Q3 2016 Q3 2017 evolutie
Omzet 308 284 -7,8%
Recurrente EBITDA (*) 23,9 14,2 -40,6%
% van de omzet 7,8% 5,0%
Recurrente EBIT(*) 17,2 8,2 -52,3%
% van de omzet 5,6% 2,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Ongunstige wisselkoerseffecten hadden een aanzienlijke impact op de omzet van Agfa Graphics. Zonder deze effecten daalde de omzet met 4,7%.

De goede prestaties van de voorgaande kwartalen voortzettend, boekte het inkjetsegment van de businessgroep een groei met dubbele cijfers. Zowel het gamma van grootformaatprinters als de inkten voor grootformaatdruk en voor industriële toepassingen droegen bij aan de omzetgroei.

De concurrentiedruk bleef wegen op de volumes in drukvoorbereiding en op de prijzen van de drukplaten. De prijsdruk begon evenwel enigszins af te nemen door de stijgende aluminiumprijzen. In het drukvoorbereidingssegment bleven de duurzame chemievrije oplossingen goed presteren. Agfa Graphics streeft ernaar zijn marktpositie te verstevigen met het recent geïntroduceerde ECO³-programma. Dat programma moet klanten toegang geven tot een gamma van nieuwe softwareoplossingen die zowel in de drukvoorbereidingsfase als in de drukkerij de kosten zullen verlagen. Bovendien verbeteren ze de kwaliteit en de productiviteit.

Vooral door ongunstige grondstofeffecten en door de impact van de concurrentiedruk daalde de brutowinstmarge van Agfa Graphics van 29,5% in het derde kwartaal van 2016 tot 27,8%. De recurrente EBITDA bedroeg 14,2 miljoen euro (5,0% van de omzet) tegenover 23,9 miljoen euro (7,8% van de omzet) in het derde kwartaal van vorig jaar. De recurrente EBIT bedroeg 8,2 miljoen euro (2,9% van de omzet), tegenover 17,2 miljoen euro (5,6% van de omzet).

Recent beloonde Independent Printers Worldwide (IPW) Agfa Graphics met zijn jaarlijkse Vendor of the Year Award. Agfa Graphics begeleidt leden van IPW bij het verminderen van het afvalvolume in de productie, bij het verbeteren van de productiviteit en bij het omschakelen van traditionele druktechnologie naar digitale inkjetdruk. IPW is een wereldwijde aankoop- en verkoopgroep, gespecialiseerd in superieure leveranciersprogramma’s en wereldwijde verkoopopportuniteiten voor onafhankelijke drukkerijen.

Op het vlak van inkjet ging Agfa Graphics in zee met Monotech Systems, de toonaangevende aanbieder van producten en oplossingen voor de drukindustrie in India. Monotech Systems zal Agfa Graphics’ volledige gamma van UV-vlakbedproducten vermarkten in het westen en het zuiden van India.

Op het vlak van drukvoorbereiding rondde Agfa Graphics de overname af van softwareontwikkelaar en -leverancier Bodoni Systems. Bodoni is gevestigd in Watford (VK). Belangrijke contracten voor drukvoorbereidingsapparatuur, -software en -verbruiksgoederen werden getekend in onder meer de VS, Argentinië, Australië, Brazilië, Israël en Saoedi-Arabië.

Agfa HealthCare – derde kwartaal van 2017

in miljoen euro Q3 2016 Q3 2017 evolutie
Omzet 271 258 -4,8%
Recurrente EBITDA (*) 36,5 35,7 -2,2%
% van de omzet 13,5% 13,8%
Recurrente EBIT(*) 29,8 29,5 -1,0%
% van de omzet 11,0% 11,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder wisselkoerseffecten was de omzetdaling van Agfa HealthCare beperkt tot 3,2%. Deze daling was vooral toe te schrijven aan de hardcopy- en de klassieke röntgenproducten. De impact op de omzet van de reorganisatie van de distributiekanalen voor hardcopy in China begon evenwel te vervagen in het derde kwartaal. De situatie zou zich in de volgende kwartalen verder moeten normaliseren.

Het merendeel van de groeimotoren van de businerssgroep presteerde goed in het derde kwartaal. Het Direct Radiography-gamma (DR) boekte een sterke groei met dubbele cijfers. Terwijl de omzet en het orderboek van het HealthCare Information Solutions-gamma bleven groeien, kende het Imaging IT Solutions-gamma een tijdelijke vertraging in de omzet. Op de middellange en lange termijn is de recurrente omzetgroei voor dit activiteitsgebied echter verzekerd door het voortdurend sterke orderboek voor het Enterprise Imaging-platform.

Agfa HealthCare verbeterde zijn brutowinstmarge van 39,9% in het derde kwartaal van 2016 tot 40,7%. Aangezien het succes van het Enterprise Imaging-platform Agfa HealthCare ertoe aanzet om de investeringen in de verkoop- en serviceorganisatie te versnellen, daalde de recurrente EBITDA enigszins van 36,5 miljoen euro (13,5% van de omzet) in het derde kwartaal van 2016 tot 35,7 miljoen euro (13,8% van de omzet). De recurrente EBIT kwam uit op 29,5 miljoen euro (11,4% van de omzet), tegenover 29,8 miljoen euro (11,0% van de omzet) in het derde kwartaal van vorig jaar.

Op het vlak van Imaging IT Solutions bleef Agfa HealthCare belangrijke contracten binnenhalen voor zijn Enterprise Imaging-platform. Zo tekende Agfa HealthCare in Luxemburg een contract met de Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois voor de installatie van een Enterprise Imaging-platform op nationaal niveau. Deze oplossing zal – met respect voor de rechten van de patiënt en de vertrouwelijkheid van de gegevens – de medische beelden van patiënten vanuit elk ziekenhuis in het land toegankelijk maken.

WellStar Health System – het grootste gezondheidszorgsysteem zonder winstoogmerk in de staat Georgia (VS) – zal Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging-platform gebruiken om zijn clinici in verscheidene ziekenhuizen en honderden locaties voor ambulante zorg in het gebied rond Atlanta toegang te geven tot relevante patiëntengegevens.

Recent gingen Agfa HealthCare en STC Solutions een langetermijnsverbintenis aan voor de levering van op de cloud gebaseerde geavanceerde Enterprise Imaging-diensten aan zorgaanbieders in het Koninkrijk Saoedi-Arabië. STC Solutions is de belangrijkste aanbieder van IT-diensten in het land.

Op het vlak van Integrated Care kondigde Agfa HealthCare aan dat het de oplossingen van Mitch&Mates voor het beheren en afnemen van patiëntenvragenlijsten in zijn Integrated Care Suite zal integreren. Agfa HealthCare’s Integrated Care Suite is een op het web gebaseerd platform dat het beheer van persoonlijke gezondheidszorg ondersteunt. Het biedt patiënten en zorgaanbieders ook buiten de muren van het ziekenhuis toegang tot gezondheidsinformatie.

Op het vlak van HealthCare Information Solutions namen de vijf vestigingen van de Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein Agfa HealthCare’s ORBIS-systeem in gebruik. In de Duitstalige landen van Europa is Agfa HealthCare de toonaangevende aanbieder van ziekenhuisinformatiesystemen.

Agfa Specialty Products – derde kwartaal van 2017

in miljoen euro Q3 2016 Q3 2017 evolutie
Omzet 46 50 8,7%
Recurrente EBITDA (*) 3,4 4,9 44,1%
% van de omzet 7,4% 9,8%
Recurrente EBIT(*) 2,7 4,0 48,1%
% van de omzet 5,9% 8,0%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van Agfa Specialty Products steeg tot 50 miljoen euro. De sterke prestaties van de activiteiten op het vlak van gedrukte schakelingen, van het Synaps Synthetic Paper en van de Specialty Chemicals (waaronder Orgacon Electronic Materials) zorgden ervoor dat de achteruitgang van de klassieke filmproducten meer dan gecompenseerd werd.

De recurrente EBITDA van de businessgroep verbeterde tot 4,9 miljoen euro (9,8% van de omzet). De recurrente EBIT bedroeg 4,0 miljoen euro (8,0% van de omzet).

Resultaten na negen maanden

Agfa-Gevaert Groep – eerste negen maanden 2017

in miljoen euro 9m. 2016 9m. 2017 evolutie %
Omzet 1.873 1.803 -3,7%
Brutowinst (*) 634 600 -5,4%
% van de omzet 33,8% 33,3%
Recurrente EBITDA (*) 189 152 -19,6%
% van de omzet 10,1% 8,4%
Recurrente EBIT(*) 147 113 -23,1%
% van de omzet 7,8% 6,3%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 147 99 -32,7%
Resultaat over de periode 75 49 -34,7%
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 82 14

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Agfa Graphics – eerste negen maanden 2017

in miljoen euro 9m. 2016 9m. 2017 % evolutie
Omzet 936 893 -4,6%
Recurrente EBITDA (*) 77,5 57,0 -26,5%
% van de omzet 8,3% 6,4%
Recurrente EBIT(*) 57,5 38,7 -32,7%
% van de omzet 6,1% 4,3%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Agfa HealthCare – eerste negen maanden 2017

in miljoen euro 9m. 2016 9m. 2017 % evolutie
Omzet 802 761 -5,1%
Recurrente EBITDA (*) 102,9 84,1 -18,3%
% van de omzet 12,8% 11,1%
Recurrente EBIT(*) 83,2 65,3 -21,5%
% van de omzet 10,4% 8,6%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Agfa Specialty Products – eerste negen maanden 2017

in miljoen euro 9m. 2016 9m. 2017 % evolutie
Omzet 135 148 9,6%
Recurrente EBITDA (*) 12,3 14,5 17,9%
% van de omzet 9,1% 9,8%
Recurrente EBIT(*) 9,7 12,0 23,7%
% van de omzet 7,2% 8,1%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Julien De Wilde, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Christian Reinaudo, President en CEO, en Kris Hoornaert, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico’s of meer specifieke risico’s in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen.”

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Klik hier voor de financiële overzichtstabellen.

Voor meer informatie:

Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel – Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs

Corporate Press Relations Manager
T +32 (0)3/444. 8015
E johan.jacobs@agfa.com